SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2021 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2021 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2021 m. kovo 2 d.
Nr. 9 (1188) Rubrikos         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

Buhalteriams ir finansų specialistams – mokymai

Siekiantiems baigti kvalifikuotas studijas − programa „Buhalteris profesionalas“ ir kursas „Finansinės veiklos valdymas“.
 

Darbdaviai turi pranešti apie visus Lietuvoje įdarbintus ir atsiųstus laikinai dirbti užsieniečius

Nuo kovo 1-osios darbdaviai privalo per „Sodros“ asmeninę paskyrą draudėjui pateikti LDU pranešimą apie visus įdarbintus ir į Lietuvą komandiruotus užsieniečius, nepriklausomai nuo to, kokios valstybės pilietis yra (įskaitant ES šalių piliečius), taip pat ir tuomet, kai užsienietis darbdavio pavedimu dirbs užsienyje • Be to, nuo kovo 1 d.  reikia pateikti patikslintą LDU pranešimą, kai pasikeičia užsieniečio teisėto buvimo Lietuvoje pagrindas, darbo sutarties laikotarpis arba darbo sutartis nutraukiama anksčiau, nei buvo nurodyta LDU pranešime.
 

Daugiau savarankiškai dirbančiųjų galės gauti 260 Eur išmoką

Savarankiškai dirbantys asmenys bus įtraukti į Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) sudaromą Savarankiškai dirbančių asmenų, nukentėjusių dėl COVID-19 ribojimų, sąrašą ir galės gauti 260 Eur išmoką, jei jų pajamos 2020 m., palyginus su 2019 m., sumažėjo ne mažiau kaip 30 proc. • Tam reikės VMI pateikti 2019 ir 2020 metų metines pajamų mokesčio deklaracijas • Tai numato ekonomikos ir inovacijų bei socialinės apsaugos ir darbo ministrių 2021 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 4-147/A1-172 pakeistas 2020 12 30 įsakymas Nr. 4‑1171/A1‑1301.
 

Dėl subsidijų į VMI gali kreiptis ir nuo COVID-19 nukentėjusios nesavarankiškos įmonės

Į VMI negrąžinamai vienkartinei subsidijai gauti gali kreiptis ir nuo COVID-19 nukentėjusios nesavarankiškos įmonės – turinčios susijusių įmonių ar įmonių partnerių • Ekonomikos ir inovacijų ministrė 2021 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 4-138 patvirtino nuo vasario 26 d. galiojančias nuo COVID-19 nukentėjusios nesavarankiškos įmonės subsidijos paraiškos KIT718 formą ir paraiškos KIT718 pildymo taisykles • Paraiškos bus priimamos iki birželio 1 d.
 

Karantinas Lietuvoje pratęstas iki kovo pabaigos

Vyriausybė 2021 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. 113 dar vienam mėnesiui − iki kovo 31 d. 24 val. pratęsė karantiną Lietuvoje, taip pat ir asmenų judėjimo ribojimą tarp šalies savivaldybių, tačiau nuo vasario 25 d. leidžiamas judėjimas tarp šešių „žiedinių“ savivaldybių • Be to, nuo vasario 25-osios nebereikia dėvėti nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių (veido kaukių, respiratorių ar kt.) atvirose erdvėse, kai šalia 2 metrų atstumu nėra kitų asmenų, išskyrus šeimos narius.
 

Nuo kovo – mažesni paveldimo ir dovanojamo nekilnojamojo turto registravimo įkainiai

Nuo kovo 1 d. sumažėjo nekilnojamojo turto nuosavybės teisių registravimo įkainiai fiziniams asmenims, kai nuosavybės teisės registruojamos į paveldėtus ar pagal dovanojimo sutartį įgytus nekilnojamuosius daiktus, pranešė Registrų centras • Turto paveldėjimo ar dovanojimo atvejais už registrų duomenų patikslinimą, nuosavybės teisių registravimą ir susijusių juridinių faktų registravimą Registrų centre taikomas vienas įkainis – 17,19 Eur, nepriklausomai nuo viename nekilnojamojo turto registro įraše esančių daiktų ir paveldėtojų ar dovanojimo atvejų turtą įgijusių asmenų skaičiaus.
 

Operatyvių patikrinimų atlikimo taisyklių pakeitimai

VMI prie LR FM viršininkės 2021 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. VA-13 pakeistos Operatyvių patikrinimų atlikimo, jų rezultatų įforminimo ir tvirtinimo taisyklės • Iš šių taisyklių išbrauktos nuostatos dėl operatyvų patikrinimą atliekančių pareigūnų skaičiaus, taip pat panaikinta nuostata dėl pakartotinio nurodymo įteikimo administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui, kuris per VMI nustatytą terminą neatvyksta dėl administracinio nusižengimo protokolo surašymo.
 

Padidėjo vidutinė mažmeninė cigarečių pardavimo kaina

Finansų ministrė 2021 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 1K-56 patvirtino nuo kovo 1 d. galiojančią vidutinę svertinę mažmeninę cigarečių pardavimo kainą – 3,76 Eur už 20 cigarečių, kuri, lyginant su anksčiau patvirtinta (galiojusia iki vasario 28 d.) 3,57 Eur, padidėjo 19 euro centų.
 

Pakeistas COVID-19 paveiktų šalių sąrašas ir izoliacijos tvarka

Kovo 1 d. įsigaliojo sveikatos apsaugos ministro 2021 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. V-402 atnaujintas COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašas, kuriame į šalių, iš kurių atvykus taikomos griežtesnės izoliacijos sąlygos, įtrauktos Jungtinės Amerikos Valstijos, o išbraukta Ispanija ir Portugalija • Taip pat sveikatos apsaugos ministro 2021 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. V-401 nustatytos izoliacijos sąlygos asmenims dėl naujų COVID-19 viruso mutacijų.
 

Pakeistos subsidijos nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms skyrimo sąlygos

Vyriausybė 2021 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. 114 pakeitė priemonės „Subsidijos nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms“ lėšų skyrimo ir administravimo tvarkos aprašą, kurio sąlygas atitinkančios įmonės gali gauti negrąžinamąją vienkartinę subsidiją • Pakeitimais, įsigaliojusiais nuo vasario 25 d., patikslinta, koks juridinis asmuo, vykdantis ekonominę ir ekonominės veiklą, laikomas įmone, skiriant subsidiją, nustatant ir subsidijos dydį tokiai įmonei • Taip pat atsisakyta detalizavimo, kokios klasės pajamos priskiriamos pajamoms, nuo kurių įmonė mokėjo (įskaitė) 2019 m. GPM (nuo sumokėto/įskaityto GPM priklauso skiriamos subsidijos dydis), įtvirtinant, kad subsidija negali būti skiriama, jei įmonės apyvarta krito ne dėl su COVID-19 susijusių priežasčių, o VMI teisę paprašyti pateikti ir faktą įrodančius dokumentus, kad įmonė nukentėjo būtent nuo COVID-19. 
 

Pašto paslaugų teikėjai ir skubių siuntų vežėjai turės iš anksto deklaruoti pristatomas siuntas

Lietuvos muitinė informavo, kad Europos Komisijos trimis etapais įgyvendinamas projektas „SMK importo kontrolės sistema 2“ (Import Control System 2, ICS2) ir jau pakoreguoti teisės aktai įpareigos visus ekonominės veiklos vykdytojus prekių įvežimo bendrąsias deklaracijas pateikti iš anksto, dar prieš pakraunant prekes gabenimui į ES teritoriją • Taip siekiama nustatyti tiesioginę riziką ir užkardyti galimybę kartu su prekėmis į krovininį transportą patekti sprogstamiesiems, padegamiesiems užtaisams ir pan. • Kovo 15 d. startuos ICS2 projekto 1-oji versija, kai oro transportu įvežamas pašto ir skubias siuntas jau galės pradėti iš anksto deklaruoti pašto paslaugų teikėjai, skubių siuntų vežėjai bei trečiųjų šalių pašto paslaugų teikėjai.
 

Patvirtinta tvarka dėl paramos teikimo fiziniams asmenims – ekstremalios situacijos ir jos padarinių likvidatoriams

Finansų ministrė 2021 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1K-53 patvirtino Atvejų, kada fiziniai asmenys gali būti Labdaros ir paramos įstatymo 4 str. 3 dalies 2 punkte nustatyto paramos dalyko gavėjais, ir Paramos teikimo šiems gavėjams tvarkos aprašą • Šiame apraše, įsigaliojusiame vasario 23 d., reglamentuojami atvejai, kada fiziniai asmenys (gydytojai, slaugytojai, savanoriai, gelbėtojai ir pan.), tiesiogiai dalyvaujantys likviduojant ekstremaliąją situaciją ir šalinant jos padarinius, tampa paramos (piniginių lėšų, suteiktų paslaugų ir bet kokio kito turto, įskaitant pagamintas ar įsigytas prekes) gavėjais bei paramos teikimo šiems asmenims tvarka ir sąlygos.
 

Smulkiojo ir vidutinio verslo darbuotojų testavimui – 30 mln. eurų

Labai mažos, mažos ar vidutinės įmonės, kurių veikla įtraukta į karantino metu ribojamų ir netiesiogiai ribojamų ūkinių veiklų sąrašą, gali testuoti savo darbuotojus ir rinkti sąskaitas už asmens sveikatos priežiūros įstaigose atliktus testus, už kuriuos vėliau gaus kompensacijas – jos bus skiriamos už nuo vasario 23 d. iki gegužės 31 d. patirtas tyrimų išlaidas • Bus kompensuojama po 12 eurų už vieną greitąjį serologinį antikūnų tyrimą ir/ar už greitąjį SARS-CoV-2 antigeno testą • Kompensacijų už darbuotojų testavimą nuo COVID-19 priemonei skirta 30 mln. eurų.
 

Šiemet emitentai dar gali pasirinkti metinių ataskaitų formatą

Vyriausybė 2021 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 106 pakeitė Juridinių asmenų registro nuostatus – pakeitimai aktualūs metinių finansinių ataskaitų rinkinius Registrų centrui teikiantiems juridiniams asmenims, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje (emitentams).
 

Užsieniečių įdarbinimo pasikeitimai

Kovo 1 d. įsigaliojo įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ pakeitimai, kuriuos, susijusius su užsieniečių darbu ir gyvenimu Lietuvoje, pristatė Migracijos departamentas.
 
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Kovas     2021  
PrATKPŠS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Naujienos
2020-12-08
Verslo liudijimą 2021 metams įsigyti šiemet galima anksčiau
2020-12-08
VMI skelbs nukentėjusių nuo COVID-19 įmonių atidėtų mokesčių nepriemoką, kai ji didesnė nei 100 tūkst. eurų
2020-07-21
Nauja VMI interneto svetainė
2020-07-09
VMI tikrins vežėjus – stabdys specialiai pažymėtais automobiliais
2020-03-27
Individualią veiklą vykdę gyventojai, kurių veikla dabar ribojama, gali ją nutraukti
2020-03-18
VMI ir „Sodros“ pagalba verslui, nukentėjusiam nuo COVID-19
2020-02-12
Grįžus iš Kinijos, reiktų izoliuotis 2 savaitėms
2020-02-11
Nepasinaudoję mokesčių amnestija, sulaukė VMI dėmesio
2020-01-13
„Sodra“ apie padidėjusias pensijas
2019-09-25
Susigrąžinti pajamų mokesčio permoką už 2018 m. dar gali 27 tūkst. gyventojų
2019-07-16
Turinčius „Luminor/Nordea“ sąskaitą, „Sodra“ prašo pranešti pasikeitusius sąskaitų numerius
2019-07-02
VMI džiaugiasi mokesčių amnestijos rezultatais
2019-06-18
VMI paskelbė naujausius turto deklaracijų išrašus
2019-06-10
Mokslus baigiantiems moksleiviams ir studentams – apie sveikatos draudimą
2019-05-29
VMI ruošia laiškus pamiršusiems sumokėti mokesčius
2019-05-22
VMI ir „Sodros“ konsultacijos – vieno skambučio metu
2019-05-03
Skolininkais „Sodra“ pavertė tūkstančius gyventojų
2019-05-03
Pajamų ir turto deklaravimo rezultatai
2019-04-17
VMI gyventojams pradeda grąžinti pajamų mokesčio permokas
2019-04-11
VMI: dar ne vėlu prisiminti pamirštus mokesčius
2019-04-08
VMI turgavietėse padės ne tik deklaruoti pajamas, bet ir mokys išmaniai tvarkyti apskaitą
2019-04-04
Prašymams susigrąžinti PVM iš Didžiosios Britanijos – savaitė
2019-03-22
Pajamų deklaravimo laikotarpiu VMI ir „Sodra“ gyventojus konsultuoja kartu
2019-03-20
Prasidėjo pajamų ir turto deklaravimas
2019-03-20
PVM sąskaitų faktūrų registrų teikimo i.SAF terminas pratęstas iki kovo 25 d.
2019-03-14
Finansinės ataskaitos Registrų centrui šiemet teikiamos sparčiau
2019-02-22
VMI skubina pateikti prašymus dėl PVM susigrąžinimo iš Didžiosios Britanijos
2019-02-19
Mokesčių inspekcija grąžina žemės mokesčio permokas
2019-01-31
150 tūkst. mokesčių mokėtojų VMI atleido nuo delspinigių
2019-01-29
VMI verslaujančius gyventojus kviečia išbandyti virtualų buhalterį i.APS

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama