SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2021 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2021 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2019 m. sausio 29 d.
Nr. 4 (1088) StraipsniaiVerta žinotiPensijų kaupimas nuo 2019 m.         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

Pensijų kaupimas nuo 2019 m.

Nuo šių metų įsigaliojus pensijų kaupimo sistemos pertvarkai, per pusmetį gyventojai turi nuspręsti, ar dalyvaus šioje sistemoje.

Gyventojams, kurie dalyvauja pensijų kaupime ir buvo pasirinkę kaupimą pagal formulę 2+0+0 bei nuo savo darbo užmokesčio įmokų į pensijų fondus nemokėjo, jau sulaukė „Sodros“ informacinių pranešimų apie aktualius pensijų kaupimo pokyčius (pranešimus galima rasti prisijungus prie „Sodros“ asmeninės paskyros gyventojui, o tie, kurie yra nurodę elektroninio pašto adresą – ir elektroniniame pašte).

 

„Sodros" duomenimis, pensijų kaupime dalyvaujančių gyventojų, kurie neprisideda įmokomis nuo savo atlyginimo, šiuo metu yra apie 650 tūkstančių.

150 tūkst. gyventojų šiemet buvo įtraukti į pensijų kaupimą. 130 tūkst. gyventojų, kurie yra jaunesni nei 40 metų amžiaus ir sausio 2 d. turėjo darbą arba vykdė savarankišką veiklą, į pensijų kaupimą įtraukti pirmą kartą. Dar apie 20 tūkst. gyventojų, kurie pensijų kaupimą 2013 metais buvo sustabdę, nepriklausomai nuo amžiaus į pensijų kaupimą įtraukti pakartotinai tose pačiose bendrovėse, kur kaupimą sustabdė.

 

Nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojus Pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 pakeitimo įstatymui ir pasikeitus pensijų kaupimui II pakopos pensijų fonduose, nuo šiol kaupiantys II pakopos pensijų fonduose tą daro pagal formulę 3+1,5 (3 proc. nuo atlyginimo, 1,5 proc. nuo vidutinio darbo užmokesčio (VDU) dydžio valstybės paskata). Iki šiol savomis lėšomis prie pensijų kaupimo neprisidėjusiems yra numatyta galimybė laipsniškai įsitraukti į pensijų kaupimą.

Nuo to, kaip gyventojas kaupė iki 2019 m. sausio 1 d. ir tolesnio pasirinkimo kaupti ar nekaupti, priklauso, kokius veiksmus jis turėtų atlikti. Šį sprendimą reikia priimti iki 2019 m. birželio 30 d. ir informuoti „Sodrą" arba savo pensijų kaupimo bendrovę. Apsispręsti ar dalyvauti pensijų kaupime, ar ne, gyventojams gali padėti Prognozuojamos senatvės pensijos skaičiuoklė, prie kurios galima prisijungti ir per asmeninę „Sodros“ paskyrą gyventojui – tuomet didžioji dalis reikalingų duomenų į skaičiuoklę įvedami automatiškai. Žmogui tereikia nurodyti savo atlyginimą ir iki šiol pensijų fonde sukauptą sumą, kurią asmeniškai teikia kaupimo bendrovės.

 

Remdamiesi Lietuvos banko, „Sodros" pateikiama informacija, parengėme lentelę, kurioje pateikiame pagrindinius dalykus, apie kuriuos reikia žinoti dėl pensijos kaupimo.

 

Jei iki 2019 m. sausio 1 d. kaupėte pagal formulę 2+2+2

(2 proc. nuo „Sodros" įmokų, 2 proc. nuo atlyginimo, 2 proc. valstybės paskata).

Norint toliau kaupti, nieko nereikia daryti, nes Jūs ir toliau kaupsite, o Jūsų pensijų fondas bus automatiškai pakeistas į gyvenimo ciklo fondą pagal gimimo metus.

Nebenorint kaupti, reikia iki birželio 30 d. informuoti savo pensijų kaupimo bendrovę apie savo sprendimą.

Kaupti nenorintis asmuo gali rinktis 2 variantus:

  • su sukauptomis lėšomis grįžti į „Sodrą“ (bus atkurta teisė į visą „Sodros“ pensiją, o jei sukaupėte daugiau, – galėsite įsigyti papildomų „Sodros“ taškų) arba
  • palikti lėšas pensijų fonde – tuomet kas 3 metus bus vėl siūloma kaupti iki Jums sukaks 40 metų.

Jei iki 2019 m. sausio 1 d. kaupėte pagal formulę 2+0+0

(2 proc. nuo „Sodros" įmokų, 0 proc. nuo atlyginimo, 0 proc. valstybės paskata)

Norint toliau kaupti:

  • jei nieko nedarysite, automatiškai įtraukiamas į laipsniškai didėjantį kaupimą – nuo 2019 m. sausio į fondą pervedama 1,8 proc. darbo užmokesčio. Ši įmoka per 5 metus padidės iki 3 proc. nuo atlyginimo. Panašiai per šį laikotarpį didės ir valstybės paskata – nuo 0,3 iki 1,5 proc. VDU;
  • jei norite iškart kaupti 3 proc. nuo savo atlyginimo ir gauti 1,5 proc. VDU valstybės paskatą, turite informuoti savo pensijų kaupimo bendrovę iki 2019 m. liepos 31 d.

Nebenorint kaupti, reikia iki birželio 30 d. informuoti savo pensijų kaupimo bendrovę apie savo sprendimą.

Kaupti nenorintis asmuo gali rinktis 2 variantus:

  • su sukauptomis lėšomis gali grįžti į „Sodrą" (bus atkurta teisė į visą „Sodros“ pensiją, o jei sukaupėte daugiau, – galėsite įsigyti papildomų „Sodros“ taškų), o
  • jei paliksite lėšas pensijų fonde, neatsižvelgiant į amžių, ne daugiau kaip 3 kartus kas trejus metus bus vėl siūloma kaupti.

Jei iki 2019 m. sausio 1 d. nekaupėte ir Jums mažiau nei 40 metų

Norint toliau kaupti:

  • jei nieko nedarysite, į kaupimą įtraukiamas automatiškai (apie įtraukimą į pensijų kaupimą „Sodra" privalo informuoti iki sausio 31 d.) – nuo 2019 m. 1,8 proc. įmoka nuo darbo užmokesčio pamažu didės iki 3 proc. (2021 m.). Panašiai per šį laikotarpį didės ir valstybės paskata – nuo 0,3 iki 1,5 proc. VDU. Jums atsitiktine tvarka parinktas pensijų fondo valdytojas (apie tai informacija pateikta asmeninėje „Sodros“ paskyroje gyventojui), tačiau paskirtą pensijų fondo valdytoją bus galima pakeisti savo pasirinktu (visą bendrovių ir jų valdomų pensijų fondų sąrašą galima rasti čia);
  • jei norite iškart kaupti 3 proc. nuo savo atlyginimo ir gauti 1,5 proc. VDU dydžio valstybės paskatą, turite informuoti Jums parinktą arba naujai pasirinktą pensijų kaupimo bendrovę iki 2019 m. liepos 31 d.

Nebenorint kaupti, reikia iki birželio 30 d. informuoti „Sodrą“ apie savo sprendimą nekaupti (prisijungus prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui ir pateikus atitinkamą prašymą).

Jei iki 2019 m. sausio 1 d. nekaupėte ir Jums daugiau nei 40 m.

Norint kaupti, reikia kreiptis į pasirinktą pensijų kaupimo bendrovę ir pasirašyti pensijų kaupimo sutartį.

Nenorint kaupti, nieko daryti nereikia.

  

Platesnę informaciją apie nuo 2019 m. įsigaliojusią pensijų reformą galima rasti:


II pakopos pensijų fondų priežiūra ir pasirinkimas

Lietuvos bankas pateikė atsakymus į dažnai gyventojų užduodamus klausimus dėl II pakopos pensijų fondų: pensijų fondų valdytojo pasirinkimo, pensijų fonduose kaupiamų lėšų saugumo, kaupimo II ir III pakopų pensijų fonduose skirtumų.

 

II pakopos pensijų fondų valdytojo pasirinkimas

 • • • 

Ar gali gyventojas pats pasirinkti II pakopos pensijų fondų valdytoją?

Gyventojai, kurie iki šiol nekaupė II pakopos pensijų fonde ir kuriems yra mažiau nei 40 metų, buvo automatiškai priskirti konkrečiam pensijų fondų valdytojui, tačiau jie gali savo nuožiūra pakeisti pensijų fondų valdytoją kitu.

Gyventojai gali rinktis vieną iš penkių Lietuvoje veikiančių II pakopos pensijų fondų valdytojų: UAB „SEB investicijų valdymas", UAB „Swedbank investicijų valdymas", UAGDPB „Aviva Lietuva", UAB „Luminor investicijų valdymas", UAB „INVL Asset Management".

Pensijų fondų veiklą stebi Lietuvos bankas, taip pat kaupia ir apibendrina pensijų fondų rezultatus bei taikomus mokesčius, skelbia šią informaciją vartotojams: ją galima rasti Lietuvos banko svetainėje https://www.lb.lt/lt/pf-veiklos-rodikliai.

• • •  

Kaip pasirinkti pensijų fondų valdytoją: investavimo strategijos, mokesčiai ir praeities rezultatai?

Nuo 2019 m. sausio 1 d. visi kaupiantieji yra priskiriami gyvenimo ciklo fondams pagal savo gimimo metuskiekvienas pensijų fondų valdytojas yra įsteigęs gyvenimo ciklo fondus, skirtus 1954–1960, 1961–1967, 1968–1974, 1975–1981, 1982–1988, 1989–1995 ir 1996–2002 metų gimimo dalyvių grupėms (pensijų fondų valdytojai iki š.m. liepos 1 d. turės perkelti į jų gimimo metus atitinkančius pensijų fondus).

Pensijų fondų valdytojų valdomi gyvenimo ciklo fondai tarpusavyje skiriasi investavimo strategijomis.

Kiekvieno gyvenimo ciklo fondo investavimo strategija kinta pagal dalyvių, kuriems skirtas šis fondas, amžių. Kol dalyviai yra jaunesni, fondas investuoja rizikingiau, ilguoju laikotarpiu siekdamas didesnės grąžos. Fondo dalyviams artėjant pensinio amžiaus link siekiama apsaugoti sukauptą sumą, mažiau rizikingų turto klasių (valstybių ir įmonių obligacijos, pinigų rinkos priemonės, indėliai ir pan.) dalis didėja.

Pensijų fondų valdytojų valdomų gyvenimo ciklo fondų investavimo strategijos gali skirtis pagal rizikingų ir mažiau rizikingų turto klasių santykį atsižvelgiant į tai, kiek konkretaus fondo dalyviui liko laiko iki pensijos. Kiekvieno gyvenimo ciklo fondo investavimo strategija turi būti skelbiama pensijų fondų valdytojo interneto svetainėje, joje pateikiama pensijų fondo investavimo strategijos diagrama, kuri parodo, kada ir kiek pradedama mažinti investavimo rizika – priklausomai nuo valdytojo rizika gali būti pradedama mažinti likus 19, 17, 16 ar 15 metų iki pensinio amžiaus.

Renkantis II pakopos pensijų fondų valdytoją, reiktų atkreipti dėmesį į paslaugos kainą, t. y. valdymo mokestį. Mokesčio dydis yra reguliuojamas įstatymu ir jis 2019 m. negali būti didesnis nei 0,8 proc. sukaupto turto vertės, 2020 m. – ne daugiau nei 0,65 proc., o nuo 2021 m. – ne daugiau kaip 0,5 proc. sukauptų lėšų.

Pavyzdžiui, jei gyventojas II pakopos pensijų fonde turi sukaupęs 5 000 Eur, tai pernai jis turėjo sumokėti 50 Eur turto valdymo mokestį per metus, šiemet mokės 40 Eur, 2020 m. – 32,5 Eur, o 2021 m. – tik 25 Eur per metus.

Kai pensijų kaupimo bendrovės bendras visų valdomų pensijų fondų turtas pasieks 2,5 mlrd. Eur, turto valdymo mokestis negalės viršyti 0,4 proc. Šiuo metu tokios bendrovės tarp pensijų fondų valdytojų nėra – bendrovė, kurios valdomas pensijų fondų turtas yra didžiausias, valdo maždaug 1,2 mlrd. Eur dydžio pensijų turtą.

Informacija apie visų pensijų fondų taikomus mokesčius taip pat skelbiama Lietuvos banko interneto svetainėje https://www.lb.lt/lt/pf-veiklos-rodikliai.

Vienas iš galimų rodiklių, leidžiančių vertinti pensijų fondų valdytojų investavimo veiklos efektyvumą, gali būti jų valdytų pensijų fondų praeities rezultatai (juos galima rasti https://www.lb.lt/lt/pf-veiklos-rodikliai). Vis dėlto, atsižvelgiant į tai, kad gyvenimo ciklo fondai veiklą pradėjo tik nuo 2019 m. pradžios, informaciją apie praeityje veikusių fondų rezultatus reikėtų vertinti itin atsargiai, turint omenyje, kad geri praeities rezultatai negarantuoja tokių pačių rezultatų ir ateityje.

• • •  

Ar gyventojas gali pasirinkti kaupti ne savo amžių atitinkančiame gyvenimo ciklo fonde?

Pasirinkus pensijų fondų valdytoją, gyventojui pirmiausia pasiūloma kaupti viename iš 7 gyvenimo ciklo fondų, skirtų 1954–1960, 1961–1967, 1968–1974, 1975–1981, 1982–1988, 1989–1995 ir 1996–2002 metų gimimo dalyvių grupėms.

Jeigu gyventojas pageidauja pensijų įmokas kaupti ne savo amžių atitinkančiame gyvenimo ciklo pensijų fonde, jis turi kreiptis į pensijų fondų valdytoją ir raštu atsisakyti kaupti pensijų įmokas jo amžių atitinkančiame pensijų fonde. Savo ruožtu pensijų fondų valdytojas turi gyventoją supažindinti su papildomomis rizikomis, kylančiomis dėl pensijų įmokų kaupimo ne jo amžių atitinkančiame gyvenimo ciklo pensijų fonde.

• • •  

Ar kaupiantysis gali keisti pensijų fondų valdytoją?

Taip, gyventojas gali pakeisti pensijų fondų valdytoją. Už perėjimą į kito pensijų fondų valdytojo valdomą pensijų fondą gali būti daromi atskaitymai, kurių dydis negali viršyti 0,05 proc. dalyvio vardu pervedamų piniginių lėšų.

Tokie patys atskaitymai gali būti taikomi ir tuo atveju, jei pensijų fondų valdytoją nori pakeisti gyventojas, nusprendęs sustabdyti dalyvavimą II pakopos pensijų kaupimo sistemoje, bet sukauptas lėšas palikti pensijų fonde.

 

Lėšų saugumas II pakopos pensijų fonduose

 • • • 

Ar sukauptos gyventojų lėšos saugios, jei pensijų fondų valdytojas bankrutuotų?

Gyventojų sukauptos lėšos II pakopos pensijų fonduose yra atskirtos nuo pensijų kaupimo bendrovės turto ir saugomas depozitoriume, t. y. banke. Turto atskyrimas yra viena iš svarbiausių dalyvių kaupiamų lėšų saugumo garantijų. Todėl net ir tuo atveju, jei pensijų fondų valdytojas nutrauktų veiklą (dėl bankroto, likvidavimo ar reorganizavimo), dalyviai savo sukauptų lėšų neprarastų – josbūtų perduotos valdyti kitam pensijų fondų valdytojui.

• • •  

Kaip valdoma II pakopos pensijų fondų investavimo rizika, kad investicijos būtų saugios ir duotų pajamų?

Pensijų fondų valdytojai, investuodami lėšas, privalo laikytis griežtų taisyklių, kuriomis numatoma, į kokias finansines priemones pensijų fondai gali investuoti ir kaip turi būti valdoma investavimo rizika.

Investuojamoms lėšoms taikomi rizikos išskaidymo reikalavimai – įstatymenustatyta, kiek maksimaliai galima įsigyti vienokių ar kitokių vertybinių popierių, ar kito turto.

Pavyzdžiui, pensijų fondų valdytojui negalima investuoti daugiau kaip 5 proc. valdomo turto į vieną kurį nors objektą, tarkime, į vienos įmonės akcijas.

Taip išvengiama rizikos, kuri galėtų kilti, jei didelė lėšų dalis būtų investuota į vieną objektą, o jo vertė dėl nepalankios rinkos situacijos ar kitų veiksnių reikšmingai sumažėtų.

Šios investavimo taisyklės užtikrina tai, kad investicijos būtų saugios ir uždirbtų pajamų, o Lietuvos bankas prižiūri, kad pensijų fondai šių taisyklių laikytųsi. Tačiau, net ir taikant šias taisykles, gyventojų sukaupto turto vertė II pakopos pensijų fonde gali svyruoti priklausomai nuo padėties vertybinių popierių rinkose konkrečiu metu.

• • •  

Kaip užtikrinama, kad pensijų fonde sukauptos gyventojo lėšos nesumažės prieš išeinant į pensiją?

Nuo 2019 m. sausio 1 d. II pakopos pensijų fondų dalyvių lėšos investuojamos pagal gyvenimo ciklo principą. II pakopos pensijų fonduose kaupiančių gyventojų lėšos perkeliamos į gyvenimo ciklo fondą pagal jų gimimo metus, o pensijų fondas„sensta" drauge su savo dalyviais – fondo dalyviams artėjant prie pensinio amžiaus,pensijų fondo investavimo rizika bus automatiškai keičiama į konservatyvesnę, taip sumažinant riziką netekti santaupų priartėjus pensiniam amžiui.

Pačiam kaupiančiajam nebereikia galvoti, kokio rizikingumo fondą pasirinkti ir kada jį keisti, – tai yra daroma automatiškai atsižvelgiant į laiką, likusį iki pensijos. Taip siekiama optimizuoti gyventojų uždarbį, kurį jie galėtų prarasti pasirinkę pernelyg rizikingą ar konservatyvų pensijų fondą.

 

Kaupti II ar III pakopos pensijų fonde?

 • • • 

Koks skirtumas tarp II ir III pakopos pensijų fondų?

Kaupti II ar III pakopos pensijų fonde yra individualus kiekvieno asmens apsisprendimas ir gali būti skirtingas priklausomai nuo žmogaus poreikių, gaunamų pajamų ar amžiaus. Be abejo, gyventojai lėšas gali kaupti ir abiejose pakopose.

Kaupimas pensijai III pakopos pensijų fonduose yra lankstesnis nei II pakopos, tačiau kartu ir brangesnis.

Kaupiant III pakopos fonduose, galima be apribojimų pasirinkti pensijos išmokėjimo būdą, be to, iš III pakopos pensijų sistemos galima bet kada pasitraukti arba atsiimti dalį sukauptų lėšų, tačiau tokiu atveju būtų galimai prarandama gyventojų pajamų mokesčio lengvata.

Palyginkite: kaupiant II pakopos pensijų fonduose, mažiau laisvės disponuoti sukauptomis lėšomis, taip pat yra nustatytas minimalus įmokos dydis.

Kaupiančiųjų II pakopos fonduose:

  • įmokos dydis yra 3 proc. dalyvio pajamų arba didės kasmet iki 2023 m. nuo 1,8 iki 3 proc. dalyvio pajamų, o

  • iš valstybės biudžeto kiekvieną mėnesį bus pervedama skatinamoji įmoka procentais šalies vidutinio darbo užmokesčio – ji kasmet didės atitinkamai nuo 0,3 iki 1,5 proc. priklausomai nuo dalyvio įmokos.

Dalyviams, pasirinkusiems kaupti daugiau nei 3 proc. savo darbo užmokesčio, yra galimybė pasinaudoti gyventojo pajamų mokesčio lengvata. Jei dirbantysis apsisprendžia kaupti daugiau nei 3 proc. nuo savo darbo užmokesčio, pajamų mokesčio lengvata bus taikoma tik tai sumai, kuri viršija 3 proc.        

Prisidėti prie pensijos kaupimo gali ir dirbančiojo darbdavys – tokiu atveju jis galės pasinaudoti pelno mokesčio lengvata.

Antra, II pakopos pensijų fondų maksimalūs mokesčiai yra reguliuojami ir nustatyti Pensijų kaupimo įstatyme, o III pakopos pensijų fondų mokesčius nustato patys pensijų fondų valdytojai. Mokesčiai yra nevienodi ir gali būti skaičiuojami tiek nuo sumokėtos įmokos, tiek nuo sukaupto kapitalo.

Palyginkite: II pakopos pensijų fondų atskaitymai iš valdomo turto šiuo metu sudaro 0,8 proc., tačiau nuo kitų metų jie kasmet mažės ir nuo 2021 m. sudarys 0,5 proc.

II ir III pakopų pensijų fondų valdytojų taikomus mokesčius Lietuvos bankas skelbia interneto svetainėje https://www.lb.lt/lt/pf-veiklos-rodikliai.

Galiausiai, asmenims gali būti sudėtingiau pasirinkti tinkamos investavimo rizikos III pakopos pensijų fondą, nes III pakopos pensijų sistemoje veikiančioms pensijų kaupimo bendrovėms negalioja reikalavimas įkurti gyvenimo ciklo fondus, kuriuose investavimo rizika būtų automatiškai mažinama fondo dalyviams artėjant prie pensinio amžiaus. Gyvenimo ciklo fondus įsteigti II pakopos pensijų sistemoje yra privaloma.

 
Kiti temos „Verta žinoti“ straipsniai

Gripo epidemijos metu – nedarbingumo pažymėjimas telefonu

Savivaldybėse, kuriose paskelbta gripo epidemija, susirgus ir negalint atvykti pas šeimos gydytoją, į gydymo įstaigą galima kreiptis ir telefonu. Tokiais atvejais rezervavus nedarbingumo pažymėjimą (jis išduodamas 3 kalendorinėms dienoms), nedarbingumo laikotarpis prasideda nuo tos dienos, kai pacientas kreipėsi į gydymo įstaigą, o vizitas pas gydytoją nukeliamas vėlesniam laikui • Tai nustatyta sveikatos apsaugos bei socialinės apsaugos ir darbo ministrų 2009 12 01 įsakymu Nr. V-977/A1-657 patvirtintame Nedarbingumo pažymėjimų išdavimo gripo epidemijos laikotarpiui laikinosios tvarkos apraše.

Patvirtintos naujų pavyzdžių banderolės apdorotam tabakui, etilo alkoholiui ir alkoholiniams gėrimams ženklinti bei jų kainos

Finansų ministras 2019 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. 1K-24 patvirtino keturis naujus specialių ženklų – banderolių apdorotam tabakui, etilo alkoholiui ir alkoholiniams gėrimams ženklinti pavyzdžius bei banderolių kainas.

Tik trijų profesinių sąjungų nariams – geresnės sąlygos mokytis ir papildoma atostogų diena

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija priminė apie galimybę nuo šių metų sausio mėnesio trijų nacionalinių profesinių sąjungų nariams, priklausantiems Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijai, Lietuvos profesinei sąjungai „Sandrauga“ ir Respublikinei jungtinei profesinei sąjungai, pasinaudoti geresnėmis sąlygomis gauti apmokamas mokymosi atostogas bei per metus atostogauti viena diena ilgiau, taip pat paaiškino, kaip šiomis papildomomis garantijomis galima pasinaudoti.

Vėl nauji tabako ir alkoholinių gėrimų ženklinimo banderolių rūšių kodai

VMI prie LR FM viršininkė 2019 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. VA-7 dar kartą pakeitė Apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo banderolių rūšių kodus • Šie kodai ir vėl išdėstyti nauja redakcija, įsigaliojusia nuo 2019 01 29 • Paskutinis minėtų banderolių rūšių kodų pakeitimas buvo atliktas VMI prie LR FM viršininkės 2018 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. VA-101.
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Vasaris     2019  
PrATKPŠS
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 
Naujienos
2020-12-08
Verslo liudijimą 2021 metams įsigyti šiemet galima anksčiau
2020-12-08
VMI skelbs nukentėjusių nuo COVID-19 įmonių atidėtų mokesčių nepriemoką, kai ji didesnė nei 100 tūkst. eurų
2020-07-21
Nauja VMI interneto svetainė
2020-07-09
VMI tikrins vežėjus – stabdys specialiai pažymėtais automobiliais
2020-03-27
Individualią veiklą vykdę gyventojai, kurių veikla dabar ribojama, gali ją nutraukti
2020-03-18
VMI ir „Sodros“ pagalba verslui, nukentėjusiam nuo COVID-19
2020-02-12
Grįžus iš Kinijos, reiktų izoliuotis 2 savaitėms
2020-02-11
Nepasinaudoję mokesčių amnestija, sulaukė VMI dėmesio
2020-01-13
„Sodra“ apie padidėjusias pensijas
2019-09-25
Susigrąžinti pajamų mokesčio permoką už 2018 m. dar gali 27 tūkst. gyventojų
2019-07-16
Turinčius „Luminor/Nordea“ sąskaitą, „Sodra“ prašo pranešti pasikeitusius sąskaitų numerius
2019-07-02
VMI džiaugiasi mokesčių amnestijos rezultatais
2019-06-18
VMI paskelbė naujausius turto deklaracijų išrašus
2019-06-10
Mokslus baigiantiems moksleiviams ir studentams – apie sveikatos draudimą
2019-05-29
VMI ruošia laiškus pamiršusiems sumokėti mokesčius
2019-05-22
VMI ir „Sodros“ konsultacijos – vieno skambučio metu
2019-05-03
Skolininkais „Sodra“ pavertė tūkstančius gyventojų
2019-05-03
Pajamų ir turto deklaravimo rezultatai
2019-04-17
VMI gyventojams pradeda grąžinti pajamų mokesčio permokas
2019-04-11
VMI: dar ne vėlu prisiminti pamirštus mokesčius
2019-04-08
VMI turgavietėse padės ne tik deklaruoti pajamas, bet ir mokys išmaniai tvarkyti apskaitą
2019-04-04
Prašymams susigrąžinti PVM iš Didžiosios Britanijos – savaitė
2019-03-22
Pajamų deklaravimo laikotarpiu VMI ir „Sodra“ gyventojus konsultuoja kartu
2019-03-20
Prasidėjo pajamų ir turto deklaravimas
2019-03-20
PVM sąskaitų faktūrų registrų teikimo i.SAF terminas pratęstas iki kovo 25 d.
2019-03-14
Finansinės ataskaitos Registrų centrui šiemet teikiamos sparčiau
2019-02-22
VMI skubina pateikti prašymus dėl PVM susigrąžinimo iš Didžiosios Britanijos
2019-02-19
Mokesčių inspekcija grąžina žemės mokesčio permokas
2019-01-31
150 tūkst. mokesčių mokėtojų VMI atleido nuo delspinigių
2019-01-29
VMI verslaujančius gyventojus kviečia išbandyti virtualų buhalterį i.APS

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama