SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2021 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2021 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2016 m. lapkričio 29 d.
Nr. 44 (987) Rubrikos         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių pakeitimai

Aplinkos ministras 2016 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. D1-798 pakeitė Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisykles, kuriose nurodyti 7 atvejai, kada nuo kitų metų pradžios transporto priemonės galės būti pripažįstamos eksploatuoti netinkančiomis transporto priemonėmis, t. y. atliekomis • Taip pat nustatyta, kad nuo 2017 m. sausio 1 d. pakeistosios taisyklės bus privalomos ne tik visiems fiziniams ir juridiniams asmenims, kurių veikla susijusi su transporto priemonių gamyba, importu (įvežimu), eksportu (išvežimu), eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinkimu ir apdorojimu, bet ir institucijoms, pagal kompetenciją vykdančioms šių veiklų kontrolę.
 

Gyventojų gaunamų pajamų priskyrimas A ar B klasei

VMI prie LR FM nauja redakcija išdėstė Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 22 str. apibendrintą paaiškinimą (komentarą), kuriame paaiškinama, kurios gyventojų gautos pajamos ar išmokos yra priskiriamos prie A ar B klasės pajamų • Pakeitimais komentaras, be redakcinio ar techninio pobūdžio korektūrų (pvz., panaikintų jame minimų teisės aktų oficialaus paskelbimo „Valstybės žiniose“ rekvizitų ar ankstesniųjų VMI raštų, kuriais buvo informuojama apie komentaro pakeitimą) bei atnaujintų kai kurių pavyzdžių, juose sumas nurodant eurais, papildytas nuostata, kad finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos ir/arba išvestinių finansinių priemonių realizavimo pajamos priskiriamos B klasės pajamoms, atliekant ir kitus papildymus bei pataisymus.
 

Mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo kalendorius

Mokesčių, kuriuos reikia deklaruoti ir sumokėti iki gruodžio 1 d., kalendorius.
 

Naujas atvejų, kai už importuojamas prekes sumokėti PVM ir akcizai grąžinami arba atsisakoma juos išieškoti, sąrašas

Vyriausybė 2016 m. lapkričio 16 d. nutarimu Nr. 1142 pakeitė savo ankstesnį 2004 03 24 nutarimą Nr. 330, ir jį išdėsčiusi nauja redakcija, patvirtino naują Atvejų, kai už importuojamas prekes sumokėti PVM ir/arba akcizai grąžinami arba atsisakoma juos išieškoti, sąrašą • Šiame naujos redakcijos lapkričio 24 d. įsigaliojusiame sąraše, be atliktų techninio pobūdžio korektūrų bei pakeitimų, susijusių su nuo 2016 05 01 įsigaliojusiu Sąjungos muitinės kodeksu, nustatyta galimybė grąžinti importo akcizus ir PVM arba atsisakyti juos išieškoti, kai prekės, sudarančios pašto siuntas, dėl nuo deklaranto nepriklausančių priežasčių nebuvo pristatytos gavėjui arba muitų teisės aktų nustatyta tvarka sunaikinamos. Taip pat numatyta, kad tais atvejais, kai importuotojas atsisako prekių, nes jos turi defektų arba neatitinka sutarties sąlygų, importo akcizai ir PVM grąžinami arba atsisakoma juos išieškoti Sąjungos muitinės kodekso nustatytomis sąlygomis.
 

Naujos redakcijos 9-nios VMI naudojamos formos

VMI prie LR FM viršininkas 2016 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. VA-139 pakeitė 2011 05 25 įsakymą Nr. VA-61 „Dėl su valstybei perduoto (perduotino) turto perėmimu, apskaitymu, saugojimu, realizavimu, grąžinimu ir pripažinimu atliekomis susijusių dokumentų formų ir jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“ ir naujomis redakcijomis išdėstė juo patvirtintas 9-nias VMI funkcijoms vykdyti naudojamas formas: nuo Turto apžiūros akto FR1101 formos iki Konkurso komisijos posėdžio protokolo FR1109 formos.
 

Naujovės įsigijusiems verslo liudijimus asmenims

Vyriausybė 2016 m. lapkričio 16 d. nutarimu Nr. 1146 pakeitė ir nauja redakcija išdėstė savo ankstesnį 2002 11 19 nutarimą Nr. 1797, pakeičiant gyventojų, besiverčiančių individualia veikla su verslo liudijimu, apmokestinimo tvarką • Pakeitimais nutarimo nuostatų įsigaliojimas numatytas 2 laikotarpiais: vienos nuostatos taikomos apskaičiuojant ir deklaruojant 2016 ir vėlesnių metų mokestinių laikotarpių pajamas (pvz., verslo liudijimus įsigijusių gyventojų per mokestinius metus pardavusių prekių ar suteikusių paslaugų daugiau kaip už 4 500 Eur juridiniams asmenims, pajamų dalis, viršijanti šią sumą, apmokestinta kaip individualios veiklos pajamos – 5 ar 15 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifu (anksčiau viršijus minėtą sumą, visos pajamos (nuo pirmojo euro) buvo apmokestinamos kaip individualios veiklos pajamos), o kiti pakeitimai taikomi nuo lapkričio 24 d. (pvz., įteisinta nuostata dėl verslo liudijimo neišdavimo, kai gyventojas yra skolingas Sodrai“).
 

Nuo kitų metų – naujos meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijos statuso suteikimo taisyklės

2017 m. sausio 1 d. pradės galioti Kultūros ministro 2016 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. ĮV-846 patvirtintos naujos Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijos statuso suteikimo taisyklės, kurios reglamentuoja bendruosius reikalavimus fiziniams asmenims, siekiantiems meno kūrėjo statuso, taip pat asociacijoms, siekiančioms meno kūrėjų organizacijos statuso, ir nustato dokumentų pateikimo, svarstymo bei meno kūrėjo arba meno kūrėjų organizacijos statuso suteikimo procedūrą • Beje, nuo kitų metų sausio 1-osios įsigalios ir Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymo Nr. I-1494 3 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymas, kuriuo patikslintos sąlygos, kurias turi atitikti meno kūrėjų organizacijos statusą siekiančios įgyti asociacijos.
 

Nuo kitų metų sausio 1-osios įsigaliosiantys Akcizų ir PVM įstatymų pakeitimai

2017 m. sausio 1 d. įsigalios Akcizų ir PVM įstatymų pakeitimai, kuriais šių įstatymų nuostatos suderintos su nuo šių metų gegužės 1 d. pradėto taikyti Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 952/2013, nustatančio Sąjungos muitinės kodeksą, nuostatomis.
 

Pajamų mokesčio perskaičiavimas nuo kai kurių turto pardavimo pajamų

VMI prie LR FM nauja redakcija išdėstė Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (GPMĮ) 32 str., nustatančio pajamų mokesčio nuo kai kurių turto pardavimo pajamų perskaičiavimo tvarką, apibendrintą paaiškinimą (komentarą) • Esminių pakeitimų komentare neatlikta: pvz., visur anksčiau nacionaline valiuta nurodytos sumos pakeistos sumomis eurais, nebeliko ankstesnio VMI rašto, kuriuo buvo informuojama apie komentaro pakeitimą, patikslinant, jog pateikdamas VMI prašymą perskaičiuoti pajamų mokestį ir grąžinti mokesčio permoką turi pildyti FR0464 formos 04 versiją ir jos FR0464P formos priedą (pateiktų dokumentų aprašą).
 

Pakeistos Fizinio asmens (šeimos) nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijos KIT715 formos užpildymo taisyklės

VMI prie LR FM viršininkas 2016 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. VA-138 pakeitė Fizinio asmens (šeimos) nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijos KIT715 formos užpildymo taisykles • Šios taisyklės pakeistos atsižvelgiant į Konstitucinio Teismo 2015 09 22 nutarimą Nr. KT24-N14/2015 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 7 straipsnio (2011 m. gruodžio 21 d. redakcija) nuostatų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“.
 

Patikslinta FR0512 prašymo pildymo tvarka, skiriant paramą meno kūrėjams

VMI prie LR FM viršininkas 2016 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. VA-140 patikslino Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms FR0512 formos, papildomo lapo FR0512P formos užpildymo ir pateikimo taisykles, nustatydamas, kad pageidaujantiems pajamų mokesčio dalimi paremti paramos gavėju esantį meno kūrėją, prašymo FR0512 formos E2 laukelyje turės būti įrašomas jo identifikacinis numeris (kodas), kurį suteikė Kultūros ministerija.
 

Patikslintas VMI patikrinimų pagal pateiktą informaciją arba pavedimus 43 kodas

VMI prie LR FM viršininkas 2016 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. VA-141 pakeitė Kompleksinių ir teminių patikrinimų klasifikatorių, patikslinant patikrinimų pagal pateiktą informaciją arba pavedimus 43 kodo pavadinimą.
 

Valstybinė darbo inspekcija: socialinės partnerystės šalys naująjame Darbo kodekse

Valstybinės darbo inspekcijos parengta 8-oji vieša konsultacija apie naująjame Darbo kodekse reglamentuojamus kolektyvinius darbo santykius, apžvelgiant bendrąsias nuostatas bei pateikiant pagrindinius paaiškinimus apie socialinės partnerystės šalis: apie darbuotojų atstovais laikytinas darbo tarybą, darbuotojų patikėtinį, profesinę sąjungą, taip pat darbdavių atstovus, kuriems socialinėje partnerystėje šakos, teritoriniu ar nacionaliniu lygmeniu atstovauja darbdavių organizacijos (asociacijos, federacijos, konfederacijos, susivienijimai ir kita).
 

VMI viršininkas patvirtino 4 naujus aprašus, skirtus gaunantiems ir teikiantiems paramą, labdarą

Finansų ministras 2016 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. 1K-412 nuo 2017 m. sausio 1 d. netekusiu galios pripažino savo 2002 09 23 įsakymą Nr. 289 „Dėl Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo įgyvendinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais • Šis teisės aktas panaikintas atsižvelgiant į tai, kad įgyvendinant nuo kitų metų sausio 1 d. įsigaliosiantį naujos redakcijos Labdaros ir paramos pakeitimo įstatymą Nr. XII-2202, Vyriausybė 2016 08 11 priėmė nutarimą Nr. 812, kuriuo Finansų ministerijai nebesuteikti anksčiau turėti įgaliojimai nustatyti Labdaros ir paramos įstatyme (LPĮ) numatytas paramos apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkas ir terminus: šias tvarkas ir terminus Vyriausybė įgaliojo nustatyti Valstybinę mokesčių inspekciją prie LR FM • Todėl vykdant Vyriausybės pavedimą, VMI prie LR FM viršininkas 2016 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. VA-137 patvirtino nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigaliosiančius 4 naujus aprašus, t. y. Paramos teikėjų ataskaitų apie suteiktą paramą pateikimo mokesčių administratoriui tvarkos aprašą; Paramos gavėjų ataskaitų apie gautą paramą ir jos panaudojimą, apie pačių suteiktą paramą ir/arba labdarą, taip pat apie savo veiklą, susijusią su LPĮ 3 str. 3 dalyje nurodytų visuomenei naudingų tikslų įgyvendinimu, pateikimo mokesčių administratoriui tvarkos aprašą; Anonimiškai gautos paramos apskaitos tvarkos aprašą ir Dokumentų, įrodančių, kad paramos teikėjo parama teikiama Europos ekonominės erdvės valstybėse įsteigtų juridinių asmenų ar kitų organizacijų veiklos dokumentuose numatytiems visuomenei naudingiems tikslams, nurodytiems LPĮ 3 str. 3 dalyje, pateikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai tvarkos aprašą.
 
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Lapkritis     2016  
PrATKPŠS
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Naujienos
2020-12-08
Verslo liudijimą 2021 metams įsigyti šiemet galima anksčiau
2020-12-08
VMI skelbs nukentėjusių nuo COVID-19 įmonių atidėtų mokesčių nepriemoką, kai ji didesnė nei 100 tūkst. eurų
2020-07-21
Nauja VMI interneto svetainė
2020-07-09
VMI tikrins vežėjus – stabdys specialiai pažymėtais automobiliais
2020-03-27
Individualią veiklą vykdę gyventojai, kurių veikla dabar ribojama, gali ją nutraukti
2020-03-18
VMI ir „Sodros“ pagalba verslui, nukentėjusiam nuo COVID-19
2020-02-12
Grįžus iš Kinijos, reiktų izoliuotis 2 savaitėms
2020-02-11
Nepasinaudoję mokesčių amnestija, sulaukė VMI dėmesio
2020-01-13
„Sodra“ apie padidėjusias pensijas
2019-09-25
Susigrąžinti pajamų mokesčio permoką už 2018 m. dar gali 27 tūkst. gyventojų
2019-07-16
Turinčius „Luminor/Nordea“ sąskaitą, „Sodra“ prašo pranešti pasikeitusius sąskaitų numerius
2019-07-02
VMI džiaugiasi mokesčių amnestijos rezultatais
2019-06-18
VMI paskelbė naujausius turto deklaracijų išrašus
2019-06-10
Mokslus baigiantiems moksleiviams ir studentams – apie sveikatos draudimą
2019-05-29
VMI ruošia laiškus pamiršusiems sumokėti mokesčius
2019-05-22
VMI ir „Sodros“ konsultacijos – vieno skambučio metu
2019-05-03
Skolininkais „Sodra“ pavertė tūkstančius gyventojų
2019-05-03
Pajamų ir turto deklaravimo rezultatai
2019-04-17
VMI gyventojams pradeda grąžinti pajamų mokesčio permokas
2019-04-11
VMI: dar ne vėlu prisiminti pamirštus mokesčius
2019-04-08
VMI turgavietėse padės ne tik deklaruoti pajamas, bet ir mokys išmaniai tvarkyti apskaitą
2019-04-04
Prašymams susigrąžinti PVM iš Didžiosios Britanijos – savaitė
2019-03-22
Pajamų deklaravimo laikotarpiu VMI ir „Sodra“ gyventojus konsultuoja kartu
2019-03-20
Prasidėjo pajamų ir turto deklaravimas
2019-03-20
PVM sąskaitų faktūrų registrų teikimo i.SAF terminas pratęstas iki kovo 25 d.
2019-03-14
Finansinės ataskaitos Registrų centrui šiemet teikiamos sparčiau
2019-02-22
VMI skubina pateikti prašymus dėl PVM susigrąžinimo iš Didžiosios Britanijos
2019-02-19
Mokesčių inspekcija grąžina žemės mokesčio permokas
2019-01-31
150 tūkst. mokesčių mokėtojų VMI atleido nuo delspinigių
2019-01-29
VMI verslaujančius gyventojus kviečia išbandyti virtualų buhalterį i.APS

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama