SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2021 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2021 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2015 m. sausio 27 d.
Nr. 4 (899) StraipsniaiMokesčiaiPadalinio sąvoka PVM tikslais         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

Padalinio sąvoka PVM tikslais

Šiuolaikinio verslo mokestinės prievolės kaip ir pačios paslaugos dažnai peržengia valstybių narių sienas.

Šiame straipsnyje, vadovaujantis Europos Sąjungos teisingumo teismo (ESTT) praktika, detaliau aptariama padalinio sąvoka pridėtinės vertės mokesčio (PVM) prasme, kuri turėtų būti gerai įsisavinta visų juridinių asmenų, susiduriančių su PVM mokėjimu.

 

Advokatų kontoros „Motieka & Audzevičius“ teisininkai:

 

            Juozaitis_Mantas__Motieka__1.JPG                 Priluckyte_Vilma__Motieka__1.JPG

 

              vyr. teisininkas                                 teisininkė

          Mantas JUOZAITIS                       Vilma PRILUCKYTĖ

 

Straipsnį norėtųsi pradėti nuo keleto praktinių pavyzdžių.

Pvz., Lietuvos įmonė turi biurą Lenkijoje ir yra įdarbinusi keletą darbuotojų, kurie teikia tam tikras paslaugas privatiems vartotojams, t. y. neapmokestinamiesiems asmenims.

Kur bus Lietuvos bendrovės paslaugų teikimo vieta Lietuvoje ar Lenkijoje? Kur bus mokamas paslaugų pardavimo PVM Lietuvoje ar Lenkijoje?

Pvz., Lietuvos įmonė teikia tam tikras paslaugas apmokestinamojo asmens, Latvijos įmonės biurui, įsikūrusiame Lietuvoje.

Kur bus paslaugų teikimo vieta Latvijoje ar Lietuvoje? Kuri bendrovė bus atsakinga už PVM sumokėjimą: Lietuvos vienetas Lietuvoje ar Latvijos vienetas Latvijoje?

Į minėtus klausimus galima atsakyti tik tada, kai yra aišku, ar Lietuvos įmonės biurą Lenkijoje bei Latvijos bendrovės biurą Lietuvoje galima laikyti nuolatiniais padaliniais PVM prasme.

Svarbu pažymėti tai, kad padalinio sąvoka PVM prasme neturi būti painiojama su nuolatinės buveinės sąvoka pelno mokesčio tikslais. Jeigu mokesčių mokėtojas turi nuolatinę buveinę pelno mokesčio tikslais kitoje valstybėje (pvz., Lenkijoje, Latvijoje ar kitoje ES valstybėje narėje), tai nebūtinai ta nuolatinė buveinė bus laikoma ir padaliniu PVM prasme.

Pagrindinės paslaugų vietos nustatymo taisyklės yra įtvirtintos PVM direktyvos (2006/112/EB) 44 ir 45 str. (atitinka 2002 03 05 Lietuvos PVM įstatymo Nr. IX-751 aktualios redakcijos 13 str. 2 d.), kurie nustato, kad:

  • paslaugų teikimo apmokestinamajam asmeniui, veikiančiam kaip toks, vieta yra ten, kur tas asmuo yra įsteigęs savo verslą. Tačiau, jei tos paslaugos yra teikiamos apmokestinamojo asmens nuolatiniam padaliniui, esančiam kitoje vietoje nei ta, kur jis yra įsteigęs savo verslą, šių paslaugų teikimo vieta yra ten, kur yra tas nuolatinis padalinys (44 str.);
  • paslaugų teikimo neapmokestinamajam asmeniui vieta yra ten, kur paslaugų teikėjas yra įsteigęs savo verslą. Tačiau, jei tos paslaugos yra teikiamos iš paslaugų teikėjo nuolatinio padalinio, esančio kitoje vietoje nei ta, kur jis yra įsteigęs savo verslą, šių paslaugų teikimo vieta yra ten, kur yra tas nuolatinis padalinys (45 str.).

Taigi, atsižvelgiant į aukščiau pateiktą reglamentavimą pirmojo pavyzdžio atveju, jeigu Lietuvos įmonė turi padalinį PVM prasme Lenkijoje ir per jį teikia paslaugas neapmokestinamiesiems asmenims, bus laikoma, kad jos paslaugų teikimo vieta yra Lenkijoje, todėl Lenkijos mokesčių administratorius turi pilną teisę reikalauti sumokėti PVM į Lenkijos biudžetą.

Antrojo pateikto pavyzdžio atveju, jeigu Latvijos juridinis vienetas turi padalinį Lietuvoje, Lietuvos mokesčių administratorius gali reikalauti Lietuvos juridinio vieneto PVM nuo suteiktų paslaugų Latvijos vieneto biurui sumokėti Lietuvoje. Ir atvirkščiai - jeigu Latvijos juridinio vieneto biuras su darbuotojais negali būti laikomas padaliniu PVM tikslai Lietuvoje, PVM turėtų būti mokamas Latvijoje, o ne Lietuvoje ir už tai atsakingas būtų Latvijos juridinis vienetas, t. y. būtų taikoma atvirkštinio apmokestinimo PVM sistema (PVM sumoka paslaugų pirkėjas).

 

Kaip teisės aktai apibrėžia nuolatinio padalinio sąvoką?

Pirmiausia reiktų pažymėti, kad ilgą laiką nuolatinio padalinio sąvoka PVM tikslais nebuvo įtvirtinta ES teisės aktuose ir ESTT praktika buvo vienintelis šaltinis jos turiniui atskleisti. Šiuo metu nuolatinio padalinio sąvoka yra įtvirtinta Tarybos įgyvendinimo reglamente Nr. 282/2011 (Įgyvendinimo reglamentas) ir ji buvo suformuluota, atsižvelgiant į ESTT praktikoje pateiktus nuolatinio padalinio sąvokos išaiškinimus.

Įgyvendinimo reglamento 11 str. 1 d. ir 2 d. nustato, kad:

       1) taikant PVM direktyvos 44 straipsnį, „nuolatinis padalinys“ – tai padalinys, kuris nėra šio reglamento 10 straipsnyje nurodyta verslo įsisteigimo vieta, apibūdinamas kaip pakankamai nuolatinis ir turintis tinkamą žmogiškųjų ir techninių išteklių struktūrą, kad jis galėtų gauti šio padalinio poreikiams tenkinti teikiamas paslaugas ir jomis naudotis;

       2) taikant PVM direktyvos 45 straipsnį, „nuolatinis padalinys“ – tai padalinys, kuris nėra šio reglamento 10 straipsnyje nurodyta verslo įsisteigimo vieta, apibūdinamas kaip pakankamai nuolatinis ir turintis tinkamą žmogiškųjų ir techninių išteklių struktūrą, kad jis galėtų teikti savo teikiamas paslaugas.

Be to, Įgyvendinimo reglamento 11 str. 3 d. įtvirtinta, kad PVM mokėtojo kodo turėjimo savaime nepakanka, kad apmokestinamasis asmuo būtų laikomas turinčiu nuolatinį padalinį.

Lietuvos PVM įstatymo 2 str. 4 d. įtvirtinta, kad apmokestinamojo asmens padalinys – tai apmokestinamojo asmens struktūrinis ar kitoks darinys, per kurį vienos valstybės apmokestinamasis asmuo tiekia ir/arba įsigyja prekes ir/arba teikia ir/arba gauna paslaugas kitoje valstybėje.

 

Kaip ESTT interpretuoja nuolatinio padalinio sąvoką?

Svarbu akcentuoti, kad pagal ESTT nusistovėjusią praktiką matyti, kad teismas, nustatydamas paslaugų teikimo vietą mokestiniu požiūriu tinkamiausiu bei prioritetiniu veiksniu laiko vietą, kurioje apmokestinamasis asmuo yra įsteigęs savo verslą. Ir į turimą padalinį, anot teismo, turėtų būti atsižvelgta tik tuomet, kai remiantis verslo įsteigimo vieta, negalima priimti racionalaus sprendimo arba kyla ginčas su kita valstybe nare (žr. ESTT bylas: sprendimo Welmory, C-605/12 53 punktą; Berkholz, C-168/84 17 punktą; sprendimo Faaborg-Gelting Linien, C-231/94 16 punktą ir sprendimo ARO Lease, C-190/95 15 punktą).

ESTT praktikoje pateikta nuolatinio padalinio sąvoka nesiskiria nuo sąvokos įtvirtintos Įgyvendinimo reglamente (nes, kaip jau buvo minėta, įtvirtinant sąvoką reglamente buvo atsižvelgta į ESTT išaiškinimus), t. y. anot teismo PVM direktyvos 44 str. prasme nuolatinis padalinys turi pasižymėti pakankamu pastovumo laipsniu ir tinkama žmogiškųjų ir techninių išteklių struktūra, leidžiančia jam gauti šio padalinio poreikiams tenkinti teikiamas paslaugas ir jomis naudotis (pvz., žr. ESTT sprendimo byloje Welmory, C-605/12 59 punktą; sprendimo byloje Planzer Luxembourg, C-73/06 54 punktą), o 45 str. prasme nuolatinio padalinio sąvoka reikalauja, kad ji būtų tam tikro minimalaus dydžio ir joje nuolat būtų paslaugai teikti būtini žmogiškieji ir techniniai ištekliai (žr., sprendimo Berkholz, 168/84 18 punktą; sprendimo DFDS, C-260/95 20 punktą ir sprendimo ARO Lease, C-190/95 15 punktą).

Pavyzdžiui, ESTT yra išaiškinęs, kad norint padaryti išvadą, kad bendrovė, įsisteigusi vienoje valstybėje narėje ir užsiimanti IT verslu, turi nuolatinį padalinį kitoje valstybėje narėje, reiktų, kad žmogiškieji bendrovės ištekliai bei techniniai ištekliai, kaip antai, informaciniai serveriai, programinė įranga, informacinių technologijų paslaugos ir sistema, leidžianti sudaryti sutartis su vartotojais ir gauti iš jų atlygį, būtų toje kitoje valstybėje narėje (žr., ESTT sprendimo Welmory 61 punktą).

Aiškindamas nuolatinio padalinio sąvoką transporto veiklos kontekste, teismas yra pažymėjęs, kad ši sąvoka reikalauja, kad būtų bent jau biuras, kuriame galėtų būti sudaromos sutartys ir priimami su kasdiene veikla susiję administraciniai sprendimai (darbuotojai turėtų turėti įgaliojimus tokias sutartis sudaryti bei priimti administracinius sprendimus savarankiškai - aut. pastaba), taip pat su šia veikla susijusių transporto priemonių laikymo vieta (šiuo klausimu žr., sprendimo ARO Lease, C-190/95 19 ir 27 punktus ir Lease Plan, C-390/96 26 punktą).

Be to, teismas yra pažymėjęs, kad transporto priemonių registracija atitinkamoje valstybėje narėje nėra įrodymas apie nuolat šioje valstybėje veikiančią įmonę (žr., sprendimo byloje Lease Plan, C-390/96 26 punktą), t. y. jos nuolatinį padalinį.

Taip pat iš ESTT praktikos matyti, kad teismas nuolatiniu padaliniu nelaiko tokios vietos, kuri naudojama vien tam, kad įmonė galėtų vykdyti paruošiamuosius darbus, pvz., priimti darbuotojus arba pirkti įmonės veiklai reikalingas technines priemones (žr., sprendimo byloje Planzer Luxembourg, C-73/06 56 punktą).

Tačiau ESTT išaiškinęs, kad kelionių organizatorius veikia per nuolatinį padalinį kitoje valstybėje narėje, jeigu jis įsisteigęs vienoje valstybėje narėje, bet teikia paslaugas keleiviams kitoje valstybėje narėje per savo agentą (dukterinę bendrovę), kuri nors ir atlieka tik pagalbininko vaidmenį, bet turi nuolatiniam padaliniui būdingus žmogiškuosius bei techninius išteklius (žr., ESTT sprendimo byloje DFDS, C-260/95 29 punktą).

 

Apibendrinimas

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą informaciją, dėl nuolatinio padalinio sąvokos PVM prasme galime daryti sekančias išvadas:

  • nuolatinis padalinys turi pasižymėti pakankamu pastovumo laipsniu ir tinkama žmogiškųjų ir techninių išteklių struktūra, leidžiančia jam teikti paslaugas arba jam gauti šio padalinio poreikiams tenkinti teikiamas paslaugas ir jomis naudotis;
  • žmogiškuosius išteklius turėtume suprasti kaip juridinio asmens darbuotojus, kurie turi įgaliojimus savarankiškai sudaryti teikiamų paslaugų sutartis bei priiminėti su kasdienine veikla susijusius administracinius sprendimus;
  • techniniai ištekliai galėtų būti apibūdinami kaip bet kokios techninės priemonės, palengvinančios bei padedančios teikti paslaugas. Jeigu įmonė veikla susijusi su IT, tai techniniais ištekliais galėtų būti ir informaciniai serveriai, programinė įranga, IT paslaugos, įvairios kitos sistemos leidžiančios sudaryti paslaugų sutartis su tų paslaugų pirkėjais/vartotojais, arba transporto priemonės laikomos padalinio vietoje (kai padalinys veikia transporto srityje);
  • nuolatinis padalinys PVM prasme nėra vieta, kuri naudojama įvairiems paruošiamiesiems juridinio asmens darbams (pvz., joje samdomi darbuotojai, perkama įvairi asmeniui reikalinga įranga ir kt.).

Kadangi praktikoje nėra taip lengva konstatuoti, ar juridinis asmuo veikia per nuolatinį padalinį ar ne, juridiniams asmenims užmezgusiems ilgalaikius santykius su kitų juridinių asmenų atstovybėmis, patartina pasikonsultuoti su mokesčių teisės specialistais, nes neteisingas nuolatinio padalinio PVM tikslais vertinimas gali ženkliai padidinti mokėtiną į biudžetą PVM sumą.

 

Pastaba: Straipsnyje pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir negali būti vertinama kaip išsami teisinė konsultacija.

  

MA_logo_2_1.jpg

 
Kiti temos „Mokesčiai“ straipsniai

Pasigaminto ilgalaikio turto PVM atskaitos procentas

VMI prie LR FM papildė PVM įstatymo 60 str., nustatančio proporcingą pirkimo ir (arba) importo PVM paskirstymą, 1 dalies komentaro 3 punkto 3.2 papunktį nauja pastraipa dėl PVM mokėtojo pasigaminto ilgalaikio materialiojo turto PVM atskaitos procento.
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Sausis     2015  
PrATKPŠS
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Naujienos
2020-12-08
Verslo liudijimą 2021 metams įsigyti šiemet galima anksčiau
2020-12-08
VMI skelbs nukentėjusių nuo COVID-19 įmonių atidėtų mokesčių nepriemoką, kai ji didesnė nei 100 tūkst. eurų
2020-07-21
Nauja VMI interneto svetainė
2020-07-09
VMI tikrins vežėjus – stabdys specialiai pažymėtais automobiliais
2020-03-27
Individualią veiklą vykdę gyventojai, kurių veikla dabar ribojama, gali ją nutraukti
2020-03-18
VMI ir „Sodros“ pagalba verslui, nukentėjusiam nuo COVID-19
2020-02-12
Grįžus iš Kinijos, reiktų izoliuotis 2 savaitėms
2020-02-11
Nepasinaudoję mokesčių amnestija, sulaukė VMI dėmesio
2020-01-13
„Sodra“ apie padidėjusias pensijas
2019-09-25
Susigrąžinti pajamų mokesčio permoką už 2018 m. dar gali 27 tūkst. gyventojų
2019-07-16
Turinčius „Luminor/Nordea“ sąskaitą, „Sodra“ prašo pranešti pasikeitusius sąskaitų numerius
2019-07-02
VMI džiaugiasi mokesčių amnestijos rezultatais
2019-06-18
VMI paskelbė naujausius turto deklaracijų išrašus
2019-06-10
Mokslus baigiantiems moksleiviams ir studentams – apie sveikatos draudimą
2019-05-29
VMI ruošia laiškus pamiršusiems sumokėti mokesčius
2019-05-22
VMI ir „Sodros“ konsultacijos – vieno skambučio metu
2019-05-03
Skolininkais „Sodra“ pavertė tūkstančius gyventojų
2019-05-03
Pajamų ir turto deklaravimo rezultatai
2019-04-17
VMI gyventojams pradeda grąžinti pajamų mokesčio permokas
2019-04-11
VMI: dar ne vėlu prisiminti pamirštus mokesčius
2019-04-08
VMI turgavietėse padės ne tik deklaruoti pajamas, bet ir mokys išmaniai tvarkyti apskaitą
2019-04-04
Prašymams susigrąžinti PVM iš Didžiosios Britanijos – savaitė
2019-03-22
Pajamų deklaravimo laikotarpiu VMI ir „Sodra“ gyventojus konsultuoja kartu
2019-03-20
Prasidėjo pajamų ir turto deklaravimas
2019-03-20
PVM sąskaitų faktūrų registrų teikimo i.SAF terminas pratęstas iki kovo 25 d.
2019-03-14
Finansinės ataskaitos Registrų centrui šiemet teikiamos sparčiau
2019-02-22
VMI skubina pateikti prašymus dėl PVM susigrąžinimo iš Didžiosios Britanijos
2019-02-19
Mokesčių inspekcija grąžina žemės mokesčio permokas
2019-01-31
150 tūkst. mokesčių mokėtojų VMI atleido nuo delspinigių
2019-01-29
VMI verslaujančius gyventojus kviečia išbandyti virtualų buhalterį i.APS

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama