SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2021 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2021 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2014 m. sausio 21 d.
Nr. 3 (851) Rubrikos         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

„Mokesčių žinių" prenumerata 2014 metams

Vyksta „Mokesčių žinių" prenumerata 2014 metams: laikraščio „popierinio“ varianto prenumerata 12 mėn. kainuoja 336 Lt; el. versijos prenumerata 12 mėn. kainuoja 294 Lt; komplekto (laikraščio „popierinio“ varianto + el. versijos) kaina 12 mėn. - 398 Lt
 

A klasės išmokų deklaravimas

2013 m. A klasės išmokas išmokėję asmenys (darbdaviai, bankai, kredito įstaigos, gyvybės draudimo bendrovės, aukštosios mokyklos, formaliojo ir neformaliojo profesinio mokymo įstaigos ir kiti vadinamieji tretieji asmenys) iki 2014 m. vasario 17 d. VMI turi pateikti metinės deklaracijos FR0573 formą (3 versija) ir jos FR0573A, FR0573U priedus, t. y. deklaruoti duomenis gyventojams 2013 metais išmokėtas A klasės pajamas bei patirtas išlaidas, mažinančias apmokestinamąsias pajamas.
 

Darbo santykiai pareigybei tapus konkursine • Konsultuoja Jonas GRICIUS, Valstybinės darbo inspekcijos asmenų aptarnavimo ir teisės taikymo skyriaus vedėjas

Viešosios įstaigos darbuotojo pareigybė (šiuo atveju direktoriaus pavaduotojo) ministro įsakymu tampa konkursine • Šioje pareigybėje dirba darbuotojas pagal neterminuotą darbo sutartį • Kaip įstaigai elgtis – ar ji privalo į šią pareigybę organizuoti konkursą? • Jeigu taip, kokiu pagrindu gali būti atleistas darbuotojas, dirbantis šioje pareigybėje pagal neterminuotą darbo sutartį? • Nutraukti darbo sutartį pagal DK 125 straipsnį (šalių susitarimu) jis nesutinka • Ar galima taikyti DK 129 straipsnį (darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės)?
 

Diskusijos dėl naftos, dujų ir netradicinių angliavandenilių išteklių mokesčių

Siūloma keisti skalūnų dujų ir kitų angliavandenilių apmokestinimą, padidinant žemiausias jo ribas, tačiau nedidinant „lubų“ • Taip pat siūloma apmokestinti ne gręžinius, o bendrą išgaunamų iškasenų kiekį.
 

Dviguba pelno mokesčio lengvata tiems, kurie finansuos Lietuvos filmo gamintojus

Nuo šių metų sausio 1 d. įsigaliojus kino filmams skirta pelno mokesčio lengvatai, įmonėms labiau apsimokės remti kino kūrėjus, nei mokėti pelno mokestį, tačiau, analizuojant pelno mokesčio lengvatos kinui įgyvendinimo nuostatas, aiškėja, kad nors galimybė paremti kino kūrėjus įmonėms atrodo ir patraukli, tačiau rėmėjams teks apsiginkluoti kantrybe – jų laukia ilgas procesas • Kas laikoma Lietuvos filmo gamintoju ir filmo dalies gamyba • Pelno mokesčio lengvatos taikymo sąlygos ir taikomi apribojimai • Lengvatos kinui esmė • Filmo gamybos ir kultūrinio turinio vertinimo kriterijų tvarkos aprašas • Kino kūrėjo paraiška ir dokumentai • Filmo kultūrinio turinio ir gamybos vertinimas • Investicijos pažymos išdavimo tvarkos aprašas • Lietuvos filmo kūrėjo, užbaigusio filmo gamybą, pateikiami dokumentai ir jų vertinimas • Investicijos pažymoje, suteikiančioje teisę vienetui pasinaudoti pelno mokesčio lengvata, pateikiami duomenys ir jos išdavimo tvarka • Filmo ar jo dalies gamybos ataskaitos duomenys • Filmus vertina tik kino ekspertų komisija
 

Formų teikimas patikrinimui, ar gali būti mažinamos gyventojo gautos apmokestinamosios pajamos

Duomenų, susijusių su gyventojų pajamų mokesčio grąžinimu, surinkimo taisyklės įpareigoja iki vasario 17 d. tam tikras institucijas pateikti šias formas: FR061 ir jos papildomo lapo FR0611P formą; FR0612 formą ir jos papildomą lapą FR0612P; FR0613 formą ir jos papildomą lapą FR0613P; FR0614 formą ir jos papildomo lapo FR0614P formą; FR0615 ir jos papildomą lapą FR0615P.
 

Importo PVM deklaravimo naujovės

Pakeistos Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos ir kitų su šiuo mokesčiu susijusių formų bei jų užpildymo taisyklės • Pakeitimai susiję su PVM deklaracijos FR0600 formos užpildymu, kurie atlikti siekiant, kad PVM mokėtojas teisingai deklaruotų konkretaus mokestinio laikotarpio PVM deklaracijoje FR0600 formos (27 laukelyje) importuotų prekių apskaičiuotą importo PVM sumą, kuri įskaitoma (sumokama) VMI.
 

Informacijos apie B klasės išmokas pateikimas

Iki vasario 3 d. VMI turi būti pateikti duomenys apie 2013 metais fiziniams asmenims išmokėtas B klasės išmokas, t. y. išmokas, nuo kurių pajamų mokestį turi apskaičiuoti ir susimokėti pats gyventojas • Nuolatiniams ir nenuolatiniams Lietuvos gyventojams per mokestinį laikotarpį išmokėtų B klasės išmokų pažymą FR0471 (4 versija) privalo pateikti Lietuvos įmonės, įstaigos, organizacijos, taip pat užsienio vienetų nuolatinės buveinės Lietuvoje, nenuolatiniai gyventojai, vykdę individualią veiklą per nuolatinę bazę Lietuvoje.
 

Keturiskart sumažintos antstolių taikomos mažų skolų išieškojimo išlaidos

Pakeista Sprendimų vykdymo instrukcija, kurios pakoregavimai 3-4 kartus sumažino vykdymo išlaidas, antstoliams išieškant mažas ir labai mažas skolas.
 

Komandiruočių sąnaudos ir jų atskaitymo iš pajamų tvarka (II dalis)

Komandiruočių Lietuvos Respublikoje sąnaudos (komandiruotės dienpinigiai Lietuvoje ir jų skaičiavimas; jei komandiruotpinigius skiria kitas asmuo) • Komandiruočių iš užsienio į Lietuvos Respublikos teritoriją sąnaudos
 

Metalo laužo supirktuvėms uždrausta supirkti vogtas baterijas ir akumuliatorius

Nuo sausio 17 d. į drau­džia­mų supirkti netauriųjų metalų laužo ir atliekų są­ra­šą įra­šy­tos baterijų ir akumuliatorių, kurie nėra priskiriami nei pramoninėms, nei automobiliams skirtoms baterijoms ar akumuliatoriams, atliekos.
 

Mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo kalendorius

Mokesčių, kuriuos reikia deklaruoti ir sumokėti iki sausio 31 d., kalendorius.
 

Nario mokesčiai: kokie pripažinimo leidžiamais atskaitymais kriterijai? • Rasa ŠANTARIENĖ, mokesčių specialistė

Metų eigoje daugelis įmonių moka nario mokesčius arba tikslines įmokas pelno nesiekiančioms įmonėms, todėl apskaitą tvarkantiems asmenims dažnai kyla klausimas – ar apskaičiuojant pelno mokestį visas sumokėtas nario mokesčio bei tikslinių įmokų sumas galima priskirti ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams • Šiame straipsnyje aptariama, koks teisės aktas reglamentuoja nario mokesčių bei tikslinių įmokų priskyrimą ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams, kokiais dokumentais įforminami nario mokesčiai ir tikslinės įmokos bei kitus aktualius klausimus, susijusius su įmonių sumokėtų nario mokesčių bei tikslinių įmokų sumų priskyrimu ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams.
 

Nauja deklaracijos FR0573 forma

Nauja redakcija patvirtintos: • Metinės A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracijos FR0573 forma bei jos priedų FR0573A ir FR0573U formos (4 versija); • Metinės A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracijos FR0573 formos, jos FR0573A, FR0573U priedų pildymo ir teikimo taisyklės • Naujos redakcijos taisyklės bei deklaracijos FR0573 formos 4 versija taikomos deklaruojant 2014 m. ir vėlesnį mokestinį laikotarpį išmokėtas A klasės išmokas.
 

Naujos FR0617K formos pildymas

VMI prie LR FM paaiškinimai dėl Žemės ūkio produkcijos ir/ar paslaugų pirkimo iš ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio tarifo schema, ataskaitos naudojimo.
 

Nekilnojamojo turto mokesčio deklaravimas ir sumokėjimas

Artėja nekilnojamojo turto mokesčio (NTM) deklaravimo terminas: juridiniai asmenys NTM už 2013 metus privalo deklaruoti ir sumokėti iki 2014 m. vasario 3 d. • Juridiniai asmenys NTM moka ne tik už jiems nuosavybės teise turimą ir įsigyjamąjį nekilnojamąjį turtą, bet ir nekilnojamąjį turtą, kurį jie neterminuotai ar ilgiau kaip 1 mėn. perėmė naudotis iš fizinio asmens (pvz., pagal lizingo ar kitą sutartį, kurioje numatytas nuosavybės teisės perėjimas) • Fiziniai asmenys, mokantys NTM nuo komercinės paskirties patalpų, taip pat turi iki vasario 3 d. VMI pateikti pateikti NTM deklaraciją.
 

NPD ir PNPD taikymo naujovės (III dalis)

Tėvams arba įtėviams – už kiekvieną vaiką (įvaikį) vienodas 200 Lt papildomas NPD • PNPD taikymas nuolatiniams Lietuvos gyventojams • NPD taikymas, išmokant darbo užmokestį už kelis mėnesius
 

Pakeitimai atliekas tvarkančioms įmonėms

Pakeistas Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo sudarymo tvarkos aprašas.
 

Pasiskaitymai laisvalaikiu

Ką žada žvaigždės? • Su šypsena apie pinigus
 

Sumažėjo finansinių ataskaitų nepateikusių įmonių

VĮ „Registų centras“ interneto svetainėje paskelbė atnaujintus finansinių ataskaitų nepateikusių įmonių sąrašus.
 

Uždaryta kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“

Kredito unijai „Vilniaus taupomoji kasa“ bus keliama bankroto byla - už kapitalo pakankamumo ir kitų veiklos riziką ribojančių normatyvų nevykdymą Lietuvos bankas atšaukė šios kredito unijos veiklos licenciją.
 
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Sausis     2014  
PrATKPŠS
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Naujienos
2020-12-08
Verslo liudijimą 2021 metams įsigyti šiemet galima anksčiau
2020-12-08
VMI skelbs nukentėjusių nuo COVID-19 įmonių atidėtų mokesčių nepriemoką, kai ji didesnė nei 100 tūkst. eurų
2020-07-21
Nauja VMI interneto svetainė
2020-07-09
VMI tikrins vežėjus – stabdys specialiai pažymėtais automobiliais
2020-03-27
Individualią veiklą vykdę gyventojai, kurių veikla dabar ribojama, gali ją nutraukti
2020-03-18
VMI ir „Sodros“ pagalba verslui, nukentėjusiam nuo COVID-19
2020-02-12
Grįžus iš Kinijos, reiktų izoliuotis 2 savaitėms
2020-02-11
Nepasinaudoję mokesčių amnestija, sulaukė VMI dėmesio
2020-01-13
„Sodra“ apie padidėjusias pensijas
2019-09-25
Susigrąžinti pajamų mokesčio permoką už 2018 m. dar gali 27 tūkst. gyventojų
2019-07-16
Turinčius „Luminor/Nordea“ sąskaitą, „Sodra“ prašo pranešti pasikeitusius sąskaitų numerius
2019-07-02
VMI džiaugiasi mokesčių amnestijos rezultatais
2019-06-18
VMI paskelbė naujausius turto deklaracijų išrašus
2019-06-10
Mokslus baigiantiems moksleiviams ir studentams – apie sveikatos draudimą
2019-05-29
VMI ruošia laiškus pamiršusiems sumokėti mokesčius
2019-05-22
VMI ir „Sodros“ konsultacijos – vieno skambučio metu
2019-05-03
Skolininkais „Sodra“ pavertė tūkstančius gyventojų
2019-05-03
Pajamų ir turto deklaravimo rezultatai
2019-04-17
VMI gyventojams pradeda grąžinti pajamų mokesčio permokas
2019-04-11
VMI: dar ne vėlu prisiminti pamirštus mokesčius
2019-04-08
VMI turgavietėse padės ne tik deklaruoti pajamas, bet ir mokys išmaniai tvarkyti apskaitą
2019-04-04
Prašymams susigrąžinti PVM iš Didžiosios Britanijos – savaitė
2019-03-22
Pajamų deklaravimo laikotarpiu VMI ir „Sodra“ gyventojus konsultuoja kartu
2019-03-20
Prasidėjo pajamų ir turto deklaravimas
2019-03-20
PVM sąskaitų faktūrų registrų teikimo i.SAF terminas pratęstas iki kovo 25 d.
2019-03-14
Finansinės ataskaitos Registrų centrui šiemet teikiamos sparčiau
2019-02-22
VMI skubina pateikti prašymus dėl PVM susigrąžinimo iš Didžiosios Britanijos
2019-02-19
Mokesčių inspekcija grąžina žemės mokesčio permokas
2019-01-31
150 tūkst. mokesčių mokėtojų VMI atleido nuo delspinigių
2019-01-29
VMI verslaujančius gyventojus kviečia išbandyti virtualų buhalterį i.APS

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama