SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2021 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2021 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2014 m. sausio 7 d.
Nr. 48 (849) Rubrikos         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

„Sodra“ praneš, kurie darbuotojai kaupia pensijai papildomai

Nuo šių metų draudėjai turi apskaičiuoti papildomą 1 proc. įmoką darbuotojams, pensiją kaupiantiems pagal kaupimo formulę 2+1+1 • Informaciją apie kaupiančius pagal šią formulę darbuotojus „Sodra“ draudėjams teiks internetu per Elektroninę draudėjų aptarnavimo sistemą (EDAS) • Draudėjai, kurie nesinaudoja EDAS, informaciją apie kaupiančius papildomai darbuotojus gali gauti „Sodros“ teritoriniuose skyriuose.
 

17–ojo VAS „Biologinis turtas“ pakeitimai

2014 m. sausio 1 d. įsigaliojo pakeistas 17–asis VAS „Biologinis turtas“.
 

2014 metais Lietuvos ūkis stabiliai augs

Į „Mokesčių žinių“ klausimus atsako DNB banko vyr. ekonomistė Baltijos šalims Jekaterina ROJAKA
 

Darbo ir poilsio kalendorius 2014 metais • Parengė Jonas GRICIUS, Valstybinės darbo inspekcijos asmenų aptarnavimo ir teisės taikymo skyriaus vedėjas

Kaip ir kiekvienais metais, pateikiame skaitytojams 2014 metų darbo kalendorių • Pastebėtina, kad metiniai darbo dienų koeficientai, palyginus su nustatytaisiais 2013 metais, nepakito ir liko 0,7 bei 0,9, tačiau darbo dienų ir valandų skaičius šiemet padidėjo.
 

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimo naujienos

GPM įstatymo pakeitimais: finansinei priemonei pajamų mokesčio tikslais priskiriamos ne tik finansinės priemonės, nurodytos LR finansinių priemonių rinkų įstatymo str. 4 dalyje, bet ir kiti vertybiniai popieriai (pvz., pajai, dalys, teisės ir pan.) • Taip pat ne nuosavybės vertybiniams popieriams priskiriami ne tik vertybiniai popieriai, nurodyti LR vertybinių popierių įstatymo 2 str. 27 dalyje, bet ir kiti vertybiniai popieriai • Apskaičiuojant ir deklaruojant 2014 m. ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pajamas, nenuolatinio Lietuvos gyventojo gautos palūkanos už Vyriausybės vertybinius popierius neapmokestinamos Lietuvoje prie šaltinio • Apskaičiuojant ir deklaruojant 2014 m. ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pajamas, nenuolatiniai Lietuvos gyventojai susigrąžinti pajamų mokesčio permoką, susidariusią dėl palūkanų apmokestinimo galės tik mokestiniam laikotarpiui pasibaigus, teikiant metinę pajamų mokesčio deklaraciją • Globėjams ir rūpintojams (nuolatiniams Lietuvos gyventojams) suteikiama galimybė susimažinti apmokestinamąsias pajamas išlaidomis tais atvejais, kai globėjas (rūpintojas) sumokės gyvybės draudimo įmokas ir (ar) pensijų įmokas savo globotinių naudai • Palūkanos iš ne nuosavybės vertybinių popierių ir toliau bus priskiriamos neapmokestinamosioms pajamoms, jeigu šie vertybiniai popieriai įsigyti iki 2013 12 31 ir atitinka kitas GPMĮ 17 str. 1 dalies 20(1) punkte nustatytas sąlygas • Apskaičiuojant ir deklaruojant 2013 m. ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pajamas, pensijų išmokos neapmokestinamos ne tik tada, kai išmoką gaunantis pensijų fondo dalyvis yra sukakęs tam tikro amžiaus, bet ir tada, kai jam yra nustatytas ribotas darbingumas • Pajamos, gautos kaip atlygis teikiant paslaugas pagal paslaugų kvitą, bus priskiriamos B klasės pajamoms ne tik 2013 m. mokestiniu laikotarpiu, bet ir 2014 m. prasidėsiančiu ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais • 2014 m. ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais 5 proc. pajamų mokesčio tarifas bus taikomas visiems netauriųjų metalų laužo pardavėjams (ir ne individualios veiklos pajamoms, gautoms pardavus ar kitaip nuosavybėn perleidus netauriųjų metalų laužą) • Panaikinta galimybė asmenims, gavusiems 2014 m. ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais netauriųjų metalų laužo pardavimo pajamų, kreiptis dėl pajamų mokesčio perskaičiavimo, t. y. pajamų mokesčio apskaičiavimo iš gautų pajamų atėmus parduoto turto įsigijimo kainą bei 8 000 Lt neapmokestinamą dydį.
 

Kaip muitininkai tvarko kontrolei paimtus prekių mėginius (pavyzdžius)

2014 m. sausio 2 d. įsigaliojo patvirtintos Prekių mėginių (pavyzdžių) ėmimo Lietuvos Respublikos muitų teritorijoje pasirinktų transporto priemonių ir jomis gabenamų prekių tikrinimo metu ir mėginių tvarkymo taisyklės.
 

Ketinama keisti inventorizacijos taisykles

Finansų ministerija parengė Inventorizacijos taisyklių naują redakciją.
 

Kvalifikuoto sertifikato pasirinkimo ir naudojimo galimybė

Nuo 2014 m. sausio 1 d. įsigaliojo Elektroninio parašo įstatymo 2, 4, 12 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas, kuriuo sudaromos galimybės vartotojams pasirinkti, kokį kvalifikuotą sertifikatą jis norėtų gauti – kuriame nurodytas asmens kodas ar kuriame asmens kodas nėra nurodytas.
 

Metams nukelta „Sodros“ mokesčių našta smulkiesiems verslininkams

Vieneriems metams – iki 2014 m. gruodžio 31 d. – pratęsta šiuo metu galiojanti lengvatinė valstybinio socialinio draudimo tvarka individualių įmonių savininkams ir ūkinių bendrijų tikriesiems nariams bei mažųjų bendrijų nariams, kai VSD skaičiuojamos ir mokamos nuo jų asmeniniams poreikiams išsiimamų lėšų sumos, kuri deklaruojma VMI su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios išmokos (jei tokių išmokų nėra, VSD įmokų galima nemokėti) nenustatant minimalios bazės.
 

Mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo kalendorius

Mokesčių, kuriuos reikia deklaruoti ir sumokėti iki sausio 15 d., kalendorius.
 

Mokestinių prievolių likučių derinimo su VMI naujovės

2014 m. sausio 1 d. įsigaliojo nauja redakcija patvirtinti: Mokestinių prievolių likučių suderinimo su Valstybine mokesčių inspekcija taisyklių įgyvendinimo tvarkos aprašas, nustatantis mokesčių mokėtojų atsiskaitymo su valstybės ir savivaldybių biudžetais bei valstybės pinigų fondais faktų įforminimo procedūras, bei Mokestinių prievolių likučių suderinimo akto forma FR0299.
 

Muitinės imamų prekių mėginių paėmimas kito tikrintojo prašymu

Nuo 2013 m. gruodžio 31 d. įsigaliojo Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2013 12 19 įsakymu Nr. 1B–883 patvirtinos Prekių, kurioms taikomos muitinės priežiūros priemonės, mėginių ėmimo kitos tikrinimą atliekančios institucijos arba kompetentingo asmens prašymu taisyklės.
 

Nauja nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos forma žemės ūkio įmonėms ir kooperatinėms bendrovėms

Pakeistas 4–asis verslo apskaitos standartas „Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita“.
 

Nauji ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvai viešojo sektoriaus subjektams

2014 m. sausio 1 d. įsigaliojo pakeisti viešojo sektoriaus subjektams patvirtinti: ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalūs ir maksimalūs ekonominiai normatyvai; ilgalaikio turto nusidėvėjimo amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams sąrašas.
 

NPD ir PNPD taikymo naujovės (I dalis)

Nuo šių metų sausio 1 d. įsigaliojo LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2, 5, 6, 16, 17, 19, 20, 22 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas, kuriame, be kitų naujovių, pagal pakeistą GPMĮ 20 straipsnį nuo 470 iki 570 Lt ūgtelėjo mėnesio arba nuo 5 640 iki 6 840 Lt per metus neapmokestinamasis pajamų dydis, padidintas už auginamus vaikus taikomas papildomas neapmokestinamasis pajamų dydis, t. y. 200 Lt PNPD taikomas ne tik už antrą ir kiekvieną paskesnį vaiką (įvaikį), bet ir už pirmą vaiką (anksčiau už pirmą vaiką (įvaikį) buvo taikomas 100 Lt PNPD), pakeistos mėnesio ir metiniam NPD dydžiui apskaičiuoti taikomos formulės bei pakito ir pati skaičiavimo tvarka • Metinio NPD apskaičiavimas • Mėnesio NPD nustatymas • NPD taikomas tik vienoje darbovietėje ir tik pateikus prašymą
 

Pajamų mokestis nuo A klasės pajamų ir NPD taikymas (I dalis)

VMI prie LR FM papildė gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 23 straipsnio, skirto pajamų mokesčio iš A klasės pajamų apskaičiavimo, išskaičiavimo ir sumokėjimo tvarkai nustatyti, komentarą • Šio straipsnio komentarų nuostatos papildytos naujais pavyzdžiais, skirtais neapmokestinamojo pajamų dydžio (NPD) pritaikymui už 2013 m. gruodį išmokant darbo užmokestį 2014 m. sausio mėn.; taip pat NPD taikymo atvejams, kad neatsirastų būtinumas apmokestinti dar praėjusį mėnesį darbuotojams išmokėtas išmokas.
 

Pakeistas 13–asis VAS „Nematerialusis turtas“

2013 m. gruodžio 21 d. įsigaliojo pakeistas 13–asis VAS „Nematerialusis turtas“, nustatantis nematerialiojo turto pripažinimo, įvertinimo, apskaitos ir pateikimo finansinėje atskaitomybėje tvarką.
 

Pakeistas pelno mokesčio lengvatų reguliavimas ir mokestinių nuostolių perkėlimas

Įsigaliojo Pelno mokesčio įstatymo 12, 30, 43 straipsnių ir 3 priedėlio pakeitimo ir papildymo įstatymas, kuriuo išplėstas subjektų, kuriems taikoma pelno mokesčio lengvata, ratas; pakeista mokestinių nuostolių perkėlimo tvarka; nuo 2014 m. panaikinta ir apmokestinamosioms pajamoms priskiriamos draudimo įmonių ne gyvybės draudimo investicinės pajamos.
 

Par­ti­jų na­riai ir jų šeimos įtrauk­ti į deklaruojančiųjų turtą ir pajamas sąrašą

Gyventojų turto deklaravimo įstatyme pateiktas deklaruoti turtą privalančių asmenų sąrašas papildytas nauju 37 punktu, pagal kurį numatyta prievolė deklaruoti turtą politinės partijos nariams (ir jų šeimų nariams), jeigu politinės partijos nario mokestis per kalendorinius metus viršija 1 200 Lt • Didesnį kaip 1 200 Lt nario mokestį sumokėjęs politinės partijos narys deklaruoti turtą privalo neatsižvelgiant į tai, ar jis yra nuolatinis, ar nenuolatinis Lietuvos gyventojas • Šeimos nariams turto deklaravimo prievolė minėtu pagrindu atsiranda tuo atveju, jeigu jie yra nuolatiniai Lietuvos gyventojai • Politinių partijų nariai, per 2014 m. sumokėję didesnį kaip 1 200 Lt nario mokestį, taip pat jų šeimų nariai privalės deklaruoti ne tik 2013 m. gruodžio 31 d. turėtą turtą, bet ir 2013 m. kalendorinių metų pajamas.
 

Pasikeitė PVM mokėtojo sertifikato išdavimo tvarka

PVM mokėtojas, pageidaujantis susigrąžinti PVM, sumokėtą ES valstybėse arba trečiosiose valstybėse, ir gauti Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo registravimą patvirtinantį sertifikatą (naujos redakcijos FR0730 forma), turi VMI pateikti laisvos formos prašymą išduoti tokį sertifikatą.
 

Pasiskaitymai laisvalaikiu

Ką žada žvaigždės? • Metų ratas vėl ima suktis iš naujo • Prognozės skiriasi • Nenuspėjami sausio vingiai • Sausio mėnesio kilmė • Šventės ir atmintinos dienos • Senolių išmintis • Pajuokavimai apie Naujuosius metus
 

Pusmečiui pratęstas privalomas darbuotojų saugos būklės įmonėse deklaravimas

Iki 2014 metų liepos 1 d. pratęstas terminas ūkio subjektams, turintiems samdomų darbuotojų, t. y. dirbančių pagal darbo sutartį ar/ir valstybės tarnautojų, privalomai Valstybinei darbo inspekcijai pateikti informaciją apie darbuotojų saugos būklę bei darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams.
 

Verslo apskaitos standartų pakeitimai

20–asis VAS „Nuoma, lizingas (finansinė nuoma) ir panauda“ ir 39–asis VAS „Kolektyvinio investavimo subjektų ir pensijų fondų apskaita, finansinės ataskaitos“
 

Žaliojo žirgo metais pasaulis priklausys optimistams

Žaliasis medinis žirgas, tapsiantis pilnateisiu metų valdovu 2014 m. sausio 30 d., nekantriai trypia kanopomis. Pats laikas išsiaiškinti, ką mums žada eiklusis dangaus ristūnas.
 
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Sausis     2014  
PrATKPŠS
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Naujienos
2020-12-08
Verslo liudijimą 2021 metams įsigyti šiemet galima anksčiau
2020-12-08
VMI skelbs nukentėjusių nuo COVID-19 įmonių atidėtų mokesčių nepriemoką, kai ji didesnė nei 100 tūkst. eurų
2020-07-21
Nauja VMI interneto svetainė
2020-07-09
VMI tikrins vežėjus – stabdys specialiai pažymėtais automobiliais
2020-03-27
Individualią veiklą vykdę gyventojai, kurių veikla dabar ribojama, gali ją nutraukti
2020-03-18
VMI ir „Sodros“ pagalba verslui, nukentėjusiam nuo COVID-19
2020-02-12
Grįžus iš Kinijos, reiktų izoliuotis 2 savaitėms
2020-02-11
Nepasinaudoję mokesčių amnestija, sulaukė VMI dėmesio
2020-01-13
„Sodra“ apie padidėjusias pensijas
2019-09-25
Susigrąžinti pajamų mokesčio permoką už 2018 m. dar gali 27 tūkst. gyventojų
2019-07-16
Turinčius „Luminor/Nordea“ sąskaitą, „Sodra“ prašo pranešti pasikeitusius sąskaitų numerius
2019-07-02
VMI džiaugiasi mokesčių amnestijos rezultatais
2019-06-18
VMI paskelbė naujausius turto deklaracijų išrašus
2019-06-10
Mokslus baigiantiems moksleiviams ir studentams – apie sveikatos draudimą
2019-05-29
VMI ruošia laiškus pamiršusiems sumokėti mokesčius
2019-05-22
VMI ir „Sodros“ konsultacijos – vieno skambučio metu
2019-05-03
Skolininkais „Sodra“ pavertė tūkstančius gyventojų
2019-05-03
Pajamų ir turto deklaravimo rezultatai
2019-04-17
VMI gyventojams pradeda grąžinti pajamų mokesčio permokas
2019-04-11
VMI: dar ne vėlu prisiminti pamirštus mokesčius
2019-04-08
VMI turgavietėse padės ne tik deklaruoti pajamas, bet ir mokys išmaniai tvarkyti apskaitą
2019-04-04
Prašymams susigrąžinti PVM iš Didžiosios Britanijos – savaitė
2019-03-22
Pajamų deklaravimo laikotarpiu VMI ir „Sodra“ gyventojus konsultuoja kartu
2019-03-20
Prasidėjo pajamų ir turto deklaravimas
2019-03-20
PVM sąskaitų faktūrų registrų teikimo i.SAF terminas pratęstas iki kovo 25 d.
2019-03-14
Finansinės ataskaitos Registrų centrui šiemet teikiamos sparčiau
2019-02-22
VMI skubina pateikti prašymus dėl PVM susigrąžinimo iš Didžiosios Britanijos
2019-02-19
Mokesčių inspekcija grąžina žemės mokesčio permokas
2019-01-31
150 tūkst. mokesčių mokėtojų VMI atleido nuo delspinigių
2019-01-29
VMI verslaujančius gyventojus kviečia išbandyti virtualų buhalterį i.APS

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama