SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2020 m. liepos 28 d.
Nr. 29 (1160) NaujienosPasaulinis finansinis nuosmūkis paspart...         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

Pasaulinis finansinis nuosmūkis paspartino besivystančių šalių ekonominės galios augimą

PwC“ ataskaitoje teigiama, kad pasaulinis finansinis nuosmukis paspartino besivystančių šalių ekonominės galios augimą.

 

Tai viena iš išvadų, pateiktų naujausio „PwC“ serijos „Pasaulis 2050-aisiais“ leidinio ataskaitoje. Tyrimo, kuriame BVP apskaičiuojamas pagal perkamosios galios paritetą atsižvelgiant į tai, kad kainų lygiai paprastai yra žemesni besivystančiose valstybėse, rezultatai teigia, kad stipriausios Besivystančios valstybės B7 (Kinija, Indija, Brazilija, Rusija, Meksika, Indonezija ir Turkija) greičiausiai aplenks Didžiojo septynetuko (D7) valstybes (JAV, Japonija, Vokietija, Jungtinė Karalystė, Prancūzija, Italija ir Kanada) iki 2020 metų.

 

Besivystančių valstybių ekonomikos kilimas yra lėtesnis, kai BVP apskaičiuojamas pagal rinkos valiutų kursus, tačiau ir šiuo atveju neišvengiamas, ir Besivystantis septynetukas aplenktų Didįjį septynetuką maždaug  2032-iais metais. Be to, Kinija aplenktų JAV tais pačiais metais ir tokiu būdu taptų didžiausia pasaulio ekonomika remiantis BVP pagal rinkos valiutų kursus, nors remiantis perkamosios galios paritetu, tai galėtų įvykti jau iki 2020-ųjų metų. Šiuose paskaičiavimuose atsižvelgiama ir į lėtą Kinijos augimo tempą dėl jos vieno vaiko politikos ir fakto, kad jeigu besivydama JAV norėtų ir toliau išlaikyti tokį augimą, Kinija turėtų labiau pasikliauti inovacijomis, nei imitacija.  

 

Žemiau lentelėje pateikiamos pagrindinės datos, kai B7 šalys aplenks D7 šalis. Kaip matome, prognozės yra vėlesnės remiantis BVP pagal rinkos valiutų kursus, nei pagal perkamosios galios paritetą, tačiau net atsižvelgiant į BVP pagal rinkos valiutų kursus akivaizdu, kad per ateinančius keturis dešimtmečius naujoji pasaulio tvarka pakeis senąją. Suprantama, kad tikslios pokyčių datos priklauso nuo daugelio aplinkybių, be to kai kurios besivystančios šalys gali ir neišnaudoti viso savo augimo potencialo, iš esmės prognozės turėtų pasiteisinti, jei nebus katastrofiškų politinių pokyčių ar kitokių aplinkybių, kurios sukrėstų dabartinio pasaulio ekonomikos plėtrą iš pagrindų.

 

Valstybės konkurentės

Numatomos datos, kai šalys aplenks viena kitą, remiantis BVP pagal perkamosios galios paritetą

Numatomos datos, kai šalys aplenks viena kitą, remiantis BVP pagal rinkos valiutų kursus

B7 ir D7

2017

2032

Kinija ir JAV

2018

2032

Indija ir Japonija

2011

2028

Rusija ir Vokietija

2014

2042

Brazilija ir JK

2013

2023

Meksika ir Prancūzija

2028

2046

Indonezija ir Italija

2030

2039

Turkija ir Kanada

2020

2035

 

Šaltinis: „PwC“ pavyzdiniai paskaičiavimai

 

Ženkliausias pasaulinio BVP dalies augimas yra labiau numatomas Indijai, nei Kinijai. 2009 m. Indijai tenkanti pasaulinio BVP pagal rinkos valiutų kursus dalis sudarė vos 2 proc. Iki 2050 m. ji gali išaugti iki maždaug 13 proc. Remiantis BVP pagal perkamosios galios paritetą, Indija ne tik galėtų aplenkti Japoniją jau 2011 m.,  bet iki 2050 m. galėtų aplenkti ir JAV. Indijos progresas šioje BVP lentelėje daug lėtesnis naudojant rinkos valiutų kursus, nes Indijos kainų lygis šiuo metu vis dar išlieka žemesnis nei D7 šalyse, tačiau netgi remiantis BVP pagal rinkos valiutų kursus, Indija turėtų aplenkti Japoniją iki 2030 m. ir grėsmingai priartėti prie JAV iki 2050 m.

 

Analizės rezultatai atskleidžia, kad iki 2050 m. Australija ir Argentina gali būti išstumtos iš Didžiojo dvidešimtuko (D20), o tuo tarpu Vietnamas ir Nigerija yra potencialios pretendentės patekti į šį sąrašą.  2009 m. šešiolikoje ekonomiškai stipriausių pasaulio šalių vietoje pagal perkamosios galios paritetą buvusi Indonezija, per ateinančius keturiasdešimt metų, iki 2050 m. gali pakilti į aštuntąją vietą ir  taip aplenkti ne tik Italiją (kaip matome lentelėje viršuje), bet taip pat ir Prancūziją, Jungtinę Karalystę ir Vokietiją. Priklausomai nuo BVP paskaičiavimų, 2050 m. Jungtinė Karalystė tik sunkiai išsilaikytų dešimtuke, remiantis BVP pagal rinkos valiutų kursus ji būtų devintoje vietoje, o BVP pagal perkamosios galios paritetą nustumtų ją į dešimtąją vietą.

John Hawksworth, vyriausiasis „PwC“ ekonomistas, teigia, kad:

”2050 m. daugeliu aspektų atsinaujinęs Kinijos ir Indijos dominavimas, su ženkliai didesniais jų gyventojų skaičiais, yra istorinis sugrįžimas į laikotarpį prieš pramoninę revoliuciją, 18-ojo amžiaus pabaigoje, 19-ojo pradžioje, kuomet pasaulinės ekonomikos centras persikėlė iš Azijos į Vakarų Europą ir JAV,  ir šis laikinas galios persikėlimas dabar juda priešinga linkme.

 

Toks besikeičiantis pasaulis suteikia išsivysčiusių valstybių, įskaitant ir Jungtinę Karalystę, verslininkams tiek naujų iššūkių, tiek galimybių. Iš vienos pusės, konkurencija tarp tarptautinių bendrovių veikiančių besivystančiose šalyse bėgant laikui nuolat didės, taip keldama gamybos vertę ir stipriai plėsis tokiose sferose kaip bankininkystė, kur pasaulinis finansinis nuosmukis labiau paveikė vakarų šalis, nei rytų.

 

Tuo pačiu metu, staigus pagrindinių besivystančių valstybių vartotojų rinkų bei viduriniosios klasės augimas, suteiks vakarų šalių bendrovėms naujų galimybių įsisteigti šiose rinkose. Tai aktualu  Jungtinei Karalystei, kuri šiuo metu eksportuoja tik 7% savo produkcijos į BRIC (Brazilija, Rusija, Indija, Kinija) valstybes (įskaitant ir Hong Kongą, kaip Kinijos dalį), tai yra maždaug tiek pat, kiek ji šiuo metu eksportuoja į Airiją, ir gerokai mažiau, lyginant su 10% Vokietijos eksporto į BRIC valstybes. Jei Jungtinė Karalystė nenori būti pasyviąja istorijos veikėja per ateinančius 40 metų, ji turėtų išrasti naujų būdų, kurie padėtų jai daug giliau įsiskverbti į šiuo metu stipriai besivystančias pasaulio ekonomikas.“

Pastabos

 

1. Siekiant palyginti ekonomikų augimą laike, reikia BVP apskaičiuotą vietine valiuta perskaičiuoti į bendrą  valiutą, kuri pagal bendrą susitarimą šiuose paskaičiavimuose yra JAV doleris. Vienas iš perskaičiavimo būdų yra pasitelkti rinkos valiutų kursus, tačiau jie gali būti gana nepastovūs, ir be to, jie gali sumenkinti besivystančių valstybių prekių bei paslaugų kiekį, nes šių valstybių kainų lygiai yra ženkliai žemesni nei šiuo metu išsivysčiusių valstybių, dėl gerokai mažesnių atlyginimų (pvz. paprastai už plaukų kirpimą reikėtų mokėti gerokai mažiau Pekine, nei už tokią pačią paslaugą Londone ar Niujorke). Būtent dėl šios priežasties, tokiuose tarptautiniuose palyginimuose ekonomistai dažnai yra linkę naudoti perkamosios galios paritetą, ypač vertindami santykinius gyvenimo standartus, arba prognozuodami ateities rodiklius, tokius kaip energijos suvartojimas ar anglies dioksido išmetimas. Perkamosios galios paritetai yra tarsi valiutos kursai, kurie suvienodina kiekvienos šalies tipinio prekių ar paslaugų krepšelio kainą, kaip mūsų paskaičiavimuose baziniams 2009 metams naudojami Pasaulio Banko paskaičiavimai paremti jų 2005 m. tarptautiniu kainų palyginimo tyrimu, atliktu kartu su Tarptautiniu valiutos fondu, Jungtinėmis Tautomis, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija ir Eurostatu. Vėlesniais laikotarpiais, mūsų manymu, realus perkamosios galios paritetas išliks pastovus (t.y. pritaikius santykinius infliacijos lygius kiekvienoje valstybėje).

 

2. BVP pagal perkamosios galios paritetą suteikia tikslesnį kiekvienoje valstybėje pagaminto prekių ar paslaugų kiekio (tenkančią vienam gyventojui) ir santykinių gyvenimo lygių įvertinimą. Tuo tarpu BVP pagal rinkos valiutų kursus, išlieka aktualus daugeliui įmonių, kurios koncentruojasi ties tipine skirtingų rinkų verte, tačiau prognozuojant ateitį yra svarbu, kaip buvo padaryta šiame tyrime, neatmesti fakto, kad besivystančių valstybių realūs rinkų valiutų kursai, kurių produktyvumo augimo tempas yra santykinai aukštas, laikui bėgant turi tendenciją didėti (dėl nominalaus valiutos kurso augimo ir/arba santykinai aukštos  infliacijos).  Tai reiškia, kad ateityje rinkos valiutų kursai gali susitapatinti su perkamosios galios paritetu, tačiau, panašu, kad šis procesas bus labai lėtas ir remiantis mūsų tyrimo rezultatais neįvyks iki 2050 metų.

 

 

2011-01-11
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Rugpjūtis     2020  
PrATKPŠS
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Naujienos
2020-07-21
Nauja VMI interneto svetainė
2020-07-09
VMI tikrins vežėjus – stabdys specialiai pažymėtais automobiliais
2020-03-27
Individualią veiklą vykdę gyventojai, kurių veikla dabar ribojama, gali ją nutraukti
2020-03-18
VMI ir „Sodros“ pagalba verslui, nukentėjusiam nuo COVID-19
2020-02-12
Grįžus iš Kinijos, reiktų izoliuotis 2 savaitėms
2020-02-11
Nepasinaudoję mokesčių amnestija, sulaukė VMI dėmesio
2020-01-13
„Sodra“ apie padidėjusias pensijas
2019-09-25
Susigrąžinti pajamų mokesčio permoką už 2018 m. dar gali 27 tūkst. gyventojų
2019-07-16
Turinčius „Luminor/Nordea“ sąskaitą, „Sodra“ prašo pranešti pasikeitusius sąskaitų numerius
2019-07-02
VMI džiaugiasi mokesčių amnestijos rezultatais
2019-06-18
VMI paskelbė naujausius turto deklaracijų išrašus
2019-06-10
Mokslus baigiantiems moksleiviams ir studentams – apie sveikatos draudimą
2019-05-29
VMI ruošia laiškus pamiršusiems sumokėti mokesčius
2019-05-22
VMI ir „Sodros“ konsultacijos – vieno skambučio metu
2019-05-03
Skolininkais „Sodra“ pavertė tūkstančius gyventojų
2019-05-03
Pajamų ir turto deklaravimo rezultatai
2019-04-17
VMI gyventojams pradeda grąžinti pajamų mokesčio permokas
2019-04-11
VMI: dar ne vėlu prisiminti pamirštus mokesčius
2019-04-08
VMI turgavietėse padės ne tik deklaruoti pajamas, bet ir mokys išmaniai tvarkyti apskaitą
2019-04-04
Prašymams susigrąžinti PVM iš Didžiosios Britanijos – savaitė
2019-03-22
Pajamų deklaravimo laikotarpiu VMI ir „Sodra“ gyventojus konsultuoja kartu
2019-03-20
Prasidėjo pajamų ir turto deklaravimas
2019-03-20
PVM sąskaitų faktūrų registrų teikimo i.SAF terminas pratęstas iki kovo 25 d.
2019-03-14
Finansinės ataskaitos Registrų centrui šiemet teikiamos sparčiau
2019-02-22
VMI skubina pateikti prašymus dėl PVM susigrąžinimo iš Didžiosios Britanijos
2019-02-19
Mokesčių inspekcija grąžina žemės mokesčio permokas
2019-01-31
150 tūkst. mokesčių mokėtojų VMI atleido nuo delspinigių
2019-01-29
VMI verslaujančius gyventojus kviečia išbandyti virtualų buhalterį i.APS
2018-12-19
Nuo sausio daliai senjorų pensijas į namus atneš nebe paštininkai
2018-12-18
„Sodra“ pranešimus apie pensijų kaupimą siųs 650 tūkstančių gyventojų

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama