SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2022 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 2 mėn. prenumeratos kaina – 18 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2022 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 2 mėn. prenumeratos kaina – 18 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2022 m. rugpjūčio 23 d.
Nr. 30 (1256) Rubrikos         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

Darbo apmokėjimo sistemos kūrimo metodinės rekomendacijos

Ekspertų komanda, bendradarbiaudama su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, parengė metodinę priemonę „Darbo apmokėjimo sistemos kūrimo metodinės rekomendacijos“, kuria siekiama suteikti darbdaviams reikiamų kompetencijų rengiant darbo apmokėjimo sistemas ir padėti užtikrinti teisingo apmokėjimo už darbą principo įgyvendinimą.
 

Darbo kodekso pakeitimai dėl komandiruočių sąlygų

Valstybinė darbo inspekcija paaiškino rugpjūčio 1 d. įsigaliojusius Darbo kodekso 107 str. 6 ir 7 dalių pakeitimus, kuriais papildytas informacijos, kurią darbdavys privalo pateikti darbuotojui, komandiruojamam ilgesniam negu 28 dienų laikotarpiui, turinys.
 

Išmokos iš užsienio pritrauktiems darbuotojams ir jų darbdaviams

Užimtumo tarnybos direktorė 2022 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. V-223 patvirtino du aprašus: Atvykimo išmokos iš užsienio pritrauktiems darbuotojams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašą, kuris nustato atvykimo išmokos iš užsienio pritrauktiems darbuotojams, įskaitant nuo karo pabėgusius ukrainiečius, skyrimo ir mokėjimo tvarką, taip pat Išmokos darbdaviui, pritraukusiam darbuotoją iš užsienio, skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašą, nustatantį kreipimosi į Užimtumo tarnybą dėl išmokos darbdaviui, pritraukusiam darbuotoją iš užsienio, bei šios išmokos skyrimo ir mokėjimo tvarką.
 

Kaip įmonėms grįžti prie pakuočių apskaitos GPAIS?

Aplinkos ministerija priminusi, jog atnaujinus pakuočių apskaitos modulį ir liepos 26 d. pakuočių apskaitą sugrąžinus į Vieningą gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinę sistemą (GPAIS), atsakė į klausimus, dažnai iškylančius įmonėms, kurios vykdo pakuočių apskaitą GPAIS sistemoje.
 

Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos pakeitimai

2022 m. rugpjūčio 6 d. įsigaliojo Vyriausybės 2022 m. rugpjūčio 3 d. nutarimas Nr. 808, kuriuo pakeistas Vyriausybės 2002 08 13 nutarimas Nr. 1283 ir juo patvirtinto Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo pavadinimas į „Atsiskaitymų už prekes ir paslaugas duomenų fiksavimo tvarkos aprašą“, jame atliekant pakeitimus, susijusius su išimtimis nenaudoti kasos aparatų.
 

Laikinojo įdarbinimo įmonės privalės kas mėnesį VDI teikti pranešimą apie laikinųjų darbuotojų skaičių

Rugpjūčio 18 d. įsigaliojo Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2022 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. EV-201 patvirtintas Informacijos apie įdarbinimą per laikinojo įdarbinimo įmones ir laikinųjų darbuotojų skaičių teikimo Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai (VDI) tvarkos aprašas, kuriame patikslintas laikinojo įdarbinimo įmonių informacijos apie laikinųjų darbuotojų skaičių pateikimo VDI periodiškumas, atsisakant atskiro pranešimo apie pradėtą vykdyti įdarbinimą per laikinojo įdarbinimo įmones.
 

Mamadienis ir tėvadienis – auginantiems ir vieną vaiką iki 12 metų

Valstybinė darbo inspekcija paaiškino, kaip skaičiuojamas trijų mėnesių terminas papildomai poilsio dienai suteikti darbuotojams, kurie augina vieną vaiką iki 12 metų.
 

Mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo kalendorius

Mokesčių, kuriuos reikia deklaruoti ir sumokėti iki rugpjūčio 31 d., kalendorius.
 

Mokesčių mokėtojams palanki praktika atleidžiant nuo sankcijų

Mokestinių ginčų komisija pristatė naujausią mokesčių mokėtojams palankią teismų praktiką, susijusią su atleidimu nuo baudų ir delspinigių.
 

Negalios nustatymas Lietuvoje gyvenantiems užsieniečiams

Užsieniečiai, kuriems suteikta laikinoji apsauga, laikinosios apsaugos laikotarpiu turi teisę kreiptis į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą (NDNT) dėl jiems jų kilmės valstybėje nustatytos negalios prilyginimo Lietuvos teisės aktuose reglamentuojamam neįgalumui • Tai nustato socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. A1-537 patvirtintas Užsieniečiams, kuriems suteikta laikinoji apsauga, jų kilmės valstybėje nustatytos negalios prilyginimo Lietuvos Respublikos teisės aktuose reglamentuotam neįgalumui tvarkos aprašas, įsigaliojęs nuo 2022 m. rugpjūčio 19 d.
 

Papildomos atostogos už ilgalaikį darbą, dirbusiems pas tą darbdavį

Vyriausybė 2022 m. rugpjūčio 10 d. nutarimu Nr. 818 pakeitė Papildomų atostogų trukmės, suteikimo sąlygų ir tvarkos aprašą, kurio pakeitimai aktualūs darbuotojams dėl nepertraukiamo darbo stažo, kai turintis kelias darbovietes darbdavys perkelia darbuotoją iš vienos darbovietės į kitą.
 

Pasikeitė pavyzdinė darbo sutarties forma

Rugpjūčio 1 d. įsigaliojo socialinės apsaugos ir darbo ministrės 2022 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. A1-508 pakeista pavyzdinė darbo sutarties forma, kuri atnaujinta, įgyvendinant Darbo kodekso nuostatas, susijusias su papildoma informacija, kurią iki darbo pradžios darbdavys privalo pateikti darbuotojui.
 

Paskelbtos finansinės apskaitos paslaugų sutarties ir apskaitos dokumentų perdavimo akto pavyzdinės formos

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba paskelbė pavyzdines formas Finansinės apskaitos paslaugų teikimo sutartis ir Apskaitos dokumentų perdavimo aktas word formatu.
 

Paslaugų srities darbuotojų kvota netrukus bus išnaudota

Netrukus bus išnaudota kvota (16 000), nustatyta užsieniečiams, kurie atvyksta į Lietuvą dirbti tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojais, kompiuterininkais, troleibusų vairuotojais ar tarptautinio keleivių vežimo transporto priemonės vairuotojais • Apie tai informavusio Migracijos departamento teigimu, darbdaviai, norintys pasikviesti šių sričių darbuotojų iš trečiųjų šalių, privalo kreiptis į Užimtumo tarnybą dėl Lietuvos darbo rinkos poreikių įvertinimo.
 

Patikslintas vidaus vandenų transporto darbo ir poilsio laiko organizavimas

Vyriausybė 2022 m. rugpjūčio 10 d. nutarimu Nr. 818 pakeitė Darbo laiko ir poilsio laiko ypatumų ekonominės veiklos srityse aprašo nuostatas dėl vidaus vandenų laivų įgulos narių darbo ir poilsio laiko organizavimo, o nutarimu Nr. 819 papildė pavyzdinę darbo sutarties su jūrininku formą.
 

Prekės, skirtos nuo karo Ukrainoje bėgantiems asmenims, neapmokestinamos importo muitais ir PVM

Europos Komisija 2022 m. liepos 1 d. priėmė sprendimą (ES) 2022/1108, kuriuo leidžiama laikinai (nuo 2022 m. vasario 24 d. ir galios iki 2022 m. gruodžio 31 d.) netaikyti muitų ir pridėtinės vertės mokesčio (PVM) importuojamoms prekėms, kurios yra skirtos nemokamai išdalyti ir naudotis nuo karo Ukrainoje bėgantiems ir nukentėjusiems asmenims • Tuo tikslu Muitinės departamento generalinis direktorius 2022 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. 1BE-566 patvirtino Importuojamų prekių, skirtų nemokamai išdalyti ir naudotis nuo karo Ukrainoje bėgantiems asmenims ir Ukrainoje likusiems stokojantiems asmenims, neapmokestinimo importo muitais ir PVM taisykles, kuriomis nustatė minėto sprendimo įgyvendinimo tvarką Lietuvoje.
 

Registrų centras užkirs galimybę „klysti“ e. varžytynėse ir aukcionuose

Registrų centro administruojamoje e. varžytynių ir aukcionų platformoje, kurioje turtą parduoda antstoliai, nemokumo administratoriai, viešojo sektoriaus atstovai, nustatyti nauji ribojimai kainų didinimui, t. y. apribota galimybė be saiko didinti norimo nusipirkti objekto kainą.
 

Reprezentacinių išlaidų PVM atskaita

Valstybinė mokesčių inspekcija pakeitė ir papildė Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) įstatymo 62 str. 2 dalies, kurioje nustatyti atvejai, kai prekių ir (arba) paslaugų pirkimo (importo) PVM negali būti atskaitomas, 1 punkto apibendrintą paaiškinimą (komentarą), kuriame pateiktas Europos Sąjungos Teisingumo Teismo suformuluotas reklamos apibrėžimas, atnaujinti pavyzdžiai, taip pat paaiškinama apie PVM atskaitos apribojimus, kai PVM mokėtojas vykdo mišrią veiklą, t. y. PVM apmokestinamą ir PVM neapmokestinamą veiklą ir patiria reprezentacinių išlaidų.
 

Rudeniui artėjant – nauja COVID-19 diagnozavimo tvarka

Nuo rugpjūčio 16 d. šeimos gydytojas gali patvirtinti COVID-19 ligos diagnozę, nekviesdamas paciento atvykti į polikliniką, jeigu susirgusio žmogaus artimoje aplinkoje yra patvirtintas COVID-19 ligos atvejis arba jei asmuo gauna teigiamą savikontrolės greitojo antigeno testo rezultatą • Sveikatos apsaugos ministrui atnaujinus COVID-19 ligos testavimo tvarką, siekiama apsaugoti medikus, augant sergamumui koronavirusu, o patvirtinus epidemijų skelbimo kriterijus, savivaldybėms suteikta galimybė operatyviai ir lanksčiai reaguoti į epidemiologinę situaciją.
 

Tarptautinis darbo užmokesčio apmokestinimas

VMI paaiškinimas apie tarptautinį darbo užmokesčio apmokestinimą ir dažniausiai įmonių užduodamus klausimus.
 

Ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, žemės ūkio produkcijos ir/ar paslaugų pardavimo įforminimas laisvos formos apskaitos dokumente

Rugpjūčio 12 d. įsigaliojo VMI prie LR FM viršininkės 2022 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. VA-64 nauja redakcija išdėstytas 2004 m. balandžio 8 d. įsakymas Nr. VA-47 „Dėl žemės ūkio produkcijos ir/ar paslaugų pardavimo laisvos formos apskaitos dokumento papildomų rekvizitų nustatymo“.
 

VMI visoms Lietuvos įmonėms atvėrė jų individualius profilius

Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) 252 tūkst. Lietuvos įmonių atvėrė individualius jų profilius – profilio informacija, kurią gali matyti tik įmonės vadovas, leidžia susipažinti su rizikomis, kurias įmonės veikloje įžvelgia mokesčių administratorius ir kurios gali tapti stebėsenos, kontrolės procedūrų inicijavimo priežastimi.
 
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Rugpjūtis     2022  
PrATKPŠS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Naujienos

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama