SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2022 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 7 mėn. prenumeratos kaina – 63 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2022 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 7 mėn. prenumeratos kaina – 63 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2022 m. balandžio 5 d.
Nr. 13 (1239) Rubrikos         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

Dar metams nukeltas terminas turgaviečių mėsos ir paukštienos prekeiviams pildyti tik elektroninius apskaitos žurnalus

Žemės ūkio ministras 2022 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. 3D-202 iki 2023 m. balandžio 1 d. atidėjo reikalavimą pildyti Turgavietėje ar viešojoje prekybos vietoje parduodamų žemės ūkio ir maisto produktų elektroninį apskaitos žurnalą • Tai jau ketvirtas kartas, kai nukeltas terminas dėl prievolės pildyti tik Turgavietės e. žurnalą • Tai reiškia, kad mėsą ir paukštieną bei jų produktus turguose ir viešosiose prekybos vietose parduodantys prekybininkai, kurie dar neveda duomenų į Turgavietės e. žurnalą, gali dar metus (iki 2023-ųjų kovo 31-osios) vesti popierinę apskaitą, o nuo 2023 m. balandžio 1 d. prisijungti prie i.ŽUR sistemos turės visi šio sektoriaus smulkieji verslininkai.
 

Darbdaviai turi informuoti „Sodrą“ apie užsieniečių įdarbinimą

Nuo balandžio 1 d. pasikeitė duomenų apie įdarbintus užsieniečius pateikimo „Sodrai“ tvarka: jei anksčiau informuojant „Sodrą“ apie asmens įdarbinimą, darbdaviams nereikėjo nurodyti, ar jie yra užsieniečiai, tai nuo balandžio 1-osios darbdaviams pateikusiems pranešimą apie įdarbinto užsieniečio valstybinio socialinio draudimo pradžią (1-SD formos 11 versija), kuris papildytas 3 naujais laukeliais, „Sodra“ primins ir apie būtinybę pateikti pranešimą apie Lietuvoje dirbantį užsienietį (LDU formos 03 versija), reikalingą Valstybinės darbo inspekcijos bei Užimtumo tarnybos funkcijoms vykdyti.
 

Darbuotojo atleidimo iš darbo datos nukėlimas

Valstybinė darbo inspekcija paaiškina, ar gali darbdavys atleisti darbuotoją anksčiau nei pasibaigia Darbo kodekse nustatytas darbo įspėjimo terminas, nukeldamas atleidimo datą.
 

Darbuotojų savaitės nepertraukiamojo poilsio laiko skaičiavimas

Valstybinė darbo inspekcija paaiškina, nuo kada turi būti pradedamas skaičiuoti darbuotojui privalomai suteikiamas bent 35 valandų nepertraukiamojo poilsio laikas per 7 paeiliui einančių dienų laikotarpį.
 

Dėl darbų saugos VDI tikrins ir statybvietėse savarankiškai dirbančius asmenis

Vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius 2022 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. EV-101 patvirtino Savarankiškai dirbančių asmenų patikrinimų statybvietėse kontrolinį klausimyną, kurį sudaro 43 klausimai, suskirstyti į 7 dalis • Šį klausimyną nuo gegužės 1 d. Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) darbo inspektoriai naudos patikrinimų metu, vertinant statybvietėse savarankiškai dirbančių asmenų saugos ir sveikatos būklės atitiktį esminiams teisės aktų reikalavimams.
 

Gyventojai už šilumą ir karštą vandenį laikinai mokės be PVM

Valstybinė mokesčių inspekcija paaiškino, kaip įsigaliojus Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) įstatymo pakeitimams gyventojams iš valstybės biudžeto dengiamas 9 proc. PVM (skirtumas nuo 9 iki 0 proc.) šilumos energijai ir karštam vandeniui.
 

Išeitinė išmoka pensininkui nutraukiant darbo sutartį savo iniciatyva

Valstybinė darbo inspekcija paaiškina, kokiais atvejais darbuotojui mokama išeitinė išmoka nutraukiant darbo sutartį darbuotojo iniciatyva sulaukus senatvės pensijos amžiaus? • Ar išeitinė išmoka turi būti mokama tik tokiu atveju, kai darbuotojas nutraukia darbo sutartį iš karto, kai sukako senatvės pensijos amžių ir įgijo teisę į visą senatvės pensiją?
 

Keisis privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros tvarka

Susisiekimo ministras 2022 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. 3-165 pakeitė Privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros atlikimo tvarkos aprašą, įtvirtinantį kelias esmines naujoves, susijusias su korupcijos prevencija bei skaitmenizacija, kurios įsigalios nuo šių metų birželio 1 d.
 

Ligos išmoka už pirmąsias 2 dienas iš darbdavio lėšų skiriama greičiau

Nuo balandžio 1 d. įsigaliojo Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo pakeitimas dėl ligos išmokos, mokamos darbdavio už 2 pirmąsias ligos dienas, kurią turi mokėti kiekvienas darbdavys, neatsižvelgiant į darbuotojo turimą ligos socialinio draudimo stažą • Šį pakeitimą dėl darbdavio mokamos ligos išmokos, aktualų susirgusiems darbuotojams, ir ligos išmokos skyrimo iš „Sodros“ lėšų tvarką plačiau paaiškino Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir „Sodra“.
 

NPD taikymas Lietuvoje įdarbintiems ukrainiečiams

Valstybinė mokesčių inspekcija paaiškino apie neapmokestinamojo pajamų dydžio (NPD) taikymą Lietuvoje įdarbintiems gyventojams, dėl karo Ukrainoje atvykusiems į Lietuvą.
 

Nuo liepos 1-osios keisis dienpinigių mokėjimo į komandiruotes vykstantiems darbuotojams tvarka

Vyriausybė 2022 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 277 pakeitė Dienpinigių mokėjimo tvarkos aprašą, kuriame įtvirtintos naujos nuostatos dėl galimybės susitarti/nustatyti mažesnių nei maksimalūs dienpinigių, kurie turės būti diferencijuoti pagal objektyvius kriterijus, mokėjimą, taip pat nustatytos naujos prievolės darbaviams ir patikslinta neišmokėtos su avansu dienpinigių dalies sumokėjimo tvarka • Pakeitimai įsigalios liepos 1 d.
 

Pakeitimai pildant „Sodrai“ NP-SD2 pranešimą dėl išmokos darbuotojui skyrimo

Atsižvelgiant į tai, kad nuo balandžio 1 d. ligos išmoka už 2 pirmąsias laikinojo nedarbingumo dienas, sutapusias su darbuotojo darbo grafiku, iš darbdavio lėšų mokama ir tuo atveju, kai asmuo nėra įgijęs reikiamo ligos socialinio draudimo stažo, „Sodros“ direktorės 2022 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-88 patikslinta pranešimo išmokai skirti NP-SD2 formos pildymo tvarka.
 

Parama už labdarai atiduodamo maisto tvarkymą

Mažinant maisto švaistymą, paramą maistu dalijančioms labdaros ir paramos organizacijoms Žemės ūkio ministerija skirs 500 tūkst. eurų valstybės biudžeto lėšų • Žemės ūkio ministras 2022 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 3D-226 patvirtino Paramos už labdarai atiduodamo maisto tvarkymą teikimo taisykles, o labdaros ir paramos organizacijos, surenkančios perteklinį maistą iš maisto tvarkymo subjektų ir išdalinančios jį labdaros bei paramos gavėjams ir atitinkančios kitas taisyklėse nustatytas sąlygas, nuo balandžio 4 d. gali teikti Nacionalinei mokėjimo agentūrai paraiškas paramai gauti, kurios bus priimamos iki balandžio 15 d.
 

Pasikeitė kaukių dėvėjimo tvarka ir COVID-19 ligonių izoliacijos trukmė

Nuo balandžio 4 d. uždarose erdvėse tik rekomenduojama dėvėti apsaugines veido kaukes, tačiau sveikatos, slaugos ir globos įstaigose bei viešajame transporte nosį ir burną dengiančios medicininės veido kaukės arba respiratoriai liko privalomi • Taip pat nuo balandžio 4–osios iki 5 dienų sutrumpintas sergančiųjų koronavirusu (COVID-19 liga) izoliacijos laikas, bet gydytojas, įvertinęs paciento sveikatos būklę, gali nustatyti ir ilgesnį izoliacijos laikotarpį.
 

Platesnės galimybės tiesiogiai teikti paramą Ukrainai

Valstybinės mokesčių inspekcijos paaiškinimas apie nuo 2022 m. vasario 24 d. taikomus Labdaros ir paramos įstatymo pakeitimus, kuriais praplėsti paramos pripažinimo atvejai, t. y. įteisinta galimybė teikti paramą demokratinių bei teisinių valstybių, patiriančių nusikaltimus ir jų padarinius, įsteigtiems juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms bei valstybinėms institucijoms • Tokių valstybių sąrašą, į kurį bus įtraukta Ukraina, patvirtins Vyriausybė.
 

Siūloma į PVM atskaitą leisti įskaičiuoti PVM už įsigytus iki 50 tūkst. eurų vertės elektromobilius

Seimas po svarstymo pritarė Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) įstatymo pataisoms, pagal kurias nuo 2023 m. sausio 1 d. būtų leista įmonėms atskaityti pirkimo ar importo PVM už įsigyjamus M1 klasės elektromobilius, jeigu M1 klasės elektromobilio vertė neviršija 50 000 eurų (įskaitant PVM).
 

Skubios pagalbos iškvietimui – tik vienas telefono numeris 112

Nuo balandžio 1 d. Lietuvoje liko tik vienas skubiosios pagalbos telefono numeris 112, kuriuo skambinant galima išsikviesti skubiosios pagalbos tarnybas (policiją, greitąją medicinos pagalbą, priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą, aplinkosaugą).
 

Ukrainiečių išbūtų dienų Lietuvoje skaičiavimas

Valstybinė mokesčių inspekcija paaiškino apie Ukrainos piliečių ir jų šeimos narių, pasitraukusių iš Ukrainos į Lietuvą dėl karinių veiksmų Ukrainoje, Lietuvoje išbūtų dienų skaičiavimą atvykus iš Ukrainos.
 

VDI skaidriai dirbančio ID kodo tikrinimuose taikys 2 mėn. baudų moratoriumą

Valstybinė darbo inspekcija (VDI) informavo, kad nors nuo balandžio 1 d. skaidriai dirbančiojo identifikavimo (ID) kodą privalo turėti visi statybvietėje statybos darbus atliekantys asmenys, tačiau 2 mėnesius – iki 2022 m. gegužės 31 d. – taikys pereinamąjį laikotarpį ir už reikalavimų dėl ID kodo turėjimo pažeidimus tik įspės, bet neskirs baudų.
 

VMI apie Jungtinės Karalystės naujus elektroninius sertifikatus dėl PVM grąžinimo

Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) informavo, kad nuo gegužės 1 d. Jungtinėje Karalystėje įvyks pasikeitimai susiję su naujais elektroniniais sertifikatais (e-CoS), skirtais grąžinti Pridėtinės vertės mokestį (PVM) šalyje neįsikūrusiems apmokestinamiesiems asmenims, ir parengė paaiškinimą apie naujus elektroninius sertifikatus dėl PVM grąžinimo.
 

VMI kliento profiliai – 2 tūkst. įmonių

Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) pirmosioms 2 tūkst. įmonių atvėrė individualius VMI kliento profilius, o ateityje individualius klientų profilius atvers visoms įmonėms • VMI kliento profilis – tai vienoje vietoje pateikiami VMI turimi duomenys apie įmonę, skirti susipažinti, kaip mokesčių mokėtoją vertina VMI, t. y., ar įžvelgia įmonės veikloje rizikų, galinčių tapti stebėsenos ir kontrolės veiksmų inicijavimo priežastimi • VMI kliento profilyje pateikiama informacija skirta konkrečiai įmonei savikontrolei, o mokesčių mokėtojo rizikingumas atvaizduojamas šviesoforo principu.
 

VMI sukūrė naują – PVM skaičiuoklę

Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) sukūrė Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) skaičiuoklę, kuri padės smulkiesiems verslininkams, autorinius atlyginimus gaunantiems gyventojams savarankiškai sekti, kada jiems atsiranda būtinybė registruotis PVM mokėtoju, o neįsiregistravusiems PVM mokėtoju – teisingai apskaičiuoti PVM.
 
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Balandis     2022  
PrATKPŠS
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Naujienos

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama