SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ prenumerata 2023 metams NEBEPRIIMAMA • • • • • Dėkojame savo skaitytojams už daugiau nei 25 metus trūkusį bendravimą ir linkime visiems sėkmingos dabarties ir daug žadančios ateities.
2022 m. vasario 8 d.
Nr. 6 (1232) Rubrikos         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

Buhalteriams ir finansų specialistams – mokymai

Siekiantiems tapti tarptautinio lygio specialistu ir savo profesionalumą patvirtinti tarptautiniu sertifikatu/diplomu – programa „Buhalteris profesionalas“ ir kursas „Finansinės veiklos valdymas“ nuotoliniu būdu!
 

Duomenų apie pernai gyventojams išmokėtas išmokas pateikimo VMI terminas – iki vasario 15 d.

Iki vasario 15 d. mokesčius išskaičiuojantys asmenys turi Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) pateikti duomenis apie 2021 m. nuolatiniams ir nenuolatiniams gyventojams išmokėtas A ir B klasės pajamoms priskiriamas išmokas, o vadinamieji tretieji asmenys – duomenis apie nuolatinių Lietuvos gyventojų pernai sumokėtas gyvybės draudimo, pensijų draudimo įmokas į pensijų kaupimo fondus, taip pat palūkanas už suteiktas paskolas gyvenamajam būstui statyti arba įsigyti, studijų įmokas ir studijų įmokoms mokėti skirtas paskolas.
 

Finansinių priemonių pardavimo ir išvestinių finansinių priemonių realizavimo pajamų apmokestinimas ir deklaravimas

Valstybinė mokesčių inspekcija paaiškino, kokia tvarka apmokestinamos ir deklaruojamos nuolatinių Lietuvos gyventojų 2021 m. gautos finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ir išvestinių finansinių priemonių realizavimo pajamos.
 

Gamintojai ir importuotojai gaminių apskaitos žurnalą turi pildyti rečiau – kas ketvirtį

Aplinkos ministrui 2022 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. D1-32 pakeitus Gaminių apskaitos ir atliekų tvarkymo organizavimo veiklos ataskaitų teikimo taisykles, nustatyta prievolė rečiau pildyti Lietuvos vidaus rinkai tiekiamų gaminių apskaitos žurnalą – jį gamintojai ir importuotojai, tiekiantys į Lietuvos rinką alyvas, transporto priemones, elektros ir elektroninę įrangą, baterijas ir akumuliatorius, apmokestinamuosius gaminius (išskyrus baterijas ir akumuliatorius) turi pildyti ne kas mėnesį, o kartą per ketvirtį.
 

Gyventojų 2021 metais gautų palūkanų apmokestinimas ir deklaravimas

Valstybinė mokesčių inspekcija paaiškina, kokia tvarka apmokestinamos ir deklaruojamos 2021 metais gyventojų gautos palūkanos už suteiktas paskolas; už vartojimo kreditą, suteiktą per tarpusavio skolinimo platformą, ar už lėšas, suteiktas per sutelktinio finansavimo platformą; už ne nuosavybės vertybinius popierius ir už kredito įstaigose laikomus indėlius.
 

Gyventojų pajamų mokesčio lengvatų taikymas gyvybės draudimo ir kitoms įmokoms

Valstybinė mokesčių inspekcija paaiškino, kas, kaip ir iki kada gali pasinaudoti Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 21 str. nustatytomis pajamų mokesčio lengvatomis (už 2021 m. sumokėtas gyvybės draudimo įmokas, įmokas į II ir III pakopos pensijų fondus, palūkanas už kreditą būstui įsigyti ar statyti, įmokas už profesinį mokymą ar studijas, sumas už būsto apdailos (remonto) darbus, automobilio remonto, auklių paslaugas).
 

Kasmetinė prievolė darbuotojų saugos ir sveikatos paslaugų teikėjams pateikti VDI informaciją

Juridiniai ar fiziniai asmenys, pagal sutartis su darbdaviais atliekantys darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) funkcijas ar jų dalį, kasmet iki kovo 1 d. turi teikti Valstybinei darbo inspekcijai (VDI) informaciją apie darbdavius, kuriems teikė tokias paslaugas, ir DSS specialistų, atlikusių DSS tarnybos funkcijas ar jų dalį, skaičių.
 

Kompiuterinių kasos aparatų duomenys į VMI i.EKA – nuo kitų metų sausio 1 d.

Vyriausybė 2022 m. vasario 2 d. nutarimu Nr. 88 pakeitė Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašą, kuriame, atsižvelgiant į Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimus, paankstinta kompiuteriniais kasos aparatais užfiksuotų atsiskaitymų (už parduotas, superkamas prekes ir teikiamas paslaugas) duomenų teikimo į VMI kuriamą elektroninių kasos aparatų posistemį (i.EKA) techninių reikalavimų taikymo pradžia – nustatant 2023 m. sausio 1 d. (vietoje 2023 m. gegužės 1 d.).
 

Mokesčio už aplinkos teršimą deklaravimas ir sumokėjimas – iki vasario 15 d.

Iki vasario 15 d. privaloma Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikti mokesčio už aplinkos teršimą deklaracijas už 2021 m. ir sumokėti mokestį už aplinkos teršimą • Mokesčio už aplinkos taršą dydis už 2021 m. mokestinį laikotarpį skaičiuojamas pagal nuo 2021-ųjų sausio 1-osios įsigaliojusiame naujos redakcijos  Mokesčio už aplinkos teršimą įstatyme nustatytus naujus mokesčio už aplinkos teršimą tarifus.
 

Mokesčio už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamomis atliekomis deklaravimui – 02 versijos KIT717 forma

Aplinkos ministras ir VMI prie LR FM viršininkė bendru 2022 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-23/VA-13 patvirtino naujos redakcijos (02 versija) Mokesčio už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamomis atliekomis deklaracijos KIT717 formą ir jos priedo KIT717F formą bei pakeitė jų pildymo taisykles. 
 

Mokesčio už komercinio naudojimo nekilnojamąjį turtą sumokėjimo terminas – vasario 15 d.

Gyventojai ir įmonės 2021 metais turėję ir/ar įsigiję komercinės paskirties nekilnojamojo turto iki vasario 15 d. turi Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikti Nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijas (KIT711 forma) už 2021 m. ir sumokėti mokestį.
 

Mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo kalendorius

Mokesčių, kuriuos reikia deklaruoti ir sumokėti iki vasario 15 d., kalendorius.
 

Nauji siūlymai dėl kylančių energijos kainų ir didėjančios infliacijos

Siekiant sumažinti gyventojams išaugusias sąskaitas už šildymą ir karštą vandenį, Vyriausybė pateikė Seimui svarstyti Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (PVM) pakeitimus dėl 0 proc. PVM tarifo taikymo atbuline data – nuo sausio 1 d. iki balandžio 30 d. gyventojams tiekiamam centralizuotam šildymui, o prezidentas siūlo atbuline data nuo šių metų sausio 1 d. padidinti neapmokestinamųjų pajamų dydį nuo 460 iki 510 Eur bei mokėti vienkartines 100 Eur išmokas kai kuriems socialiai pažeidžiamiems gyventojams.
 

Nuo vasario 5 d. galimybių pasas – panaikintas

Vyriausybė 2022 m. vasario 2 d. nutarimu Nr. 73 nuo vasario 5 d. netekusiais galios pripažino vadinamo galimybių paso taikymo kriterijus, tačiau įvedė reikalavimą parduotuvėms, turgavietėms ir kitoms prekybos vietoms, esančioms uždaroje erdvėje, užtikrinti 15 kv. m bendrą plotą vienam lankytojui arba vienu metu aptarnauti ne daugiau kaip vieną asmenį, o kitu 2022 m. vasario 2 d. nutarimu Nr. 74 panaikino nuostatas, susijusias su vaikų galimybių pasu.
 

Pabrango muitinės teikiamos papildomos paslaugos

Muitinės departamento generalinis direktorius 2022 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 1B-65 patvirtino naują Muitinės įstaigų teikiamų papildomų paslaugų ir jų įkainių sąrašą, įsigaliojusį nuo vasario 2 d. • Šiame sąraše įrašytos 27 (anksčiau 35) muitinės įstaigų teikiamų papildomų paslaugų rūšys, o 25-kių paslaugų įkainiai padidėjo nuo 1 ct iki 3,95 Eur.
 

Panaikinti sąrašai dėl tam tikrų sričių darbuotojų privalomo testavimo dėl COVID-19

Vyriausybė 2022 m. vasario 2 d. nutarimu Nr. 75 nuo vasario 4 d. panaikino sąrašus darbų ir veiklų, kuriose buvo leidžiama darbuotojams dirbti tik pasitikrinus dėl COVID-19.
 

Pasikeitė SAV pranešimo apie savarankiškai dirbančius asmenis pateikimo taisyklės ir forma

„Sodros“ direktorė 2022 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. V-37 pakeitė 2010 01 08 įsakymą Nr. V-35 ir patvirtino naujas Duomenų apie savarankiškai dirbančius asmenis pateikimo ir tikslinimo taisykles bei nauja redakcija išdėstė SAV pranešimo apie savarankiškai dirbančius asmenis formą • Tarp esminių pakeitimų – naujųjų taisyklių reguliavimo srities praplėtimas, nustatyti 3 nauji išimtiniai atvejai, kai SAV pranešimų apie savarankiškai dirbančius asmenis „Sodrai“ teikti nereikia, taip pat numatyta galimybė SAV pranešimą pildyti tiesiogiai Elektroninėje draudėjų aptarnavimo sistemoje (EDAS), naudojant joje specialią SAV pranešimo pildymo formą.
 

Pokyčiai COVID-19 ligos paveiktų šalių sąraše ir atvykusiųjų iš užsienio testavimosi bei izoliacijos tvarkoje

Sveikatos apsaugos ministrui  2022 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. V-241 atnaujinus COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašą, nuo vasario 5 d. jame visos Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės šalys atsidūrė geltonojoje zonoje, tad atvykstantiems iš jų nebereikia izoliuotis, tačiau laiku nepasiskiepijusiems sustiprinančiąja doze, privaloma testuotis.
 

Ruošiamasi keisti dienpinigių mokėjimo tvarką į komandiruotes vykstantiems darbuotojams

Gegužės 1 d. turėtų įsigalioti Dienpinigių mokėjimo tvarkos aprašo nuostatų pakeitimai, numatantys galimybę apskaičiuoti mažesnius dienpinigius, jeigu mažesni konkretūs dydžiai, diferencijuoti pagal objektyvius kriterijus, numatyti kolektyvinėje sutartyje, o kai jos nėra – vietiniame norminiame teisės akte • Naują dienpinigių mokėjimo tvarką siūlo Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, parengusi Vyriausybės nutarimo „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ pakeitimo projektą.
 

Skirti dalį sumokėto pajamų mokesčio paramai padės paramos vedlys

Nuo šių metų prašymus skirti dalį sumokėto gyventojų pajamų mokesčio paramai galima teikti tik elektroniniu būdu per Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS), iki gegužės 2 d. pateikiant prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms FR0512 formą (05 versija) • Užpildyti šį prašymą gyventojams padės naujasis paramos vedlys.
 

Skolų pripažinimas beviltiškomis – „Sodros“ teritorinių skyrių funkcija

Sausio 1 d. įsigaliojo Valstybinio socialinio draudimo įstatyme įtvirtinta nuostata, kad pripažinti skolas beviltiškomis ir jas nurašyti yra „Sodros“ teritorinių skyrių funkcija • Atsižvelgiant į tai, „Sodros“ direktorė 2022 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. V-34 pakeitė Skolų pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymo taisykles, kuriose nustatytos sąlygos ir tvarka, pagal kurią nuo vasario 2 d. valstybinio socialinio draudimo įmokų, delspinigių, baudų, palūkanų ir iš valstybės lėšų mokamų vaikų išlaikymo išmokų skolas beviltiškomis pripažįsta „Sodros“ teritoriniai skyriai, o jų direktoriai arba pavaduotojai priima sprendimus dėl skolų (ne)pripažinimo beviltiškomis. 
 
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Vasaris     2022  
PrATKPŠS
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28 
Naujienos

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama