SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ prenumerata 2023 metams NEBEPRIIMAMA • • • • • Dėkojame savo skaitytojams už daugiau nei 25 metus trūkusį bendravimą ir linkime visiems sėkmingos dabarties ir daug žadančios ateities.
2022 m. sausio 4 d.
Nr. 1 (1227) Rubrikos         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

„Mokesčių žinių“ el. versijos prenumerata

Sveikiname su Naujaisiais 2022-aisiais metais! Kaip ir praėjusiais, taip ir šiais metais „Mokesčių žinių" el. versijos skaitytojams pateiksime visas su mokesčiais, apskaita, darbo teise susijusių įstatymų bei kitų teisės aktų naujienas, informaciją apie esminius pakeitimus, VMI paaiškinimus ir komentarus mokestiniais klausimais. O naujovių, turėsiančių įtakos buhalterio darbui, šiemet bus tikrai nemažai. Tad nespėję užsiprenumeruoti „Mokesčių žinių" el. versijos 2022 metams, tai gali padaryti dabar – tereikia užpildyti užsakymą http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html.
 

Darbo inspekcija pakartotinai elektroniškai inspektuos 105 viešojo sektoriaus

Valstybinė darbo inspekcija (VDI) pakartotinai inspektuos 105-kias viešojo valdymo ir gynybos, privalomojo socialinio draudimo įmones, įstaigas ir organizacijas, kurios iki sausio 15 d. turi atsakyti į 12 teminės ataskaitos klausimų, susijusių COVID-19 plitimo prevencija, ir pateikti šią ataskaitą tiesiogiai prisijungus prie VDI Elektroninių paslaugų darbdaviams sistemos (EPDS) • Teminė ataskaita ir pakartotinai inspektuojamų įstaigų sąrašas patvirtintas Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2021 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. EV-294.
 

Didės loterijų ir lošimų mokestis

Seimas priėmė Loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo pataisas, pagal kurias nuo 2023 metų organizuojant loterijas, loterijų ir lošimų mokesčio tarifas didės iki 18 proc., o nuo 2022 m. liepos 1 d. keisis apmokestinimo tvarka organizuojant lošimus lošimo automatais ir stalo lošimus, bingą, totalizatorių, lažybas ir nuotolinius lošimus – loterijų ir lošimų mokesčio bazei (sumai, gautai iš lošėjų statomų sumų, atėmus lošėjams faktiškai išmokėtų laimėjimų sumą) bus taikomas 20 proc. mokesčio tarifas.
 

Galimybių paso gavimo pokyčiai

Vyriausybė 2021 m. gruodžio 29 d. nutarimu Nr. 1152 pakeitė galimybių paso gavimo sąlygas: nuo sausio 10 d. atlikus serologinį tyrimą po skiepijimo COVID-19 vakcina nebebus galima gauti galimybių pasą • Tačiau yra nustatytas pereinamasis laikotarpis – iki sausio 10 d. atlikus serologinį (antikūnų) tyrimą po pasiskiepijimo COVID-19 vakcina galimybių pasas galios 60 dienų.
 

Importuojamo kaitinamojo tabako produktų ir elektroninių cigarečių skysčio klasifikavimas nuo sausio 1 d. ir apmokestinimas akcizais

Lietuvos muitinė paaiškina, kokiai Kombinuotosios nomenklatūros pozicijai nuo sausio 1 d. priskiriami kaitinamojo tabako produktai ir elektroninių cigarečių skystis, taip pat šiems produktams taikomus akcizų tarifus.
 

Kada darbuotojams galima grynaisiais pinigais mokėti su darbo santykiais susijusias išmokas?

Valstybinė darbo inspekcija paaiškina, ar nuo 2022 m. sausio 1 d. darbuotojams galima grynaisiais pinigais mokėti avansą, kompensaciją už darbą, atliekamą lauko sąlygomis arba kuris yra kilnojamojo pobūdžio, arba susijęs su kelionėmis ar važiavimu, taip pat kompensaciją už nepanaudotas atostogų dienas ar susitarimą dėl nekonkuravimo, ar kitą darbuotojui priklausančią kompensaciją.
 

Keičiasi nedarbo, ligos, tėvystės, vaiko priežiūros išmokos

Nuo šių metų bedarbiai gaus didesnes nedarbo išmokas, keičiasi maksimalių ligos, tėvystės, vaiko priežiūros išmokų dydžiai bei minimalus ligos išmokų dydis.
 

Lengvesnės sąlygos įsigyti nuosavą būstą ir geresnės – nuomoti socialinį ar savivaldybės būstą

Nuo šių metų būstas taps labiau prieinamas socialiai pažeidžiamiems asmenims: šeimoms, kuriose vaikus augina vienas iš tėvų, daugiavaikėms šeimoms, auginančioms 3 ar daugiau vaikų, ir neįgaliesiems • Pagal Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo pataisas, nuo 2022 m. sausio 1 d. socialinį būstą jo laukiantys žmonės galės išsinuomoti greičiau, įtvirtinta palankesnė apsirūpinimo nuosavu būstu tvarka bei aiškiau sureguliuotos savivaldybės būsto pardavimo kainos sąlygos.
 

Mokesčio už aplinkos teršimą deklaravimui – naujos deklaracijų FR0521, FR0522, FR0523, FR0524 formų versijos ir atnaujintos jų pildymo taisyklės

Aplinkos ministras ir VMI prie LR FM viršininkė 2021 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. VA-87/D1-748 patvirtino naujos redakcijos Mokesčio už aplinkos teršimą deklaracijų (FR0521, FR0522, FR0523 ir FR0524 formų) pildymo taisykles bei naujas Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobiliųjų taršos šaltinių deklaracijos FR0521 formos ir Mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių deklaracijos FR0522 formos, taip pat Mokesčio už aplinkos teršimą gaminių atliekomis deklaracijos FR0523 formos ir Mokesčio už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis deklaracijos FR0524 formos versijas • Pakeitimai aktualūs deklaruojant 2021 m. ir vėlesnių mokestinių laikotarpių mokestį už aplinkos teršimą, vadovaujantis nuo 2021 m. sausio 1 d. įsigaliojusio naujos redakcijos Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatomis.
 

Nacionalinių papildomų Lietuvos integruoto tarifo kodų sąrašo pakeitimai

Muitinės departamento generalinis direktorius 2021 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. 1B-937 pakeitė Nacionalinių papildomų Lietuvos Respublikos integruoto tarifo kodų sąrašą, kuriame patikslinti V skyriaus „Prekės, kurioms taikomas lengvatinis pridėtinės vertės mokesčio tarifas“ trijų integruoto tarifo kodų – Z501, Z503 ir Z504 – aprašymai, įsigalioję nuo sausio 1 d.
 

Nebeaktualių įsakymų dėl alkoholio matavimo priemonių naudojimo, panaikinimas

Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko ir Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkės bendru 2021 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. VA-83/11V-247 nuo 2021 m. gruodžio 21 d. netekusiais galios pripažinti du ankstesni 2004 m. gegužės 31 d. įsakymai: Nr. 11V-42/VA-112 ir Nr. 11V-43/VA-113.
 

Nemokamos atostogos

Valstybinė darbo inspekcija paaiškina, kada darbdavys privalo suteikti nemokamas atostogas ir ar gali be jokios priežasties, vienašališkai suteikti nemokamas atostogas dieną, savaitę ar kitą laikotarpį.
 

Nuo 2022 m. nebetaikomas atvirkštinis PVM apmokestinimas už medieną ir bankrutuojančių įmonių prekes bei paslaugas

2022 m. sausio 1 d. nustojo galioti atvirkštinio PVM apmokestinimo (kai už tiekiamas prekes ar teikiamas paslaugas PVM išskaito ir sumoka pirkėjas) taikymas tam tikrai medienai (pvz., rąstai, lentos, tašai ir kt.) ir prekėms bei paslaugoms, įsigyjamoms iš prekių tiekėjų (paslaugų teikėjų), kuriems teisme pradėta bankroto procedūra.
 

Nuo 2023 m. – 5 kartus didesnis sąvartynų mokestis ir daugiau mokesčio už aplinkos teršimą mokėtojų

Nuo 2023 m. sausio 1 d. įsigaliojus Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo pataisoms, 5 kartus – iki 50 Eur už toną – didės mokesčio už nepavojingų atliekų šalinimą sąvartyne tarifas (šiuo metu jis siekia 10 Eur už toną), o į mokesčių mokėtojų už aplinkos teršimą iš stacionariųjų taršos šaltinių sąrašą įtraukti subjektai, eksploatuojantys organinius tirpiklius naudojančius įrenginius.
 

Nuo birželio 30 d. – naujos redakcijos kompensacinio PVM tarifo schemos taikymo ūkininkams taisyklės

Birželio 30 d. įsigalios VMI prie LR FM viršininkės 2021 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. VA-92, kuriuo nauja redakcija išdėstytos Fizinių asmenų įregistravimo ūkininkais/išregistravimo iš ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifo schema, taisyklės, taip pat Sprendimo įregistruoti ūkininku, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema/neregistruoti ūkininku, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, FR1124 forma ir Sprendimo išregistruoti iš ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, FR1123 forma.
 

Nuolatinių Lietuvos gyventojų pajamų apmokestinimas nuo 2022 m.

Valstybinė mokesčių inspekcija parengė lentelę apie nuolatinių Lietuvos gyventojų pajamų apmokestinimo tvarką nuo 2022 m. sausio 1 d., kurioje pateikiama susisteminta informacija apie nuolatinių Lietuvos gyventojų gaunamų pajamų apmokestinimą nuo 2022-ųjų metų sausio 1 d. gyventojų pajamų mokesčiu (GPM), valstybinio socialinio draudimo (VSD) ir privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokomis bei pridėtinės vertės mokesčiu (PVM), taip pat nurodoma pajamų (išmokėtų išmokų), VSD/PSD įmokų, PVM mokėjimo bei deklaravimo tvarka ir terminai.
 

Nustatyti akcizai bešviniam benzinui bei gazoliams galios ir po liepos 1 d.

Liepos 1 d. įsigalios Akcizų įstatymo pakeitimai, įtvirtinantys akcizų tarifų taikymo bešviniam benzinui, gazoliams bei vadinamajam „žaliajam dyzelinui“ tęstinumą ir po 2022 m. liepos 1 d., kai įsigalios Konstitucinio Teismo nutarimas Nr. KT67-N6/2021, kuriuo prieštaraujančiomis Konstitucijai buvo pripažintos 2019 m. gruodžio 3 d. priimtos Akcizų įstatymo pakeitimo nuostatos.
 

Pajamų mokesčio lengvata palūkanoms už lėšas, suteiktas per sutelktinio finansavimo platformą

Seimas 2021 m. gruodžio 23 d. priėmė Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pataisas, kuriomis pakeistas GPMĮ 17 str. 1 dalies 20-2 punktas, reglamentuojantis pajamų mokesčio lengvatą palūkanoms už lėšas, suteiktas per sutelktinio finansavimo platformą.
 

Pajamų natūra deklaravimas GPM312 formoje

Valstybinė mokesčių inspekcija priminė apie nuolatiniams ir nenuolatiniams Lietuvos gyventojams natūra išmokėtų išmokų (tarp jų ir už asmeniniais tikslais naudojamą kitam asmeniui priklausantį automobilį) deklaravimo tvarką Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formos GPM312L ir GPM312U prieduose.
 

Pakeitimai, susiję su akcizais apmokestinamų prekių apskaita

Sausio 1 d. įsigaliojo VMI prie LR FM viršininkės 2021 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. VA-91, kuriuo nauja redakcija išdėstytos Akcizais apmokestinamų prekių sandėlių savininkų akcizais apmokestinamų prekių apskaitos žurnalo užpildymo taisyklės, Akcizais apmokestinamų prekių apskaitos žurnalo pavyzdinė forma, taip pat atnaujintas ir papildytas Akcizų įstatyme nurodytų akcizais apmokestinamų prekių tarifinių grupių kodų klasifikatorius bei pakeistas Operacijų, susijusių su akcizais apmokestinamomis prekėmis, klasifikatorius.
 

Prašymai pervesti dalį pajamų mokesčio paramai – tik elektroniniu būdu

Valstybinė mokesčių inspekcija priminė apie nuo sausio 1 d. pasikeitusią prašymo pervesti dalį pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir/arba politinėms partijoms (FR0512 forma) pildymo ir pateikimo tvarką.
 

PVM įstatymo pakeitimai

2021 m. gruodžio 16 d. Seimas priėmė Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) įstatymo pakeitimus, reglamentuojančius reimportuojamų prekių apmokestinamosios vertės skaičiavimą nuo 2021 m. gruodžio 29 d., taip pat nuostatas, pagal kurias nuo 2022 m. liepos 1 d. importo PVM bus neapmokestinamos prekės ir paslaugos, skirtos kitų valstybių narių ginkluotosioms pajėgoms ar jas lydintiems civiliams darbuotojams naudoti, kai šios pajėgos dalyvauja gynybos operacijose.
 

PVM lengvatos prekėms/paslaugoms, kurias COVID-19 valdymui įsigyja EK ar ES institucijų įstaigos ir agentūros

Sausio 1 d. įsigaliojo Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) įstatymo pakeitimai, nustatantys PVM lengvatas Europos Komisijos (EK) arba Europos Sąjungos (ES) institucijų įsteigtų įstaigų ir agentūrų Lietuvoje įsigyjamoms prekėms ir paslaugoms ar į Lietuvą įvežamoms prekėms, kurios skirtos šiems subjektams vykdyti ES teisės aktais pavestoms užduotims, susijusioms su COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymu, ir kurios vėliau nebus tiekiamos ar teikiamos už atlygį • Tokių prekių importas neapmokestinamas PVM, o prekių tiekimas (paslaugų teikimas) − apmokestinamas 0 proc. PVM tarifu • PVM lengvatos taikomos prekėms ir paslaugoms nuo 2021 m. sausio 1 d.
 

PVM susigrąžinimo internetu galimybė užsieniečiams – tik po pusmečio

Planuota, jog nuo sausio pradės veikti Valstybinės mokesčių inspekcijos kartu su Muitinės departamentu kuriama elektroninių duomenų tvarkymo sistema ir pridėtinės vertės mokesčio (PVM) grąžinimo užsienio keleiviams (ne ES šalių gyventojams) už Lietuvoje įsigytas ir iš ES teritorijos išgabentas prekes procedūros bus perkeltos į elektroninę erdvę • Tačiau naujos el. sistemos dar nėra, todėl Vyriausybė dviem 2021 m. gruodžio 29 d. nutarimais patikslino ankstesniuosius, nukeliant jų įsigaliojimo datą iki 2022 m. liepos 1 d., o tai reiškia, kad internetu susigrąžinti Lietuvoje sumokėtą PVM užsieniečiai galėtų tik po pusmečio.
 

Sausio 1 d. įsigalioję Akcizų įstatymo pakeitimai

2021 m. gruodžio 16 d. Seimas priėmė Akcizų įstatymo pakeitimus, kuriais nuo 2022 m. sausio 1 d. patikslintos nuostatos, reglamentuojančios denatūruoto etilo alkoholio atleidimą nuo akcizų, įtvirtinta prievolė Valstybinei mokesčių inspekcijai išduoti Lietuvos nepriklausomo smulkiojo alkoholinių gėrimų ir etilo alkoholio gamintojo prašymu metinį pažymėjimą, kad jis yra smulkusis gamintojas, patvirtinant jo metinės produkcijos apimtį – toks pažymėjimas leis pasinaudoti kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse smulkiesiems gamintojams nustatytomis akcizų lengvatomis, jei tokios lengvatos nustatytos. 
 

Skaidriai dirbančio asmens identifikavimas statybvietėse – nuo balandžio 1 d.

Skaidriai dirbančio asmens identifikavimui bus naudojama „Sodros“ informacinė sistema, kurioje bus suformuojamas skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodas – jį nuo balandžio 1 d. bus privaloma turėti kiekvienam fiziniam asmeniui, statybvietėje atliekančiam statybos darbus.
 

Skaitmeninės kilmės ir suskaitmenintų dokumentų perdavimo į valstybės archyvus tvarka nuo 2023 m.

Lietuvos vyriausiasis archyvaras 2021 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. VE-65 patvirtino naujas Skaitmeninės kilmės ir suskaitmenintų dokumentų perdavimo į valstybės archyvus taisykles, įsigaliosiančias 2023 m. sausio 1 d. • Pagal naujas nuostatas valstybės ir savivaldybių institucijos, įstaigos, įmonės galės perduoti, o valstybės archyvai perimti saugoti ne tik oficialiuosius elektroninius dokumentus ADOC formatu, bet ir kitų formatų elektroninius dokumentus, įrašus, vaizdo ir/ar garso dokumentus, suskaitmenintus dokumentus (gautas skaitmenines kopijas, saugomas originalo teisėmis).
 

Socialinio draudimo ir sveikatos draudimo įmokų pokyčiai 2022 metais

2022 metais vidutinis darbo užmokestis įmokų bazei skaičiuoti yra 1504,10 Eur, todėl didėja „Sodros“ valstybinio socialinio draudimo (VSD) įmokų „lubos“, o dėl iki 730 Eur „ant popieriaus“ padidėjusios minimalios mėnesinės algos pakito VSD įmokų „grindys“ ir didėja minimali privalomojo sveikatos draudimo mėnesio įmoka • Be to, keičiasi VSD įmokų tarifai ligos ir motinystės draudimui bei iki 2,7 proc. didėja pensijų kaupimo įmokos tarifas kaupiantiems papildomą pensiją.
 

Šiemet GPM lengvata už būsto, lengvųjų automobilių remonto darbus, auklių paslaugas – nebetaikoma

Nuo 2022 m. sausio 1 d. nebegalioja trejus metus (2019–2021 metais) taikyta gyventojų pajamų mokesčio (GPM) lengvata, kai nuolatiniai Lietuvos gyventojai galėjo susigrąžinti dalį sumokėto pajamų mokesčio už atliktus pastatų (kitų statinių) apdailos ir bet kokio remonto darbus (išskyrus daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimą (modernizavimą), lengvųjų automobilių remonto paslaugas ir nepilnamečių vaikų iki 18 metų priežiūros paslaugas.
 

Už nekomercinės paskirties nekilnojamąjį turtą, viršijantį 150 tūkst. arba 200 tūkst. eurų,  gyventojai ir toliau mokės nekilnojamojo turto mokestį

Liepos 1 d. įsigalios Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo pakeitimas, kuriuo įtvirtinta ir toliau galiosianti fizinių asmenų nekomercinės paskirties nekilnojamajojo turto (gyvenamosios, sodų, garažų, fermų, šiltnamių, ūkio, pagalbinio ūkio, mokslo, religinės, poilsio paskirties statinių (patalpų), žuvininkystės statinių ir inžinerinių statinių) apmokestinimo tvarka, taikant neapmokestinamosios – 150 tūkst. eurų arba 200 tūkst. eurų (gausių ir neįgalius vaikus auginančių šeimų) – vertės dydžius.
 

Visuomenei atverti išsamūs politinių partijų duomenys

Registrų centras atverė nuasmenintus Politinių partijų narių sąrašų informacinės sistemos duomenis • Atvertuose duomenų rinkiniuose, kurie bus atnaujinami kartą per mėnesį, galima rasti apibendrintą, nuasmenintą informaciją apie šiuo metu Lietuvoje veikiančias politines partijas ir joms priklausančių narių skaičių, taip pat detalesnę informaciją apie politines partijas (registracijos data, teisinis statutas ir kt.).
 

Žemės ūkio produkcijos pirkėjams – naujos redakcijos pranešimo apie pradelstas skolas FR1070 forma ir jos pildymo taisyklės

VMI prie LR FM viršininkės 2021 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. VA-90 nauja redakcija išdėstytos Žemės ūkio produkcijos pirkėjų informacijos apie atsiskaitymus už žemės ūkio produkciją su žemės ūkio produkcijos pardavėjais teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklės, taip pat Pranešimo apie žemės ūkio produkcijos pirkėjo pradelstas skolas žemės ūkio produkcijos pardavėjams FR1070 forma.
 
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Sausis     2022  
PrATKPŠS
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Naujienos

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama