SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2022 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 6 mėn. prenumeratos kaina – 54 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2022 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 6 mėn. prenumeratos kaina – 54 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2022 m. sausio 4 d.
Nr. 1 (1227) StraipsniaiĮstatymaiLengvesnės sąlygos įsigyti nuosavą b...         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

Lengvesnės sąlygos įsigyti nuosavą būstą ir geresnės – nuomoti socialinį ar savivaldybės būstą

Nuo šių metų būstas taps labiau prieinamas šeimoms, kuriose vaikus augina vienas iš tėvų, daugiavaikėms šeimoms, auginančioms 3 ar daugiau vaikų, ir neįgaliesiems. Pagal Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo Nr. XII-1215 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymo nuostatas, nuo 2022 m. sausio 1 d. socialinį būstą jo laukiantys žmonės galės išsinuomoti greičiau, įtvirtinta palankesnė apsirūpinimo nuosavu būstu tvarka bei aiškiau sureguliuotos savivaldybės būsto pardavimo sąlygos.

 

Pakeitimai

Šeimos, kuriose vaikus augina vienas iš tėvų, nuo 2022 metų pradžios savivaldybėms apsisprendus galės pretenduoti į socialinio būsto nuomą be eilės. Tai padės užtikrinti būsto prieinamumą bene dažniausiai skurdo rizikoje ar socialinėje atskirtyje atsiduriantiems žmonėms.

Iki šiol šeimos, kuriose motina, tėvas ar globėjas (rūpintojas) vieni augina vieną ar kelis vaikus, priklausomai nuo gyvenamosios vietos savivaldybės, būsto vidutiniškai laukdavo 6 metus.

Padidintos metinės pajamų ir turto dydžių ribos iki 35 ir 50 proc. (vietoj 25 proc.), kurių neviršijus asmenys (šeimos) išsaugos teisę į socialinį būstą.

Viršijus leistinas pajamų ir turto dydžių ribas, socialinis būstas labiausiai pažeidžiamoms tikslinėms grupėms (pvz., žmonėms, kuriems iki senatvės pensijos amžiaus sukakties yra likę 5 ar mažiau metų, neįgaliesiems, daugiavaikėms šeimoms), privalės būti nuomojamas toliau kaip savivaldybės būstas.

Iki šiol savivaldybės būstas dažniausiai buvo nuomojamas rinkos kaina, išskyrus savivaldybės nustatytas išimtis. Nuo 2022 metų pradžios savivaldybės būsto nuomos kaina tam tikroms grupėms – neįgaliesiems, šeimoms, auginančioms 3 ar daugiau vaikų, ar šeimoms, kuriose vaikus augina vienas iš tėvų, tremtiniams, kurie neturi kito būsto – privalės būti ne didesnė kaip 20 proc. socialinio būsto nuomos kainos.

Vyriausybės paskelbtos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino, susijusių su užkrečiamų ligų plitimu, metu, viršijus metinius pajamų ir turto dydžius, asmenys ir šeimos, turintys teisę į socialinio būsto nuomą, iš laukiančiųjų socialinio būsto sąrašo nebus išbraukiami, taip pat nebus nutraukiama socialinio būsto nuomos sutartis.

Be to, įtvirtinta pareiga savivaldybėms, pagal kurią jos asmenims ir šeimoms, įrašytiems į laukiančiųjų socialinio būsto nuomos, sąrašą, taip pat nuomojantiems socialinį būstą, planuotų pagalbą, skatinti šių asmenų ir šeimų socialinį ir ekonominį aktyvumą bei savarankiškumą.

Savivaldybės pagal poreikį turės organizuoti pagalbą laukiantiems socialinio būsto, padedant jiems išsinuomoti būstą rinkoje ir gauti būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją.

Taip pat aiškiau sureguliuotos lengvatinės savivaldybės būsto pardavimo kainos nustatymo sąlygos tam tikroms tikslinėms asmenų grupėms, pvz., tremtiniams, politiniams kaliniams.

Nuo 2022 metų pradžios didėja subsidijų dydžiai nuo 15 iki 30 proc. (vietoje 10 ir 20 proc.) valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti šių kreditų gavėjams. Tai aktualu nepasiturinčioms jaunoms šeimoms, kurios iki šiol buvo nelygiavertėje padėtyje su jaunomis šeimomis, įsigyjančiomis būstą su finansine paskata šalies regionuose, taip pat neįgaliesiems, šeimoms, kuriose vaikus augina vienas iš tėvų, jau suaugusiems, bet praeityje be tėvų globos likusiems asmenims.

  01_socialinis_savivaldybes_bustas_1.jpg

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos preliminariais skaičiavimais, nustačius didesnius subsidijų dydžius valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų daliai apmokėti, šiems pakeitimams įgyvendinti (subsidijoms mokėti) 2022 m. papildomai reikės apie 8,3 mln. valstybės biudžeto lėšų, o subsidijos gavėjų skaičius padidėtų apie 40 proc. 

 
Kiti temos „Įstatymai“ straipsniai

Didės loterijų ir lošimų mokestis

Seimas priėmė Loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo pataisas, pagal kurias nuo 2023 metų organizuojant loterijas, loterijų ir lošimų mokesčio tarifas didės iki 18 proc., o nuo 2022 m. liepos 1 d. keisis apmokestinimo tvarka organizuojant lošimus lošimo automatais ir stalo lošimus, bingą, totalizatorių, lažybas ir nuotolinius lošimus – loterijų ir lošimų mokesčio bazei (sumai, gautai iš lošėjų statomų sumų, atėmus lošėjams faktiškai išmokėtų laimėjimų sumą) bus taikomas 20 proc. mokesčio tarifas.

Nuo 2023 m. – 5 kartus didesnis sąvartynų mokestis ir daugiau mokesčio už aplinkos teršimą mokėtojų

Nuo 2023 m. sausio 1 d. įsigaliojus Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo pataisoms, 5 kartus – iki 50 Eur už toną – didės mokesčio už nepavojingų atliekų šalinimą sąvartyne tarifas (šiuo metu jis siekia 10 Eur už toną), o į mokesčių mokėtojų už aplinkos teršimą iš stacionariųjų taršos šaltinių sąrašą įtraukti subjektai, eksploatuojantys organinius tirpiklius naudojančius įrenginius.

Nustatyti akcizai bešviniam benzinui bei gazoliams galios ir po liepos 1 d.

Liepos 1 d. įsigalios Akcizų įstatymo pakeitimai, įtvirtinantys akcizų tarifų taikymo bešviniam benzinui, gazoliams bei vadinamajam „žaliajam dyzelinui“ tęstinumą ir po 2022 m. liepos 1 d., kai įsigalios Konstitucinio Teismo nutarimas Nr. KT67-N6/2021, kuriuo prieštaraujančiomis Konstitucijai buvo pripažintos 2019 m. gruodžio 3 d. priimtos Akcizų įstatymo pakeitimo nuostatos.

Pajamų mokesčio lengvata palūkanoms už lėšas, suteiktas per sutelktinio finansavimo platformą

Seimas 2021 m. gruodžio 23 d. priėmė Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pataisas, kuriomis pakeistas GPMĮ 17 str. 1 dalies 20-2 punktas, reglamentuojantis pajamų mokesčio lengvatą palūkanoms už lėšas, suteiktas per sutelktinio finansavimo platformą.

PVM įstatymo pakeitimai

2021 m. gruodžio 16 d. Seimas priėmė Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) įstatymo pakeitimus, reglamentuojančius reimportuojamų prekių apmokestinamosios vertės skaičiavimą nuo 2021 m. gruodžio 29 d., taip pat nuostatas, pagal kurias nuo 2022 m. liepos 1 d. importo PVM bus neapmokestinamos prekės ir paslaugos, skirtos kitų valstybių narių ginkluotosioms pajėgoms ar jas lydintiems civiliams darbuotojams naudoti, kai šios pajėgos dalyvauja gynybos operacijose.

PVM lengvatos prekėms/paslaugoms, kurias COVID-19 valdymui įsigyja EK ar ES institucijų įstaigos ir agentūros

Sausio 1 d. įsigaliojo Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) įstatymo pakeitimai, nustatantys PVM lengvatas Europos Komisijos (EK) arba Europos Sąjungos (ES) institucijų įsteigtų įstaigų ir agentūrų Lietuvoje įsigyjamoms prekėms ir paslaugoms ar į Lietuvą įvežamoms prekėms, kurios skirtos šiems subjektams vykdyti ES teisės aktais pavestoms užduotims, susijusioms su COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymu, ir kurios vėliau nebus tiekiamos ar teikiamos už atlygį • Tokių prekių importas neapmokestinamas PVM, o prekių tiekimas (paslaugų teikimas) − apmokestinamas 0 proc. PVM tarifu • PVM lengvatos taikomos prekėms ir paslaugoms nuo 2021 m. sausio 1 d.

Sausio 1 d. įsigalioję Akcizų įstatymo pakeitimai

2021 m. gruodžio 16 d. Seimas priėmė Akcizų įstatymo pakeitimus, kuriais nuo 2022 m. sausio 1 d. patikslintos nuostatos, reglamentuojančios denatūruoto etilo alkoholio atleidimą nuo akcizų, įtvirtinta prievolė Valstybinei mokesčių inspekcijai išduoti Lietuvos nepriklausomo smulkiojo alkoholinių gėrimų ir etilo alkoholio gamintojo prašymu metinį pažymėjimą, kad jis yra smulkusis gamintojas, patvirtinant jo metinės produkcijos apimtį – toks pažymėjimas leis pasinaudoti kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse smulkiesiems gamintojams nustatytomis akcizų lengvatomis, jei tokios lengvatos nustatytos. 

Skaidriai dirbančio asmens identifikavimas statybvietėse – nuo balandžio 1 d.

Skaidriai dirbančio asmens identifikavimui bus naudojama „Sodros“ informacinė sistema, kurioje bus suformuojamas skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodas – jį nuo balandžio 1 d. bus privaloma turėti kiekvienam fiziniam asmeniui, statybvietėje atliekančiam statybos darbus.

Už nekomercinės paskirties nekilnojamąjį turtą, viršijantį 150 tūkst. arba 200 tūkst. eurų,  gyventojai ir toliau mokės nekilnojamojo turto mokestį

Liepos 1 d. įsigalios Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo pakeitimas, kuriuo įtvirtinta ir toliau galiosianti fizinių asmenų nekomercinės paskirties nekilnojamajojo turto (gyvenamosios, sodų, garažų, fermų, šiltnamių, ūkio, pagalbinio ūkio, mokslo, religinės, poilsio paskirties statinių (patalpų), žuvininkystės statinių ir inžinerinių statinių) apmokestinimo tvarka, taikant neapmokestinamosios – 150 tūkst. eurų arba 200 tūkst. eurų (gausių ir neįgalius vaikus auginančių šeimų) – vertės dydžius.
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Sausis     2022  
PrATKPŠS
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Naujienos

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama