SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2022 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 7 mėn. prenumeratos kaina – 63 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2022 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 7 mėn. prenumeratos kaina – 63 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2021 m. rugpjūčio 10 d.
Nr. 30 (1209) StraipsniaiVerta žinotiŽemės ūkio ir miškininkystės paslau...         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitų knygeles nuo rugsėjo pardavinės nebe „Sodra“

Nuo rugsėjo 1 d. įsigaliojus Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymo Nr. XI-2411 2 straipsnio pakeitimo įstatymui, žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitų knygeles gamins ir pardavinės nebe „Sodra“, o Žemės ūkio ministerijai pavaldi VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras.

Beveik aštuonerius metus žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitų blankus gamino ir pardavinėjo „Sodra“, tad žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų gavėjai, iš anksto sumokėję už paslaugų kvitų knygeles, galėjo jas atsiimti teritoriniuose „Sodros“ skyriuose.

Nuo rugsėjo 1 d. žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų gavėjai, norėdami įsigyti paslaugų kvitų knygeles, turės:

  • kreiptis į Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrą, o ne į „Sodrą“,
  • iš anksto sumokėti Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui už paslaugų kvitų knygeles, kurias galės gauti registruotu laišku paštu arba atsiimti jas asmeniškai Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro būstinėje Vilniuje (V. Kudirkos g. 18).

 

Kokie darbai gali būti dirbami pagal paslaugų kvitus?

Primintina, kad sezoninėms ir aukštos kvalifikacijos nereikalaujančioms paslaugoms teikti žmonės gali būti įdarbinti supaprastinta tvarka – išrašant žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitus.

Pagal paslaugų kvitą fiziniai asmenys (paslaugų teikėjai) gali teikti žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas, kurios yra:

  • laikinos;
  • vienkartinės
  • kurioms teikti nereikalingi specialūs įgūdžiai, kvalifikacija, leidimai, pažymėjimai, mokymai ar kursai (t. y. nemechanizuoto pobūdžio paslaugas, atliekamas rankomis arba arkliais).

Pagal paslaugų kvitus teikiamų žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų sąrašas patvirtintas Vyriausybės 2013 03 13 nutarimu Nr. 218. Taigi, tik šiame sąraše išvardytos paslaugos gali būti teikiamos pagal paslaugų kvitus.

 

Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitus gali teikti ir nepilnamečiai

Beje, Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų sąraše tam tikros žemės ūkio ir miškininkystės paslaugos yra sužymėtos simboliais, nurodančiais kokio amžiaus nepilnamečiams asmenims atitinkama paslauga yra rekomenduojama (nerekomenduojama):

  • paslaugos, pažymėtos simboliu 1), yra nerekomenduotinos nepilnamečiams iki 18 metų amžiaus jas teikti paslaugų gavėjams (pvz., mineralinių trąšų ir cheminių augalų apsaugos priemonių pakrovimas ir iškrovimas; mineralinių trąšų barstymas; žemės ūkio augalų pjovimas ar kirtimas (dalgiais, pjautuvais, peiliais ar kitais aštriais įrankiais); daržovių valymas, naudojant peilius ar kitus aštrius įrankius; ūkinių gyvūnų, tvartų valymas ir pan.);
  • paslaugos, kurios nepažymėtos simboliu 1), yra rekomenduojamos nepilnamečiams tik nuo 15 metų amžiaus jas teikti paslaugų gavėjams (pvz., akmenų rinkimas nuo laukų, jų pakrovimas į transporto priemones; komposto, durpių ar žemių paskleidimas dirvoje; žemės ūkio augalų derliaus nuėmimo paslaugos (kasimas, rovimas, rinkimas, vaisių skynimas ir jų sudėjimas į tarą; žemės ūkio produktų rūšiavimas, perrinkimas, sukrovimas į sandėlius ar daržines ir pan.);
  • simboliu2)pažymėtos paslaugos (pvz., žemės ūkio augalų ravėjimas, retinimas, kaupimas ir (ar) laistymas; uogų skynimas ir jų sudėjimas į tarą; vaisių (krituolių) rinkimas nuo žemės ir jų sudėjimas į tarą; žemės ūkio produktų valymas, nenaudojant peilių ar kitų aštrių įrankių ir pan.) nurodo vaikų tėvams ar globėjams, kad simboliu „1)“ nepažymėtos paslaugos rekomenduojamos ir nepilnamečiams nuo 14 metų amžiaus jas teikti paslaugų gavėjams, tačiau tik tais atvejais, jeigu jos nekenkia jų sveikatai, vystymuisi ir netrukdo jiems mokytis pagal privalomojo švietimo bei profesinio mokymo programas.

Paslaugas, pažymėtas simboliu2)“, nepilnamečiai nuo 15 metų amžiaus gali teikti be jokių apribojimų.

Išsamesnę informaciją apie atvejus, kai žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitus teikia nepilnamečiai asmenys, galima rasti Žemės ūkio ministerijos tinklalapyje čia.

 

Paslaugų, teikiamų pagal paslaugų kvitus, terminai

Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo dienų skaičius yra ribojamas – priklausomai nuo to, ar vienam, ar keliems paslaugų gavėjams yra teikiamos paslaugos.

Pas vieną paslaugų gavėją su žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitu galima dirbti ne ilgiau kaip 60 dienų per metus, o pas kelis paslaugų gavėjus – ne ilgiau kaip 90 dienų per metus, neatsižvelgiant į per dieną teiktų žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų valandų skaičių.

Jei paslaugų gavėjas nori gauti paslaugas ilgesnį laiką, jis turi sudaryti darbo sutartį su asmeniu, galinčiu teikti paslaugas.

 

Informacija „Sodrai“

Paslaugų gavėjasfizinis arba juridinis asmuo, kuris gauna žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas, privalo ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 d. „Sodros“ skyriui pateikti apibendrintą informaciją apie asmenų praėjusį mėnesį pagal paslaugų kvitus suteiktas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas, užpildydamas PKV pranešimą apie asmens suteiktas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitą.

 

PSD įmokų mokėjimas

Paslaugų gavėjai už paslaugų teikėjus (fizinius asmenis, teikiančius žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitą) turi apskaičiuoti ir ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 dienos sumokėti „Sodrai“ 6,98 proc. nuo per mėnesį kiekvienam paslaugas teikusiam asmeniui apskaičiuoto atlygio sumos privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokas, nepriklausomai nuo to, kad paslaugų teikimo laikotarpiu paslaugų teikėjas jau yra draudžiamas PSD pagal kitą kategoriją (pvz., jis jau yra apdraustas valstybės lėšomis (yra pensininkas, studentas, moksleivis, Užimtumo tarnyboje užsiregistravęs bedarbis ir pan.) arba vykdo kitą ekonominę veiklą ir taip pat jau yra apdraustas (pvz., dirba pagal darbo sutartį, vykdo individualią veiklą pagal verslo liudijimą ar individualios veiklos vykdymo pažymą, vykdo individualią žemės ūkio veiklą ir pan.).

Detalesnę informaciją apie PSD įmokų apskaičiavimą ir sumokėjimą galima rasti „Sodros“ tinklalapyje čia.

 

Pajamų, gautų pagal pajamų kvitus, apmokestinimas

Paslaugų teikėjo per mokestinį laikotarpį 1 750 Eur neviršijančios pajamos, gautos teikiant žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal žemės ūkio bei miškininkystės paslaugų kvitus, gyventojų pajamų mokesčiu neapmokestinamos, o 1 750 Eur viršijančios pajamos yra apmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu.

Remiantis Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 6 str. 12 dalimi, gyventojo, teikiančio žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal žemės ūkio bei miškininkystės paslaugų kvitus, viršijanti 1 750 Eur, kuri kartu su gyventojo per kalendorinius metus gautomis pajamomis ne iš darbo santykių (išskyrus individualios veiklos pajamas, pajamas iš paskirstytojo pelno, tantjemas ar atlygį už veiklą stebėtojų taryboje ar valdyboje, paskolų komitete, mokamą vietoj tantjemų arba kartu su tantjemomis, iš asmens, susijusio su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, gautas pajamas pagal autorines sutartis, taip pat mažųjų bendrijų vadovų, kurie pagal Mažųjų bendrijų įstatymą nėra tų mažųjų bendrijų nariai, pagal civilinę (paslaugų) sutartį už vadovavimo veiklą gautas pajamas), neviršija 120 VDU, yra apmokestinama 15 proc. pajamų mokesčio tarifu, o išvardintų pajamų dalis, viršijanti 120 VDU, apmokestinama taikant 20 proc. pajamų mokesčio tarifą.

Atsiradus prievolei mokėti gyventojų pajamų mokestį nuo B klasės pajamų (pvz., nuo pajamų, gautų už žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal žemės ūkio bei miškininkystės paslaugų kvitus), mokesčio sumą privalo sumokėti pats gyventojas. Kadangi pajamos, gautos kaip atlygis teikiant paslaugas pagal paslaugų kvitą, priskiriamos B klasės pajamoms, todėl gyventojai, gavę atlygį pagal paslaugų kvitą, kurio suma viršija 1 750 Eur, gautas pajamas turi deklaruoti pasibaigus mokestiniam laikotarpiui iki gegužės 1 d. pateikdami Metinę pajamų deklaraciją (forma GPM311).

Beje, Užimtumo tarnyboje bedarbiais užsiregistravę asmenys, pradėję teikti paslaugas pagal kvitus, nepraranda bedarbio statuso ir gaunamų pašalpų, o skaičiuojant piniginę socialinę paramą, į gaunamų pajamų sumą įskaitoma tik ta iš paslaugų teikimo pagal žemės ūkio ir miškininkystės kvitą gauta pajamų dalis, kuri viršija 1 750 Eur per einamuosius kalendorinius metus.

 
Kiti temos „Verta žinoti“ straipsniai

Pranešimas iš mokesčių inspekcijos: kokios teisinės galimybės atsiranda gyventojams

Mokestinių ginčų komisija paaiškina gyventojams dėl jų galimybių apginti savo poziciją vietoje permokos gavus VMI pranešimą dėl deklaracijos tikslinimo.
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Rugpjūtis     2021  
PrATKPŠS
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Naujienos

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama