SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ prenumerata 2023 metams NEBEPRIIMAMA • • • • • Dėkojame savo skaitytojams už daugiau nei 25 metus trūkusį bendravimą ir linkime visiems sėkmingos dabarties ir daug žadančios ateities.
2021 m. liepos 20 d.
Nr. 27 (1206) Rubrikos         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

Beveik 200 įmonių yra ant nemokumo slenksčio

Startavus Ankstyvojo perspėjimo sistemai, Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) atliko įmonių (PVM mokėtojų) vertinimą ir nustatė, jog 195 veiklą vykdančioms bendrovėms šiuo metu yra iškilusi grėsmė tapti nemokiomis • Šias įmones apie nemokumo riziką VMI informuos asmeniškai per Mano VMI, o verslo atstovai, galės kreiptis į VšĮ „Versli Lietuva“ konsultacijoms dėl tolimesnių įmonės veiksmų. 
 

Finansinių atskaitų nepateikusioms įmonėms – Registro centro priminimai

Praėjus pusantro mėnesio nuo tada, kai dauguma įmonių ir organizacijų turėjo pateikti savo finansines ataskaitas už 2020 metus, to dar nepadarė kelios dešimtys tūkstančių juridinių asmenų • Už finansinės atskaitomybės dokumentų pateikimą atsakingiems įmonių vadovams Registrų centras pradėjo siųsti elektroninius laiškus su priminimais ir paraginimais įvykdyti teisės aktuose numatytą prievolę • Registrų centras primena, kas gresia ataskaitų nepateikusiems įmonių vadovams.
 

Gamintojams ir importuotojams – naujos gaminių ir pakuočių perdirbimo užduotys

Vyriausybė 2021 m. liepos 7 d. nutarimu Nr. 548 patvirtino naujas Gaminių ir pakuočių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduotis 2021–2030 metams: vienoms pakuočių atliekų rūšims perdirbimo užduotys padidintos (pvz., plastikinėms ir PET (polietileno tereftalato) pakuotėms, popierinėms ir kartoninėms bei medinėms pakuotėms), kitoms – sumažintos (pvz., stiklinėms pakuotėms) • Užduotys nustatytos, atsižvelgiant į per ataskaitinį laikotarpį patiektą vidaus rinkai atitinkamų gaminių ir pakuočių kiekį, jų surinkimo, perdirbimo problemas, siekiant, kad kuo mažiau atliekų būtų šalinama sąvartyne bei skatinant pakartotinį naudojimą ir perdirbimą, taip pat Europos Sąjungos direktyvoje 2018/852 dėl pakuočių ir jų atliekų nustatytus tikslus.
 

Gauto avanso grynaisiais pinigais įforminimas, dirbant su verslo liudijimu

Valstybinė mokesčių inspekcija paaiškina, kokį dokumentą turi išrašyti verslo liudijimą įsigijęs gyventojas, kai už numatomas teikti paslaugas ar parduoti prekes iš anksto gauna avansą grynaisiais pinigais.
 

Mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo kalendorius

Mokesčių, kuriuos reikia deklaruoti ir sumokėti iki liepos 26 d., kalendorius.
 

Nauja priemonė „Kūrybiniai čekiai COVID-19“ – inovatyvioms kūrybinių ir kultūrinių industrijų paslaugoms skatinti

Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, kurios veikia ne trumpiau kaip 1 metus ir jų pagamintos produkcijos vidutinės metinės pardavimo pajamos per 3 finansinius metus – ne mažesnės kaip 50 tūkst. eurų, iki rugpjūčio 31 d. gali teikti paraiškas VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūrai negrąžinamai paramai gauti pagal naują Europos Sąjungos (ES) investicijų priemonę „Kūrybiniai čekiai COVID-19“ • Taikant šią priemonę, įmonės gali gauti finansavimą inovatyvioms kūrybinių ir kultūrinių industrijų sektoriuje veikiančių asmenų ir verslo teikiamoms paslaugoms pirkti, taip pat kurti bei diegti dizaino ir rinkodaros inovacijas • Tam numatyta paskirstyti 7 mln. eurų ES struktūrinių fondų lėšų • Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma – 70 tūkst. eurų, mažiausia – 20  tūkst. eurų, o pagalbos intensyvumas negali viršyti 75 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
 

Naujame COVID-19 ligos paveiktų šalių sąraše – daugiau valstybių, iš kurių atvykus taikomi griežtesni reikalavimai

Sveikatos apsaugos ministrui  2021 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-1678 atnaujinus COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašą, kuris įsigaliojo liepos 19 d., dar daugiau šalių priskirta raudonai ir pilkai zonai.
 

Neapmokestinamojo pajamų dydžio taikymas 2020-2021 metais

Valstybinė mokesčių inspekcija nauja redakcija išdėstė Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 20 straipsnio, kuris reglamentuoja neapmokestinamojo pajamų dydžio apskaičiavimo ir taikymo tvarką, komentarą (apibendrintą paaiškinimą) • Komentaras atnaujintas, atsižvelgiant į Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 2, 6, 16, 20, 21 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1335 2, 4 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2649, taip pat Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 20 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIII-3084 nuostatas.
 

Nemokamas maitinimas ir parama mokinio reikmenims

Su finansiniais sunkumais susiduriančios šeimos, auginančios priešmokyklinukus ir moksleivius, gali gauti nemokamą maitinimą ir paramą mokinio reikmenims įsigyti • Pateikti prašymus dėl socialinės paramos mokiniams kviečiama jau dabar • Taip pat, nuo rugsėjo mėnesio be atskiro prašymo pateikimo nemokamus pietus gaus visi priešmokyklinukai ir pirmokai bei antrokai, nepriklausomai nuo šeimos pajamų. 
 

Nuo kitų metų gegužės – pakeitimai atliekas tvarkančioms įmonėms

2022 m. gegužės 1 d. įsigalios Atliekų tvarkymo įstatymo pataisos, kuriomis įtvirtinta prievolė draustis civilinės atsakomybės draudimu visiems atliekų tvarkytojams, t. y. ne tik pavojingąsias atliekas, bet ir nepavojingąsias – netinkamas naudoti padangas – surenkančioms, vežančioms, apdorojančioms įmonėms: jos privalės apdrausti savo civilinę atsakomybę už žalą, kuri, vykdant tokią veiklą ar dėl veiklos vykdytojo neatsargumo ar tyčios, gali būti padaryta tretiesiems asmenims ir jų turtui bei aplinkai • Nustatyta, kad minimali draudimo suma negali būti mažesnė kaip 50 tūkst. eurų vieno draudžiamojo įvykio atveju, o visam draudimo laikotarpiui – ne mažiau kaip 100 tūkst. eurų • Taip pat naujai reglamentuotas ir atliekas naudojančių ar šalinančių įmonių nustatytų prievolių įvykdymo užtikrinimas (laidavimo draudimo sutartimi ar banko garantija, ar maksimaliąja hipoteka), už kurių pažeidimus Aplinkos apsaugos įstatymo pataisomis įtvirtintos baudos.
 

Pakeistos su mokestiniu patikrinimu susijusios formos ir jų užpildymo taisyklės

VMI prie LR FM viršininkė 2021 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. VA-42 įsakymu Nr. VA-42 nauja redakcija išdėstė 2004 m. gegužės 10 d. įsakymą Nr. VA-90 „Dėl pranešimo apie mokestinį patikrinimą, patikrinimo akto, patikrinimo pažymos ir sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo formų bei šių formų užpildymo taisyklių patvirtinimo“.
 

Pavežėjams – 0 promilių norma

Liepos 15 d. įsigaliojo Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo ir Administracinių nusižengimų kodekso pataisos, kuriomis vairuotojams, lengvaisiais automobiliais vežantiems keleivius už atlygį pagal užsakymą, įtvirtinta griežtesnė – 0 promilių – neblaivumo norma, o neblaiviems (iki 0,4 promilės) pavežėjams grės nuo 150 iki 300 eurų bauda.
 

Periodiškai testuotis dėl COVID-19 privalės daugiau darbuotojų

Vyriausybė 2021 m. liepos 14 d. nutarimu Nr. 559 naujomis veiklomis papildė sąrašą darbų, kuriuose leidžiama darbuotojams dirbti tik pasitikrinus dėl COVID-19, į jį nuo liepos 26 d. įtraukiant krovinių ir keleivių vežėjus, maitinimo įstaigų, laisvalaikio ar pramogų, kultūros, meno renginių organizatorius, maitinimo įstaigų, mažmeninės prekybos, viešojo administravimo institucijų darbuotojus, profesinės karo tarnybos karius, taip pat dirbančius su į Lietuvą plūstančiais migrantais.
 

Pokyčiai dėl COVID-19 tyrimo vežėjams, keleivius vežantiems tarptautinio susisiekimo maršrutais

Vyriausybės 2021 m. liepos 14 d. nutarimu Nr. 558 nuo 72 iki 24 valandų sutrumpintas planuojamo buvimo Lietuvos teritorijoje terminas vežėjams, vykdantiems keleivių vežimus tarptautinio susisiekimo maršrutais (visų rūšių transporto priemonėmis), kai jie gali atvykti be COVID-19 tyrimo.
 

Registrų centras atvėrė visuomenei Licencijų informacinės sistemos duomenis

Registrų centro atvirų duomenų puslapį papildė ir neatlygintinam bei neribotam naudojimui visuomenei atvėrė Licencijų informacinės sistemos duomenis: apie ūkio subjektams išduotas licencijas, pažymėjimus, leidimus ir kitus licencijavimo dokumentus • Iš viso sistemoje šiuo metu sukaupta beveik 0,5 mln. licencijų, leidimų, pažymėjimų ir kitų dokumentų.
 

Siekiama sukurti skaitmeninį eurą

Europos centrinio banko valdančioji taryba pritarė skaitmeninio euro projekto tiriamąjam etapui, kuris truks 24 mėnesius ir bus siekiama išspręsti pagrindinius klausimus, susijusius su skaitmeninio euro struktūra ir platinimu • Skaitmeninis euras grynuosius pinigus ne pakeistų, o tik juos papildytų.
 

Smulkiajam verslui – paprastesnės sąlygos teikti paslaugas įvairiose patalpose

Vyriausybei 2021 m. liepos 7 d. nutarimu Nr. 547 pakeitus Statinio (jo patalpų) naudojimo ne pagal paskirtį atvejų ir tvarkos aprašą, smulkųjį verslą pradedantiems asmenims sumažinta administracinė našta, nes nereikės ieškoti specialių patalpų įvairioms grožio, laisvalaikio ir kitoms veikloms teikti, o kaimo turizmo verslininkai galės laisviau organizuoti maitinimą ir apgyvendinimą.
 

Trečdalis turinčiųjų teisę gauti vienišo asmens išmoką jau kreipėsi į „Sodrą“

Gyventojai „Sodrai“ pateikė apie 18 tūkst. prašymų dėl vienišo asmens išmokos, kuri nuo liepos 1 d. siekia 28,63 Eur, o daugiau nei  40 proc. prašymų pateikta telefonu • „Sodra“ primena, kas gali kreiptis dėl vienišo asmens išmokos ir kada bus išmokėta ši išmoka.
 

VMI paskelbė viešų turto deklaracijų išrašų duomenis už 2020 m.

Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) paskelbė beveik 48 tūkst. viešų turto deklaracijų duomenų išrašų pagal pateiktas metines gyventojų (šeimos) turto deklaracijas už 2020 m., pateikiant ir 200 didžiausią turtą deklaravusių asmenų sąrašą.
 
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Liepa     2021  
PrATKPŠS
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Naujienos

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama