SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2022 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 6 mėn. prenumeratos kaina – 54 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2022 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 6 mėn. prenumeratos kaina – 54 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2021 m. vasario 23 d.
Nr. 8 (1187) StraipsniaiCOVID-19 Keturios naujos pagalbos priemonės vers...         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

Keturios naujos pagalbos priemonės verslui

Vyriausybė pritarė Ekonomikos ir inovacijų ministerijos parengtoms vadinamojo II-ojo paramos verslui paketo priemonių koncepcijoms: subsidijų mokėjimui labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms (šią priemonę dar reikės suderinti su Europos Komisija), taip pat subsidijų skyrimui nuo COVID-19 nukentėjusiems individualią veiklą vykdantiems asmenims, turgavietės mokesčio kompensacijų, kurios skirtos ne maisto produktais prekiaujantiems turgaviečių prekeiviams, mokėjimui ir COVID-19 tyrimų kompensavimui smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams.

 

 

Subsidijos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms

Subsidijomis labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms galės naudotis labiausiai nukentėjusios verslo sritys, tokios kaip sporto klubai, kino teatrai, maitinimo, turizmo sektoriaus, renginių organizavimo įmonės ir kitos, kurių veikla karantino metu buvo sustabdyta.

Vienkartinių išmokų forma verslui bus paskirstyta 70 mln. eurų.

Norint pasinaudoti šia parama, įmonės veikla turės būti įtraukta į dėl karantino paskelbimo ribojamų ūkinių veiklų sąrašą, taip pat 2020 m. vidutinis metinis darbuotojų skaičius, lyginant su 2019 m. vidutiniu metiniu darbuotojų skaičiumi, negalės būti sumažėjęs daugiau kaip 49 proc.

Išmokos apskaičiavimą labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusios įmonės galės rinktis pagal dvi alternatyvas:

  • pirmuoju atveju išmokos bus apskaičiuojamos įmonėms, kurių vidutinė vieno mėnesio apyvarta nuo koronaviruso (COVID-19 ligos) sumažėjo 60 proc. ir daugiau (būtų vertinama vidutinė vieno mėnesio veiklos apyvarta nuo 2020 m. lapkričio 1 d. iki 2021 m. sausio 31 d. lyginant ją su 2019–2020 m. tuo pačiu laikotarpiu).

Subsidijų dydis bus apskaičiuojamas pagal 2019 metais sumokėtą su darbo santykiais susijusių pajamų gyventojų pajamų mokestį (GPM) ir sudarys ne mažiau kaip 60 proc. GPM.

Vienkartinė subsidijos mažiausia galima skirti suma sieks 500 Eur, didžiausia suma – 100 tūkst. eurų.

  • antroji alternatyva skirta įmonėms, kurios jau yra išnaudojusios 800 tūkst. eurų valstybės pagalbos limitą. Paramos intensyvumas priklausys ne nuo apyvartos sumažėjimo, o nuo neapmokėtų pastoviųjų išlaidų, tokių kaip sąskaitos už patalpų nuomą, komunalinius mokesčius ir kt.

Subsidija negalės viršyti 70 proc. nepadengtų pastoviųjų sąnaudų, o labai mažoms ir mažoms įmonėms ji neturėtų viršyti 90 proc. nepadengtų pastoviųjų sąnaudų. Išlaidos turi būti patirtos laikotarpiu nuo 2021 m. vasario 1 d. iki 2021 m. balandžio 30 d.

Maksimali subsidijos suma taip pat galės siekti 100 tūkst. eurų.

Subsidijų labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms koncepciją, kuriai dar turi pritarti Europos Komisija, galima rasti čia.

 

Dar 3 paramos priemonės

Be šios priemonės, Ekonomikos ir inovacijų ministerijos parengtame II-ajame paramos verslui priemonių pakete yra numatytos dar trys priemonės: parama individualiai dirbantiesiems, turgavietės mokesčio ir darbuotojų testavimo kompensacijos, kurioms Vyriausybė taip pat yra pritarusi.

 

Subsidijos dirbantiesiems individualiai

Paramai individualiai dirbantiesiems skirta 30 mln. eurų. Mažiausia paramos suma sieks 100 Eur, o subsidijos „lubos“ – beveik 22 tūkst. eurų. Išmoka bus vienkartinė ir skiriama papildomai prie dabar Užimtumo tarnybos pervedamos 257 Eur išmokos.

Taigi, į vienkartines išmokas (subsidijas) galės pretenduoti individualią veiklą vykdantys asmenys, kurių:

  • vykdoma ūkinė veikla įtraukta į dėl karantino paskelbimo ribojamų ūkinių veiklų sąrašą ir
  • kurių 2019 m. gautos metinės apmokestinamosios pajamos (išskyrus pajamas, gautas iš individualios veiklos, kuri įtraukta į dėl karantino paskelbimo ribojamų ūkinių veiklų sąrašą) neviršija 12 minimalių mėnesinių algų (MMA), t. y. 6 660 Eur (2019 m. MMA 555 Eur x 12 mėn.) bei
  • kurių 2020 m. gautos metinės apmokestinamosios pajamos neviršija 36 MMA, t. y. 21 852 Eur (2020 m. MMA 607 Eur x 36 mėn.).

Parama vykdantiems individualią veiklą pagal pažymą bus susieta su 2019 m. sumokėtu gyventojų pajamų mokesčiu (GPM), o į subsidiją galės pretenduoti tie gyventojai, kurių individuali veikla pagal pažymą:

  • buvo registruota ne trumpesnį kaip 3 mėnesių laikotarpį nenutrūkstamai ar su pertraukomis per 2020 metus ir
  • nebuvo išregistruota iki 2020 m. lapkričio 7 d. paskelbto karantino, kurio metu nustatyti ūkinės veiklos apribojimai.

Individualią veiklą su pažymą vykdantiems gyventojams subsidija sieks 100 proc. nuo individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų 2019 metais sumokėto GPM, bet ne mažiau kaip 100 Eur ir ne daugiau kaip 36 MMA.

Subsidiją galės gauti ir individualią veiklą pagal verslo liudijimą vykdantys gyventojai, jei:

  • su verslo liudijimu per 2020 metus bus dirbę ne trumpiau kaip 3 mėnesius nenutrūkstamai ar su pertraukomis iki 2020 m. lapkričio 7 d. paskelbto karantino, kurio metu nustatyti ūkinės veiklos apribojimai per pastaruosius metus.

Su verslo liudijimais dirbantiems gyventojams subsidija sieks 100 proc. už 2019 m. individualiai veiklai įsigytų verslo liudijimų sumokėto nustatyto fiksuoto pajamų mokesčio sumos, bet ne mažiau kaip 100 Eur ir ne daugiau kaip 36 MMA.

Jei asmuo veiklą pradėjo vykdyti tik 2020 m. ir ji truko ne trumpiau kaip 3 mėn. laikotarpiu nenutrūkstamai arba su pertraukomis, bus skiriama 100 Eur subsidija.

Kvietimą dėl subsidijų paraiškų teikimo paskelbs Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) interneto svetainėje, o individualią veiklą vykdantys asmenys paraiškas turės teikti VMI per Mano VMI. Teikti paraiškas bus galima ne ilgiau kaip iki 2021 m. birželio 1 d.

Paramos koncepciją, kuri skirta nuo COVID-19 nukentėjusiems individualią veiklą vykdantiems asmenims, galima rasti čia.

 

Turgavietės mokesčio kompensacija

Turgavietės mokesčio kompensacijai numatyta 2 mln. eurų, o vienkartinė išmoka vienam ne maisto prekėmis prekiaujančiam asmeniui sieks 300 Eur. Vienas turgavietės prekiautojas galės pretenduoti į vieną kompensaciją nepriklausomai nuo prekybos vietų skaičiaus.

Skaičiuojama, kad vienkartinė išmoka turgaviečių prekeiviams leis padengti dviejų mėnesių prekybos vietos nuomos kainą.

Kvietimą dėl paraiškų gauti turgavietės mokesčio kompensaciją teikimo skelbs Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) interneto svetainėje, o teikti paraiškas VMI per Mano VMI bus galima ne ilgiau kaip iki 2021 m. birželio 1 d.

Kompensacijos, skirtos ne maisto produktais prekiaujantiems turgaviečių prekiautojams, koncepciją galima rasti čia.

 

COVID-19 tyrimų kompensavimas smulkioms ir vidutinėms įmonėms

30 mln. eurų – tiek iš viso bus skirta kompensacijoms, skirtoms smulkiojo ir vidutinio verslo darbuotojams testuoti dėl COVID-19. Kompensacija bus mokama įmonėms, kurios apmoka sveikatos priežiūros įstaigai už jų darbuotojams atliktą profilaktinį COVID-19 ligos testavimą, t. y. greituosius serologinius antikūnų tyrimus ir/arba greituosius SARS-CoV-2 antigeno testus. Už vieną greitąjį serologinį antikūnų tyrimą arba greitąjį SARS-CoV-2 antigeno testą bus kompensuojama 12 eurų.

Greitasis testavimas leidžia operatyviai atsekti koronaviruso susirgimo atvejus, trumpinti kai kurių darbuotojų izoliacijos laikotarpį arba jų išvis neizoliuoti. Greitasis serologinis antikūnų tyrimas (tyrimui atlikti imamas kraujo mėginys) nustato, ar asmuo yra persirgęs COVID-19 liga (koronavirusine infekcija), o greitasis antigenų testas (tyrimui atlikti imamas tepinėlis iš nosiaryklės) parodo, ar asmuo šiuo metu serga COVID-19 liga (koronavirusine infekcija).

Kompensacijos įmonėms už darbuotojų testavimus bus pervedamos pagal atliktų tyrimų skaičių. Išlaidų pagrindimui turės būti pateikiamos sąskaitos faktūros, kuriose nurodytas atliktų tyrimų skaičius. Šią priemonę administruos INVEGA.

Priemonės „COVID-19 tyrimų kompensavimas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams“ koncepciją, galima rasti čia.

 

Subsidijos savarankiškoms įmonėms

Primintina, kad nuo COVID-19 nukentėjusios savarankiškos įmonės gali kreiptis į Valstybinę mokesčių inspekciją (VMI) dėl negrąžinamosios subsidijos pagal priemonę „Subsidijos nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms“, kurios aprašas patvirtintas Vyriausybės 2021 m. sausio 15 d. nutarimu Nr. 24.

Nuo 500 eurų iki 800 tūkst. eurų siekiančias vienkartines subsidijas gali gauti įmonės, kurių vidutinė mėnesio apyvarta (nuo 2020 m. lapkričio 1 d. iki 2021 m. sausio 31 d., lyginant su 2019-2020 m. tuo pačiu laikotarpiu) sumažėjo 30 proc. ar daugiau.

Subsidijos dydis, kurį apskaičiuoja VMI, priklauso nuo 2019 metais A klasei priskiriamų pajamų sumokėtos/įskaitytos (visos ar jos dalies) gyventojų pajamų mokesčio (GPM) sumos.

Įmonės, 2019 m. sumokėjusios daugiau kaip 2 tūkst. eurų GPM, nuo tos sumos gali gauti 25 proc. dydžio subsidiją, o sumokėjusioms mažiau nei 2 tūkst. eurų įmonėms skiriama 500 eurų subsidija.

Subsidiją gali gauti ir nuo 2019 m. lapkričio 1 d. iki 2020 m. lapkričio 30 d. įkurtos įmonės, jei pagrindinė veikla įtraukta į karantino metu ribojamų ir netiesiogiai ribojamų ūkinių veiklų sąrašą.

Paraiškas gauti vienkartinę negrąžinamą subsidiją savarankiškos įmonės gali užpildyti ir pateikti VMI sistemoje Mano VMI (Mano VMI > Kitos paslaugos > Savarankiškos įmonės nukentėjusios nuo COVID-19 paraiškos subsidijai gauti teikimas) Standartizuotos formos paraiškoje skirti subsidiją reikia nurodyti tik galiojančią įmonės sąskaitą

Savarankiškos įmonės teikti paraišką vienkartinei negrąžintinai subsidijai gauti galės iki birželio 1 d.

Paraiškas VMI jau pateikė 16 896 įmonės, o iki vasario 22 d. jau patvirtinta 20,7 mln. eurų subsidijų, parama paskirstyta 9 631 savarankiškoms įmonėms (ekonomikos ir inovacijų ministrės subsidijų skyrimo įsakymus galima rasti čia). Subsidijų duomenų analizė pateikiama Ekonomikos ir inovacijų ministerijos tinklalapyje čia.

Šiuo metu subsidijos, kurioms išmokėti iš viso skirta 50 mln. eurų, skiriamos savarankiškoms įmonėms (t. y. įmonėms, kurios neturi nei įmonių partnerių, nei susijusių įmonių), o antrasis kvietimas bus skirtas nesavarankiškoms įmonėms (t. y. įmonėms, turinčioms susijusių įmonių ar įmonių partnerių).

Daugiau informacijos apie subsidijas savarankiškoms įmonėms – VMI interneto svetainėje čia, o atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus Lietuvos verslo paramos agentūros svetainėje – čia ir VMI svetainėje čia. Be to, dažniausiai užduodami klausimai apie subsidijas ir atsakymai į juos – čia.    

 
Kiti temos „COVID-19 “ straipsniai

Naujas COVID-19 paveiktų šalių sąrašas, o vežėjams – reikalavimas izoliuotis

Sveikatos apsaugos ministras 2021 m. vasario 19  d. įsakymu Nr. V-335 atnaujino COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašą: šalių, iš kurių atvykus nuo vasario 22 d. taikomos griežtesnės izoliacijos sąlygos, sąrašą papildė keturios naujos šalys, „paliko“ – dvi • Taip pat vasario 19 d. įsakymu Nr. V-333 atnaujintos izoliacijos sąlygos, nustatančios reikalavimą iš užsienio sugrįžusiems ekipažų ir įgulų nariams izoliuotis, išskyrus atvejus, kai vežėjai tik pristato ar pasiima krovinį arba vyksta tranzitu per mūsų šalį, o vasario 19  d. sprendimu Nr. V-338 – prievolė prieš atvykstant ar grįžtant į Lietuvą užsiregistruoti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) interneto svetainėje, užpildant elektroninę anketą, bei įpareigojimas tarptautinius komercinius vežimus Lietuvoje vykdančių įmonių vadovams (darbdaviams) instruktuoti savo darbuotojus apie būtinybę užpildyti NVSC anketą bei izoliacijos prievolę.
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Vasaris     2021  
PrATKPŠS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
Naujienos

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama