SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2022 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 3 mėn. prenumeratos kaina – 27 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2022 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 3 mėn. prenumeratos kaina – 27 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2020 m. spalio 6 d.
Nr. 37 (1168) Rubrikos         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

Darbas lauko sąlygomis

Valstybinė darbo inspekcija paaiškina, kas yra darbas lauko sąlygomis, kokiais atvejais, kaip ir kokio dydžio turi būti mokamos kompensacijos už darbą lauko sąlygomis.
 

Komandiruotės kelionės laikas

Valstybinė darbo inspekcija paaiškina, kas laikoma kelionės laiku, darbuotojui vykstant į komandiruotę.
 

Kompensacijos darbuotojams už darbui naudojamas asmenines priemones ar turtą

Valstybinė mokesčių inspekcija pakeitė Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 str., įtvirtinančio neapmokestinamųjų pajamų rūšis ir neapmokestinimo sąlygas, 1 dalies 5 punkto apibendrintą paaiškinimą (komentarą), kurio 1 punkto 11 pavyzdį papildė naujais išaiškinimais apie kompensacijų mokėjimą už darbuotojo asmeninių priemonių (turto) naudojimą darbo funkcijoms atlikti • Tokios kompensacijos neapmokestinamos pajamų mokesčiu, bet būtina tokį kompensavimą nustatyti įmonės dokumentuose: pvz., įmonės apskaitos politikoje nustatyti kompensacijų dydžio apskaičiavimo tvarką ir asmeninio turto naudojimo sąlygas ar/ir kompensacijos mokėjimą reglamentuoti darbdavio patvirtintose kompensacijos mokėjimo taisyklėse • Be to, kompensacijos dydis turi būti ekonomiškai pagrįstas.
 

Kuro, kuriam taikomos akcizų lengvatos, žymėjimo tvarkos pakeitimai

Energetikos ministras 2020 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. 1-316 pakeitė Kuro, kuriam taikomos akcizų lengvatos, žymėjimo tvarkos aprašą, kuriame patikslinta sąvoka „kuras“, nauja redakcija išdėstytuose 1 ir 2 prieduose patikslinti ir papildyti kuro, kuris turi būti pažymėtas, Kombinuotosios nomenklatūros kodai, taip pat nustatytos reikalavimo žymėti kurą akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje išimtys.
 

Maitinimą savitarnos principu organizuojančioms gydymo įstaigoms – sugriežtinti reikalavimai

Nuo spalio 1 d. maitinimą savitarnos principu organizuojančios sanatorijos ir kitos gydymo įstaigos turi laikytis tokių pačių reikalavimų, kaip ir viešojo maitinimo įstaigos • Tačiau joms taikoma viena išimtis: pacientai ir juos globojantys asmenys valgyklose neprivalo dėvėti nosį ir burną dengiančių veido apsaugos priemonių • Tai nustatyta sveikatos apsaugos ministro, ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo 2020 m. rugsėjo 23 d. sprendime Nr. V-2109, kuris taikomas taikomos ir asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, organizuojančioms pacientų maitinimą savitarnos principu, kai maistą įsideda patys pacientai ar pacientus globojantys asmenys.
 

Mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo kalendorius

Mokesčių, kuriuos reikia deklaruoti ir sumokėti iki spalio 15 d., kalendorius.
 

Mokesčių permokos grąžinimo ar įskaitymo terminai ir tvarka

Valstybinė mokesčių inspekcija pakeitė ir papildė Mokesčių administravimo įstatymo 87 str. „Mokesčių permokos įskaitymas ir grąžinimas“ 13 dalies apibendrintą paaiškinimą (komentarą) apie mokesčių permokos (skirtumo) grąžinimui (įskaitymui) taikomą senaties terminų skaičiavimo tvarką.
 

Mokestinė VMI pagalba nuo COVID-19 nukentėjusiems savarankiškai dirbantiems gyventojams

Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) paaiškinimas apie mokesčių sumokėjimo atidėjimo ar išdėstymo tvarką, taikomą savarankiškai dirbantiems fiziniams asmenims, patyrusiems neigiamas pasekmes dėl COVID-19.
 

Mokestinė VMI pagalba nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms

VMI prie LR FM viršininkė 2020 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. VA-67 pakeitė Mokestinių pagalbos priemonių taikymo mokesčių mokėtojams, paveiktiems koronaviruso (COVID-19) sukeltų neigiamų pasekmių, tvarką • Mokestinės pagalbos priemonės (nevykdomas mokesčių išieškojimas, atleidimas nuo delspinigių ir mokestinės paskolos sudarymas be palūkanų) nukentėjusiems nuo COVID-19 taikomos iki gruodžio 31 d. ir dar 2 mėnesius po šios datos (t. y. iki 2021 m. vasario 28 d. imtinai).
 

Nauja apgadintų kelių transporto priemonių vertinimo tvarka

Rugsėjo 24 d. įsigaliojo finansų ministro 2020 09 09 įsakymu Nr. 296 pakeista Turto ir verslo vertinimo metodika, kuri papildyta naujomis nuostatomis, skirtomis apgadintų kelių transporto priemonių vertinimui • Taip pat Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos direktorius 2020 09 22 įsakymu Nr. V1-118 patvirtino Koeficientų apgadintoms kelių transporto priemonėms taikymo tvarkos aprašą, skirtą turto arba verslo vertinimo įmonėms ir nepriklausomiems turto arba verslo vertintojams, atliekantiems apgadintos kelių transporto priemonės vertinimą • Šiame apraše nustatyta apgadintos kelių transporto priemonės vertės apskaičiavimo eiga, pateikti koeficientų dydžiai ir nuostatos, padėsiančios apskaičiuoti apgadintos transporto priemonės vertę.
 

Naujas koronaviruso paveiktų šalių sąrašas ir atvykstančiųjų izoliavimo tvarka

Sveikatos apsaugos ministras 2020 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. V-2179 atnaujino COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašą, kuriame įrašytos 96 valstybės • Šį nuo spalio 5 d. įsigaliojusį sąrašą papildė Kirgizija – atvykus iš šios šalies, kaip ir iš kitų sąraše įrašytų 95-ių pasaulio šalių, reikia izoliuotis 14 dienų • Be to, praplėtus tam tikrų kategorijos keliautojų, kuriems izoliacija nėra privaloma, sąrašą, nustatytos naujos išimtys dėl izoliacijos.
 

Nukelta prieigos prie muitinės elektroninės paslaugos „Tranzito e-paslaugos“ data

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2020 m. rugsėjo 28  d.  įsakymu Nr. 1B-763  iš 2020 m. rugsėjo 29 d. į 2021 m. sausio 20 d. perkelta Lietuvos muitinėje veikiančio Bendro naudotojų valdymo portalo (BAP) priemonėmis tapatybės patvirtinimo jungiantis prie Nacionalinės tranzito kontrolės sistemos (NTKS) muitinės elektroninei paslaugai „Tranzito e-paslaugos“ gauti registravimo pradžia.
 

Nuo 2021 metų turėtų kilti minimali alga

Nuo 2021 m. sausio 1 d. minimali mėnesio alga (MMA) turėtų didėti 35 eurais – iki 642 Eur, o minimalus valandinis atlygis (MVA) – 0,21 euro iki 3,93 Eur • Tai numatantį Vyriausybės nutarimo projektą parengė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija • Šiuo metu MMA iki mokesčių yra 607 Eur, o MVA – 3,72 Eur.
 

Nuo kitų metų – mažesnė būtiniausių mokėjimo paslaugų krepšelio kaina

Kitais metais sumažės pagrindinės mokėjimo sąskaitos krepšelio maksimali kaina – nuo 2021 m. sausio 1 d. maksimalus mėnesinis komisinis atlyginimas už pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslaugą negalės būti didesnis nei 1,45 Eur, o socialinę paramą gaunantiems asmenims – ne didesnis kaip 0,72 Eur per mėnesį (iki šių metų pabaigos galiojanti kaina yra atitinkamai 1,52 Eur ir 0,76 Eur per mėnesį) • Naują pagrindinės mokėjimo sąskaitos įkainį, kuris įsigalios nuo kitų metų sausio 1-osios ir galios visus 2021 metus, patvirtino Lietuvos banko valdyba 2020 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 03-130 • Be to, kitąmet pagrindinės mokėjimo sąskaitos krepšelis pasipildys momentinių mokėjimų, kurie vykdomi visą parą be poilsio ir švenčių dienų, paslauga.
 

Nuomos mokesčio dalinę kompensaciją gali gauti daugiau įmonių ir verslininkų

Ekonomikos ir inovacijų ministras 2020 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. 4-814 pakoregavus priemonės „Dalinis nuomos mokesčio kompensavimas labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms“ valstybės pagalbos schemos ir sąlygų aprašą, nuomos mokesčio kompensacija gali pasinaudoti daugiau juridinių asmenų ir fizinių asmenų, kurie verčiasi ekonomine veikla (verslininkų), nes nuo rugsėjo 25 d. dalinis nuomos mokesčio kompensavimas teikiamas labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms ir verslininkams, kurių vykdoma veikla (ar viena iš vykdomų veiklų) karantino laikotarpiu buvo arba yra uždrausta ar ribojama ir kuri vykdoma nuomojamose patalpose, dėl kurių kreipiamasi dalinio nuomos mokesčio kompensavimo • Anksčiau nuomos mokesčio kompensacija buvo teikiama tiems, kurių tik pagrindinės vykdomos veiklos buvo draudžiamos ar ribojamos karantino metu • Prognozuojant, kad ne visos patalpų nuomos mokesčio kompensacijoms numatytos lėšos bus panaudotos, kompensacijoms numatyta bendra suma sumažinta nuo 100 mln. eurų iki 40 mln. eurų.
 

Nuomos, lizingo (finansinės nuomos) ir panaudos pripažinimo skirtumai pagal VAS ir PMĮ

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba kartu su Valstybine mokesčių inspekcija parengė paaiškinimus apie nuomos, lizingo (finansinės nuomos) ir panaudos pripažinimo skirtumus pagal 20-ojo verslo apskaitos standarto (VAS) ir Pelno mokesčio įstatymo (PMĮ) nuostatas.
 

Nuotoliniam darbui yra alternatyva – darbo vietos dalijimosi sutartis

Šalyje susiklosčius ekstremaliai situacijai dėl pandemijos, be jau išpopuliarėjusio nuotolinio darbo, galima dar viena alternatyva – darbo vietos dalijimosi sutartis • Kaip organizuojamas darbuotojų darbas pagal darbo vietos dalijimosi sutartį, paaiškina Valstybinė darbo inspekcija.
 

Padidintas 2 Eur užmokesčio bazinis dydis advokatams už antrinę teisinę pagalbą ir mediatoriams mediaciją

Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. 1053 padidinti įkainiai už suteiktą antrinę teisinę pagalbą advokatams ir mediatoriams už mediaciją – bazinis dydis, kuris taikomas apskaičiuojant užmokestį advokatams ir mediatoriams už šias paslaugas, nuo spalio 2 d. padidėjo 2 eurais – nuo 16 Eur iki 18 Eur. 
 

Panaikinta deklaracijos KIT705 forma ir jos pildymo taisyklės

Atsižvelgiant į tai, jog dar 2015 m. gegužės mėn. buvo panaikintas Papildomos baltojo cukraus gamybos kvotos ir pridėtinės izogliukozės gamybos kvotos vienkartinio išsipirkimo mokesčio įstatymas, todėl nebeliko minėto mokesčio bei pasibaigė šio mokesčio deklaracijos KIT705 tikslinimo terminai, VMI prie LR FM viršininkė 2020 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. VA-66 pripažino netekusia galios Papildomos baltojo cukraus gamybos kvotos ir pridėtinės izogliukozės gamybos kvotos vienkartinio išsipirkimo mokesčio deklaracijos KIT705 formą ir jos pildymo taisykles.
 

Pasikeitė mokestinių pagalbos priemonių taikymo terminai

Vyriausybės sprendimu pakeistas mokestinės pagalbos priemonių taikymo terminas – mokesčių mokėtojams, nukentėjusiems nuo COVID-19 • Apie tai informavusi Valstybinė mokesčių inspekcija teigia, kad neigiamą COVID-19 poveikį patyrusios įmonės ir gyventojai mokesčius galės atidėti iki š. m. gruodžio 31 d. • Per du mėnesius po šio termino, t. y. iki 2021 m. kovo 1 d., jie galės kreiptis į mokesčių administratorių ir sudaryti mokestinės paskolos sutartį be palūkanų.
 

Pelno mokestis ir COVID-19

Valstybinės mokesčių inspekcijos paaiškinimas dėl Covid-19 testavimo išlaidų priskyrimo leidžiamiems atskaitymams ir jų pripažinimo darbuotojo pajamomis natūra.
 

Sukauptos ir nepanaudotos atostogos

Valstybinė darbo inspekcija komentuoja situaciją apie sukauptas ir nepanaudotas atostogas.
 

Užsieniečių atvykimo į Lietuvą sąlygų pakeitimai

Vyriausybė 2020 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. 1049 pakeitė užsienio piliečių atvykimo į Lietuvą sąlygas esant ekstremaliajai situacijai, sudarant galimybes paprasčiau atvykti aukštos kvalifikacijos darbuotojams, dėstytojams ir tyrėjams, taip pat ir tiems, kurie į mūsų šalį atvyksta dėl ypatingų humanitarinių priežasčių • Be to, panaikintas reikalavimas užsieniečiams atvykstant į Lietuvą atsivežti likus 72 valandoms iki atvykimo atlikto COVID-19 tyrimo testo neigiamą atsakymą.
 

Veiklą pradėjo Pagalbos verslui fondas

Veiklą pradėjo Pagalbos verslui fondas, kuris padės užtikrinti vidutinių ir didelių įmonių likvidumą, galimybes joms gauti finansavimą ir verslui greičiau atsigauti po krizės • Pagrindinis Pagalbos verslui fondo tikslas – padėti Lietuvoje veikiančioms įmonėms, susidūrusioms su COVID-19 sukeltais iššūkiais • Pagalbos verslui fondo vykdymo veiklai įsteigtos dvi įmonės: UAB Valstybinių investicijų valdymo agentūra (valdoma Finansų ministerijos) ir UAB „Valstybinis investicinis kapitalas“ (valdoma Ekonomikos ir inovacijų ministerijos).
 
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Spalis     2020  
PrATKPŠS
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Naujienos

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama