SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2022 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 6 mėn. prenumeratos kaina – 54 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2022 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 6 mėn. prenumeratos kaina – 54 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2020 m. rugpjūčio 18 d.
Nr. 31 (1162) StraipsniaiVyriausybėjePasikeitė ekstremaliosios situacijos s...         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

Pasikeitė ekstremaliosios situacijos sąlygos

Vyriausybė 2020 m. rugpjūčio 12 d. nutarimu Nr. 866 pakeitė valstybės lygio ekstremaliosios situacijos sąlygas.

 

Vidaus sienų kontrolė pratęsta iki rugsėjo 14 d.

Atsižvelgiant į esamą COVID-19 situaciją ir tendencijas, dar mėnesiui, t. y. iki rugsėjo 14 d., pratęsta vidaus sienų kontrolė prie Europos Sąjungos vidaus sienos tarptautiniuose oro uostuose ir Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste.

Tai reiškia, kad ir toliau bus tikrinami atvykstančiųjų į Lietuvos Respubliką per Europos Sąjungos vidaus sieną lėktuvais arba keltais asmenų dokumentai, taip pat pareigūnai aktyviau patruliuos tuose keliuose, kuriais atvykstama iš Lenkijos ir Latvijos, bei keliaujančius asmenis tikrins pasirinktinai, vadovaudamiesi tam tikrais rizikos faktoriais.

 

Į Lietuvą leidžiama atvykti 5 naujoms užsieniečių grupėms

Į užsieniečių kategoriją, kuriai netaikomas draudimas atvykti į Lietuvos Respubliką, įtraukti studentai.

Tai reiškia, kad į Lietuvą gali atvykti užsienio valstybių piliečiai, priimti studijuoti šalies aukštosiose mokyklose arba į doktorantūrą.

Studentai, kaip kategorija, kuriai netaikomas draudimas atvykti, išskiriami ir Europos Sąjungos rekomendacijose – jose nurodyta, kad užsienio studentams turi būti užtikrinama galimybė atvykti į juos priėmusias aukštąsias mokyklas.

Užsienio studentus priimančios aukštosios mokyklos privalo vadovautis valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimais dėl sveikatos saugos ir kitų ligos valdymo sąlygų užtikrinimo, t. y. turi užtikrinti visus saugumo reikalavimus, susijusius su COVID-19 prevencija – atvykusių asmenų saviizoliaciją, asmens higienos priemonių užtikrinimą, srautų reguliavimą ir pan.

Reikalavimai mokslo ir studijų institucijoms priimant į Lietuvą atvykstančius studijuoti užsienio piliečius nustatyti Užsieniečių, atvykstančių į Lietuvos Respubliką studijų tikslais, izoliavimo ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo tvarkoje, kurią valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas patvirtino 2020 m. rugpjūčio 17 d. sprendimu Nr. V-1847 (išsamesnė informacija čia).

Į Lietuvą leidžiama atvykti ir sporto medicinos personalo darbuotojams. Tai siejama su netrukus prasidėsiančiais sporto šakų sezonais, o komandos vyksta kartu su gydytojais.    

Taip pat draudimas atvykti į mūsų šalį netaikomas ir užsieniečiams, kurie yra Lietuvos Respublikos piliečių partneriai (sudaryta registruotos partnerystės sutartis) ar partneriai tų, kurie turi leidimą nuolat gyventi Lietuvoje.

Atsižvelgiant į Europos Sąjungos teisę, Konstitucinio Teismo jurisprudenciją, teisingumo ministerijos teigimu, partnerystė pagal turinį atitinka šeimos sampratą, be to, pagal įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nuostatas, asmenys, su kuriais sudaryta registruotos partnerystės sutartis, patenka į šeimos narių sąvokos apibrėžtį.

Atvykti į Lietuvą gali ir užsienio investuotojai, tačiau tik ekonomikos ir inovacijų ministro leidimu ir pateikus patvirtinimą apie planuojamas atlikti ne mažesnes kaip1 448 100eurų vertės privačias investicijas.

Ekonomikos ir inovacijų ministerija nurodo, kad investuotojai paprastai nepriima sprendimų dėl investavimo, prieš tai neapsilankę ir neįvertinę esamų aplinkybių, todėl atvykimo galimybės jiems sudarymas šiuo aspektu būtinas siekiant pritraukti investicijų.

Dėl situacijos Baltarusijoje siekiantiems patekti į Lietuvą kaimyninės šalies piliečiams, leista į Lietuvą atvykti užsieniečiams humanitariniais tikslais vidaus reikalų ministro leidimu.

 

Padidintas leistinas renginių dalyvių (žiūrovų) skaičius uždarose erdvėse

Nuo rugpjūčio 16 d. iki rugpjūčio 31 d. kultūros ir sporto renginiuose, kurie vyksta:

  • uždarose erdvėse, gali dalyvauti iki 600 žiūrovų ir/ar dalyvių, o
  • atvirose erdvėse ne daugiau nei 1 tūkst. žiūrovų ir/ar dalyvių.

Atlikėjai, sportininkai, organizatoriai ir aptarnaujantis personalas į šį kiekį nėra įskaičiuojami.

Anksčiau renginiuose uždarose erdvėse buvo leidžiama lankytis iki 500 asmenų, o leistinas dalyvių ir/ar žiūrovų skaičius atvirose erdvėse nekinta – iki 1 000 žmonių.

Uždaroje erdvėje organizuojamame renginyje turi būti laikomasi ne mažesnio nei 2 m atstumo tarp žiūrovų, išskyrus sutuoktinius, artimuosius giminaičius, įtėvius, įvaikius, globėjus ir rūpintojus, o jeigu viso renginio metu dėvimos nosį ir burną dengiančios apsaugos priemonėsatstumas tarp žiūrovų ir/ar dalyvių gali būti ir mažesnis. Nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių (veido kaukių, respiratorių ar kitų priemonių) leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės negali jų dėvėti ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei. Tai nustatyta valstybės ekstremalių situacijų operacijų centro vadovo 2020 m. rugpjūčio 14 d. sprendimu Nr. V-1833 patikslinus kultūros, pramogų ir kitų renginių organizavimo tvarką.

Nuo rugsėjo 1 d. dalyvių (žiūrovų) skaičius renginiuose nebebus ribojamas nei uždarose, nei atvirose erdvėse, tačiau bus svarbu vadovautis valstybės ekstremalių situacijų operacijų centro vadovo sprendimais dėl sąlygų užtikrinimo (atstumai, apsaugos priemonės ir kt.).    

 

Atnaujinta atvykimo į Lietuvą iš Europos šalių tvarka

Nuo rugpjūčio 18 d. į Lietuvą leidžiama atvykti:

  • ne tik visiems Europos ekonominės erdvės valstybių, Šveicarijos Konfederacijos, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės, bet ir

  • Andoros Kunigaikštystės, Monako Kunigaikštystės, San Marino Respublikos ir Šventojo Sosto (Vatikano miesto Valstybės) piliečiams ir šiose valstybėse teisėtai gyvenantiems asmenims.

Tokį sprendimą priėmė Vyriausybė 2020 m. rugpjūčio 17 d. nutarimu Nr. 886, pakeisdama nutarimą „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo".

Asmenims atvykusiems iš tų šalių, kur sergamumas COVID-19 infekcija viršija 16 atvejų 100 tūkst. gyventojų ribą per pastarąsias 14 kalendorinių dienų, reikia 2 savaites praleisti izoliacijoje. Tokių valstybių sąrašas, galiojantis nuo rugpjūčio 18 d., patvirtintas sveikatos apsaugos ministro 2020 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 1845.

Užsieniečiai, atvykdami į Lietuvos Respubliką iš koronaviruso itin paveiktų šalių (kuriose sergamumas COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) viršija 25 atvejus 100 tūkst. gyventojų), privalo turėti:    

  • ne vėliau kaip per paskutines 3 paras (t. y. ne anksčiau nei prieš 72 val. ) iki atvykimo į Lietuvos Respubliką atliktą COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimą ir

  • gautą neigiamą atsakymą.

Taip pat jiems privalu laikytis kitų valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytų izoliacijos sąlygų.

Panaikinus draudimą aukščiau minėtų Europos šalių piliečiams ir šiose valstybėse teisėtai gyvenantiems asmenims atvykti į Lietuvos Respubliką, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovas nebetvirtins sąrašo valstybių, iš kurių draudžiama/leidžiama atvykti (2020 m. rugpjūčio 17 d. sprendimu Nr. V-1849 panaikintas 2020 08 07 sprendimas Nr. V-1817 „Dėl valstybių sąrašo nustatymo"). Visiems grįžusiems ar atvykusiems į Lietuvą asmenims (tiek Lietuvos piliečiams, tiek užsieniečiams) izoliacija taikoma vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro patvirtintu COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašu (naujausias sąrašas patvirtintas 2020 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. V-1845).

Be to, Vyriausybė patikslino tvarką, numatančią galimybę užsieniečiams atvykti į Lietuvos Respubliką dėl ypatingų humanitarinių priežasčių koronaviruso sukeltos ekstremalios situacijos metu, kuomet reikalingas vidaus reikalų ministro leidimas. Tačiau užsieniečiams, atvykusiems išimties tvarka, taikoma privaloma 14 dienų saviizoliacija.

Į vidaus reikalų ministro leidimo išdavimo procesą įtraukta Užsienio reikalų ministerija užsienio reikalų ministras teiks motyvuotą siūlymą dėl užsieniečių, galinčių atvykti į Lietuvos Respubliką (pvz., dėl susiklosčiusių politinių aplinkybių ar kitokių grėsmių).

 
Kiti temos „Vyriausybėje“ straipsniai

Pakeisti šeši Darbo kodeksą įgyvendinantys aprašai

Vyriausybė 2020 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. 843  pakeitė 6 aprašus, patvirtintus ankstesniu 2017 06 21 nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ • Pakeitimais sudaryta galimybė valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose nustatyti suskaidytos darbo dienos laiko režimą, patikslinta vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo tvarka, numatytos pailgintos atostogos psichologams, dirbantiems su rizikos asmenimis nestacionariose socialinių paslaugų įstaigose, taip pat atlikti redakcinio pobūdžio pakeitimai sutrumpinto darbo laiko normų ir apmokėjimo tvarkoje, atsisakyta kriterijų, kuriuos turi atitikti laikinojo įdarbinimo įmonė, sąrašo, nes jie perkelti į Darbo kodeksą.

Sutrikus e. sveikatos sistemai, priemokos už kompensuojamus vaistus nereikės mokėti tik senjorams

Sutrikus e. sveikatos sistemai, pagal popierinius receptus tik vyresniems nei 75 metų amžiaus senjorams nereikės mokėti paciento priemokos už kompensuojamuosius vaistus bei medicinos pagalbos priemones, o kiti asmenys priemoką turės sumokėti savo lėšomis, tačiau vėliau galės kreiptis į Valstybinę ligonių kasą dėl išlaidų padengimo • Tai nustatyta Vyriausybei 2020 m. rugpjūčio 12 d. nutarimu Nr. 884 pakeitus Paciento priemokos už kompensuojamuosius vaistinius preparatus ir medicinos pagalbos priemones padengimo tvarkos aprašą.
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Rugpjūtis     2020  
PrATKPŠS
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Naujienos

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama