SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2020 m. gegužės 19 d.
Nr. 20 (1151) StraipsniaiVyriausybėjePenktasis karantino švelninimo etapas (...         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

Penktasis karantino švelninimo etapas (II dalis)

Pabaiga. Pradžia  I dalyje.

 

Vaikų ir žmonių su negalia dienos ir užimtumo centrai

Taip pat nuo gegužės 18 d. leista dirbti vaikų ir žmonių su negalia dienos ir užimtumo centrams, panaikinant įpareigojimą savivaldybėms užtikrinti vaikų ir neįgaliųjų priežiūrą.

Pagyvenusių žmonių dienos ir užimtumo centrai lieka uždaryti – jų veikla dar draudžiama, todėl senjorų artimieji gali tęsti nedarbingumą ir gauti iš „Sodros" ligos išmoką, jei yra drausti ligos socialiniu draudimu.

Bendrieji reikalavimai, kurių turi laikytis vaikų, žmonių su negalia dienos ir užimtumo, socialinių paslaugų centrai, kitos nestacionarių socialinių paslaugų įstaigos, kuriose neteikiamos apgyvendinimo paslaugos, kad būtų užkirstas kelias galimam koronaviruso infekcijos (COVID-19) plitimui, nustatyti gegužės 13 d. sprendime Nr. V-1142, o daugiau informacijos galima rasti – čia.

Sveikatos apsaugos ministerija čia taip pat paaiškina, kaip dienos centrai, kurie teikia paslaugas vaikams ir žmonėms su negalia, užimtumo ir socialinių paslaugų centrai, gali organizuoti savo veiklą, atsižvelgiant į jų darbo specifiką ir individualias darbo sąlygas.

Sprendime Nr. V-1142 taip pat nustatyti reikalavimai laikino gyvenimo, grupinio gyvenimo, bendruomeninių vaikų globos namams, šeimynoms ir kitoms nestacionarioms socialinių paslaugų įstaigoms, teikiančioms apgyvendinimo paslaugas. Juose nurodoma, kaip organizuoti veiklą, kad būtų užkirstas kelias galimam koronaviruso infekcijos (COVID-19) plitimui.

Pvz., nurodyta, kad šeimynose, grupinio ir bendruomeninio gyvenimo namuose lankymas draudžiamas. Nestacionarių socialinių paslaugų įstaigų, kuriose teikiamos socialinės paslaugos susijusios su apgyvendinimu, lankymas turi būti ribojamas, o esant poreikiui, gali būti organizuojamas įstaigos vadovo nustatyta tvarka.

Daugiau informacijos – čia.

Be to, minėtu sprendimu Nr. V-1142 netekusiais galios pripažinti du ankstesni, balandžio 23 d. sprendimai Nr. V-977 ir Nr. V-978 dėl vaikų ir neįgaliųjų priežiūros organizavimo savivaldybėse, kai artimieji negali jų prižiūrėti namuose.

 

Vaikai gali grįžti į darželius, būrelius, edukacinius užsiėmimus

Nuo gegužės 18 d. leista dirbti ne tik darželiams ir ikimokyklinėms grupėms (vykdyti ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą), bet gali būti vykdomas ir neformalusis vaikų švietimas (būreliai, edukacinės veiklos, įskaitant vaikų poilsio stovyklose, ir pan.).

Neformaliojo švietimo veiklos, kaip ir ikimokyklinis bei priešmokyklinis ugdymas, į įprastą ritmą gali grįžti, laikantis būtinų saugos reikalavimų, arba toliau gali būti organizuojamos nuotoliniu būdu.

Darželiuose ir ikimokyklinėse grupėse, taip pat neformaliojo vaikų švietimo paslaugų teikimo vietose tiesiogiai su vaikais neturėtų dirbti darbuotojai, priklausantys rizikos grupei, t. y. vyresnio nei 60 m. amžiaus asmenys ir/arba sergantys lėtinėmis ligomis, nurodytomis Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąraše, patvirtintame sveikatos apsaugos ministro 2020 03 23 įsakymu Nr. V-483.

Tai nurodyta gegužės 13 d. sprendime Nr. V-1143 ir gegužės 14 d. sprendime Nr. 1162, kuriame nustatytos neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinos sąlygos.

Neformaliojo vaikų švietimo veiklas galima organizuoti didesnėms grupėms, t. y. vietoje maksimalaus anksčiau nustatyto 10 vaikų skaičiaus grupėje užsiėmimuose gali dalyvauti 15 vaikų, taip pat turi būti užtikrinama, kad kiekvienam vaikui patalpose būtų skiriamas ne mažesnis kaip 5 kv. metrų plotas (gegužės 18 d. sprendimas Nr. V-1194).

Jeigu vaikas serga lėtinėmis ligomis, nurodytomis minėtame sunkių lėtinių ligų sąraše, rekomenduojama neleisti jo į darželius ar jam dalyvauti neformaliojo vaikų švietimo veiklose, nes tėvams ekstremalios situacijos ir karantino metu išduodamas nedarbingumo pažymėjimas.  

Daugiau informacijos, kaip turi būti organizuojama neformaliojo vaikų švietimo veikla arba, kitaip tariant – būreliai, edukaciniai užsiėmimai ir kita, galima rasti – čia). 

 

Ligonių lankymas – tik su gydytojo leidimu

Nuo gegužės 18 d. leidžiama lankyti pacientus gydymo įstaigose, tačiau tik su gydančio gydytojo leidimu ir asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovo nustatyta lankymo tvarka. Gegužės 14 d. sprendimas Nr. V-1159.

Anksčiau (nuo karantino pradžios) buvo leidžiama lankyti tik pacientus, kurių būklė yra terminalinė, t. y. žmogus serga nepagydoma ir progresuojančia liga, taip pat, kai lankomi vaikai iki 14 metų amžiaus, gydančiam gydytojui leidus.

 

Judėjimas per valstybės sieną

Nuo gegužės 11 d. į Lietuvą leidžiama atvykti Lenkijos piliečiams darbo, verslo ar studijų reikalais, o nuo gegužės 15 d. – ir Lenkijoje teisėtai gyvenantiems asmenims, kuriems netaikoma privaloma 14-likos dienų izoliacija, jeigu per pastarąsias 14 dienų iki atvykimo į Lietuvą jie nebuvo išvykę iš Lenkijos.

Tokios pat sąlygos galioja ir Lietuvos piliečiams, parvyksiantiems iš Lenkijos, kai buvo vykstama verslo, darbo ar studijų reikalais, bei į Lietuvą atvyksiantiems Estijos ir Latvijos piliečiams bei šiose šalyse teisėtai gyvenantiems asmenims.

Kaip ir kokiomis sąlygomis, atveriant sienas viena kitos piliečiams ir teisėtai gyvenantiesiems, galima išvykti, ką daryti grįžus ir kokiomis sąlygomis į mūsų šalį gali atvykti latviai ir estai, sutarė trijų Baltijos šalių – Lietuvos, Latvijos ir Estijos – sveikatos apsaugos ministrai.

Trijų Baltijos šalių susitarimą rasite čia, o išsamesnę informaciją čia.

Išimtis dėl atvykimo į Lietuvą numatyta ir žurnalistams, atvykstantiems į mūsų šalį užsienio reikalų ministro leidimu. Jiems netaikoma privaloma 14-likos dienų izoliacija.

Be to, nuo gegužės 15 d. leidžiamas ir jūrininkų tranzitas per Lietuvos teritoriją. Jūrininkų tranzitas gali būti vykdomas laivybos bendrovei ar laivo agentui užtikrinus jų saugų pervežimą.

 

Į mokyklas sugrįžti mokiniams bus leidžiama palaipsniui

Nuo gegužės 25 d. duris galės atverti pradinės mokyklos ir jas galės grįžti pradinukai (1-4 klasių mokiniai).

Taip pat nuo gegužės 25 d. galės būti vykdomas mokinių ugdymas specialiosiose mokyklose, skirtose mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų. Dėl darbo organizavimo, t. y. mokyti vaikus klasėse ar ne, turės apsispręsti pačios mokyklų bendruomenės.

Be to, nuo gegužės 25-osios bus leidžiama organizuoti konsultacijas abiturientams, t. y. mokykloje vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokiniams, skirtas brandos egzaminams pasirengti.

Pagrindinis ir vidurinis ugdymas vis dar bus organizuojamas nuotoliniu būdu.

Nuo gegužės 25 d. leista dirbti ir kolegijoms, universitetams, kurie studijų negali vykdyti nuotoliniu būdu, taip pat profesinio mokymo įstaigoms, kai mokymo neįmanoma organizuoti nuotoliniu būdu arba kai jis vykdomas individualių užsiėmimų principu.

Nuo gegužės 30 d. mokyklose bus galima vykdyti pagrindinį ir vidurinį ugdymą (5-11 klasių mokiniams).

Suaugusiųjų neformaliojo švietimo veiklos, jei dėl programų specifikos jų neįmanoma vykdyti nuotoliniu būdu, įprasta forma galės būti rengiamos taip pat nuo gegužės 30-osios.

 

Skrydžiai

Nuo gegužės 25 d. reguliarius skrydžius keleiviams vežti į Lietuvos tarptautinius oro uostus bus leista vykdyti tik tais maršrutais, kurių atnaujinimui pritars Vyriausybė užsienio reikalų ministro siūlymu.

Nereguliarūs skrydžiai, kuriais vežama daugiau nei 10 keleivių, į šalies tarptautinius oro uostus bus vykdomi tik gavus Lietuvos transporto saugos administracijos išduotą atskirą leidimą.

 

Renginiai patalpose

Nuo gegužės 30 d. renginiai galės vykti ir uždarose erdvėse (patalpose), jei juose dalyvaus ne daugiau nei 30 žiūrovų ir bus užtikrinamas ne mažesnis kaip 5 kv. metrų (vietoje 10 kv. m) plotas vienam asmeniui ir ne mažesnis nei 2 metrų atstumas tarp žmonių.

 

Asmeninės šventės

Nuo gegužės 30 d. tiek viešose atvirose, tiek ir uždarose erdvėse galės būti organizuojamos asmeninės šventės kaip, pavyzdžiui, vestuvės, gimtadieniai ir kita, jei jose dalyvaus ne daugiau nei 30 žmonių.

 

Profesionalaus sporto varžybos

Nuo gegužės 30 d. leista rengti aukšto meistriškumo sporto varžybas tiek atvirose, tiek ir uždarose erdvėse, tik dar be žiūrovų.

 

Poilsis sveikatinimo centruose

Nuo gegužės 30-osios leista atnaujinti veiklą sveikatinimo paslaugų centrams, teikiantiems poilsio paslaugas, pvz., SPA.

 

Visuomenės sveikatos paslaugos

Nuo gegužės 30 d. panaikinami apribojimai visuomenės sveikatos paslaugoms, todėl bus leidžiama vykdyti visuomenės sveikatos stiprinimo, lėtinių neinfekcinių ligų prevencijos priemones, visuomenės sveikatos saugos kontrolės planinius patikrinimus ir kitas visuomenės sveikatos priemones. 

 
Kiti temos „Vyriausybėje“ straipsniai

Penktasis karantino švelninimo etapas (I dalis)

Vyriausybė 2020 m. gegužės 13 d. dviem nutarimais – nutarimu Nr. 475 ir nutarimu Nr. 476 dar labiau sušvelnino karantino, kuris galioja iki gegužės 31 d. 24 val., sąlygas, kai kuriuos draudimus sumažinant arba iš viso panaikinant • Nuo gegužės 18-osios galima dirbti viduje veikiančioms kavinėms, restoranams, barams, kazino ir lošimo automatų salonams, vėl gali vaikai lankyti būrelius ir edukacinius užsiėmimus, sušvelninti reikalavimai sporto treniruotėms, taip pat plukdant keleivius laivais, dėvėti kaukes, respiratorius ar kitas veido apsaugos priemones privaloma turgavietėse ir kitose viešose prekybos vietose, renginiuose, ekskursijose, viešojo transporto įlaipinimo vietose, o kitur – tik rekomenduojama • Būriuotis viešose vietose jau leidžiama ne iki 2, bet iki 5 žmonių grupėms • Į mokyklas nuo gegužės 25 d. galės sugrįžti pradinukai, studentai į universitetus ir kolegijas, duris atvers profesinio mokymo įstaigos, o pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas besimokantys mokiniai į mokyklas galės grįžti nuo gegužės 30 d.
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Gegužė     2020  
PrATKPŠS
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Naujienos
2020-03-27
Individualią veiklą vykdę gyventojai, kurių veikla dabar ribojama, gali ją nutraukti
2020-03-18
VMI ir „Sodros“ pagalba verslui, nukentėjusiam nuo COVID-19
2020-02-12
Grįžus iš Kinijos, reiktų izoliuotis 2 savaitėms
2020-02-11
Nepasinaudoję mokesčių amnestija, sulaukė VMI dėmesio
2020-01-13
„Sodra“ apie padidėjusias pensijas
2019-09-25
Susigrąžinti pajamų mokesčio permoką už 2018 m. dar gali 27 tūkst. gyventojų
2019-07-16
Turinčius „Luminor/Nordea“ sąskaitą, „Sodra“ prašo pranešti pasikeitusius sąskaitų numerius
2019-07-02
VMI džiaugiasi mokesčių amnestijos rezultatais
2019-06-18
VMI paskelbė naujausius turto deklaracijų išrašus
2019-06-10
Mokslus baigiantiems moksleiviams ir studentams – apie sveikatos draudimą
2019-05-29
VMI ruošia laiškus pamiršusiems sumokėti mokesčius
2019-05-22
VMI ir „Sodros“ konsultacijos – vieno skambučio metu
2019-05-03
Skolininkais „Sodra“ pavertė tūkstančius gyventojų
2019-05-03
Pajamų ir turto deklaravimo rezultatai
2019-04-17
VMI gyventojams pradeda grąžinti pajamų mokesčio permokas
2019-04-11
VMI: dar ne vėlu prisiminti pamirštus mokesčius
2019-04-08
VMI turgavietėse padės ne tik deklaruoti pajamas, bet ir mokys išmaniai tvarkyti apskaitą
2019-04-04
Prašymams susigrąžinti PVM iš Didžiosios Britanijos – savaitė
2019-03-22
Pajamų deklaravimo laikotarpiu VMI ir „Sodra“ gyventojus konsultuoja kartu
2019-03-20
Prasidėjo pajamų ir turto deklaravimas
2019-03-20
PVM sąskaitų faktūrų registrų teikimo i.SAF terminas pratęstas iki kovo 25 d.
2019-03-14
Finansinės ataskaitos Registrų centrui šiemet teikiamos sparčiau
2019-02-22
VMI skubina pateikti prašymus dėl PVM susigrąžinimo iš Didžiosios Britanijos
2019-02-19
Mokesčių inspekcija grąžina žemės mokesčio permokas
2019-01-31
150 tūkst. mokesčių mokėtojų VMI atleido nuo delspinigių
2019-01-29
VMI verslaujančius gyventojus kviečia išbandyti virtualų buhalterį i.APS
2018-12-19
Nuo sausio daliai senjorų pensijas į namus atneš nebe paštininkai
2018-12-18
„Sodra“ pranešimus apie pensijų kaupimą siųs 650 tūkstančių gyventojų
2018-12-14
Priimant sprendimus dėl įmonių finansavimo, bankai remsis ir VMI duomenimis
2018-12-11
Smulkieji verslininkai jau gali pamatyti, ką gebės VMI sukurtas virtualus buhalteris i.APS

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama