SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2020 m. balandžio 7 d.
Nr. 14 (1145) StraipsniaiCOVID-19 Nukentėjusių dėl COVID-19 įmonių s...         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

Nukentėjusių dėl COVID-19 įmonių sąraše – jau daugiau kaip 37 tūkst. verslo subjektų

Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) papildė įmonių, kurios dėl karantino buvo priverstos stabdyti savo veiklą, sąrašą, įtraukdama į jį dar 5 tūkst. naujų įmonių.

Atnaujintą (balandžio 7 d.) sąrašą galite parsisiųsti paspaudus čia arba peržiūrėti jį VMI interneto svetainėje čia.

Šį sąrašą, kuriame jau daugiau kaip 37 tūkst. verslo subjektų, VMI sudaro, atsižvelgdama į Vyriausybės 2020 03 14 nutarimą Nr. 207, kuriuo nustatyti ribojimai ir draudimai atitinkamų veiklų vykdymui.

Didžiausią dalį į sąrašą įtrauktų įmonių sudaro sveikatos priežiūros veikla besiverčiančios įmonės, taip pat įtraukti privatūs muziejai, foto paslaugas teikiančios įmonės, fizinės gerovės užtikrinimo veiklą vykdančios įmonės ir kt. Iš viso sąraše šiuo metu yra beveik 250 ekonominių veiklų. Ekonomines veiklas, įtrauktas į sąrašą, galite peržiūrėti čia.

 

Įmonės, kurios įtrauktos į VMI sąrašą

Į nukentėjusių nuo COVID-19 sąrašą įtrauktiems verslo subjektams nieko daryti nereikia – jiems mokestinės pagalbos priemonės iki ekstremaliosios situacijos pabaigos yra taikomos automatiškai, be prašymo. Tai reiškia, kad minėtame VMI sąraše esančios įmonės be jokio prašymo yra:

  • atleistos nuo VMI ir „Sodros“ administruojamų mokesčių delspinigių (nuo kovo 16 d. iki ekstremalios situacijos pabaigos),
  • nevykdomas jų mokesčių ir socialinio draudimo įmokų išieškojimas (iki ekstremalios situacijos pabaigos).

Kai pasibaigs ekstremali situacija, tokios įmonės turės 2 mėnesius nuspręsti, ar mokesčius sumokėti iš karto, ar kreiptis į VMI ir sudaryti beprocentę mokestinės paskolos sutartį.

Po 2 mėnesių po ekstremaliosios situacijos pabaigos, bus grįžtama prie įprastos mokesčių deklaravimo, sumokėjimo bei mokestinių paskolų sudarymo tvarkos.

Mokesčių inspekcija įmonėms, esančioms VMI sąraše, siunčia pranešimus, kokios pagalbos verslas gali tikėtis iš VMI ir „Sodros“, nes įtrauktoms į VMI sąrašą įmonėms taikomos analogiškos „Sodros“ įmokų mokėjimą palengvinančios priemonės.

Pasak VMI viršininkės Editos Janušienės, „pagalbos priemonės tai atleidimas nuo delspinigių, mokesčių neišieškojimas naujų ir mokestinės paskolos sutarčių sudarymas be palūkanų. Įmonėms, kurios yra sąraše, iki ekstremalios situacijos pabaigos nereikia rašyti jokių prašymų nei VMI, nei „Sodrai“. Priemonės bus taikomos automatiškai. Kai karantinas baigsis, įmonės turės du mėnesius sudaryti mokestinės paskolos sutartis su VMI ir „Sodra“.

 

Įmonės, kurių nėra VMI sąraše

Įmonės, kurios nukentėjo dėl karantino ir jų veikla yra uždrausta, bet nėra VMI sudarytame sąraše, turėtų kreiptis į VMI ir pateikti supaprastintos formos prašymą (šią formą galima atsiųsti paspaudus čia), kuriame turi pagrįsti, kad patyrė neigiamas pasekmes.

Minėtą supaprastintos formos prašymą galima pateikti:

  • per Mano VMI (skiltyje Paslaugos > Užsakyti Paslaugą > Paklausimai) arba
  • atsiųsti el. paštu vmi@vmi.lt ar klasikiniu paštu.

Kreipiantis dėl kelių pagalbos priemonių, galima vienu prašymu, atskirų prašymų teikti nereikia.

Vieną supaprastintos formos prašymą galima VMI pateikti dėl:

  • mokesčių išieškojimo nevykdymo (iki ekstremalios situacijos pabaigos),
  • atleidimo nuo delspinigių (nuo kovo 16 d. iki ekstremalios situacijos pabaigos),
  • mokestinės paskolos sutarties sudarymo, neskaičiuojant palūkanų.

VMI ir „Sodrai“ adresuotų prašymų pateikimui taikomas „vieno langelio“ principas, vienas bendras VMI ir „Sodrai" adresuotas prašymas turėtų būti pateikiamas VMI.

 

Mokestinės paskolos sutarties sudarymas

Sudarius mokestinės paskolos sutartį mokesčių atidėjimui ir/ar išdėstymui, mokesčiai gali būti atidėti iki ekstremaliosios situacijos pabaigos ir dar 2 mėnesius po ekstremalios situacijos atšaukimo ir toliau mokami sutartu grafiku (jei mokesčių mokėtojas neprašys intensyvesnio mokėjimo).

Beje, mokestinės paskolos sutartį (mokėjimų atidėjimui ar išdėstymui) galima sudaryti ir dėl gyventojų pajamų mokesčio.

Jei įmonė turi mokesčių skolų, kurios susidarė dar iki šalyje paskelbiant karantiną, tačiau jų šiuo metu sumokėti negali, ji taip pat gali kreiptis į VMI dėl mokestinės paskolos sutarties sudarymo, o tokią sutartį jau anksčiau sudarius, galima pateikti prašymą pakeisti mokestinės paskolos sutartimi numatytas sąlygas, t. y. pakeisti mokėjimų grafiką ir/ar neskaičiuoti palūkanų).

Jeigu įmonė jau yra pateikusi „Sodrai“ prašymą įmokas atidėti ar sudariusi darbuotojų socialinio draudimo įmokų atidėjimo sutartį su „Sodra“ ir šiuo metu negali mokėti įmokų pagal nustatytą grafiką, įmokų atidėjimo sutartis nebus nutraukiama – verslininkai per 1 mėnesį nuo ekstremalios situacijos šalyje atšaukimo turėtų kreiptis į „Sodrą“ dėl įmokų atidėjimo sutarties sąlygų ir grafiko pakeitimo.

 

Informacija apie pagalbą verslui dėl COVID-19 skelbiama ir nuolat atnaujinama VMI interneto svetainėje skiltyje „Aktuali informacija verslui dėl COVID-19".

 
Kiti temos „COVID-19 “ straipsniai

Covid-19 įtaka informacijos pateikimui finansinėse ataskaitose

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba rekomenduoja įmonėms, rengiančioms 2019 m. metines ir/ar tarpines finansines ataskaitas pagal verslo apskaitos standartus, atsižvelgti į galimą COVID-19 finansinį poveikį ir tinkamai jį įvertinti.

Dirbantiems savarankiškai – analogiškos įmonėms VMI ir „Sodros“ pagalbos priemonės

Valstybinė mokesčių inspekcija, atsižvelgdama į nustatytus ribojimus/draudimus individualios veiklos vykdymui dėl COVID-19, sudarė 2 atskirus ekonominių veiklų sąrašus (vienas individualių veiklų su pažyma, kitas – veiklų, vykdomų įsigijus verslo liudijimą) – jas vykdantiems arba vykdžiusiems iki karantino paskelbimo gyventojams bus taikomos analogiškos VMI ir „Sodros“ pagalbos priemonės, kaip ir nuo pandemijos nukentėjusioms įmonėms. 

Nedarbingumo pažymėjimai per karantiną išduodami iki 60 dienų

Sveikatos apsaugos bei socialinės apsaugos ir darbo ministrams pakeitus elektroninių nedarbingumo pažymėjimų karantino laikotarpiu laikinąją tvarką, nuo balandžio 3 d. nedarbingumo pažymėjimai mažų vaikų, neįgalių vaikų iki 21 metų, iki karantino dienos centrus lankiusių neįgaliųjų ir pensinį amžių sukakusių asmenų priežiūrai, taip pat asmenims, sergantiems sunkia lėtine liga, išduodami iki 60 dienų (anksčiau buvo išduodami 14-ai dienų) arba kol baigsis ekstremali situacija ar karantinas • Jei karantinas tęsiasi ilgiau nei 60 dienų, kiekvieną kartą pažymėjimas gali būti pratęsiamas dar 60-čiai dienų, bet ne ilgiau kaip iki ekstremaliosios situacijos ar karantino pabaigos.

Paskelbusiems prastovas darbdaviams – subsidijos

Kai ekstremalios situacijos ir karantino metu darbdavys darbuotojams paskelbia prastovą, jis turi galimybę gauti 90 proc. nuo darbuotojui priskaičiuoto darbo užmokesčio, bet ne daugiau nei 607 Eur bruto arba 70 proc. nuo darbuotojui priskaičiuoto darbo užmokesčio, bet ne daugiau nei 910,5 Eur bruto valstybės subsidiją • Subsidija skiriama kompensuoti dalį darbo užmokesčio, kuris buvo sumokėtas per prastovą • Socialinės apsaugos ir darbo ministerija paaiškina, ką reikia daryti darbdaviams, kurie nori gauti šias subsidijas.

Priimamos paraiškos dėl paskolų „atostogų“ palūkanų kompensavimo

Visos sunkumų dėl koronaviruso pandemijos patiriančios smulkiojo ir vidutinio verslo įmonės gali kreiptis į UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) ir prašyti kompensuoti atidėtų paskolų ar finansinės nuomos (lizingo) mokėjimų palūkanas • Finansų įstaigai atidėjus paskolos ar finansinės nuomos (lizingo) mokėjimą, paskolų gavėjams bus kompensuota 100 proc. palūkanų, kurias reikėtų mokėti atidėjimo laikotarpiu.

Savarankiškai dirbantiems – išmokos karantino laikotarpiu

Vyriausybei paskelbus ekstremalią situaciją ir karantiną, daugelis savarankiškai dirbančių asmenų buvo priversti nutraukti arba iš dalies apriboti savo veiklą, todėl jiems bus mokama fiksuoto dydžio išmoka, kuri siekia 257 Eur už mėnesį • Socialinės apsaugos ir darbo ministerija paaiškina, ką reikia daryti savarankiškai dirbantiems asmenims, norintiems gauti išmokas.

Sugriežtintos karantino režimo sąlygos

Vyriausybė 2020 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. 314 pakeitė savo ankstesnį 2020 03 14 nutarimą Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, sugriežtinant Lietuvoje visuotinio karantino sąlygas, tarp kurių ir draudimai keliaujantiems, apribojimai pramogaujantiems laivuose ir kiti nauji privalomieji nurodymai • Vyriausybė balandžio 8 d. pratęsė karantino laikotarpį dar 2 savaitėms – iki balandžio 27 d. 24 val., o per Velykų šventes – nuo balandžio 10 d. 20 val. iki balandžio 13 d. 20 val. – apribojo asmenų keliavimą į ne savo gyvenamosios vietos savivaldybės miestus ar miestelius • Be to, nuo balandžio 10 d. įvestas reikalavimas viešose vietose dėvėti apsauginę kaukę.
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Balandis     2020  
PrATKPŠS
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Naujienos
2020-07-09
VMI tikrins vežėjus – stabdys specialiai pažymėtais automobiliais
2020-03-27
Individualią veiklą vykdę gyventojai, kurių veikla dabar ribojama, gali ją nutraukti
2020-03-18
VMI ir „Sodros“ pagalba verslui, nukentėjusiam nuo COVID-19
2020-02-12
Grįžus iš Kinijos, reiktų izoliuotis 2 savaitėms
2020-02-11
Nepasinaudoję mokesčių amnestija, sulaukė VMI dėmesio
2020-01-13
„Sodra“ apie padidėjusias pensijas
2019-09-25
Susigrąžinti pajamų mokesčio permoką už 2018 m. dar gali 27 tūkst. gyventojų
2019-07-16
Turinčius „Luminor/Nordea“ sąskaitą, „Sodra“ prašo pranešti pasikeitusius sąskaitų numerius
2019-07-02
VMI džiaugiasi mokesčių amnestijos rezultatais
2019-06-18
VMI paskelbė naujausius turto deklaracijų išrašus
2019-06-10
Mokslus baigiantiems moksleiviams ir studentams – apie sveikatos draudimą
2019-05-29
VMI ruošia laiškus pamiršusiems sumokėti mokesčius
2019-05-22
VMI ir „Sodros“ konsultacijos – vieno skambučio metu
2019-05-03
Skolininkais „Sodra“ pavertė tūkstančius gyventojų
2019-05-03
Pajamų ir turto deklaravimo rezultatai
2019-04-17
VMI gyventojams pradeda grąžinti pajamų mokesčio permokas
2019-04-11
VMI: dar ne vėlu prisiminti pamirštus mokesčius
2019-04-08
VMI turgavietėse padės ne tik deklaruoti pajamas, bet ir mokys išmaniai tvarkyti apskaitą
2019-04-04
Prašymams susigrąžinti PVM iš Didžiosios Britanijos – savaitė
2019-03-22
Pajamų deklaravimo laikotarpiu VMI ir „Sodra“ gyventojus konsultuoja kartu
2019-03-20
Prasidėjo pajamų ir turto deklaravimas
2019-03-20
PVM sąskaitų faktūrų registrų teikimo i.SAF terminas pratęstas iki kovo 25 d.
2019-03-14
Finansinės ataskaitos Registrų centrui šiemet teikiamos sparčiau
2019-02-22
VMI skubina pateikti prašymus dėl PVM susigrąžinimo iš Didžiosios Britanijos
2019-02-19
Mokesčių inspekcija grąžina žemės mokesčio permokas
2019-01-31
150 tūkst. mokesčių mokėtojų VMI atleido nuo delspinigių
2019-01-29
VMI verslaujančius gyventojus kviečia išbandyti virtualų buhalterį i.APS
2018-12-19
Nuo sausio daliai senjorų pensijas į namus atneš nebe paštininkai
2018-12-18
„Sodra“ pranešimus apie pensijų kaupimą siųs 650 tūkstančių gyventojų
2018-12-14
Priimant sprendimus dėl įmonių finansavimo, bankai remsis ir VMI duomenimis

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama