SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2022 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 8 mėn. prenumeratos kaina – 64 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2022 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 8 mėn. prenumeratos kaina – 64 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2020 m. vasario 18 d.
Nr. 7 (1138) StraipsniaiVMI informuojaPajamų mokesčio dalies skyrimo tvarka ...         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

Pajamų mokesčio dalies skyrimo tvarka 2020 m.

Valstybinė mokesčių inspekcija paaiškino apie pajamų mokesčio dalies skyrimo paramos gavėjams (organizacijoms, meno kūrėjams), politinėms partijoms bei profsąjungoms ar profesinių sąjungų susivienijimams tvarką 2020 metais.

 

Kaip ir už ankstesnius mokestinius laikotarpius, taip ir už 2019 m. nuolatiniai Lietuvos gyventojai turi galimybę skirti pajamų mokesčio dalį asmenims, kurie pagal Labdaros ir paramos įstatymą (LPĮ) turi teisę gauti paramą, ir politinėms partijoms.

Kadangi pajamų mokesčio dalis skiriama nuo gyventojo per mokestinį laikotarpį sumokėto ar nuo jo pajamų išskaičiuoto pajamų mokesčio, teikdamas paramą tokiu būdu gyventojas materialinių išlaidų nepatiria.

Pajamų mokesčio dalis skiriama pateikiant Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms FR0512 formą.

 

Skirtinos pajamų mokesčio dalies procentiniai dydžiai

Teikdami prašymą FR0512 už 2019 m. ar vėlesnius mokestinius laikotarpius, gyventojai nuo pajamų mokesčio, mokėtino pagal metinę pajamų deklaraciją, sumos, o jeigu metinės pajamų deklaracijos teikti neprivaloma – nuo mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuotos pajamų mokesčio sumos, galės skirti:

 • iki 1,2 proc. – paramos gavėjams (išskyrus profesines sąjungas ir profesinių sąjungų susivienijimus), pagal LPĮ turintiems teisę gauti paramą; ir/arba
 • iki 0,6 proc. – politinėms partijoms, įregistruotoms Juridinių asmenų registre, kurios atitinka įstatymų reikalavimus dėl politinės partijos narių skaičiaus ir kurioms nėra pradėta pertvarkymo arba likvidavimo procedūra; ir/arba
 • iki 0,6 proc. – profesinėms sąjungoms ir/arba profesinių sąjungų susivienijimams, pagal LPĮ turintiems teisę gauti paramą.

Teikdami prašymus FR0512 už 2018 m. mokestinį laikotarpį gyventojai galėjo skirti didesnes procentines pajamų mokesčio dalis (2 proc. – paramos gavėjams, 1 proc. – politinėms partijoms ir 1 proc. – profesinėms sąjungoms ar profesinių sąjungų susivienijimams). Dėl to gali susidaryti įspūdis, kad vykdant už 2019 m. mokestinį laikotarpį gyventojų pateiktus prašymus sumažės faktiškai pervedama pajamų mokesčio suma.

VMI atkreipia dėmesį, kad nuo 2019 m. ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais gyventojų gautų pajamų pervestinas pajamų mokesčio procentinis dydis sumažintas todėl, kad pagal nuo 2019 m. įsigaliojusius Socialinio draudimo įstatymo pakeitimus darbo užmokestis yra indeksuojamas padidinant bruto darbo užmokestį 1,289 karto. Atitinkamai, pagal nuo 2019 m. mokestinio laikotarpio įsigaliojusį Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (GPMĮ) 6 straipsnį, gyventojo pajamos gali būti apmokestinamos ne tik 15 proc. pajamų mokesčio tarifu, bet ir, priklausomai nuo pajamų rūšies, 15 arba 20 proc. bei 20 arba 27 proc. pajamų mokesčio tarifu. Todėl vien dėl procentinių skirtinos pajamų mokesčio dalies dydžių sumažėjimo paramos gavėjams faktiškai pervedama pajamų mokesčio suma nesumažės.

Gyventojai, teikę prašymus FR0512 už 2018 m. mokestinį laikotarpį ir nurodę, kad pagal tokius prašymus pajamų mokesčio dalis turi būti skiriama vėlesniais mokestiniais laikotarpiais, vien dėl pasikeitusių procentinių pajamų mokesčio dalies dydžių pateiktų prašymų tikslinti neprivalės.

 

Prašymo užpildymas ir pateikimas

Prašymo FR0512 forma ir jo užpildymo bei pateikimo tvarka yra patvirtinta VMI prie LR FM viršininko 2003 02 07 įsakymu Nr. V-45. Tinkamai užpildytas prašymas FR0512 už 2019 metus turi būti pateiktas ne vėliau kaip iki 2020 m. gegužės 4 d.

Skiriant pajamų mokesčio dalį, užpildomi FR0512 formos prašymo:

 • E1-E5 laukeliai, 6S ir/ar 7S, ir/ar 9S laukelis (laukeliai), atsižvelgiant į tai, kam yra skiriama pajamų mokesčio dalis, o
 • E1 laukelyje turi būti įrašomas pajamų mokesčio dalies gavėjo tipas.

Paramos gavėjų statusą turinčių juridinių asmenų, įskaitant profesines sąjungas ir profesinių sąjungų susivienijimus, taip pat meno kūrėjų, politinių partijų duomenys skelbiami VMI prie FM interneto svetainėje adresu: https://www.vmi.lt/cms/paramos-gaveju-duomenys1.

Gyventojo pateiktas prašymas FR0512 nenagrinėjamas, jeigu jis pagal GPMĮ 27 straipsnį turėjo pateikti Metinę pajamų deklaraciją, tačiau iki nustatyto termino to nepadarė.

 • • • 

Ar ir šiais metais galima skirti pajamų mokesčio dalį keleriems ateinantiems metams?

Vienu prašymu FR0512 ir toliau bus galima skirti pajamų mokesčio dalį 5 mokestinius laikotarpius. Už 2019 m. laikotarpį teikiamu prašymu FR0512 gyventojas galės paskirti pajamų mokesčio dalį ne tik nuo 2019 m. gautų, bet ir nuo 2020, 2021, 2022 bei 2023 m. gautinų apmokestinamų pajamų.

• • •   

Ar vienu prašymu galima paremti kelis paramos gavėjus?

Prašyme FR0512 galima nurodyti:

 • skiriant iki 1,2 proc. – daugiau nei vieną paramos gavėju esantį juridinį asmenį (išskyrus profesines sąjungas ir profesinių sąjungų susivienijimus), ir/ar meno kūrėją (meno kūrėjus). Bendra jiems skiriama pajamų mokesčio dalis neturi būti didesnė nei 1,2 proc.;
 • skiriant iki 0,6 proc. politinei partijaidaugiau kaip vieną politinę partiją, tačiau bendra politinėms partijoms skiriama pajamų mokesčio dalis neturi būti didesnė nei 0,6 proc.;
 • skiriant iki 0,6 proc. profesinei sąjungai ir/ar profesinių sąjungų susivienijimuidaugiau kaip vieną profesinę sąjungą ir/ar profesinių sąjungų susivienijimą, tačiau bendra jiems skiriama pajamų mokesčio dalis neturi būti didesnė nei 0,6 proc.

 

Prašymo pateikimo būdai

Prašymai FR0512 gali būti:

 • įteikti tiesiogiai VMI darbuotojui ar
 • atsiųsti klasikiniu paštu (VMI prie FM Mokestinių prievolių departamento Dokumentų tvarkymo ir archyvavimo skyriui adresu: Neravų g. 8, LT-66257 Druskininkai).

Priemonės, skirtos prašymą FR0512 pateikusio asmens identifikavimui:

 • prašymą FR0512 tiesiogiai VMI darbuotojui teikiantis gyventojas kartu turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • kai prašymą FR0512 tiesiogiai VMI darbuotojui teikia gyventojo atstovas, jis turi pateikti savo asmens tapatybės dokumentą ir notaro išduotą įgaliojimą, patvirtinantį atstovavimą gyventojui (visiems atstovaujamiems gyventojams), pageidaujančiam skirti pajamų mokesčio dalį;
 • kai prašymus FR0512 gyventojų atstovas siunčia paštu, prie jų turi būti pridėti notaro išduoti įgaliojimai, patvirtinantys atstovavimą gyventojams.

Prašymai FR0512 turi būti teikiami asmeniškai arba įstatymų nustatyta tvarka per atstovą. Todėl pluoštais atsiųsti paštu ar teikiami tiesiogiai VMI darbuotojui prašymai FR0512 nebus nagrinėjami, jeigu kartu nepridėti atstovavimą kiekvienam gyventojui, kurio prašymas teikiamas, patvirtinantys dokumentai. Atstovavimą patvirtinantys dokumentai yra būtini siekiant identifikuoti prašymą teikiantį asmenį. Neidentifikavus prašymą teikiančio gyventojo ar jo atstovo, atsiranda galimybė neteisėtai pasinaudoti asmens duomenimis ir gyventojo vardu be jo žinios paskirti jo mokėtą/nuo jo pajamų išskaičiuotą pajamų mokesčio dalį.

 

Nuo 2022 m. sausio 1 d., t. y. skiriant pajamų mokesčio dalį už 2021 m. ir vėlesnius mokestinius laikotarpius, bus nagrinėjami tik elektroniniu būdu per VMI prie FM Elektroninio deklaravimo sistemą pateikti prašymai.

Daugiau informacijos apie nuolatinių Lietuvos gyventojų pajamų mokesčio dalies skyrimą paramos gavėjams, politinėms partijoms ar profesinėms sąjungoms ir/arba profesinių sąjungų susivienijimams tvarką galima rasti VMI atnaujintame leidinyje „Gyventojo pajamų mokesčio dalis – paramai". 

 
Kiti temos „VMI informuoja“ straipsniai

Tiesioginių mokesčių taikymas po Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos

Valstybinė mokesčių inspekcija, atsižvelgdama į tai, kad 2020 m. sausio 31 d. Jungtinė Karalystė išstojo iš Europos Sąjungos, paaiškino apie tiesioginių mokesčių (numatytų Pelno mokesčio, Gyventojų pajamų mokesčio, Rinkliavų, Labdaros ir paramos įstatymuose) taikymo ypatumus.
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Vasaris     2020  
PrATKPŠS
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
Naujienos

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama