SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2022 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 8 mėn. prenumeratos kaina – 64 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2022 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 8 mėn. prenumeratos kaina – 64 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2020 m. sausio 14 d.
Nr. 2 (1133) StraipsniaiVerta žinotiElektroniniai mokinio sveikatos pažymė...         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

Elektroniniai mokinio sveikatos pažymėjimai – tik nuo gegužės 1 d.

Elektroninis Mokinio sveikatos pažymėjimas (forma Nr. E027-1) bus pildomas nuo gegužės 1 d. (anksčiau buvo numatyta data – 2020 m. sausio 1 d.).

Tai nustatyta sveikatos apsaugos ministrui 2019 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-1535 pakeitus savo ankstesnio 2019 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. V-566 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose" Vaikų sveikatos tikrinimo tvarkos aprašo (3 priedas) 26 punktą.

Taigi, iki gegužės 1-osios bus dar naudojami popieriniai Vaiko sveikatos pažymėjimai (forma Nr. 027-1/a), kurie išrašomi atlikus privalomą profilaktinį ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų, lankančių lopšelius, darželius ir mokyklas, sveikatos patikrinimą, o po gegužės 1 d. formą Nr. 027-1/a pakeis nauja elektroninė forma Nr. E027-1.

Primintina, kad profilaktiškai pasitikrinti sveikatą pas šeimos gydytoją bei gydytoją odontologą kasmet iki rugsėjo 15 d. privaloma visiems iki 18 metų ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikams, lankantiems švietimo ar kitą ugdymo įstaigą.

Elektroninis Mokinio sveikatos pažymėjimas (forma E027-1), kaip ir Vaiko sveikatos pažymėjimas (forma Nr. 027-1/a), galios 1 metus nuo jo užpildymo dienos ir bus pildomas Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje (ESPBI IS), atlikus privalomą profilaktinį pilnamečio mokinio (18 metų ir vyresnio, kuris mokosi mokyklose pagal bendrojo ugdymo programas) ar vaiko, lankančio švietimo ar kitą ugdymo įstaigą, sveikatos tikrinimą, jame įrašant reikiamus duomenis (tarp jų ir fizinio ugdymo grupę), išvadas ir rekomendacijas švietimo ar kitai ugdymo įstaigai.

Jeigu nepasibaigus formos Nr. E027-1 galiojimo laikui vaiko ar pilnamečio mokinio sveikatos būklė pasikeistų taip, kad turi būti keičiama jo fizinio ugdymo grupė arba atsiranda naujų bendrų arba specialių rekomendacijų, kurių turi būti laikomasi jam dalyvaujant ugdymo veikloje, ši informacija bus įrašoma į formą Nr. 046/a Medicininis pažymėjimas“, kuri pateikiama visuomenės sveikatos specialistui, vykdančiam sveikatos priežiūrą mokykloje.

Taip pat numatyta galimybė pilnamečiam mokiniui ar švietimo arba kitą ugdymo įstaigą lankančio vaiko tėvams arba kitiems atstovams pagal įstatymą pageidaujant, asmens veikatos priežiūros įstaigos nustatyta tvarka gauti elektroninio Mokinio sveikatos pažymėjimo (forma Nr. E027-1) kopiją.

 

Pažyma (forma Nr. 094/a) ugdymo institucijoms neišduodama

Tuo pačiu primintina, kad nuo praėjusių metų rugsėjo 1 d. ugdymo įstaigoms neišduodama forma Nr. 094/a, todėl nei darželiai, nei mokyklos negali reikalauti nei popierinių 094/a formos medicininių pažymų, nei elektroninių, kuriomis anksčiau buvo pateisinamas vaiko neatvykimas (praleistos dienos). 094/a pažyma neišduodama ir studentams, kurie dėl ligos, gydytojui ar gydytojų konsultacinei komisijai rekomendavus, arba dėl nėštumo ir gimdymo ar dėl sergančio vaiko priežiūros negali atvykti į egzaminą arba nori gauti akademines atostogas. Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) yra rekomendavusi studentams prašant išduoti formą Nr. 046/a „Medicininis pažymėjimas“ arba formą Nr. 027/a „Medicinos dokumentų išrašas/siuntimas“, arba formą Nr. 025-113/a „Nėščiosios kortelė".

Medicininės pažymos forma 094/a, kuri vadinasi Medicininė pažyma dėl neatvykimo į darbą, Užimtumo tarnybą prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos" išduodama tik dėl neatvykimo į darbą bei Užimtumo tarnybą.

SAM teigimu, pateisinimus ugdymo įstaigoms dėl vaikų nelankymų turi pateikti tėvai, o ne medikai. Kaip rodo praktika ir gyvenimiškos situacijos, nelankymai būna ne tik dėl ligos. Be to, ir lengvai susirgus, pavyzdžiui, esant stipriai slogai ar kosuliui, nebūtina vykti pas gydytoją, jei tėveliai konsultuojasi nuotoliniu būdu su savo šeimos gydytojais.

Tačiau Vilniuje dalis ugdymo įstaigų iš tėvų prašo medicininių pažymų, kurios pagrįstų vaiko pamokų ar darželio nelankymą.

 

Vilnius pasitvirtino savo tvarkas

Vilniaus m. savivaldybės taryba 2019 m. gruodžio 4 d. patvirtino:

Šiuose nuo 2020 m. sausio 1 d. galiojančiuose aprašuose nustatyta, kad:

  • jeigu vaikas serga daugiau nei 10 dienų, turi būti pateiktas tai patvirtinantis dokumentas iš esveikata.lt svetainės, nepažeidžiant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento;
  • mokestis už vaiko maitinimą nemokamas, jeigu vaikas nelanko įstaigos dėl ligos (mokestis nemokamas nuo trečiosios dėl ligos nelankytos dienos) apie ligą informavus ugdymo įstaigą jos nustatyta tvarka ir pateisinus dėl ligos nelankytas dienas per 3 darbo dienas nuo pirmos atvykimo po ligos dienos. Jeigu vaikas serga daugiau nei 10 dienų, turi būti pateiktas tai patvirtinantis dokumentas iš esveikata.lt svetainės, nepažeidžiant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento;
  • mokestis už ugdymą neskaičiuojamas, jei mokinys dėl ligos užsiėmimus praleido daugiau kaip 30 kalendorinių dienų iš eilės, iš informacinės sistemos „E. sveikata“ pateikus tai patvirtinantį dokumentą, nepažeidžiant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento;
  • mokinio nedalyvavusio ugdymo procese, atvykus į ugdymo įstaigą, jo tėvai (globėjai, rūpintojai) įstaigos nustatyta tvarka privalo klasės vadovui pateikti praleistas pamokas pateisinantį pranešimą. Mokiniui nepertraukiamai nedalyvaujant ugdymo procese daugiau nei 7 darbo dienas, tėvai (globėjai, rūpintojai) kartu su praleistas pamokas pateisinančiu pranešimu klasės vadovui pateikia apsilankymą gydymo įstaigoje įrodančius dokumentus (išrašas iš www.esveikata.lt) ir nurodyti gydytojų rekomendacijas dėl fizinio krūvio.

SAM manymu, šiuose aprašuose įtvirtintos nuostatos dėl sveikatos duomenų tvarkymo Vilniaus m. ugdymo įstaigose pažeidžia 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB reikalavimus, todėl ministerija kreipėsi į Vilniaus m. savivaldybę ir Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (SAM kreipimasis į Vilniaus miesto savivaldybę ir Valstybinę asmens duomenų apsaugos inspekciją), informuodama apie minėtų sprendimų nuostatas dėl sveikatos duomenų tvarkymo, kurios turėtų būti peržiūrėtos.

 
Kiti temos „Verta žinoti“ straipsniai

Nuo sausio 1 d. – nauji žemės verčių žemėlapiai

Sausio 1 d. Lietuvoje įsigaliojo nauji Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus  2019 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1P-404-(1.3 E.) „Dėl Masinio žemės vertinimo dokumentų tvirtinimo“ patvirtinti žemės verčių žemėlapiai, pagal kuriuos yra skaičiuojami žemės mokesčiai, perskaičiuojami valstybinės žemės nuomos mokesčių dydžiai, vertinamas nekilnojamasis turtas.

Parama seniems ir taršiems biokuro katilams atnaujinti

Iki sausio 31 d. gyventojai gali teikti paraiškas kompensacijai už senų ir taršių biokuro katilų pakeitimą naujais šildymo įrenginiais • Paraiškos teikiamos Aplinkos projektų valdymo agentūrai (APVA) elektroniniu būdu per APVA informacinę sistemą APVIS.

Prašymus kompensacinėms išmokoms įsigyjant mažataršius automobilius galima teikti iki gruodžio 1-osios

Iki š.m. gruodžio 1 d. pratęstas terminas teikti paraiškas 1 tūkst. eurų kompensacinei išmokai gauti, kuri skiriama fiziniam asmeniui seną taršų automobilį pakeitus mažiau taršiu • Prašymus išmokoms gauti galima teikti Aplinkos projektų valdymo agentūrai tik elektroniniu būdu adresu: apvis.apva.lt.
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Sausis     2020  
PrATKPŠS
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Naujienos

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama