SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2021 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2021 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2020 m. sausio 7 d.
Nr. 1 (1132) StraipsniaiVMIParama organizacijoms, partijoms bei pro...         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

Parama organizacijoms, partijoms bei profsąjungoms el. būdu – tik nuo 2022 m.

Atsižvelgus į paramos gavėjų prašymą, VMI prie LR FM viršininkė 2019 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. V-102 pakeitė 2019 09 17 įsakymą Nr. V-70 Dėl Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms FR0512 formos, papildomo lapo FR0512P formos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo", suteikiant pereinamąjį 2 metų (iki 2022 m. sausio 1 d.) laikotarpį, per kurį paramą nuo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio, bus galima teikti ne tik elektroniniu būdu.

Taigi, nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2022 m. sausio 1 d. prašymai pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms (FR0512 forma), skiriant pajamų mokesčio dalį už 2019 ir 2020 metus, galės būti teikiami:

  • užpildant nustatytos formos popierinį prašymą, kurį mokesčių administratoriui bus galima įteikti tiesiogiai (atvykus į apskrities VMI) arba atsiųsti paštu.

Tai reiškia, kad šiuo laikotarpiu VMI nagrinės ne tik elektroniniu būdu per EDS, bet ir popieriuje užpildytus gyventojų prašymus.

Nuo 2022 m. sausio 1 d., t. y. skiriant pajamų mokesčio dalį už 2021 m. ar vėlesnius mokestinius laikotarpius, prašymai (FR0512 forma) turės būti teikiami tik elektroniniu būdu per EDS.

Tai reiškia, kad nuo 2022 m. VMI priims tik el. būdu per EDS pateiktus prašymus (FR0512 forma), o popieriuje užpildyti prašymai, atsiųsti paštu ar įteikti tiesiogiai mokesčių administratoriui, nebus nagrinėjami.

 

VMI teigia, kad pereinamasis laikotarpis numatytas iki 2022 m. sausio 1 d., kuomet įsigalios VMI viršininko įsakymas, panaikinsiantis galimybę skirti paramą teikiant prašymą pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (ar) politinėms partijoms (FR0512 forma) popieriuje. Per šį laikotarpį VMI aktyviai bendradarbiaus su paramos gavėjais, skatins gyventojus rinktis pažangesnį e. būdą, prašymams teikti, o svarbiausia supaprastins e. paramos teikimo formą.

Pasak VMI Mokestinių prievolių departamento direktorės Stasės Aliukonytės–Šnirienės, teikiant prašymą paramai skirti el. būdu, visuomet pirmiausiai akcentuojame skaidrumą, o tai reiškia, jog skiriantis paramą gyventojas savo valią turi išreikšti laisvai, jam neturi būti taikomas spaudimas. Kai tas pats gyventojas pateikia keletą prašymų (pvz., ir popierinį, ir elektroninį) galiojančiu prašymu skirti paramą VMI visuomet laiko paskutinį el. būdu pateiktą gyventojo prašymą skirti paramą“.

 

VMI duomenimis, pernai el. būdu savarankiškai dalį pajamų mokesčio skyrė daugiau nei 70 proc. gyventojų ir jų skaičius kasmet auga, o net 60 proc. popierinius prašymus skirti paramą pateikusių gyventojų savo pajamų deklaracijas pildo el. būdu. Taigi, daroma prielaida, kad jie taip pat turi galimybes bei įgūdžius pildyti duomenis el. būdu.

Nuo 2015 m. VMI sulaukė apie 800 gyventojų pranešimų apie galimai neteisėtai jų vardu paskirtą pajamų mokesčio dalį, kai VMI pasiekė pasinaudojus jų asmens duomenimis popieriuje užpildyti prašymai.

 

Primintina, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. paramos gavėjams, tarp jų ir meno kūrėjams, bus galima skirti iki 1,2 proc. pajamų mokesčio (anksčiau buvo skiriama 2 proc.), politinėms partijomsiki 0,6 proc. (anksčiau buvo 1 proc.), profesinėms sąjungoms ar jų susivienijimamsiki 0,6 proc. (anksčiau buvo 1 proc.).

Todėl 2020 m. ir vėlesniais metais VMI perves:

  • 1,2 proc. pajamų mokesčio paramos gavėjams (išskyrus profesines sąjungas arba profesinių sąjungų susivienijimus), pagal Labdaros ir paramos įstatymą (LPĮ) turintiems teisę gauti paramą, kai prašymu buvo paskirti 2 proc. pajamų mokesčio;
  • 0,6 proc. pajamų mokesčio politinėms partijoms, įregistruotoms Juridinių asmenų registre, kai prašymu buvo paskirtas 1 proc. pajamų mokesčio;
  • 0,6 proc. pajamų mokesčio profesinėms sąjungoms arba profesinių sąjungų susivienijimams, pagal LPĮ turintiems teisę gauti paramą, kai prašymu buvo paskirtas 1 proc. pajamų mokesčio.

Dėl 2020 m. ir vėlesniais metais pervestinų sumažėjusių procentinių pajamų mokesčio dalių prašymų tikslinti nereikės. Taigi, gyventojams, kurie anksčiau pateiktuose prašymuose iš karto nurodė norintys pajamų mokesčio dalį skirti toms pačioms organizacijoms ne tik 2019 m., bet ir 2020 metais ar maksimaliam laikotarpiui, pateiktų prašymų tikslinti nereikės.

Jeigu prašyme nurodytos pajamų mokesčio dalys buvo paskirtos daugiau kaip vienam pajamų mokesčio dalies gavėjui, tai kiekvienam gavėjui pajamų mokesčio dalis, atsižvelgiant į skiriamos mokesčio dalies sumažėjimą, bus apskaičiuojama ir pervedama pagal kiekvienam gavėjui tenkančias prašyme nurodytas proporcijas, t. y. skirtos pajamų mokesčio dalys bus perskaičiuotos, tad 2020 m. ir vėlesniais metais pasirinktoms organizacijoms bus pervedama tokia pat pajamų mokesčio dalis nuo asmens sumokėtų mokesčių.

Gyventojai ir toliau galės skirti pajamų mokesčio dalį už einamuosius ir keturis vėlesnius mokestinius laikotarpius, o gyventojo pageidavimu, pagal vieną pateiktą prašymą, pajamų mokesčio dalis bus pervedama 5 mokestinius laikotarpius.

Paramos gavėjų (t. y. paramos gavėjų statusą turinčių juridinių asmenų, įskaitant profesines sąjungas ir profesinių sąjungų susivienijimus, ir meno kūrėjų), taip pat ir politinių partijų duomenys skelbiami VMI interneto svetainėje adresu:https://www.vmi.lt/cms/paramos-gaveju-duomenys1.

 
Kiti temos „VMI“ straipsniai

Gyventojų pajamų mokesčio tarifai

Nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujas 32 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifas, kuris taikomas su darbo santykiais (ar jų esmę atitinkančiais santykiais) susijusių metinių pajamų daliai, 2020 metais viršijančiai 84 vidutinius darbo užmokesčius (VDU), o 2021 m. ir vėlesniais metais, viršijančiai 60 VDU • Valstybinė mokesčių inspekcija parengė lentelę, kurioje pateikiami 2019 m. ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais taikomi gyventojų pajamų mokesčio tarifai, kurie priklauso nuo pajamų rūšies ir jų dydžio.

Metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U formų užpildymo taisyklių pakeitimai

VMI prie LR FM viršininkė 2019 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. VA-100 pakeitė Metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U formų užpildymo taisykles, į kurias, perkeltos Projektų priskyrimo prie ilgalaikių viešosios infrastruktūros projektų tvarkos aprašo, patvirtinto finansų ministro 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. 1K-268, nuostatos, nurodančios, kokią informaciją VMI turės pateikti projekto vykdytojas kartu su metine pelno mokesčio deklaracija laisvos formos dokumente apie vykdomą ilgalaikį viešosios infrastruktūros projektą • Taip pat atlikti kiti nežymūs taisyklių pakeitimai/patikslinimai/papildymai, taikomi, teikiant pelno mokesčio deklaracijas už 2019 ir vėlesnius metus.

Pakeistas SAF-T techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų aprašas

VMI prie LR FM viršininkė 2019 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. VA-106 pakeitė Standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų aprašą ir patikslino/papildė šio aprašo 2 priedo „Pridėtinės vertės mokesčio klasifikatorių“, skirtą duomenims apie pridėtinės vertės mokestį klasifikuoti.

Patvirtinta keleivių vežimo organizatorių informacijos teikimo VMI tvarka

Keleivių vežimo organizatoriai privalės iki kito mėnesio 20 d. Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) pateikti praėjusio mėnesio duomenis, susijusius su vežėjo vykdoma keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą veikla, o pirmą kartą duomenys turės būti pateikiami iki š. m. liepos 20 d. už laikotarpį nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2020 m. birželio 30 d. • Tai nustatyta VMI prie LR FM viršininkės 2019 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. VA-117 patvirtintose Keleivių vežimo organizatorių informacijos teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklėse.

Patvirtinta nauja Mokestinės paskolos sutarties FR0284 forma

VMI prie LR FM viršininkė 2019 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. VA-10 pakeitė ir nauja redakcija išdėstė Mokestinės paskolos sutarties FR0284 formą, kuri bus naudojama nuo 2020 m. kovo 1 d. • Naujosios FR0284 formos teisinis pagrindas nesikeičia, tačiau ji pailgėjo vienu punktu ir pasikeitė jos turinys, taip pat pasikeitė FR0284 formos priedo „Mokestinės nepriemokos/baudos už administracinį nusižengimą ir palūkanų sumokėjimo grafikas“ vaizdas.

PVM deklaracijos užpildymo taisyklių pakeitimai

VMI prie LR FM viršininkė 2019 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. VA-99 pakeitė Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos ir kitų su šiuo mokesčiu susijusių formų užpildymo taisykles. Pakeitimais naujomis nuostatomis papildyti PVM deklaracijos FR0600 formos 18 ir 19 laukelių pildymo aprašymai.
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Sausis     2020  
PrATKPŠS
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Naujienos
2020-12-08
Verslo liudijimą 2021 metams įsigyti šiemet galima anksčiau
2020-12-08
VMI skelbs nukentėjusių nuo COVID-19 įmonių atidėtų mokesčių nepriemoką, kai ji didesnė nei 100 tūkst. eurų
2020-07-21
Nauja VMI interneto svetainė
2020-07-09
VMI tikrins vežėjus – stabdys specialiai pažymėtais automobiliais
2020-03-27
Individualią veiklą vykdę gyventojai, kurių veikla dabar ribojama, gali ją nutraukti
2020-03-18
VMI ir „Sodros“ pagalba verslui, nukentėjusiam nuo COVID-19
2020-02-12
Grįžus iš Kinijos, reiktų izoliuotis 2 savaitėms
2020-02-11
Nepasinaudoję mokesčių amnestija, sulaukė VMI dėmesio
2020-01-13
„Sodra“ apie padidėjusias pensijas
2019-09-25
Susigrąžinti pajamų mokesčio permoką už 2018 m. dar gali 27 tūkst. gyventojų
2019-07-16
Turinčius „Luminor/Nordea“ sąskaitą, „Sodra“ prašo pranešti pasikeitusius sąskaitų numerius
2019-07-02
VMI džiaugiasi mokesčių amnestijos rezultatais
2019-06-18
VMI paskelbė naujausius turto deklaracijų išrašus
2019-06-10
Mokslus baigiantiems moksleiviams ir studentams – apie sveikatos draudimą
2019-05-29
VMI ruošia laiškus pamiršusiems sumokėti mokesčius
2019-05-22
VMI ir „Sodros“ konsultacijos – vieno skambučio metu
2019-05-03
Skolininkais „Sodra“ pavertė tūkstančius gyventojų
2019-05-03
Pajamų ir turto deklaravimo rezultatai
2019-04-17
VMI gyventojams pradeda grąžinti pajamų mokesčio permokas
2019-04-11
VMI: dar ne vėlu prisiminti pamirštus mokesčius
2019-04-08
VMI turgavietėse padės ne tik deklaruoti pajamas, bet ir mokys išmaniai tvarkyti apskaitą
2019-04-04
Prašymams susigrąžinti PVM iš Didžiosios Britanijos – savaitė
2019-03-22
Pajamų deklaravimo laikotarpiu VMI ir „Sodra“ gyventojus konsultuoja kartu
2019-03-20
Prasidėjo pajamų ir turto deklaravimas
2019-03-20
PVM sąskaitų faktūrų registrų teikimo i.SAF terminas pratęstas iki kovo 25 d.
2019-03-14
Finansinės ataskaitos Registrų centrui šiemet teikiamos sparčiau
2019-02-22
VMI skubina pateikti prašymus dėl PVM susigrąžinimo iš Didžiosios Britanijos
2019-02-19
Mokesčių inspekcija grąžina žemės mokesčio permokas
2019-01-31
150 tūkst. mokesčių mokėtojų VMI atleido nuo delspinigių
2019-01-29
VMI verslaujančius gyventojus kviečia išbandyti virtualų buhalterį i.APS

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama