SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ prenumerata 2023 metams NEBEPRIIMAMA • • • • • Dėkojame savo skaitytojams už daugiau nei 25 metus trūkusį bendravimą ir linkime visiems sėkmingos dabarties ir daug žadančios ateities.
2020 m. sausio 7 d.
Nr. 1 (1132) Rubrikos         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

Buhalteriams, finansininkams ir finansų specialistams – mokymai

Siekiantiems tapti tarptautinio lygio specialistu ir patvirtinti savo kompetenciją tarptautiniu diplomu – programos „Buhalteris profesionalas“ kursas L5 „Buhalteris analitikas“.
 

Darbo sutarties (ne)keitimas dėl padidėjusios MMA

Nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojus naujiems minimaliosios mėnesinės algos (607 Eur) ir minimaliojo valandinio atlygio (3,72 Eur) dydžiams, Valstybinė darbo inspekcija paaiškina, kada reikia keisti darbuotojų darbo sutartis, o kada – ne.
 

Darbuotojų saugos ir sveikatos paslaugų teikėjams – naujas informacijos teikimo VDI aprašas

Vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius 2019 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. EV-372 patvirtino naują Juridinių ir fizinių asmenų, pagal sutartis su darbdaviais atliekančių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų funkcijas ar jų dalį, informacijos teikimo Valstybinei darbo inspekcijai tvarkos aprašą (anksčiau tokį aprašą tvirtindavo socialinės apsaugos ir darbo ministras) • Vadovaujantis šiuo aprašu, visi Lietuvos juridiniai ir fiziniai asmenys, pagal sutartis su darbdaviais atliekantys darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) tarnybų funkcijas ar jų dalį, kasmet (už kiekvienus praėjusius metus – iki einamųjų metų kovo 1 d.) turės Valstybinei darbo inspekcijai (VDI) pateikti informaciją: apie darbdavius, kuriems teikė DSS paslaugas, taip pat DSS specialistų ir/ar profesinės sveikatos specialistų, atlikusių DSS tarnybų funkcijas ar jų dalį, skaičių • Tuo tikslu reikės užpildyti aprašo priede nurodytą Juridinio ir fizinio asmens teikiamos informacijos apie darbdavius, kuriems teikė DSS paslaugas, ir darbuotojų DSS specialistų, atlikusių DSS tarnybų funkcijas ar jų dalį, skaičių formą (anksčiau minėtos informacijos teikimui buvo patvirtinti 2 priedai – atskirai juridiniams asmenims ir atskirai fiziniams asmenims) ir pateikti tik elektroniniu būdu, prisijungus prie VDI Elektroninių paslaugų darbdaviams sistemos (EPDS), nes kitu būdu pateiktos informacijos VDI nepriims.
 

Gegužės 1 d. įsigalios Labdaros ir paramos įstatymo pakeitimai

2020 m. gegužės 1 d. įsigalios Labdaros ir paramos įstatymo pakeitimai, pagal kuriuos paramos teikimo principai, apribojimai ir paramos valdymo taisyklių bei paramos teikimo turinio ir viešinimo reikalavimai bus taikomi ir valstybės ir/ar savivaldybės bendrovių paskesnių eilių patronuojamosioms bendrovėms.
 

Gyventojų pajamų deklaraciją kovą pakeis naujas EDS vedlys

Šiemet iš esmės keisis gyventojų pajamų deklaravimo metodas: GPM308 formos pildymą pakeis Elektroninio deklaravimo (EDS) vedlys • Kaip ir kiekvienais metais Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) gyventojams suformuos preliminarias pajamų mokesčio deklaracijas, o jas gyventojai, deklaruodami pajamas už 2019 metus, pildys su EDS vedliu: klausimų – atsakymų principu • Deklaravimo startą VMI šiais metais numato skelbti anksčiau nei įprastai – kovo mėnesio pradžioje, gavus ir apdorojus trečiųjų šalių (darbdavių, bankų, švietimo įstaigų, draudimo bendrovių ir pan.) pateiktus duomenis, reikalingus deklaracijai užpildyti • Tuomet ir bus atvertas naujas EDS vedlys.
 

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pasikeitimai dėl NPD ir progresinio pajamų mokesčio tarifo taikymo

Valstybinė mokesčių inspekcija pristatė 2019 m. gruodžio 12 d. Seimo priimtą Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 2, 6, 16, 20, 21 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1335 2, 4 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymą, kuriuo buvo pakeistos Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatos dėl 2020 m. ir vėlesniais metais taikytino progresyvaus pajamų mokesčio tarifo ir neapmokestinamojo pajamų dydžio taikymo.
 

Gyventojų pajamų mokesčio tarifai

Nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujas 32 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifas, kuris taikomas su darbo santykiais (ar jų esmę atitinkančiais santykiais) susijusių metinių pajamų daliai, 2020 metais viršijančiai 84 vidutinius darbo užmokesčius (VDU), o 2021 m. ir vėlesniais metais, viršijančiai 60 VDU • Valstybinė mokesčių inspekcija parengė lentelę, kurioje pateikiami 2019 m. ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais taikomi gyventojų pajamų mokesčio tarifai, kurie priklauso nuo pajamų rūšies ir jų dydžio.
 

Jaunoms šeimoms – palankesnės sąlygos įsigyti pirmąjį būstą regionuose

Vasario 1 d. įsigalios įsigalios Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymo pakeitimai, sudarantys palankesnes sąlygas jaunoms šeimoms apsirūpinti pirmuoju nuosavu būstu, perkant ar statant jį tam tikruose Lietuvos regionuose.
 

Kada (ne)taikoma pajamų mokesčio lengvata papildomam (savanoriškam) sveikatos draudimui? (I dalis)

Valstybinė mokesčių inspekcija papildė Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 str. 1 dalies, kurioje apibrėžtos gyventojų pajamų mokesčiu neapmokestinamosios pajamos, 14 ir 14-1 punktų apibendrintą paaiškinimą (komentarą), paaiškindama pajamų mokesčio lengvatos taikymo tvarką, kai darbdavys darbuotojo naudai sumoka įmokas už papildomą (savanorišką) sveikatos draudimą.
 

Kada (ne)taikoma pajamų mokesčio lengvata papildomam (savanoriškam) sveikatos draudimui? (II dalis)

VMI papildytas Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 str. 1 dalies 14-1 punkto apibendrintas paaiškinimas (komentaras).
 

Kaip gali būti derinami darbo ir šeimos įsipareigojimai?

Valstybinė darbo inspekcijos rekomendacijos, kaip darbdaviai gali padėti darbuotojams derinti darbą su šeiminiais įsipareigojimais.
 

Keičiasi motinystės, ligos ir nedarbo išmokos

„Sodra“ pranešė, kad nuo šių metų pradžios ūgtelėjo minimalios motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros, ligos, nedarbo  išmokos, taip pat padidėjo ir socialinio draudimo išmokų „lubos“, o motinystės išmokas vėl gaus tos mamos, kurios nėštumo metu nedirbo ir nebuvo apdraustos.
 

Komandiruočių dienpinigių apmokestinimas gyventojų pajamų mokesčiu

VMI prie LR FM paaiškino dienpinigių apmokestinimo gyventojų pajamų mokesčiu tvarką, vykstant į užsienio komandiruotes nuo 2020 m. sausio 1 d. ir vykstant į komandiruotes Lietuvoje.
 

Loterijų ir lošimų organizatoriams aktualūs pasikeitimai

Valstybinė mokesčių inspekcija pristatė Loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo pakeitimus, kurie įsigaliojo sausio 1 d. ir įsigalios gegužės 1-ąją, taip pat naujos redakcijos Loterijų įstatymo bei pakeisto Labdaros ir paramos įstatymo nuostatas, įsigaliosiančias nuo gegužės 1 d.
 

Metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U formų užpildymo taisyklių pakeitimai

VMI prie LR FM viršininkė 2019 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. VA-100 pakeitė Metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U formų užpildymo taisykles, į kurias, perkeltos Projektų priskyrimo prie ilgalaikių viešosios infrastruktūros projektų tvarkos aprašo, patvirtinto finansų ministro 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. 1K-268, nuostatos, nurodančios, kokią informaciją VMI turės pateikti projekto vykdytojas kartu su metine pelno mokesčio deklaracija laisvos formos dokumente apie vykdomą ilgalaikį viešosios infrastruktūros projektą • Taip pat atlikti kiti nežymūs taisyklių pakeitimai/patikslinimai/papildymai, taikomi, teikiant pelno mokesčio deklaracijas už 2019 ir vėlesnius metus.
 

Mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo kalendorius

Mokesčių, kuriuos reikia deklaruoti ir sumokėti iki sausio 15 d., kalendorius.
 

Mokestis už nepavojingųjų atliekų sąvartyne šalinamas atliekas nesikeičia

Sausio 1 d. įsigaliojo Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo pakeitimas, kuriuo paliktas toks pat mokesčio tarifas už nepavojingųjų atliekų sąvartyne šalinamas atliekas, koks galioja nuo 2018 metų, t. y. 5 Eur už 1 toną faktiškai pašalintų atliekų (anksčiau 2020 metams buvo numatytas 5,5 karto didesnis mokestis – 27,51 Eur už toną faktiškai pašalintų atliekų).
 

Mokomoji vaizdo medžiaga apie ilgalaikį materialųjį turtą

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba parengė naują mokomąją vaizdo medžiagą „Ilgalaikis materialusis turtas. 12-asis verslo apskaitos standartas".
 

Nauja pareiga VMI – padėti užpildyti deklaracijas ir prašymus dėl paramos skyrimo

Sausio 1 d. įsigaliojo Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pataisos, įtvirtinančios mokesčio administratoriaus pareigą pas jį atvykusiems gyventojams padėti užpildyti deklaracijas ir/ar prašymus pervesti dalį pajamų mokesčio paramos gavėjams ir/ar politinėms partijoms (FR0512 forma) bei panaikinančios darbuotojų prievolę informuoti darbdavį apie savo gyvenamosios vietos savivaldybę metų pabaigoje.
 

Naujovės keleivių pavežėjams pagal užsakymą ir taksi vairuotojams

Susisiekimo ministras priėmė 3 įsakymus, kuriais pakeista keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą ir taksi paslaugas teikiančių subjektų veiklą reglamentuojanti tvarka • Atnaujinimais nustatyti skiriamieji ženklai keleivių vežėjams pagal užsakymą, taip pat reglamentuota pranešimų apie numatomą vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą ar taksi veiklą teikimo tvarka bei įtvirtinti nauji apipavidalinimo reikalavimai taksi automobiliams.
 

Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo pakeitimai gyventojams nuo 2020 m.

2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo pakeitimai, kuriais sumažinta fiziniams asmenims nuosavybės teise priklausančių ar jų įsigyjamų gyvenamosios, sodų, garažų, fermų, šiltnamių, ūkio, pagalbinio ūkio, mokslo, religinės, poilsio paskirties statinių (patalpų), žuvininkystės statinių ir inžinerinių statinių neapmokestinamoji vertė, taip pat didėja minimalus nekilnojamojo turto mokesčio tarifas iki 0,5 proc. (buvo 0,3 proc.) nekilnojamojo turto mokestinės vertės.
 

Nenuolatinių Lietuvos gyventojų 2019 m. pajamoms deklaruoti – nauja metinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM314 forma ir jos 2 priedai

VMI prie LR FM viršininkė 2019 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. VA-112 patvirtino nenuolatinio Lietuvos gyventojo metinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM314 formą ir jos priedų GPM314A „Su darbo santykiais susijusios pajamos, gautos Lietuvoje“, GPM314B „Lietuvoje gautos pajamos“ formas, kurios pakeitė ankstesnę GPM309 formą ir yra skirtos nenuolatiniams Lietuvos gyventojams deklaruoti 2019 ir vėlesniais metais Lietuvoje gautas pajamas, bei šios naujosios deklaracijos GPM314 formos ir jos priedų užpildymo ir pateikimo taisykles • Taip pat prie taisyklių pridėti 7 priedai (pagalbinė medžiaga) • Be to, VMI prie LR FM viršininkė 2019 m. gruodžio 20 d. priėmė įsakymą Nr. VA-111, kuriame nustatyta, kad Metinė nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio deklaracijos GPM309 forma teikiama nenuolatiniams Lietuvos gyventojams deklaruojant 2018 ir ankstesniais metais gautas pajamas ar tikslinant jau pateiktas šių mokestinių laikotarpių deklaracijas.
 

Nuo gegužės VDI inspektoriai galės atlikti kontrolinius pirkimus

Gegužės 1 d. įsigalios Valstybinės darbo inspekcijos įstatymo Nr. IX-1768 9 straipsnio pakeitimo įstatymas, suteikiantis Valstybinės darbo inspekcijos inspektoriams naują teisę – atlikti kontrolinius pirkimus, kurių tikslas yra nustatyti nelegalų, nedeklaruotą darbą ar nedeklaruotą savarankišką veiklą.
 

Optometrinės priežiūros paslaugų ir prekių apmokestinimas PVM bei PVM atskaita

Valstybinė mokesčių inspekcija klausimų-atsakymų forma paaiškino apie optometrinės priežiūros paslaugų ir prekių apmokestinimą pridėtinės vertės mokesčiu (PVM) bei su šia veikla susijusių prekių/įrangos PVM atskaitos.
 

Pagal „call-of stock“ schemą išvežtų/gautų prekių, laikinai išgabentų/atgabentų prekių registravimas apskaitos žurnaluose

VMI prie LR FM viršininkė 2019 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. VA-107 pakeitė ir nauja redakcija išdėstė 2004 03 01 įsakymą Nr. VA-27 bei patvirtino nuo sausio 1 d. galiojančias trejas taisykles: PVM įstatymo 4-2 str. nurodytais tikslais išvežtų į kitą Europos Sąjungos (ES) valstybę narę bei pristatytų iš kitos ES valstybės narės prekių registravimo taisykles; PVM įstatymo 5-1 str. 2 dalies 5–7 punktuose nurodytais tikslais į kitą ES valstybę narę išvežtų prekių registravimo taisykles; Prekių, kurios PVM įstatymo 5-1 str. 2 dalies 5 punkte nurodytoms paslaugoms atlikti iš kitos ES valstybės narės atgabentos į Lietuvą, taip pat suteiktų paslaugų (įskaitant tam sunaudotas prekes) apskaitos tvarkymo taisykles.
 

Pakeista kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarka

Vyriausybė 2019 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1297 pakeitė savo ankstesnį 2018 10 24 nutarimą Nr. 1056 ir juo patvirtintą Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašą • Pakeitimais iki 2020 m. spalio 31 d. nukeltas įpareigojimas Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) nustatyti kasos aparatais užfiksuotų duomenų nepakeičiamumo ir tokių duomenų prieinamumo VMI techninius reikalavimus, pakeičiant ir minėtų techninių reikalavimų taikymo terminus • Atsižvelgiant į tai, kad VMI neįdiegė Išmaniųjų elektroninių kasos aparatų posistemio (i.EKA), todėl ne 2020 m. gegužės 1 d., o 2021 m. gegužės 1 d. įsigalios nuostata, pagal kurią nebus reikalaujama naudoti kasos aparatų, kai prekių pardavimo ir/arba paslaugų suteikimo ūkinių operacijų duomenys bus fiksuojami tiesiogiai i.EKA • Be to, nustatyta, kad nuo 2021 m. lapkričio 1 d. (o ne 2020 m. lapkričio 1 d.) kasos aparatai turės būti naudojami prekiaujant alkoholiniais gėrimais, tabako gaminiais arba variklių degalais minėto aprašo 23.15–23.18 ir 23.23 papunkčiuose nurodytais atvejais.
 

Pakeistas SAF-T techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų aprašas

VMI prie LR FM viršininkė 2019 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. VA-106 pakeitė Standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų aprašą ir patikslino/papildė šio aprašo 2 priedo „Pridėtinės vertės mokesčio klasifikatorių“, skirtą duomenims apie pridėtinės vertės mokestį klasifikuoti.
 

Parama organizacijoms, partijoms bei profsąjungoms el. būdu – tik nuo 2022 m.

Atsižvelgus į paramos gavėjų prašymą, VMI prie LR FM viršininkė 2019 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. V-102 priėmė sprendimą ir nustatė pereinamąjį 2 metų laikotarpį, per kurį paramą nuo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio, bus galima teikti ne tik elektroniniu būdu • Pereinamasis laikotarpis numatytas nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2022 m. sausio 1 d., kuomet skirti paramą paramos gavėjų statusą turintiems juridiniams asmenims, meno kūrėjams, taip pat politinėms partijoms ir profesinėms sąjungoms arba profesinių sąjungų susivienijimams bus galima teikiant Prašymą pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (ar) politinėms partijoms (FR0512 forma) ne tik elektroniniu būdu, bet ir užpildant popierinį prašymą.
 

Paskelbtas vadovauti negalinčių asmenų sąrašas

Registrų centras pradėjo viešai skelbti informaciją apie fizinius asmenis, kuriems teismas apribojo teisę laikinai užimti vadovaujančias pareigas įmonėse ar organizacijose.
 

Patvirtinta keleivių vežimo organizatorių informacijos teikimo VMI tvarka

Keleivių vežimo organizatoriai privalės iki kito mėnesio 20 d. Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) pateikti praėjusio mėnesio duomenis, susijusius su vežėjo vykdoma keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą veikla, o pirmą kartą duomenys turės būti pateikiami iki š. m. liepos 20 d. už laikotarpį nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2020 m. birželio 30 d. • Tai nustatyta VMI prie LR FM viršininkės 2019 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. VA-117 patvirtintose Keleivių vežimo organizatorių informacijos teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklėse.
 

Patvirtinta nauja Mokestinės paskolos sutarties FR0284 forma

VMI prie LR FM viršininkė 2019 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. VA-10 pakeitė ir nauja redakcija išdėstė Mokestinės paskolos sutarties FR0284 formą, kuri bus naudojama nuo 2020 m. kovo 1 d. • Naujosios FR0284 formos teisinis pagrindas nesikeičia, tačiau ji pailgėjo vienu punktu ir pasikeitė jos turinys, taip pat pasikeitė FR0284 formos priedo „Mokestinės nepriemokos/baudos už administracinį nusižengimą ir palūkanų sumokėjimo grafikas“ vaizdas.
 

Pelno mokesčio įstatymo pakeitimai nuo 2020 m.

Sausio 1 d. įsigaliojo Pelno mokesčio įstatymo (PMĮ) pakeitimai, įtvirtinę naujas PMĮ teisinio reguliavimo nuostatas, kurias trumpai pristatė Valstybinė mokesčių inspekcija.
 

Per krizę sumažintų pensijų ir kitų socialinių išmokų dalinis kompensavimas

2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo Valstybinių socialinio draudimo našlių ir našlaičių, maitintojo netekimo, ištarnauto laiko, valstybinių pensijų, kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas, rentų, kompensacinių išmokų, šalpos, slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinių kompensacijų dalinio kompensavimo įstatymas, kuriuo remiantis bus kompensuota 10 proc. per krizę sumažintos valstybinės ir kitos pensijos, kompensacijos bei rentos, kurios iki šiol buvo likusios nekompensuotos.
 

PVM deklaracijos užpildymo taisyklių pakeitimai

VMI prie LR FM viršininkė 2019 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. VA-99 pakeitė Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos ir kitų su šiuo mokesčiu susijusių formų užpildymo taisykles. Pakeitimais naujomis nuostatomis papildyti PVM deklaracijos FR0600 formos 18 ir 19 laukelių pildymo aprašymai.
 

Socialinio draudimo įmokų tarifai nuo 2020 m.

Nuo 2020 m. sausio 1 d. pasikeitė kai kurie „Sodros“ įmokų tarifai draudėjams, turintiems samdomų darbuotojų, taip pat ir savarankiškai dirbantiems asmenims.
 

VĮ „Regitra“ jau išduoda tarptautinius vairuotojo pažymėjimus

„Regitra“ jau išduoda dviejų tipų tarptautinius vairuotojo pažymėjimus, kurie reikalingi keliaujantiems ir vairuojantiems tose užsienio šalyse, kurios nepriklauso Europos Sąjungai ar Europos Ekonominei Erdvei, t. y. galioja tose šalyse, kurios yra prisijungusios prie Vienos konvencijos (pvz., Izraelyje, Kuboje) ir prie Ženevos konvencijos (pvz., Australijoje, Japonijoje ar Tailande) • Tarptautinis vairuotojo pažymėjimas – tai papildomas dokumentas prie nacionalinio vairuotojo pažymėjimo.
 

VMI apie Vokietijos mokesčių administratoriaus parengtų pažymų tvirtinimą

Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) paaiškino, kaip galėtų būti užpildoma Vokietijos Federacinės Respublikos mokesčių administratoriaus parengta pažymos ES/EEE forma.
 

VMI mokamų rinkliavų ir įmokų kodų sąrašo pakeitimai

VMI viršininkė ir Muitinės departamento generalinis direktorius 2019 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. VA-114/1B-1226 pakeitė Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų, mokamų į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, kodų sąrašą • Sausio 15 d. įsigaliosiančiais pakeitimais patikslinti penkių įmokų pavadinimai, o dvi įmokų eilutės – panaikintos.
 

Žemės mokesčio įstatymo pakeitimai nuo 2020 m.

Valstybinė mokesčių inspekcija pristatė nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojusius Žemės mokesčio įstatymo pakeitimus.
 
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Sausis     2020  
PrATKPŠS
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Naujienos

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama