SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2022 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 7 mėn. prenumeratos kaina – 63 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2022 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 7 mėn. prenumeratos kaina – 63 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2019 m. gruodžio 17 d.
Nr. 47 (1131) StraipsniaiĮstatymaiNuo kitų metų vidurio – automobilių...         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

Nuo kitų metų vidurio – automobilių registracijos mokestis

2020 m. liepos 1 d. įsigalios Motorinių transporto priemonių registracijos mokesčio įstatymas, kuriame reglamentuota motorinių transporto priemonių apmokestinimo transporto priemonių registracijos mokesčiu nuo kitų metų vidurio tvarka.

Transporto priemonių registracijos mokesčio objektu įtvirtintas M1 klasei ar N1 klasei (lengvojo arba lengvojo krovininio automobilio) priskirtos motorinės transporto priemonės, išskyrus istorinės (prieš 30 metų ar anksčiau pagamintos) motorinės transporto priemonės, kuriai:

 • valdytojas atlieka registraciją,
 • išmetamas anglies dioksido (CO) dydis, kuris nurodytas duomenų šaltiniuose.

M1 klasei priskiriamos transporto priemonės keleiviams vežti, turinčios ne daugiau kaip 8 sėdimas vietas keleiviams ir 1 sėdimą vietą vairuotojui (lengvasis automobilis).

N1 klasei priskiriamos transporto priemonės kroviniams vežti, kurios techniškai leistina pakrautos transporto priemonės (bendroji) masė ne didesnė kaip 3,5 t (lengvasis krovininis automobilis) ir kuri atitinka Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų, patvirtintų Valstybinės kelių transporto inspekcijos viršininko 2008 12 02 įsakymu Nr. 2B-479, 9.11, 9.12, 9.13 papunkčiuose nustatytas papildomas sąlygas (pvz., salone yra ne daugiau kaip 2 eilės sėdynių, salonas nuo krovinių skyriaus atskirtas pertvara, užtikrinančia krovinio nepatekimą į keleivių saloną staigiai stabdant).

Motorinių transporto priemonių, kurioms valdytojas atlieka registraciją, vadovaujantis Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 27 str. 2 dalies 4 punkto nuostatomis, išmetamas CO kiekis nėra mokesčio objektas.

Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 27 str. 2 dalis nustato, kad motorinės transporto priemonės ir/ar priekabos registruojamos neterminuotai, išskyrus šioje dalyje nustatytus atvejus. Motorinės transporto priemonės ir/ar priekabos gali būti registruojamos tik laikinai, kai dėl jų registravimo kreipiasi:

 • asmuo, kurio teisėtą buvimą Lietuvoje riboja įstatymai ar kiti teisės aktai (šiuo atveju motorinė transporto priemonė ir/ar priekaba registruojama asmens teisėto buvimo Lietuvoje laikotarpiui);
 • laikinai Lietuvoje gyvenantis, tačiau nelaikomas Lietuvos Respublikos gyventoju asmuo (šiuo atveju motorinė transporto priemonė ir/ar priekaba registruojama laikotarpiui iki 6 mėnesių);
 • asmuo, kurio transporto priemonės valdymo terminas apribotas transporto priemonės valdymą patvirtinančiu dokumentu (šiuo atveju motorinė transporto priemonė ir/ar priekaba registruojama jos valdymo laikotarpiui);
 • asmuo, valdantis iš Lietuvos išvežamą motorinę transporto priemonę ir/ar priekabą, kurių registracijos, privalomosios techninės apžiūros dokumentai ar leidimas laikinai dalyvauti viešajame eisme (ir nėra apribojimų dalyvauti viešajame eisme) negalioja Lietuvoje arba užsienio valstybėje (šiuo atveju transporto priemonė registruojama laikotarpiui iki mėnesio).

 

Mokestį mokės motorinės transporto priemonės valdytojas, atliekantis jos registraciją Kelių transporto priemonių registre.

Registracija nebus laikomi atvejai, kai keičiasi šie transporto priemonės valdytojo duomenys:

 • juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir/ar pavardė, o
 • po duomenų pakeitimo faktinis motorinės transporto priemonės valdytojas nesikeičia.

Motorinių transporto priemonių registracijos mokesčio įstatyme detaliai reglamentuojamas mokesčio apskaičiavimas, sumokėjimas ir grąžinimas.

Mokesčio dydžiai, apskaičiuoti pagal mokesčio mokėtojo Kelių transporto priemonių registre registruojamos motorinės transporto priemonės išmetamą CO kiekį ir degalų rūšį, nustatyti Motorinių transporto priemonių registracijos mokesčio įstatymo 1 priede. Apskaičiuojant mokestį, mokestis dauginamas iš mokestinių metų vartotojų kainų indeksavimo koeficiento.

Transporto priemonių registracijos mokesčio dydis sieks nuo 13,50 Eur iki 540 Eur, priklausomai nuo automobilio rūšies ir nuo CO emisijos, jei ji viršys 130 gramų CO kilometrui.

Mokesčio dydis už dyzelinį automobilį svyruos:

 • nuo 30 Eur (jei jis išmeta nuo 131 iki 140 g/km CO)
 • iki 540 Eur (jei jis išmeta daugiau nei 301 g/km CO).

Mokestis už benzininius automobilius nustatytas toks: 15 Eur teks mokėti, jei toks automobilis išmeta nuo 131 iki 140 g/km CO, o maksimalų 270 Eur – jei automobilis išmeta daugiau nei 301 g/km CO2.

Mokestis už dujomis varomus automobilius bus dar mažesnis:

 • jei dujinis automobilis išmeta nuo 131 iki 140 g/km CO, mokestis siektų 13,50 Eur, o
 • už išmetančius daugiau nei 301 g/km CO2243 Eur.

Nustatyta, kad mokestis turės būti sumokamas iki motorinės transporto priemonės registracijos Kelių transporto priemonių registre.

Mokestis, sumokėtas šio įstatymo nustatyta tvarka, grąžinamas vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka, pateikus dokumentus, įrodančius, kad transporto priemonė greičiau negu per 90 dienų nuo pirmojo registravimo Kelių transporto priemonių registre buvo iš jo išregistruota ir išgabenta iš Lietuvos Respublikos teritorijos.

Nesumokėjus mokesčio, motorinės transporto priemonės registracija Kelių transporto priemonių registre nebus atliekama.

Motorinių transporto priemonių registracijos mokesčio įstatymas, jį pasirašius prezidentui Gitanui Nausėdai, įsigalios 2020 m. liepos 1 d., o iki šios datos Vyriausybė įpareigota parengti Miškų sodinimo programą, paskirti ją koordinuojančią valstybės instituciją ir nustatyti, kokia mokesčio dalis yra kasmet skiriama šios programos įgyvendinimui.

 
Kiti temos „Įstatymai“ straipsniai

Keičiasi NPD ir atsiranda naujas 32 proc. pajamų mokesčio tarifas

Seimas priėmė Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pataisas, kuriame pakeisti neapmokestinamieji pajamų dydžiai (NPD), 2020-2021 metais mėnesio NPD didinant po 50 eurų, todėl NPD didės lėčiau, nei buvo įtvirtinta 2018 06 28 priimtame Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme Nr. XIII-1335 • Taigi, 2020 m. bus taikomas ne 400 Eur, o 350 Eur mėnesio NPD, 2021 m. – ne 500 Eur, bet 400 Eur mėnesio NPD, tačiau ribotą darbingumą ir neįgalumą (nustatytus specialiuosius poreikius) turintiems asmenims NDP pakeltas • Taip pat pakeistos mėnesio ir metinio NPD taikymo formulės, pagal kurias apskaičiuojami gyventojo gautoms su darbo santykiais susijusioms pajamoms taikytini mėnesio NPD ir metiniai NPD 2020 ir 2021 bei vėlesniais metais • Be to, didesnes darbines (ir ne tik) pajamas gaunantiems asmenims 5 procentiniais punktais iki 32 proc. (vietoje 27 proc.) padidintas pajamų mokesčio tarifas.

Keisis politinių partijų ir kampanijų finansavimo tvarka

2020 m. sausio 1 d. įsigalios Politinių partijų ir Politinių partijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymų pakeitimai, reglamentuojantys naują politinių partijų ir kampanijų finansavimo tvarką, kuri leis atidžiau kontroliuoti, iš kokių šaltinių lėšas gauna partijos ir kaip tie pinigai išleidžiami • Už neteisėtą politinių partijų ir politinių kampanijų dalyvių finansavimą numatyta atsakomybė, sankcijas įtvirtinant Baudžiamojo ir Administracinių nusižengimų kodeksų pataisose.

Kitų metų liepos 1-ąją įsigalios naujos redakcijos Žemės gelmių įstatymas

Dar 1995 m. priimtą ir nauja redakcija dėstytą 2001 m. Žemės gelmių įstatymą nuo 2020 m. liepos 1 d. pakeis naujas Žemės gelmių įstatymas, kuriame, be kitų pakeitimų, išvardinti ir atvejai, kada žemės gelmių išteklius ar ertmes bus galima naudoti be leidimo • Pvz., asmenims, vykdantiems žemės ūkio veiklą, išskyrus žemės ūkio produktų perdirbimą ir iš jų pagamintų maisto ar ne maisto produktų realizavimą, leidimo nereikės, jei iš vandenvietės bus išgaunama mažiau kaip 100 kub. metrų gėlo požeminio vandens per parą (skaičiuojant metinį vidurkį) ir tik išgaunant 100 ir daugiau kub. metrų vandens leidimas ūkininkams bus privalomas • Taip pat nuo kitų metų liepos 1-osios įsigalios ir Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo pakeitimai, nustatantys mokesčio už požeminį vandenį tarifą, kuris bus taikomas fiziniams ir juridiniams asmenims už žemės ūkio veiklai naudojamą požeminį vandenį, išskyrus naudojamą žemės ūkio produktams perdirbti ir iš jų pagamintiems maisto ar ne maisto produktams realizuoti (3 centai už kub. metrą).

Priimtas galutinis „vaiko pinigų“ scenarijus

Seimas pagaliau priėmė galutinį sprendimą dėl vadinamųjų vaiko pinigų, pakeisdamas Išmokų vaikams įstatymą • Nuo sausio 1-osios universali išmoka vaikui sieks 60,06 Eur ir bus mokama visiems vaikams, tarp jų ir neįgaliems vaikams, o papildomai skiriama išmoka gausių ir nepasiturinčių šeimų vaikams bei neįgaliesiems vaikams – 40,17 Eur per mėnesį • Tai reiškia, kad neįgalus, gausių ir nepasiturinčių šeimų vaikas kas mėnesį iš viso gaus 100,23 Eur • Nuo 2021 m. sausio 1 d. universalios išmokos vaikui dydis bus padidintas dar kartą – nuo 60,06 Eur iki 70,20 Eur per mėnesį.

Sumažintas gyventojų nekomercinės paskirties nekilnojamojo turto neapmokestinamasis dydis

Seimas priėmė Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo pakeitimus, pagal kuriuos nuo 2020 m. nekilnojamojo turto mokesčiu bus apmokestintas fizinių asmenų brangesnis nei 150 tūkst. (šiuo metu – 220 tūkst. eurų) nekomercinės paskirties (gyvenamosios, sodų, garažų, fermų, šiltnamių, ūkio, pagalbinio ūkio, mokslo, religinės, poilsio paskirties statinių (patalpų), žuvininkystės statinių ir inžinerinių statinių) nekilnojamasis turtas • Šeimoms, auginančioms 3 ir daugiau vaikų arba neįgalų vaiką nustatytas didesnis neapmokestinimo (iki 200 tūkst. eurų) dydis (šiuo metu – 286 tūkst. eurų) • Taip pat nuo 0,3 proc. iki 0,5 proc. padidintas minimalus nekilnojamojo turto mokesčio tarifas. 
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Sausis     2020  
PrATKPŠS
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Naujienos

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama