SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2022 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 8 mėn. prenumeratos kaina – 64 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2022 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 8 mėn. prenumeratos kaina – 64 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2019 m. gruodžio 17 d.
Nr. 47 (1131) StraipsniaiDeklaravimasNuolatinių Lietuvos gyventojų 2019 m. ...         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

Nuolatinių Lietuvos gyventojų 2019 m. pajamoms deklaruoti – nauja pavyzdinė pajamų mokesčio deklaracijos GPM311 forma ir 8 jos priedai

Nuolatiniai Lietuvos gyventojai, deklaruodami 2019 ir vėlesniais metais gautas (uždirbtas) pajamas, VMI turės teikti naują pajamų mokesčio deklaracijos GPM311 formą ir jos priedus.

Galės būti pildoma tiek popierinė deklaracijos GPM311 forma (skirta elektroninėmis paslaugomis nesinaudojantiems gyventojams), tiek elektroninė deklaracijos GPM311 forma (skirta deklaruoti pajamas elektroniniu būdu), naudojantis VMI programine priemone – vedliu.

 

VMI prie LR FM viršininkė 2019 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. VA-93, kuris įsigalios 2020 m. sausio 1 d., patvirtino naujas:

 • pavyzdinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM311 formą ir jos 8 priedų GPM311B, GPM311C, GPM311D1, GPM311D2, GPM311E, GPM311F1, GPM311F2, GPM311G formas bei
 • pavyzdinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM311 formos ir jos priedų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisykles.

Be to, patvirtinti ir 8 taisyklių priedai, kuriuose pateikiami atskiroms pajamų rūšims deklaruoti skirti kodai ir taikomi gyventojų pajamų mokesčio tarifai (5 proc., 15 proc., 20 proc. ir 27 proc., kurie priklauso nuo pajamų rūšies ir pajamų dydžio (VDU), nedeklaruojamų neapmokestinamųjų pajamų sąrašas, taip pat tikslinių teritorijų ir užsienio valstybių kodų sąrašai, deklaracijos užpildymo pavyzdžiai, pajamų mokesčio apskaičiavimo formulės ir kita informacija.

Taigi, prie taisyklių yra pridėti šie priedai (pagalbinė medžiaga):

 • 1 priedasApmokestinamųjų pajamų rūšių kodų ir pajamų mokesčio tarifų sąrašas“, kuriame nurodyta, kokie pajamų mokesčio tarifai tam tikros rūšies pajamoms taikomi 2019 m.,

 • 2 priedasNedeklaruojamų neapmokestinamųjų pajamų sąrašas“, kuriame pateikiamas sąrašas neapmokestinamųjų pajamų, kurios gali būti deklaruojamos nuolatinio Lietuvos gyventojo pageidavimu,

 • 3 priedasTikslinių teritorijų sąrašas“, kuriame išvardytos teritorijos, įtrauktos į finansų ministro 2001 12 22 įsakymu Nr. 344 „Dėl Tikslinių teritorijų sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Tikslinių teritorijų sąrašą,

 • 4 priedasŠalių, teritorijų ir jų kodų sąrašas“, kuriame išvardytos valstybės (teritorijos) ir joms žymėti skirti kodai,

 • 5 priedasDvigubo apmokestinimo išvengimo sutartyse nustatytų gyventojams išmokamų dividendų, palūkanų ir honorarų maksimalių tarifų, atskaitomų iš Lietuvoje mokėtinos sumos, sąrašas",

 • 6 priedas2019 m. Metinio neapmokestinamojo pajamų dydžio apskaičiavimas“, kuriame pateikiamos metinio NPD apskaičiavimo formulės bei paaiškinimai (įskaitant dėl metinio NPD dalies apskaičiavimo galutinai iš Lietuvos išvykstantiems gyventojams),

 • 7 priedasPajamų mokesčio apskaičiavimo nuo 2019 m. pajamų pavyzdžiai“, kuriame pateikiami pajamų mokesčio nuo su darbo santykiais susijusių pajamų, ligos pašalpų, individualios veiklos pajamų, turto pardavimo pajamų ir kitų pajamų rūšių apskaičiavimo pavyzdžiai,

 • 8 priedasApmokestinamųjų pajamų ir pajamų mokesčio apskaičiavimas“, kuriame, atsižvelgiant į galimų situacijų, gaunamų pajamų įvairovę, taikomas mokesčio lengvatas, yra pateiktos formulės, pagal kurias perskaičiuojamos pajamos ir apskaičiuojamos galutinės mokėtinos ar grąžintinos pajamų mokesčio sumos.

Naujose taisyklėse nustatyta nuolatinio Lietuvos gyventojo 2019 m. ir vėlesnių metų:  

 • pavyzdinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM311 formos ir jos 8 priedų GPM311B, GPM311C, GPM311D1, GPM311D2, GPM311E, GPM311F1, GPM311F2, GPM311G arba
 • programinės priemonės – vedlio – sudarytos Pajamų mokesčio deklaracijos GPM311 formos užpildymo, pateikimo ir tikslinimo tvarka.

Taip pat taisyklių nuostatos taikomos 2019 m. ir vėlesniu mokestiniu laikotarpiu galutinai iš Lietuvos išvykstantiems gyventojams, deklaruojantiems nuo mokestinio laikotarpio sausio 1 d. iki išvykimo dienos gautas pajamas.

Nustatyta, kad pagal šias taisykles užpildytos pavyzdinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM311 forma ir jos 8 priedų GPM311B, GPM311C, GPM311D1, GPM311D2, GPM311E, GPM311F1, GPM311F2, GPM311G formos mokesčio administratoriui teikiamos, deklaruojant nuolatinių Lietuvos gyventojų 2019 metais ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais gautas (uždirbtas) pajamas.

Nors VMI teigimu naująja elektronine GPM311 forma siekiama palengvinti gyventojų pajamų deklaravimo procesą, tačiau kol kas šios naujosios deklaracijos pildymas atrodo per daug sudėtingas ir analizuojant jos pildymo tvarką galima kone sprandą nusisukti, todėl ne vienam gyventojui turėtų sukelti nemažą „galvos skausmą“ ir, norinčiam ją suprasti, ne tik teks daug nagrinėti, bet ir pareikalaus nemažai laiko bei pastangų. Taigi, lauksime VMI rengiamos programinės priemonės – vedlio.

 

Naująją pavyzdinę pajamų mokesčio deklaracijos GPM311 formą ir jos 8 priedus bei jų užpildymo taisykles VMI patvirtino, atsižvelgiant į 2018 m. birželio 28 d. priimtą Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 2, 6, 16, 20, 21 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr. XIII-1335, kuriuo tam tikroms pajamų rūšių grupėms nustatyti progresiniai pajamų mokesčio tarifai, bei į kitas įstatymo nuostatas.

 

VMI paaiškino pagrindines naujojo įsakymo nuostatas.

Kaip ir anksčiau, deklaracijas turės pateikti nuolatiniai Lietuvos gyventojai:

 • gavę pajamų, priskiriamų apmokestinamosioms pajamoms, nuo kurių pajamų mokestį apskaičiuoti ir sumokėti privalo jie patys, pvz., pajamų už parduotą turtą, palūkanų už paskolas, kitų rūšių apmokestinamų palūkanų, individualios veiklos pajamų, pajamų iš užsienio valstybių ir pan.,

 • vykdantys individualią veiklą (įskaitant mokestiniu laikotarpiu verslo liudijimus turėjusius gyventojus), kurie deklaracijas pateikti privalo net ir tuo atveju, jei pajamų iš tokios veiklos nėra gavę,

 • Gyventojų turto deklaravimo įstatymo (GTDĮ) 2 str. 1 dalyje išvardyti turtą deklaruojantys gyventojai ir jų šeimų nariai (net jei pajamų nėra gavę arba yra gavę tik neapmokestinamųjų nedeklaruojamų pajamų), išskyrus gyventojus, pageidaujančius gauti piniginę socialinę paramą ar paramą būstui įsigyti (išsinuomoti), ir jų šeimų narius, taip pat atskaitinę turto deklaraciją teikiančius GTDĮ 2 str. 1 dalies 26 punkte nurodytus asmenis,

 • pageidaujantys pasinaudoti teise sumažinti apmokestinamąsias pajamas metiniu neapmokestinamuoju pajamų dydžiu (NPD), kai jis (jo dalis) 2019 m. nebuvo pritaikytas, išmokant darbo užmokestį,

 • privalantys perskaičiuoti metinį NPD, sumažėjusį dėl išaugusių metinių pajamų, pvz., pajamų gavę iš kelių darbdavių arba gavę kitokių apmokestinamųjų pajamų,

 • galutinai iš Lietuvos išvykstantys (net jei pajamų nėra gavę arba yra gavę tik neapmokestinamąsias nedeklaruojamas pajamas),

 • asmenys, pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymą (GPMĮ) 4 str. 1 dalies 4 punkto nuostatas tapę nuolatiniais Lietuvos gyventojais (t. y. gyventojai, per dvejus vienas paskui kitą einančius metus Lietuvoje išbuvę 280 ar daugiau dienų ir vienais iš jų išbuvę 90 ar daugiau dienų),

 • pageidaujantys sumažinti apmokestinamąsias pajamas GPMĮ 21 straipsnyje nurodytomis išlaidomis (gyvybės draudimo įmokomis, įmokomis į pensijų fondą, sumokėtomis kredito palūkanomis už iki 2008 m. gruodžio 31 d. gautą kreditą gyvenamajam būstui statyti ar įsigyti, studijų ar profesinio mokymo išlaidomis ar grąžintų studijų (profesinio mokymo) paskolų sumomis; taip pat sumomis, 2019 – 2021 m. sumokėtomis už pastatų ir kitų statinių apdailos ir bet kokio remonto darbus, lengvųjų automobilių remonto paslaugas, už nepilnamečių vaikų (įvaikių, globotinių, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) šeimoje), iki 18 metų priežiūros paslaugas).

Nauja tai, kad 2019 m. metines pajamas deklaruoti ir perskaičiuoti mokėtiną pajamų mokestį, taikant progresinius pajamų mokesčio tarifus, privalės nuolatiniai Lietuvos gyventojai, 2019 m. gavę:

 • daugiau nei 136 344 Eur su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų (neįskaitant apskaičiuotų 2018 m. ar anksčiau, ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros bei ilgalaikio darbo išmokų), tantjemų ar atlygį už veiklą stebėtojų taryboje ar valdyboje, paskolų komitete, iš darbdavių gavę pajamų pagal autorines sutartis, pajamų už vadovavimo mažajai bendrijai veiklą pagal civilinę (paslaugų) sutartį (išmokėtų mažosios bendrijos vadovui, nesančiam jos nariu),

 • daugiau nei 136 344 Eur apmokestinamųjų pajamų ne iš darbo santykių (neįskaitant individualios veiklos pajamų, pajamų iš paskirstytojo pelno (dividendų), tantjemų ar atlygio už veiklą stebėtojų taryboje ar valdyboje, paskolų komitete, iš darbdavio pagal autorines sutartis gautų pajamų, mažųjų bendrijų vadovų (nesančių mažosios bendrijos nariais) pagal civilinę paslaugų sutartį už vadovavimą gautų pajamų).

Mokesčių administratoriui teikiamoje deklaracijoje privaloma deklaruoti visas 2019 m. gautas apmokestinamąsias pajamas ir tas neapmokestinamąsias pajamas, kurios nenurodytos taisyklių 2 priedeNedeklaruojamų neapmokestinamųjų pajamų sąrašas“. Neapmokestinamosios pajamos gali būti deklaruojamos gyventojų pageidavimu. Kai yra gautos pajamos, kurių dalis priskiriama neapmokestinamosioms pajamoms, o kita dalis – apmokestinamosioms pajamoms, turi būti nurodoma visa pajamų suma, įskaitant neapmokestinamosioms pajamoms priskirtą sumą.

Pajamoms deklaruoti yra skirti 8 deklaracijos priedai:

 • priedas GPM311BDarbo pajamos ir gautos socialinės išmokos“ – deklaruoti gautas su darbo santykiais ir jų esmę atitinkančiais santykiais susijusias pajamas, ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokas,

 • priedas GPM311C Individualios veiklos pajamos“ – deklaruoti gautas (uždirbtas) individualios veiklos pajamas, įskaitant pajamas, gautas iš veiklos pagal verslo liudijimą,

 • priedas GPM311D1Nekilnojamojo daikto, registruotino kilnojamojo daikto perleidimo nuosavybėn pajamos“ – deklaruoti iš nekilnojamojo daikto ir (ar) registruotino kilnojamojo daikto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn gautas pajamas,

 • priedas GPM311D2Turto nuomos, finansinių priemonių, nenukirsto miško (apvaliosios medienos), atliekų, kito turto perleidimo nuosavybėn pajamos“ – deklaruoti gautas turto nuomos, finansinių priemonių, nenukirsto miško (apvaliosios medienos), atliekų, kito turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamas,

 • priedas GPM311EPalūkanos“ – deklaruoti gautas palūkanas,

 • priedas GPM311F1Kitos pajamos“ – deklaruoti visas kitas gautas apmokestinamąsias pajamas,

 • priedas GPM311F2Kontroliuojamojo užsienio vieneto pozityviųjų pajamų apskaičiavimas“ – apskaičiuoti ir deklaruoti į nuolatinio Lietuvos gyventojo mokestinio laikotarpio pajamas įtraukiamas pozityviąsias pajamas.

Kokios pajamos ir kokiais pajamų rūšių kodais gali būti deklaruojamos kiekviename deklaracijos priede, kokie papildomi duomenys įrašytini yra nurodyta kiekviename deklaracijos priedo GPM311B – GPM311F2 lape.

 • priedas GPM311GIšlaidos, mažinančios pajamas" yra skirtas deklaruoti nuolatinio Lietuvos gyventojo išlaidas, kuriomis pagal GPMĮ 21 str. nuostatas gali būti mažinamos jo apmokestinamosios pajamos.

Deklaruojant įmokas, sumokėtas užsienio valstybių juridiniams asmenims, prie deklaracijos turi būti pridedami dokumentai, patvirtinantys deklaruotas išlaidų sumas.

Deklaruojant sumas, sumokėtas Lietuvos mokesčių mokėtojams už gyvenamosios ir negyvenamosios paskirties pastato ar kito statinio apdailos ir bet kokio remonto (paprastojo ar kapitalinio) darbus, išskyrus daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimą (modernizavimą), lengvojo automobilio remonto paslaugas, nepilnamečių vaikų (įvaikių, globotinių, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) šeimoje) iki 18 metų priežiūros paslaugas, turi būti pridedami paslaugos suteikimą patvirtinantys dokumentai ir sumokėjimą patvirtinantys dokumentai, pagrindžiantys išlaidų sumas. Tokias išlaidas pagrindžiančių dokumentų, kurie mokesčio administratoriui jau buvo pateikti kartu su Gyventojo pranešimu apie išlaidas (PRC912 forma, patvirtinta VMI prie LR FM viršininko 2018 12 03 įsakymu Nr. VA-92 „Dėl Gyventojo pranešimo apie išlaidas PRC912 formos, papildomo lapo PRC912P formos užpildymo bei pateikimo mokesčių administratoriui taisyklių patvirtinimo“) pakartotinai pateikti nereikia, tačiau, jas deklaruojant, visais atvejais turi būti įrašoma paslaugos teikėjo išduoto apskaitos dokumento (sąskaitos faktūros, PVM sąskaitos faktūros ar prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvito) data ir numeris.

Deklaracijos GPM311 forma yra skirta įrašyti nuolatinį Lietuvos gyventoją identifikuojančius duomenis, gyventojo sumokėtas, mokėtinas (grąžintinas) pajamų mokesčio sumas, nuo individualios veiklos pajamų mokėtinas valstybinio socialinio draudimo įmokų, privalomojo sveikatos draudimo įmokų sumas, prie deklaracijos pridedamų priedų lapų skaičių, kai atitinkamų pajamų nėra gauta, pažymima, kad toms pajamoms įrašyti skirtame deklaracijos priede deklaruotinų pajamų nėra gauta, ir kitus šioje formoje nurodytus duomenis. Deklaracija užpildoma po to, kai yra užpildyti jos priedai.

Prisijungus prie VMI Elektroninio deklaravimo sistemos, programinės priemonės – vedlio pagalba bus galimybė deklaraciją užpildyti ir pateikti tiesiogiai portale (realiu laiku). 

 
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Sausis     2020  
PrATKPŠS
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Naujienos

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama