SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ prenumerata 2023 metams NEBEPRIIMAMA • • • • • Dėkojame savo skaitytojams už daugiau nei 25 metus trūkusį bendravimą ir linkime visiems sėkmingos dabarties ir daug žadančios ateities.
2019 m. gruodžio 10 d.
Nr. 46 (1130) Rubrikos         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

Didėja loterijų ir lošimų mokestis

Seimas priėmė Loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo pataisas, nuo 2020 m. nustatančius 3 procentiniais punktais didesnius loterijų ir lošimų mokesčio tarifus, organizuojant bingo, totalizatorių ir lažybas (mokesčio tarifas didės nuo 15 proc. iki 18 proc.) bei nuotolinius lošimus (mokesčio tarifas didės nuo 10 iki 13 proc.), o loterijoms mokestis lieka toks pat – 5 proc. • Be to, nuo kitų metų didesnį fiksuotą loterijų ir lošimų mokestį per mėnesį teks mokėti lošimų lošimo automatais ir stalo lošimus organizatoriams už kiekvieną lošimų veiklos leidime nurodytą lošimo įrenginį: už A kategorijos lošimo automatą mokestis kils nuo 232 iki 260 Eur, už B kategorijos lošimo automatą – nuo 87 iki 130 Eur, o už ruletės, kortų arba kauliukų stalą – nuo 1738 iki 2300 Eur per mėnesį.
 

Duomenų apie įdarbintus užsieniečius teikimas „Sodrai“

Įdarbindami užsieniečius, nuo lapkričio mėnesio darbdaviai turi „Sodrai“ pateikti informaciją, tačiau iki gruodžio 15 d. reikia pateikti informaciją ir atgaline tvarka, t. y. apie Lietuvoje nuo rugsėjo 1 d. iki lapkričio 3 d. įdarbintus užsieniečius • Tuo tikslu reikia užpildyti Pranešimo apie Lietuvoje dirbančius užsieniečius LDU formą ir ją pateikti per „Sodros“ EDAS sistemą.
 

Kitąmet valstybės tarnautojų, pareigūnų ir biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos bazinis dydis bus 3 eurais didesnis

Nuo 2020 metų 3 eurais (nuo 173 iki 176 eurų) didės pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis, kuris taikomas apskaičiuojant valstybės tarnautojų, pareigūnų, politikų, biudžetinių įstaigų darbuotojų, teisėjų ir karių darbo užmokestį bei kitas nustatytas išmokas.
 

Kolektyvines sutartis privaloma registruoti

Valstybinė darbo inspekcija primena, kad nacionalinio, šakos, teritorinio ir darbdavio lygio kolektyvinės sutartys turi būti būti registruojamos (ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų po kolektyvinės sutarties pasirašymo) ir viešai skelbiamos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos internetinėje svetainėje.
 

Mokesčių deklaracijų pateikimo termino pratęsimas ir deklaracijų tikslinimas

Valstybinė mokesčių inspekcija paaiškina mokesčių deklaracijų pateikimo termino pratęsimo atvejus ir tvarką, taip pat mokesčio deklaracijų tikslinimo tvarką.
 

Mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo kalendorius

Mokesčių, kuriuos reikia deklaruoti ir sumokėti iki gruodžio 16 d., kalendorius.
 

Nauja mokomoji vaizdo medžiaga apie nematerialųjį turtą

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba parengė naują mokomąją vaizdo medžiagą „Nematerialusis turtas. 13-asis verslo apskaitos standartas“.
 

Nuo ateinančių metų kovo 1-osios kaitinamojo tabako produktai bus apmokestinami didesniais akcizais

Seimui priėmus Akcizų įstatymo pataisas, padidinti dar neįsigalioję akcizai kaitinamojo tabako produktams, kurie turėjo būti taikomi nuo 2020-ųjų kovo 1-osios • Naujaisiais pakeitimais nustatyta, kad nuo 2020 m. kovo 1 d. kaitinamojo tabako produktams bus taikomas 113,2 Eur (vietoje 78,5 Eur) akcizų tarifas už kilogramą tabako.
 

Pakeistas paramos gavėjo statuso suteikimo/panaikinimo reglamentavimas

2020 m. liepos 1 d. įsigalios Labdaros ir paramos įstatymo pakeitimai, kuriais, siekiant užkirsti kelią piktnaudžiavimams pasinaudoti paramos gavėjo statuso suteikiamomis lengvatomis, pakeistas paramos gavėjo statuso suteikimo/panaikinimo pagrindų sąrašas, jį papildant naujomis nuostatomis, o kai kurias ankstesnes – išbraukiant.
 

Pakeitimai dėl mokesčių mokėtojų prašymų, susijusių su būsimaisiais sandoriais, pateikimo VMI

VMI prie LR FM viršininkė 2019 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. VA-90 pakeitė Mokesčių mokėtojo prašymo pritarti mokesčių teisės aktų nuostatų taikymui būsimajam sandoriui pateikimo, prašymo nagrinėjimo, mokesčių administratorių įpareigojančio sprendimo priėmimo ir pakeitimo taisykles • Šios taisyklės papildytos nauju priedu „Prašymas pritarti mokesčių teisės aktų nuostatų taikymui būsimajam sandoriui“ ir naujomis nuostatomis, ką mokesčių mokėtojas turi nurodyti VMI teikiamame prašyme • Be to, pakeistas reglamentavimas dėl prašymo išnagrinėjimo termino, pailginant ir mokesčių mokėtojo informavimo terminą apie prašymo nagrinėjimo pratęsimą/sustabdymą, taip pat išplėstas sąrašas atvejų, kada VMI nenagrinėja prašymo, o du punktai, susiję su sprendimu dėl mokesčių teisės aktų nuostatų taikymo būsimajam sandoriui pripažinti (FR1111 forma) netekusiais galios • Pakeitimai/papildymai įsigaliojo gruodžio 5 d.
 

Patikslinta PVM ir akcizų lengvatų taikymo prekėms ir paslaugoms, kai jas įsigyja Lietuvoje įsikūrę diplomatai, tvarka

Vyriausybei 2019 m. lapkričio 27 d. nutarimu Nr. 1182 pakeitus PVM ir akcizų taikymo prekėms ir paslaugoms, skirtoms diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms, tarptautinėms organizacijoms, Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos šalių kariuomenių vienetams ir ES įstaigoms, taisykles, nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigyjant prekes ir/arba paslaugams diplomatams, prekybos įmonės turės teisę pasirinkti (o ne prievolę) taikyti PVM ir/arba akcizų lengvatą tiesiogiai (t. y. skaičiuojant 0 proc. PVM tarifą ir taikant atleidimą nuo akcizų).
 

Patvirtinta nauja importuotų ir į kitą ES valstybę narę tiekiamų prekių neapmokestinimo importo PVM tvarka

Muitinės departamento generalinis direktorius ir Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkė 2019 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 1B-1110/VA-88 patvirtino 2020 m. sausio 1 d. įsigaliosiančias naujos redakcijos Importuotų ir tiekiamų į kitą ES valstybę narę prekių neapmokestinimo importo PVM taisykles • Pagrindinis šių vadinamų importo PVM lengvatos taikymo tvarką (42 procedūra) reglamentuojančių taisyklių pakeitimas susijęs su kitų metų sausio 1-ąją įsigaliosiančia pakeisto PVM įstatymo 35 str. 2 dalimi, pagal kurią 1 mėnesio prekių išgabenimo į kitą ES valstybę narę terminas sutrumpintas iki 7 dienų be galimybės šį terminą pratęsti • Be to, taisyklių nuostatos suteikia teisę muitinei ir VMI, kontroliuojant PVM apskaičiavimą ir sumokėjimą, pareikalauti importuotojo pateikti PVM įstatymo 56 str. 1 dalyje nurodytus dokumentus, įrodančius, kad tos pačios prekės, kurios buvo importuotos į Lietuvos teritoriją, neapmokestinant importo PVM, išgabentos į kitą ES valstybę narę.
 

Pokyčiai loterijų žaidėjams ir organizatoriams

2020 m. gegužės 1 d. įsigalios naujos redakcijos Loterijų įstatymo Nr. IX-1661 pakeitimo įstatymas, kuris pakeis dar 2003 m. liepos 1 d. priimtą įstatymą • Naujajame Loterijų įstatyme, kurį dar turi pasirašyti prezidentas, įtvirtinta, kad loterijų laimėjimai negalės būti išmokami jaunesniems kaip 16 metų asmenims, bus draudžiama loterijų reklama vaikams ir paaugliams skirtuose renginiuose, spaudoje, knygose, radijo ir televizijos laidose, interneto svetainėse, taip pat loterijų bilietuose nebus galima naudoti su azartiniais lošimais susijusius vaizdus ir pavadinimus (pvz., bingo, ruletė ir pan.) • Loterijų organizatoriai privalės paramai skirti 8 proc. nominaliosios per ketvirtį išplatintų loterijos bilietų vertės, o teikiamos paramos dalyku galės būti tik pinigai • Be to, nustatyta prievolė tiek loterijų organizatoriams, tiek ir paramos gavėjams tvarkyti teikiamos arba gaunamos paramos apskaitą ir teikti Valstybinei mokesčių inspekcijai ataskaitas apie suteiktą arba gautą paramą, o paramos gavėjams, gaunantiems 10 tūkst. eurų per metus viršijančią paramą, įtvirtinta dar ir prievolė atlikti gautos paramos panaudojimo finansinių ataskaitų auditą ir ją kartu su auditoriaus išvada skelbti viešai savo interneto svetainėse.
 

Priešmokyklinukai ir pirmokai kitąmet pietaus nemokamai

Nuo 2020 m. sausio 1 d. bus pradėti tiekti nemokami pietūs priešmokyklinukams savivaldybių pasirinktose bendrojo ugdymo mokyklose, kuriose mokiniai maitinami švediško stalo principu, o nuo kitų metų rugsėjo 1 d. nemokamus pietus gaus visi Lietuvos priešmokyklinukai ir pirmokai, nevertinant jų tėvų gaunamų pajamų • Taip pat iki 187,50 Eur (atskirais atvejais – iki 250 Eur) didės pajamų riba, nuo kurios priklausys nepasiturinčių šeimų nemokamas vaikų maitinimas ir parama mokinio reikmenims įsigyti • Tai įtvirtina pakeistas Socialinės paramos mokiniams įstatymas.
 

Ruošiamasi įstatymu apibrėžti transporto priemonės pripažinimo atlieka kriterijus

Vyriausybė pateikė Seimui Atliekų tvarkymo įstatymo pataisas, kuriomis siūloma nustatyti kriterijus, pagal kuriuos nuo 2021-ųjų metų transporto priemonės (priskiriamos M1 ar N1 klasei ir triratės motorinės transporto priemonės, išskyrus istorines transporto priemones) būtų pripažįstamos netinkamomis eksploatuoti, t. y. atliekomis.
 

Su kreditorių susirinkimų sušaukimu susiję išaiškinimai

2020 m. sausio 1 d. įsigalios naujasis Juridinių asmenų nemokumo įstatymas, kuris pakeis šiuo metu dar galiojančius Įmonių bankroto ir Įmonių restruktūrizavimo įstatymus • Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba parengė išaiškinimus dėl kreditorių susirinkimų sušaukimo kai kurių probleminių klausimų įmonių bankroto procese galiojant Įmonių bankroto įstatymui ir įsigaliojus Juridinių asmenų nemokumo įstatymui, taip pat dėl kreditorių informavimo apie nemokumo bylos (bankroto bylos ir restruktūrizavimo bylos) iškėlimą.
 

Vyriausybės rekomendacijos savivaldybėms, kiek gyventojai turėtų mokėti už socialines paslaugas

Vyriausybė 2019 m. gruodžio 4 d. nutarimu Nr. 1211 pakeitė Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašą, rekomenduodama savivaldybėms, kiek gyventojai turėtų mokėti už tam tikrų rūšių socialines paslaugas (socialinę priežiūrą, dienos socialinę globą, taip pat ilgalaikę ir trumpalaikę (laikinas atokvėpis) socialinę globą) priklausomai nuo savo gaunamų pajamų ir turimo turto.
 
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Gruodis     2019  
PrATKPŠS
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Naujienos

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama