SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2022 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 2 mėn. prenumeratos kaina – 18 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2022 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 2 mėn. prenumeratos kaina – 18 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2019 m. lapkričio 19 d.
Nr. 43 (1127) Rubrikos         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

Mokesčio apskaičiavimo (perskaičiavimo) senaties terminai (I dalis)

Valstybinė mokesčių inspekcija atnaujino Mokesčių administravimo įstatymo (MAĮ) 68 str., reglamentuojančio mokesčio apskaičiavimo ir perskaičiavimo senatį, apibendrintą paaiškinimą (komentarą) • Komentaras nauja redakcija išdėstytas, atsižvelgiant į Mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 2, 38, 68, 87, 100, 132, 139, 140 straipsnių pakeitimo ir papildymo 40-1 straipsniu įstatymą, kuriuo buvo pakeistas MAĮ 68 straipsnis ir įtvirtinti diferencijuoti mokesčių apskaičiavimo ir perskaičiavimo senaties terminai – jie bus taikomi nuo 2020 m. sausio 1 d. • Bendrasis senaties terminas trumpėja – einamieji ir praėję 3 kalendoriniai metai, tačiau MAĮ 68 str. 4, 5 bei 6 dalyse numatyti ilgesni mokesčių apskaičiavimo ir/ar perskaičiavimo senaties terminai (einamieji ir 5 arba 10 praėjusių kalendorinių metų) • Komentare paaiškinama, kokiais atvejais mokestis gali būti apskaičiuojamas/perskaičiuojamas už einamuosius ir praėjusius 3, 5 metus ar 10 praėjusių metų.
 

Mokesčio apskaičiavimo (perskaičiavimo) senaties terminai (II dalis)

Valstybinės mokesčių inspekcijos nauja redakcija išdėstyto MAĮ 68 str. (Mokesčio apskaičiavimo ir perskaičiavimo senatis) apibendrintas paaiškinimas (komentaras).
 

Mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo kalendorius

Mokesčių, kuriuos reikia deklaruoti ir sumokėti iki lapkričio 25 d., kalendorius.
 

Motinystės išmokos mokamos ir netekusioms darbo nėštumo metu moterims

Nuo spalio 30 d. įsigaliojo Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo pakeitimai, pagal kuriuos motinystės išmoka mokama ir moterims, kurios turi reikiamą socialinio draudimo stažą, tačiau nėštumo metu išėjo iš darbo, buvo atleistos iš tarnybos ar nutraukė savarankišką veiklą ir todėl tapo neapdraustos • Kai moteris viso nėštumo metu nedirba, motinystės išmoka jai nemokama.
 

Nepatikimų mokesčių mokėtojų VMI sąraše – 47 mokesčių mokėtojai

Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) išplėtė minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų neatitinkančių mokesčių mokėtojų sąrašą (pagal Mokesčių administravimo įstatymo 41-1 str.) – jame dabar yra įrašyti 47 mokesčių mokėtojai • Šį sąrašą VMI skelbia viešai, o į jį įtrauktus mokesčių mokėtojus informuoja asmeniškai – e. laiškais.
 

Norima keisti asmens dokumentų išdavimo tvarką

Vidaus reikalų ministerija parengė Asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo pakeitimo projektą, kuriame siūloma keisti asmens dokumentų atsiėmimo tvarką, pagal kurią ne tik užsienyje, bet ir Lietuvoje gyvenančiam piliečiui, jam pageidaujant, nauja asmens tapatybės kortelė ar naujas pasas galėtų būti saugiai atsiųsti į jo nurodytą vietą, o pateikiant dokumentus dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo ar keitimo vaikui iki 2 metų, dalyvauti tokio amžiaus vaikui nereikėtų (šiuo metu tėvai privalo atsivesti vaiką nuo 1 metų) • Be to, ketinama nustatyti, kad piliečiui nuo 70 metų būtų išduodama ilgesnį laikotarpį – 20 metų – galiojanti asmens tapatybės kortelė (dabar 20 metų galiojanti asmens tapatybės kortelė išduodama tik vyresniems kaip 75 metų amžiaus piliečiams).
 

Nuo 2020 m. – dokumentų saugojimo ir tvarkymo pokyčiai

Nuo kitų metų sausio 1 d. popierinius veiklos dokumentus bus galima saugoti elektronine forma, nesaugant dokumento originalo (išskyrus nuolat saugomus dokumentus), o valstybės ir savivaldybių institucijos, įstaigos ir įmonės veiklos dokumentus į apskaitą galės įtraukti ne tik naudojantis dokumentų registrais, bet ir jose naudojamų informacinių sistemų (registrų, valstybės informacinių sistemų, kitų informacinių sistemų) priemonėmis • Tai nustatyta Dokumentų ir archyvų įstatymo Nr. I-1115 10, 11, 12 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatyme, kuris įsigalios 2020 m. sausio 1 d.  
 

Nustatyta didžiausia leidžiama oro temperatūra ugdymo įstaigų patalpose šiltuoju metų laiku

2020 m. gegužės 1 d. įsigalios sveikatos ministro 2019 m. lapkričio 6 d. priimti 5 įsakymai, kuriais nustatyta maksimali patalpų, kuriose vykdoma ikimokyklinio, priešmokyklinio, neformaliojo vaikų švietimo, bendrojo ugdymo, formaliojo profesinio mokymo programos, aukštojo mokslo studijos, oro temperatūros riba šiltuoju metų laiku – ji turės būti ne aukštesnė kaip 26°C • Taigi, jei šiltuoju sezonu vaikų darželiuose, bendrojo ugdymo ir profesinėse mokyklose, taip pat universitetuose, kolegijose patalpų temperatūra bus aukštesnė nei 26 laipsniai, jose negalės vykti pamokos, paskaitos • Taip pat patikslinta prie kokio karščio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai negalės būti vedami į lauką – kai oro temperatūra lauke viršija 30°C.
 

Pakeistos apdoroto tabako sunaikinimo, prižiūrint VMI, ir atleidimo nuo akcizų taisyklės

VMI prie LR FM viršininkė 2019 m. lapkričio 13 d. įsakymu Nr. VA-84 pakeitė ankstesnį 2004 09 02 įsakymą Nr. VA-155 ir jį išdėstė nauja redakcija, taip pat pakeitė Apdoroto tabako sunaikinimo, prižiūrint Valstybinei mokesčių inspekcijai, ir atleidimo nuo akcizų taisykles, išplečiant jų taikymą, bei patvirtino naują Sprendimo dėl apdoroto ir/arba neapdoroto tabako sunaikinimo FR0772 formą • Taisyklių pakeitimais, įsigaliojusiais lapkričio 14 d., taip pat patikslinta apdoroto tabako sunaikinimo procedūra, atsisakant naikintino apdoroto tabako ir naikinimo vietos apžiūros bei sumažinant tabako naikinimo komisijoje dalyvaujančiųjų VMI prie LR FM atstovų skaičių (nuo dviejų iki vieno), panaikinant reikalavimą surašyti Tabako gaminių sutikrinimo aktą (FR0578 forma) ir VMI prie LR FM prievolę užregistruoti Apdoroto tabako sunaikinimo aktą Turto sunaikinimo aktų apskaitos žurnale (FR0581 forma).
 

Panaudoto neapdoroto tabako atleidimo nuo akcizų tvarka

VMI prie LR FM viršininkė 2019 m. lapkričio 13 d. įsakymu Nr. VA-85 pakeitė 2006 01 06 įsakymą Nr. VA-2 ir, jį išdėsčius nauja redakcija, patvirtino Panaudoto apdoroto tabako, kaitinamojo tabako produktų, elektroninių cigarečių skysčio ir neapdoroto tabako atleidimo nuo akcizų tvarkos aprašą • Šis lapkričio 14 d. įsigaliojęs aprašas papildytas naujomis nuostatomis, nustatančiomis neapdoroto tabako atleidimo nuo akcizų tvarką, kai jis panaudojamas būtiniems bandymams gamybos metu atlikti, privalomiems tyrimams, kai jo pavyzdžiai paimami, taip pat, kai jis skirtas moksliniams tyrimams.
 

Patvirtinta nauja FR0615 forma duomenims apie nuolatinių Lietuvos gyventojų sumokėtas įmokas į II ir III pakopos pensijų fondus pateikti

VMI prie LR FM viršininkė 2019 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. VA-82 patvirtino 2020 m. sausio 1 d. įsigaliosiančią 02 versijos Juridinių asmenų duomenų apie nuolatinių Lietuvos gyventojų sumokėtas pensijų įmokas į pensijų kaupimo fondus FR0615 formą ir jos papildomo lapo FR0615P formą bei šių formų užpildymo ir pateikimo mokesčių administratoriui taisykles • Naujoje 02 versijos FR0615 formoje pensijų fondų valdymo įmonės, pensijų fondų dalyvių asociacijos ir jiems analogiški subjektai turės deklaruoti (už 2019 metus – iki 2020 m. vasario 15 d.) ne tik duomenis apie nuolatinių Lietuvos gyventojų sumokėtas įmokas į III pakopos pensijų fondus, bet ir papildomas pensijų įmokas į II pakopos pensijų fondus • Atsižvelgiant į tai, pasikeitė minėtų formų vaizdas: esminis pakeitimas, kad atsirado naujas P1 Įmokos kodo  laukelis, skirtas įmokoms į III ir įmokoms į II pakopos pensijų fondus žymėti • Naujos redakcijos FR0615 ir FR0615P formos (02 versija) turės būti teikiamos, deklaruojant 2019 ir vėlesnių metų duomenis, taip pat tikslinant ankstesnių laikotarpių pateiktus duomenis.
 

Pensijos mokėjimas užsienyje gyvenantiems senjorams

„Sodra“ paaiškina, ką turėtų žinoti iš Lietuvos pensijas gaunantys senjorai, išvykstantys gyventi į užsienį.
 

Pensijų anuitetų centralizavimą siūloma atidėti pusei metų

Nuo kitų sausio 1 d. turėjusią įsigalioti pensijų anuitetų mokėjimo tvarką, pagal kurią „Sodra“ turėjo tapti vienintele anuitetų mokėtoja, siūloma atidėti dar pusei metų, iki 2020 m. liepos 1 d. • Tai numatyta Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtame Pensijų kaupimo įstatymo pakeitimo projekte • Vadinasi, II pakopoje sukauptą privačią pensiją kitų metų pirmą pusmetį į pensiją išeisiantiems žmonėms mokėtų privačios bendrovės, kurios šia veikla užsiima ir šiuo metu.
 

Receptinius vaistus ir kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones internetu bus galima pirkti nuo kitų metų vidurio

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) parengė Siūlymo parduoti vaistinius preparatus ir kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones gyventojams nuotoliniu būdu tvarkos aprašo projektą, kurį priėmus receptinius vaistus ir kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones pacientai galės įsigyti nuotoliniu būdu, t. y. internetu • Ir nors receptinių vaistinių preparatų pagal elektroninius receptus pardavimo nuotoliniu būdu galimybė Farmacijos įstatyme įteisinta nuo lapkričio 1 d., tačiau SAM planuoja, kad šia paslauga gyventojai galės naudotis tik 2020 metų viduryje • Šiuo metu Lietuvoje internetu galima įsigyti tik nereceptinius vaistus.
 

Vaizdo medžiaga „Finansinių ataskaitų rinkiniai ir įmonių kategorijos“

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba parengė mokomąją vaizdo medžiagą „Finansinių ataskaitų rinkiniai ir įmonių kategorijos“, kuri padės įmonėms pasirinkti teisingą finansinių ataskaitų rinkinį pagal įmonės kategoriją, primins apie finansinių ataskaitų patvirtinimo ir pateikimo Juridinių asmenų registrui reikalavimus.
 
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Lapkritis     2019  
PrATKPŠS
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Naujienos

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama