SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2019 m. rugpjūčio 27 d.
Nr. 32 (1116) StraipsniaiVerta žinotiNuo rugsėjo bus galima naudotis Šeimos...         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

Nuo rugsėjo bus galima naudotis Šeimos kortele

Nuo rugsėjo gausios ir neįgalius vaikus prižiūrinčios šeimos galės pasinaudoti Šeimos kortelės įstatyme įtvirtinta Šeimos kortele, kuri garantuos nuolaidas įvairių įmonių ar įstaigų suteikiamoms prekėms bei paslaugoms.

Tai valstybės iniciatyva, kuria siekiama stiprinti šeimas, o nuolaidas suteikia socialiai atsakingos įmonės ir įstaigos, kurios nori prisidėti prie gausių ir neįgalius vaikus prižiūrinčių šeimų gerovės.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pateikia dažniausiai pasitaikančius klausimus ir atsakymus apie Šeimos kortelę.

 

 

 

• • • 

Kas gali gauti Šeimos kortelę?

Šeimos kortelės yra išduodamos gausioms ir neįgalius vaikus, nepaisant jų amžiaus, slaugančioms ar prižiūrinčioms šeimoms.

• • • 

Kas yra gausi šeima?

Gausi šeima – tai tokia šeima, kurioje auga 3 ir daugiau vaikų, įvaikių ar globotinių iki 18 metų amžiaus.

Į gausios šeimos gretas patenka ir pilnamečiai vaikai iki 24 metų, jei jie nedirba, neturi savo vaikų ir mokosi bendrojo ugdymo mokykloje, profesinėje mokykloje pagal formaliojo ugdymo programą pirmajai kvalifikacijai įgyti ar studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės studijų formos programą.

Gausios šeimos nariu pilnametis vaikas išlieka pabaigęs bendrojo ugdymo mokyklą iki tų metų rugsėjo, kai tradiciškai prasideda studijos universitetuose ar profesinėse mokyklose.

Gausioje šeimoje gali būti du tėvai ar vienas iš tėvų. Jei pora išsiskiria, gausios šeimos statusas lieka tam iš tėvų, su kuriuo teismo sprendimu lieka gyventi 3 ir daugiau vaikų. Kortelę gauti gali ir šeima, kurioje auga vaikai iš ankstesnių santuokų, kai šeimoje iš viso yra 3 ar daugiau vaikų, nepriklausomai nuo to, kurioje santuokoje vaikai gimė.

Svarbu, kad teisę gauti Šeimos kortelę turi tik tas iš tėvų, su kuriuo teismo sprendimu ar tėvų sutarimu gyvena vaikas, ir bendrai, jo šeimoje auga ne mažiau nei 3 vaikai.

• • • 

Kas yra šeima, kuri slaugo ar prižiūrį neįgalųjį?

Neįgalųjį slauganti, prižiūrinti šeima – šeima, kurioje kartu su globėju, kuriuo paskirtas vienas iš tėvų, gyvena asmuo, teismo pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje ir kuriam šioje srityje yra nustatyta globa. Taip pat šeima, kurioje kartu su tėvais gyvena vaikas, įvaikis ar globotinis ir jam nustatytas neįgalumas arba 55 proc. bei mažesnis darbingumo lygis.

• • • 

Jeigu globoju ar slaugau neįgalų artimą giminaitį (mamą, tėvą, seserį, brolį), ar man priklauso Šeimos kortelė?

Neįgalųjį prižiūrinčia šeima laikoma tokia šeima, kurioje:

 • vienas iš tėvų yra paskirtas neveiksnaus asmens globėju (globojamas neveiksnus pilnametis vaikas);
 • tėvai slaugo, prižiūri kartu gyvenantį pilnametį ar nepilnametį neįgalų vaiką, įvaikį, globotinį.

Tai reiškia, kad globojant ar slaugant kitą artimą giminaitį, o ne vaiką, Šeimos kortelė neišduodama.

• • • 

Kokias nuolaidas gausiu su Šeimos kortele?

Patikrinti, kokios nuolaidos suteikiamos su Šeimos kortele, galima tinklapyje www.seimos-kortele.lt, o nuolaidų vietas atpažinti iš specialaus ženklo „Šeimos kortelė".

Nuolaidas prekėms, paslaugoms ir renginiams suteikia Šeimos kortelės partneriai – privačios ir valstybinės įmonės ir įstaigos.

Vienos nuolaidos bus ilgalaikės ir galios iki 3 arba iki 6 mėnesių, o kitos vienkartinės, kurios tinklapyje www.seimos-kortele.lt įvardijamos kaip „Karšti pasiūlymai“. Tai gali būti bilietai į renginį su nuolaida ar kiti panašūs vienkartiniais siūlymai.

• • • 

Ar turiu teisę gauti Šeimos kortelę, jei vienas iš vaikų mokosi ar studijuoja užsienyje?

Taip, jūsų šeima turi teisę gauti Šeimos kortelę, nes įstatyme nėra nurodoma, kurioje šalyje vaikas turi mokytis pagal bendrojo ugdymo, taip pat formaliojo profesinio mokymo programą pirmajai kvalifikacijai įgyti ar kurioje valstybėje turėtų studijuoti pagal nuolatinės studijų formos programą aukštojoje mokykloje.

• • • 

Kaip ir kur pildyti prašymą gauti Šeimos kortelę?

Prašymą galima pildyti interneto svetainėje www.spis.lt, rašyti raštu ir siųsti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui paštu, adresu A. Vivulskio g. 16, 03115 Vilnius, arba pateikti tiesiogiai atvykus į Socialinių paslaugų priežiūros departamentą.

Prašymo gauti šeimos kortelę forma yra patvirtinta Šeimos kortelės išdavimo ir naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 07 03 įsakymu Nr. A1-380. Šio prašymo formą taip pat galima rasti svetainėje www.seimos-kortele.lt.

• • • 

Kokius papildomus dokumentus reikia pridėti prie rašytinio prašymo, kai šeima yra gausi?

Prie prašymo pridedami dokumentai apie asmens duomenis, kurių nėra valstybės ir žinybiniuose registruose arba valstybės informacinėse sistemose (pagal konkrečią šeimos situaciją):

 • pilnamečio pareiškėjo asmens tapatybės dokumento kopija,
 • teismo sprendimo kopija dėl vaiko ar vaikų gyvenamosios vietos nustatymo, jei tėvai yra išsiskyrę,
 • teismo sprendimo kopija dėl globėjo, rūpintojo paskyrimo, jei vaikas ar vaikai globojami, rūpinami,
 • teismo sprendimo kopija dėl įvaikinimo, jei vaikas ar vaikai įvaikinti,
 • ugdymo įstaigos, vykdančios pagrindinio, vidurinio ugdymo, profesinio mokymo bei aukštojo mokslo nuolatinės studijų formos programą, pažymos kopija, jei vaikas pilnametis, tačiau mokosi.

Dokumentų kopijos turi būti patvirtintos arba notarų, arba seniūnų. Remiantis įstatymais, seniūnai seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje neatlygintinai atlieka notarinius veiksmus gyventojams, liudija dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumą.

• • • 

Kokius papildomus dokumentus reikia pridėti prie rašytinio prašymo, kai slaugomas ar prižiūrimas vaikas su negalia?

Prie prašymo pridedami dokumentai apie asmens duomenis, kurių nėra valstybės ir žinybiniuose registruose arba valstybės informacinėse sistemose (pagal konkrečią šeimos situaciją):

 • pilnamečio pareiškėjo asmens tapatybės dokumento kopija,
 • Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos išduotos pažymos apie nepilnamečio vaiko neįgalumo ar globojamo pilnamečio vaiko darbingumo lygį arba vaiko su negalia neįgaliojo pažymėjimo kopija;
 • Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos išduotos slaugomo asmens specialiųjų poreikių nustatymo pažymos kopija;
 • teismo sprendimo kopija dėl globėjo, rūpintojo paskyrimo, jei vaikas ar vaikai yra globojami, rūpinami,
 • teismo sprendimo kopija dėl įvaikinimo, jei vaikas ar vaikai įvaikinti,
 • teismo sprendimo kopija dėl pilnamečio globojamo vaiko pripažinimo neveiksniu tam tikroje srityje bei globėjo, rūpintojo paskyrimo, taip pat dėl nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo;
 • teismo sprendimo kopija dėl vaiko ar vaikų gyvenamosios vietos nustatymo, kai tėvai yra išsiskyrę;
 • pažyma apie šeimos narių deklaruotą gyvenamą vietą (kai vaikas su negalia yra pilnametis bei gyvena su tėvais).

Dokumentų kopijos turi būti patvirtintos arba notarų, arba seniūnų. Remiantis įstatymais, seniūnai seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje neatlygintinai atlieka notarinius veiksmus gyventojams, liudija dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumą.

• • • 

Kas gali padėti pildyti prašymą Šeimos kortelei gauti?

Savivaldybių socialiniai darbuotojai, padedantys asmenims teikti prašymus socialinei paramai gauti, savo kompetencijos ribose gali konsultuoti asmenis ir padėti pildyti prašymus bei patikrinti, kokių konkrečiai duomenų nėra valstybės ir žinybiniuose registruose arba valstybės informacinėse sistemose.

Jeigu savivaldybės darbuotojai, turintys suteiktą prieigą prie www.spis.lt sistemos, įsitikina, kad šeima atitinka Šeimos kortelės turėtojams keliamus reikalavimus, tokiu atveju prie prašymo papildomų dokumentų kopijų pridėti nereikia.

• • • 

Ar reikalingas dokumentas, kad pilnametis besimokantis vaikas nedirba?

Ar vaikas dirba, ar vykdo savarankišką veiklą, prašymo pateikimo dieną tikrinama valstybės ir žinybiniuose registruose, todėl tai įrodančio dokumento pateikti nereikia.

Pateikiau prašymą, bet nurodžiau ne tą kortelės pristatymo adresą. Ar galiu patikslinti?

Šiuo metu nėra galimybių tikslinti Šeimos kortelės duomenis po to, kai prašymas internetu jau pateiktas. Tokiu atveju pareiškėjas iš savo www.spis.lt paskyroje nurodyto elektroninio pašto turi kreiptis į Socialinių paslaugų priežiūros departamentą dėl prašymo koregavimo.

• • • 

Jei gausios šeimos tėvai, kurie nebuvo susituokę, nutaria gyventi atskirai, ir teismas nėra priėmęs sprendimo dėl vaiko ar vaikų gyvenamosios vietos nustatymo – kaip sprendžiama, kuriam iš tėvų išduodama Šeimos kortelė?

Šeimos kortelė išduodama tam iš tėvų, su kuriuo gyvena 3 ir daugiau vaikų pagal deklaruotą jų gyvenamąją vietą.

• • • 

Ar Šeimos kortelė priklauso šeimai, kurioje auga du vaikai, o dar vienam vaikui vyras moka alimentus, tai yra, vyras turi 3 vaikus?

Šeimos kortelė skiriama šeimai, kai 3 ir daugiau vaikų faktiškai gyvena vienoje šeimoje. Jeigu 2 vaikai gyvena su tėčiu ir mama vienoje šeimoje, o trečias vaikas su savo mama kitoje šeimoje, tuomet nėra laikoma, jog šeima yra gausi, nepaisant to, kad asmuo turi 3 vaikus, iš kurių vieno išlaikymui moka alimentus.

• • • 

Ar budintis globotojas turi teisę gauti Šeimos kortelę?

Budintis globotojas teisės gauti Šeimos kortelę neturi, nes jis nėra vaiko atstovas pagal įstatymą. Atkreiptinas dėmesys, kad budintis globotojas ne globoja, o prižiūri vaikus ir už tai gauna nustatytą atlygį.

• • • 

Ką daryti, jeigu pamečiau Šeimos kortelę arba netyčia sugadinau?

Pametus ar netyčia sugadinus Šeimos kortelę, galima pildyti naują prašymą naujai kortelei. Tai galima padaryti arba internetu www.spis.lt, arba teikti rašytinį prašymą Socialinių paslaugų priežiūros departamentui. Pametus arba netyčia sugadinus, nauja Šeimos kortelė išduodama nemokamai. Tačiau Šeimos kortelę sugadinus tyčiniais veiksmais, už naująją teks sumokėti iš asmeninių lėšų.

• • • 

Kiek Šeimos kortelių išduodama vienai šeimai?

Šeimai nemokamai išduodama viena Šeimos kortelė, ant kurios nurodomi visų šeimos narių vardai ir pavardės. Jeigu šeimoje yra daugiau nei 6 asmenys, tuomet nemokamai išduodamos dvi Šeimos kortelės.

Norint užsakyti daugiau kortelių nei priklauso pagal šeimos narių skaičių, nuo šių metų spalio 1 d. galės būti teikiamas papildomas prašymas. Tokiu atveju šeima turi apmokėti kortelės gamybos, personalizavimo ir siuntimo išlaidas.

• • • 

Kaip elgtis su Šeimos kortele, jeigu šeimoje gimsta dar vienas vaikas?

Gimus dar vienam vaikui, gali būti teikiamas prašymas naujai kortelei. Kortelė pagaminama ir atsiunčiama nemokamai.

• • • 

Kiek laiko galioja Šeimos kortelė?

Šeimos kortelė galioja 5 metus nuo pagaminimo datos, bet ne ilgiau nei kortelės turėtojas turi į tai teisę.

• • • 

Ar Šeimos kortele galės naudotis kiekvienas šeimos narys?

Taip, Šeimos kortele gali naudotis kiekvienas šeimos narys, kurio vardas ir pavardė yra nurodyti ant kortelės. Kartu reikia pateikti asmens dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą, vairuotojo pažymėjimą, moksleivio, studento, neįgaliojo pažymėjimą).

• • • 

Per kiek laiko pagaminama ir atsiunčiama Šeimos kortelė?

Šeimos kortelė pagaminama ir atsiunčiama per 30 darbo dienų nuo teisės gauti kortelę patvirtinimo. Jeigu prašymas kortelei gauti buvo pildomas ne internetu, o raštu, tuomet kortelės pagaminimas ir atsiuntimas gali užtrukti šiek kiek ilgiau.

• • • 

Šeimos kortelė manęs nepasiekė. Ką daryti?

Jeigu per 30 darbo dienų nuo teisės gauti kortelę patvirtinimo Šeimos kortelė nepasiekė šeimos ir buvo grąžinta Socialinių paslaugų priežiūros departamentui, tuomet šeimai patartina iš www.spis.lt sistemoje nurodyto elektroninio pašto parašyti laišką Socialinių paslaugų priežiūros departamentui ir nurodyti aplinkybes bei teisingą ir pilną gyvenamosios vietos adresą. Jeigu anksčiau nurodytas adresas buvo teisingas, tuomet reiktų pildyti naują prašymą.

• • • 

Ar reikia atlikti kokius nors veiksmus, norint suaktyvinti Šeimos kortelę?

Kortelė aktyvuojama pirmą kartą ją panaudojus nuolaidai gauti.

• • • 

Gavau elektroninį laišką iš www.spis.lt sistemos apie galimybę susipažinti su privatumo politika. Ką turiu daryti?

Elektroninis laiškas yra informacinis, tačiau susipažinti su privatumo politika reikia, jeigu norite internetu teikti užklausas, prašymus.

• • • 

Prisijungus prie savo paskyros www.spis.lt paskubėjau paspausti mygtuką „Atšaukti“ dėl asmens duomenų naudojimo. Ką daryti, jei vis tik noriu naudotis www.spis.lt sistema?

Kitą kartą prisijungus prie www.spis.lt sistemos, jums vėl bus pateiktas klausimas, ar sutinkate su privatumo politika. Kai sutiksite, paslaugomis galėsite naudotis toliau.

 

Platesnę informaciją apie Šeimos kortelę galima rasti čia.

 
Kiti temos „Verta žinoti“ straipsniai

Mokslų metų pradžią mokyklos pasitinka skirtingai

Šiemet Mokslo ir žinių diena – rugsėjo 1-oji – sutampa su poilsio diena, tad mokslų metų pradžią mokyklos ir ugdymo įstaigos pasitiks skirtingai: kai kurios – rugsėjo 1 d., sekmadienį, o kitos – rugsėjo 2 d., pirmadienį • Primename, kaip turi būti apmokama mokytojams ir kitiems ugdymo įstaigų darbuotojams, dirbsiantiems šių metų rugsėjo 1-ąją.
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Rugpjūtis     2019  
PrATKPŠS
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Naujienos
2020-07-21
Nauja VMI interneto svetainė
2020-07-09
VMI tikrins vežėjus – stabdys specialiai pažymėtais automobiliais
2020-03-27
Individualią veiklą vykdę gyventojai, kurių veikla dabar ribojama, gali ją nutraukti
2020-03-18
VMI ir „Sodros“ pagalba verslui, nukentėjusiam nuo COVID-19
2020-02-12
Grįžus iš Kinijos, reiktų izoliuotis 2 savaitėms
2020-02-11
Nepasinaudoję mokesčių amnestija, sulaukė VMI dėmesio
2020-01-13
„Sodra“ apie padidėjusias pensijas
2019-09-25
Susigrąžinti pajamų mokesčio permoką už 2018 m. dar gali 27 tūkst. gyventojų
2019-07-16
Turinčius „Luminor/Nordea“ sąskaitą, „Sodra“ prašo pranešti pasikeitusius sąskaitų numerius
2019-07-02
VMI džiaugiasi mokesčių amnestijos rezultatais
2019-06-18
VMI paskelbė naujausius turto deklaracijų išrašus
2019-06-10
Mokslus baigiantiems moksleiviams ir studentams – apie sveikatos draudimą
2019-05-29
VMI ruošia laiškus pamiršusiems sumokėti mokesčius
2019-05-22
VMI ir „Sodros“ konsultacijos – vieno skambučio metu
2019-05-03
Skolininkais „Sodra“ pavertė tūkstančius gyventojų
2019-05-03
Pajamų ir turto deklaravimo rezultatai
2019-04-17
VMI gyventojams pradeda grąžinti pajamų mokesčio permokas
2019-04-11
VMI: dar ne vėlu prisiminti pamirštus mokesčius
2019-04-08
VMI turgavietėse padės ne tik deklaruoti pajamas, bet ir mokys išmaniai tvarkyti apskaitą
2019-04-04
Prašymams susigrąžinti PVM iš Didžiosios Britanijos – savaitė
2019-03-22
Pajamų deklaravimo laikotarpiu VMI ir „Sodra“ gyventojus konsultuoja kartu
2019-03-20
Prasidėjo pajamų ir turto deklaravimas
2019-03-20
PVM sąskaitų faktūrų registrų teikimo i.SAF terminas pratęstas iki kovo 25 d.
2019-03-14
Finansinės ataskaitos Registrų centrui šiemet teikiamos sparčiau
2019-02-22
VMI skubina pateikti prašymus dėl PVM susigrąžinimo iš Didžiosios Britanijos
2019-02-19
Mokesčių inspekcija grąžina žemės mokesčio permokas
2019-01-31
150 tūkst. mokesčių mokėtojų VMI atleido nuo delspinigių
2019-01-29
VMI verslaujančius gyventojus kviečia išbandyti virtualų buhalterį i.APS
2018-12-19
Nuo sausio daliai senjorų pensijas į namus atneš nebe paštininkai
2018-12-18
„Sodra“ pranešimus apie pensijų kaupimą siųs 650 tūkstančių gyventojų

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama