SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2022 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 3 mėn. prenumeratos kaina – 27 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2022 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 3 mėn. prenumeratos kaina – 27 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2019 m. liepos 16 d.
Nr. 27 (1111) Rubrikos         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

Individualios veiklos pajamos

Valstybinė mokesčių inspekcija atnaujino Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 10 str. „Individualios veiklos pajamos“ apibendrintą paaiškinimą (komentarą) • Komentare paaiškinama, kas yra individuali veikla, kokios pajamos priskiriamos/nepriskiriamos tokios veiklos pajamoms, aptariama, kaip individualios veiklos pajamos apmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu (GPM), kokia leidžiamųjų atskaitymų, susijusių su individualios veiklos pajamų gavimu arba uždirbimu, tvarka • Paaiškinimams iliustruoti pateikti nauji pavyzdžiai, atnaujinant aktualius ankstesniuosius, kuriuose litus pakeitė eurai, ir aktualizuojant juose minimus laikotarpius • Išbraukus nebeaktualias paaiškinimų nuostatas, atsisakyta ir pavyzdinių situacijų aprašymų, iliustravusių ankstesnius paaiškinimus, bei seniai nebetaikomų GPM tarifų minėjimo, taip pat nuorodų į VMI ankstesnius raštus, kuriais buvo skelbiamos ankstesnės komentaro nuostatos.
 

Iš trečiųjų šalių savo reikmėms leidžiama įvežti mažesnius augalų ir jų produktų kiekius

Nuo liepos 3 d. įsigaliojus žemės ūkio ir finansų ministrų kolegialiu 2019 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 3D-403/1K-204 nauja redakcija išdėstytoms Įvežamų į Lietuvos Respubliką ir Europos Sąjungą bei vežamų per ją tranzitu augalų, augalinių produktų ir kitų objektų fitosanitarinio tikrinimo taisyklėms, sumažinti leistini įsivežti iš trečiųjų šalių savo reikmėms augalų, augalinių produktų ir kitų objektų kiekiai, kuriuos galima įsivežti be fitosanitarinio sertifikato.
 

Kam gali būti išduodama neįgalių asmenų automobilių statymo kortelė?

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos direktorius 2019 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. V-63 pakeitė Neįgalių asmenų automobilių statymo kortelės išdavimo tvarkos aprašą ir patikslino sąrašą asmenų, kuriems nuo liepos 10 d. išduodama neįgalių asmenų automobilių statymo kortelė.
 

Mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo kalendorius

Mokesčių, kuriuos reikia deklaruoti ir sumokėti iki liepos 22 d., kalendorius.
 

Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų, mokamų VMI, kodų sąrašo pakeitimai

VMI prie LR FM viršininkė ir Muitinės departamento prie LR FM generalinis direktorius bendru 2019 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. VA-58/1B-620 pakeitė Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų, mokamų į VMI biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, kodų sąrašą • Pakeitimais, įsigaliosiančiais liepos 22 d., pakeistas įstaigos, už kurios paslaugas mokama valstybės rinkliava įmokos kodu 5740, taip pat panaikintas kodas 8241.
 

Motinystės ir ligos išmokas siūloma mokėti didesniam ratui žmonių

Į Seimą iškeliavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtas ir Vyriausybės palaimintas Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo pakeitimų projektas, kuriuo siūloma motinystės išmokas mokėti ir moterims, turinčioms reikiamą socialinio draudimo stažą, bet nėštumo metu nutraukusioms darbinę veiklą ir dėl to tapusioms neapdraustoms, taip pat iki 28 kalendorinių ilginti ligos išmokų mokėjimą, kurias gautų ne tik savanoriškai ligoninėse besigydantys priklausomybę nuo alkoholizmo, narkomanijos ar toksikomanijos ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų, bet ir potraukį azartiniams žaidimams besigydantys žmonės bei įteisinti galimybę ligos išmokas gauti budintiems globotojams, slaugantiems globojamus vaikus, jei šie serga.
 

Nuo kitų metų pasikeitus MMA ir MVA, keisis komandiruočių į užsienį dienpinigių bei NPD skaičiavimas

Vyriausybei 2019 m. liepos 3 d. nutarimu Nr. 669 patvirtinus nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliosiantį naują minimaliosios mėnesinės algos (MMA) dydį – 607 Eur ir minimalųjį valandinis atlygį (MVA) – 3,72 Eur, keisis pajamų mokesčiu neapmokestinamų komandiruočių užsienį dienpinigių apskaičiavimo tvarka, o dėl pasikeisiančios MMA – gyventojui taikytini mėnesio bei metinio neapmokestinamieji pajamų dydžiai (NPD).
 

Pakeistos Akcizų grąžinimo prašymų užpildymo taisyklės ir patvirtintos naujos FR0396 bei FR0397 formos

VMI prie LR FM viršininkė 2019 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. VA-59 pakeitė Akcizų grąžinimo prašymų užpildymo taisykles, kurios aktualios asmenims, besikreipiantiems į VMI dėl akcizų grąžinimo (įskaitymo), bei nauja redakcija išdėstė prašymų grąžinti sumokėtus akcizus FR0396 ir FR0397 formas • Pakeitimais taip pat naujai išdėstytas FR0397 formos prašymo grąžinimo (įskaitymo) pagrindų klasifikatorius, kuris papildytas naujais sumokėtų akcizų grąžinimo (įskaitymo) pagrindais, bei papildytas dokumentų ir įrodymų sąrašas, kuriuos, norint susigrąžinti (įskaityti) sumokėtus akcizus, reikia pateikti VMI prie LR FM kartu su FR0397 formos prašymu.
 

Papildytas neapmokestinamųjų pajamų sąrašas

Naujajam Prezidentui Gitanui Nausėdai įteiktas pasirašyti Seimo priimtas Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 17 straipsnio pakeitimo įstatymas, išplečiantis neapmokestinamųjų pajamų sąrašą, t. y. nustatantį, kad neapmokestinamoms pajamoms priskiriama darbuotojo pagal pasirinkimo sandorius – vadinamųjų opcionų (angl. stock option), gauta nauda iš darbdavio neatlygintinai ar už lengvatinę kainą įgijus akcijų, jeigu jos įsigijamos ne anksčiau kaip po 3 metų nuo teisės į pasirinkimo sandorį suteikimo • Gyventojų pajamų mokesčio lengvata būtų taikoma pajamoms, gautoms pagal pasirinkimo sandorius, kurie sudaryti nuo 2020 m. sausio 1 d.
 

Papildytos Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formos užpildymo taisyklės

VMI prie LR FM viršininkė 2019 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. VA-57 pakeitė Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formos užpildymo ir pateikimo taisykles • Šios taisyklės papildytos naujomis nuostatomis, nustatančiomis, koks gyventojų pajamų mokesčio tarifas taikomas GPM313 formoje deklaruojant 2019 ir vėlesniais metais išmokėtas su darbo santykiais susijusias išmokas, išmokas iš paskirstytojo pelno (dividendus), ne individualios veiklos išmokas už parduotas ar kitaip perleistas nuosavybėn atliekas, tantjemas ir atlygį už veiklą stebėtojų taryboje ar valdyboje, paskolų komitete, išmokas iš darbdavio pagal autorines sutartis (autorinius atlyginimus iš darbdavio), mažųjų bendrijų vadovams (ne MB nariams) pagal civilinę (paslaugų) sutartį už vadovavimą išmokas ir su darbo santykiais nesusijusias A klasės apmokestinamąsias išmokas.
 

Paprastesnės kasos aparatų naudojimo taisyklės

Valstybinė mokesčių inspekcija pristatė pagrindinius liepos 2 d. įsigaliojusius Kasos aparatų ir tiesioginio ryšio kompiuterių tinklo terminalų naudojimo taisyklių pakeitimus, kurių esminis, jog nebeprivaloma kiekvienos kasos aparato naudojimo dienos pradžioje ir pabaigoje žurnalą pildyti ranka.
 

Pasikeitė akcizų apskaičiavimo dokumentų išrašymo reikalavimai, gabenant akcizais apmokestinamas prekes iš sandėlio, esant panaikintam AMLAR

Finansų ministras 2019 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 1K-206 pakeitė ir nauja redakcija išdėstė 2003 02 17 įsakymą Nr. 1K-038 „Dėl akcizų apskaičiavimo dokumentų“, kuris nustato, kokius duomenis sandėlio savininkas (arba jo įgaliotas asmuo) turi nurodyti akcizų apskaičiavimo dokumente, gabenant iš akcizais apmokestinamų prekių sandėlio akcizais apmokestinamas prekes, kai panaikintas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas (AMLAR).
 

Pasirašyta 2020 metų nacionalinė kolektyvinė sutartis

Vyriausybė ir 15 profesinių sąjungų pasirašė Nacionalinę kolektyvinę sutartį, kuria sutarta 2020 metais didinti pareiginės algos bazinį dydį ir minimalius koeficientus, nuo kurių priklauso viešojo sektoriaus darbuotojų darbo užmokestis • Šis sprendimas palies apie 286 tūkst. darbuotojų • Taip pat Nacionalinę kolektyvinę sutartį pasirašiusių profesinių sąjungų nariams numatytos papildomos garantijos: bus suteikiama ne viena, o 2 papildomos apmokamų kasmetinių atostogų dienos bei pasirinktinai – 10 arba 20 darbo dienų trukmės mokymosi atostogos (kaip ir šiemet).
 

Patvirtintos naujos 06 versijos Metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U bei jų priedų formos ir pakeistos jų pildymo taisyklės

VMI prie LR FM viršininkė 2019 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. VA-55 patvirtino naujos 06 versijos Metinės pelno mokesčio deklaracijos PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U ir jų priedų formas bei pakeitė šių formų užpildymo taisykles, kurios bus taikomos deklaruojant 2019 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pelno mokestį • 06 versijos metinių pelno mokesčio deklaracijų formose PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U ir jų prieduose įvesta nemažai naujų laukelių, atitinkamai taisykles papildant naujomis nuostatomis, paaiškinančiomis jų pildymo tvarką.
 

Pernai dirbusiems pensijų gavėjams „Sodra“ atnaujino pensijas

„Sodra“ pradėjo mokėti atnaujintas senatvės ir netekto darbingumo (invalidumo) pensijas daugiau nei 170 tūkst. senjorų ir neįgaliųjų, kurie praėjusiais metais dirbo ir mokėjo pensijų socialinio draudimo įmokas • Taip pat šį mėnesį bus išmokėtos dėl pensijų atnaujinimo susidariusios nepriemokos už pirmus šešis šių metų mėnesius.
 

Registrų centras atnaujino finansinių ataskaitų nepateikusių įmonių sąrašą

Finansines ataskaitas už 2018 metus Juridinių asmenų registrui yra pateikę beveik 85 tūkst. juridinių asmenų, tačiau dar nemažai įmonių šios prievolės vengia • Registrų centras atnaujino ir paskelbė sąrašą įmonių, kurios nepateikė finansinių ataskaitų už 2018 metus, taip pat ir neteikiančių jų dvejus ir trejus metus iš eilės.
 

Turinčius „Luminor/Nordea“ sąskaitą, „Sodra“ prašo pranešti pasikeitusius sąskaitų numerius

„Sodra“ ragina socialinio draudimo išmokų gavėjus, kurių sąskaitų numeriai keičiasi dėl jų perkėlimo iš buvusio „Nordea“ banko į vieningą „Luminor“ platformą, nedelsti ir pranešti „Sodrai“ naują sąskaitos numerį • Pranešusieji apie pasikeitusį sąskaitos numerį ne vėliau kaip iki liepos 23 d., liepos mėnesio išmoką gaus iki liepos 31 d., o nepranešusieji – liepos mėnesio išmokas gaus kartu su rugpjūčio mėnesio išmokomis.
 

Valstybės skirtų advokatų atlygio apmokėjimo tvarkos pakeitimai

Vyriausybė 2019 m. liepos 10 d. nutarimu Nr. 698 pakeitė Už antrinės teisinės pagalbos teikimą, koordinavimą ir mediaciją mokamo užmokesčio dydžius ir mokėjimo taisykles, kuriose pakeitimai atlikti, siekiant, kad būtų efektyviau naudojamos lėšos, mokamos valstybės skirtiems advokatams už suteiktą antrinę teisinę pagalbą, ir neliktų galimybės gauti nepagrįstą atlygį.
 
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Liepa     2019  
PrATKPŠS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Naujienos

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama