SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2021 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2021 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2019 m. liepos 9 d.
Nr. 26 (1110) StraipsniaiVerta žinotiNuo liepos 1 d. padidėjo maksimali neda...         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

Nuo liepos 1 d. padidėjo maksimali nedarbo išmoka

Nuo liepos 1 d. maksimali nedarbo išmoka siekia 728,36 euro. Šis maksimalus nedarbo išmokos dydis aktualus netekusiems darbo ir užsiregistravusiems Užimtumo tarnyboje gyventojams, kuriems bedarbio statusas suteiktas po liepos 1-osios ir kurie gauna didžiausias nedarbo socialinio draudimo išmokas.

Maksimalus nedarbo išmokos dydis keičiasi kas ketvirtį, nes yra susietas su vidutiniu ketvirčio darbo užmokesčiu.

 

Nedarbo išmoka susideda iš 2 dalių

Nedarbo draudimo išmoką sudaro dvi dalyspastovi ir kintama:

 • pastovi nedarbo išmokos dalis lygi 129,15 Eur, t. y. 23,27 proc. mėnesį, už kurį mokama išmoka, galiojančios minimalios mėnesio algos (555 Eur x 23,27 proc. = 129,15 Eur).
 • kintama dalis priklauso nuo asmens turėtų pajamų. Apskaičiuojant kintamą nedarbo išmokos dalį įvertinamos draudžiamosios pajamos, turėtos per 30 mėnesių, praėjusių iki užpraeito kalendorinio mėnesio pabaigos nuo bedarbio įsiregistravimo Užimtumo tarnyboje dienos.

Nedarbo išmoką asmuo gali gauti 9 mėnesius, tačiau kas 3 mėnesius ji mažėja.

Kintama mėnesinė išmokos dalis apskaičiuojama pagal mokėjimo mėnesius:

 • pirmuosius tris mėnesius, t. y. 1–3 nedarbo išmokos mokėjimo mėnesį, suma siekia 38,79 proc. asmens vidutinių draudžiamųjų pajamų;
 • kitus tris mėnesius sumažėja, nes 4–6 mėnesį nedarbo išmokos mokėjimo mėnesį sudaro 31,03 proc. asmens vidutinių draudžiamųjų pajamų;
 • paskutinius tris mėnesius, t. y. 7–9 mėnesį, suma yra 23,27 proc. asmens vidutinių draudžiamųjų pajamų.

 

Maksimali nedarbo išmoka

Jeigu asmuo Užimtumo tarnyboje užsiregistravo ir bedarbio statusą įgijo iki 2019 06 30, maksimali nedarbo išmoka negali būti didesnė kaip 75 proc. Lietuvos statistikos departamento skelbiamo šalies vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio (įtraukiant ir individualių įmonių darbo užmokesčio duomenis), galiojusio užpraeitą kalendorinį ketvirtį nuo įsiregistravimo Užimtumo tarnyboje dienos.

Asmenims užsiregistravusiems Užimtumo tarnyboje 2019 m. I ketvirtį maksimali nedarbo išmoka siekia 695,85 Eur (927,80 x 0,75), o užsiregistravusiems 2019 m. II ketvirtį721,28 Eur (961,70 x 0,75).

Jeigu asmuo Užimtumo tarnyboje užsiregistravo ir jam bedarbio statusas suteiktas po 2019 07 01, maksimali nedarbo išmoka negali būti didesnė kaip 58,18 proc. Lietuvos statistikos departamento skelbiamo šalies vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio (įtraukiant ir individualių įmonių darbo užmokesčio duomenis), galiojusio užpraeitą kalendorinį ketvirtį nuo įsiregistravimo Užimtumo tarnyboje dienos.

Asmenims užsiregistravusiems Užimtumo tarnyboje 2019 m. III ketvirtį maksimali nedarbo išmoka sieks 728,36 Eur (1251,90 x 0,5818).

Jei asmuo gauna socialinio draudimo, šalpos ar valstybinę pensiją (išskyrus našlių, našlaičių ir maitintojo netekimo pensijas, šalpos pensijas, gaunamas už kitus asmenis), netekto darbingumo periodinę kompensaciją ar ligos išmoką dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos, taip pat ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės ar vaiko priežiūros išmoką, jam mokama tik nedarbo išmokos dalis, viršijanti gaunamą pensijų, kompensacijų ar išmokų sumą.

Nedarbo išmokos dydį galima sužinoti pasinaudojus „Sodros“ skaičiuokle.

 

Teisė į nedarbo socialinio draudimo išmoką

Nedarbo išmo gali gauti Nedarbo socialinio draudimo įstatymo 5 straipsnyje nurodyti asmenys, kurie:

 • buvo drausti nedarbo socialiniu draudimu, t. y. dirbo ir patys ar už juos buvo mokamos nedarbo socialinio draudimo įmokos;
 • įsiregistravę Užimtumo tarnyboje;
 • Užimtumo tarnybos sprendimu jiems suteiktas bedarbio statusas;
 • Užimtumo tarnyba nepasiūlė jiems tinkamo darbo ar aktyvios darbo rinkos politikos priemonių;
 • per paskutinius 30 mėnesių iki įsiregistravimo Užimtumo tarnyboje dienos turi ne mažesnį kaip 12 mėnesių (1 metų) nedarbo draudimo stažą;
 • baigė privalomąją pradinę karo tarnybą ar alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą arba yra paleisti iš nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos, kurios metu įgijo pirminį karinį parengtumą, ir įsiregistravo Užimtumo tarnyboje ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo paleidimo iš tarnybos.

Dėl nedarbo draudimo išmokos reikia kreiptis į Užimtumo tarnybą, kuriai turi būti pateikiamas prašymas skirti nedarbo socialinio draudimo išmoką. Taip pat prašymą galima pateikti ir asmeninėje „Sodros“ paskyroje gyventojui arba bet kuriame „Sodros" skyriuje.

Nedarbo išmokas skiria ir moka „Sodra" už praėjusį mėnesį nuo mėnesio 20 d. iki mėnesio pabaigos.

 

Ilgalaikio darbo išmoka

Primintina, kad darbuotojui, dirbusiam vienoje įmonėje nepertraukiamai 5 ir daugiau metų, atleistam iš darbo pagal Darbo kodekso 57 str., t. y. darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės, priklauso ir papildomos ilgalaikio darbo išmokos. Šios „Sodros" skiriamos ilgalaikio darbo išmokos mokamos visiems darbuotojams, dirbusiems pagal darbo sutartis, kurie per 3 mėnesius po atleidimo neįsidarbina pas tą patį darbdavį, nėra biudžetinių įstaigų ar Lietuvos banko darbuotojai ir kreipėsi dėl išmokos skyrimo ne vėliau kaip per 6 mėnesius po atleidimo.

Išmokos mokamos tiems darbuotojams, kurie atleisti iš darbo ne anksčiau kaip 2017 m. liepos 1 d.

 

Bedarbių mažėja

Užimtumo tarnybos duomenimis, birželio 1 d. registruotas nedarbas siekė 7,9 proc. ir buvo 0,4 proc. mažesnis, palyginti su gegužės 1 d., ir 0,2 proc. mažesnis nei praeitų metų birželio 1 d.

Šių metų birželio 1 d. šalyje registruota 136,6 tūkst. darbo neturinčių asmenų – per mėnesį jų skaičius sumažėjo daugiau kaip 6 tūkst. arba 4,5 proc.

Prasidėjus šiltajam sezonui, padidėjo ir sezoninių darbuotojų poreikis – laikinai įdarbinta per 2 tūkst. darbo neturinčių asmenų (5 proc. daugiau nei balandį). Vidutinis darbdavių siūlomas darbo užmokestis laikiniems darbo pasiūlymams siekė 699 Eur, prieš metus – 564 Eur, neatskaičius mokesčių.

Šalies darbdaviai per mėnesį įregistravo 33 tūkst. laisvų darbo vietų, iš jų – 19,8 tūkst. naujų. Didžioji dalis – 92,8 proc. darbo pasiūlymų buvo neterminuotam įdarbinimui. Gegužę laisvų darbo vietų buvo pusantro karto daugiau nei besiregistruojančių darbo ieškančių asmenų.

Tarpininkauta įdarbinant 17 tūkst. asmenų, iš jų – 15 tūkst. įsidarbino pagal neterminuotas darbo sutartis. Savarankišką veiklą pagal verslo liudijimus pradėjo 7,4 tūkst. asmenų – 6proc. daugiau nei balandį. Remiamas užimtumas suteiktas 2,4 tūkst., daugiausia – 0,8tūkst. asmenų įdarbinta subsidijuojant.

 
Kiti temos „Verta žinoti“ straipsniai

Patvirtinta Šeimos kortelės išdavimo ir naudojimo tvarka

Socialinės apsaugos ir darbo ministras 2019 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. A1-380 patvirtino Šeimos kortelės išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašą • Šis liepos 5 d. įsigaliojęs aprašas nustato šeimos kortelės išdavimo, naudojimo, galiojimo ir jo sustabdymo sąlygas, mobiliosios šeimos kortelės programos galiojimo sąlygas, gausių šeimų ir šeimų, auginančių (slaugančių) neįgalųjį, apskaitos tvarką, specialaus ženklo „Šeimos kortelė“ naudojimo tvarką • Primintina, kad pretenduoti į šeimos korteles, kurios suteiks įvairių nuolaidų prekėms, paslaugoms ar renginiams, galės gausios 3 ir daugiau vaikų auginančios šeimos ir šeimos, slaugančios neįgalų nepilnametį ar suaugusį vaiką, kuris gyvena su tėvais, įtėviais, globėjais • Numatoma, jog šeimos kortelėmis bus galima pasinaudoti nuo rugsėjo mėnesio.

Patvirtintos apdoroto ir kaitinamojo tabako produktų natūralių nuostolių normos

Žemės ūkio ministras 2019 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 3D-398 patvirtino Apdoroto tabako ir kaitinamojo tabako produktų natūralių nuostolių normas • Liepos 3 d. įsigaliojusiame naujame įsakyme apibrėžta „natūralių tabako produktų nuostolių“ sąvoka, taip pat įtvirtintos tabako nuostolių taikymo normos tabako apdorojimo linijose, kuriose ruošiamas supjaustytas tabakas, bei nuostatos, skirtos reglamentuoti tabako nuostolių normas gamybos ir pakavimo procese.
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Liepa     2019  
PrATKPŠS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Naujienos
2020-12-08
Verslo liudijimą 2021 metams įsigyti šiemet galima anksčiau
2020-12-08
VMI skelbs nukentėjusių nuo COVID-19 įmonių atidėtų mokesčių nepriemoką, kai ji didesnė nei 100 tūkst. eurų
2020-07-21
Nauja VMI interneto svetainė
2020-07-09
VMI tikrins vežėjus – stabdys specialiai pažymėtais automobiliais
2020-03-27
Individualią veiklą vykdę gyventojai, kurių veikla dabar ribojama, gali ją nutraukti
2020-03-18
VMI ir „Sodros“ pagalba verslui, nukentėjusiam nuo COVID-19
2020-02-12
Grįžus iš Kinijos, reiktų izoliuotis 2 savaitėms
2020-02-11
Nepasinaudoję mokesčių amnestija, sulaukė VMI dėmesio
2020-01-13
„Sodra“ apie padidėjusias pensijas
2019-09-25
Susigrąžinti pajamų mokesčio permoką už 2018 m. dar gali 27 tūkst. gyventojų
2019-07-16
Turinčius „Luminor/Nordea“ sąskaitą, „Sodra“ prašo pranešti pasikeitusius sąskaitų numerius
2019-07-02
VMI džiaugiasi mokesčių amnestijos rezultatais
2019-06-18
VMI paskelbė naujausius turto deklaracijų išrašus
2019-06-10
Mokslus baigiantiems moksleiviams ir studentams – apie sveikatos draudimą
2019-05-29
VMI ruošia laiškus pamiršusiems sumokėti mokesčius
2019-05-22
VMI ir „Sodros“ konsultacijos – vieno skambučio metu
2019-05-03
Skolininkais „Sodra“ pavertė tūkstančius gyventojų
2019-05-03
Pajamų ir turto deklaravimo rezultatai
2019-04-17
VMI gyventojams pradeda grąžinti pajamų mokesčio permokas
2019-04-11
VMI: dar ne vėlu prisiminti pamirštus mokesčius
2019-04-08
VMI turgavietėse padės ne tik deklaruoti pajamas, bet ir mokys išmaniai tvarkyti apskaitą
2019-04-04
Prašymams susigrąžinti PVM iš Didžiosios Britanijos – savaitė
2019-03-22
Pajamų deklaravimo laikotarpiu VMI ir „Sodra“ gyventojus konsultuoja kartu
2019-03-20
Prasidėjo pajamų ir turto deklaravimas
2019-03-20
PVM sąskaitų faktūrų registrų teikimo i.SAF terminas pratęstas iki kovo 25 d.
2019-03-14
Finansinės ataskaitos Registrų centrui šiemet teikiamos sparčiau
2019-02-22
VMI skubina pateikti prašymus dėl PVM susigrąžinimo iš Didžiosios Britanijos
2019-02-19
Mokesčių inspekcija grąžina žemės mokesčio permokas
2019-01-31
150 tūkst. mokesčių mokėtojų VMI atleido nuo delspinigių
2019-01-29
VMI verslaujančius gyventojus kviečia išbandyti virtualų buhalterį i.APS

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama