SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2022 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 4 mėn. prenumeratos kaina – 36 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2022 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 4 mėn. prenumeratos kaina – 36 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2019 m. liepos 2 d.
Nr. 25 (1109) Rubrikos         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

Daugiabučių gyventojai suskystintų naftos dujų balionus turės pasikeisti saugiomis alternatyvomis

Energetikos ministras 2019 m. birželio 27 d. priėmė įsakymą Nr. 1-181, kuriuo patvirtino suskystintų naftos dujų balionų, naudojamų daugiabučiuose namuose, pakeitimo 2019-2022 metais veiksmų planą, pagal kurį aukštesniuose nei 2 aukštų daugiabučiuose iki 2022-ųjų metų pabaigos turi nelikti suskystintų naftos dujų balionų • Šiame plane numatytos priemonės, kurios turėtų paskatinti gyventojus tokius dujų balionus pakeisti kitais energijos ištekliais.
 

Išmokas išmokančio Lietuvos vieneto, nuolatinės buveinės ir gyventojo pareigos

Valstybinė mokesčių inspekcija nauja redakcija išdėstė Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 33 str., apibrėžiančio išmokas išmokančio Lietuvos vieneto, nuolatinės buveinės ir gyventojo pareigas, komentarą (apibendrintą paaiškinimą) • Komentaras atnaujintas, atsižvelgiant į 2018 01 01 įsigaliojusio Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 2, 6, 16, 17, 18, 18-1, 19, 20, 22, 24, 27, 29, 33, 34 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 18-2 straipsniu įstatymą, kuriuo buvo pakeista 33 str. 2 dalis, pakeičiant duomenų apie gyventojams išmokėtas B klasės pajamoms priskirtas išmokas pateikimo terminą – duomenis apie tokias išmokas už kalendorinius metus mokesčio administratoriui reikia pateikti iki kitų metų vasario 15 d. • Komentaras taip pat papildytas informacija apie deklaracijoje GPM312 įrašomus A ir B pajamų klasėms priskirtų išmokų duomenis bei paaiškinimais apie pažymos FR0471, kuri skirta tik 2017 ir ankstesnių metų duomenims įrašyti, teikimo tvarką.
 

Ką reikia žinoti dirbti norintiems nepilnamečiams?

Prasidėjus moksleivių atostogoms, nemažai vaikų bei paauglių nori padirbėti, tačiau įsidarbinant ar jau įsidarbinus neretai kyla neaiškumų • Valstybinė darbo inspekcija primena, ką reikia žinoti, ieškant darbo, kokie reikalavimai keliami, norint įdarbinti jauną žmogų, kokios darbo sąlygos turi būti jiems sudaromos.
 

Kasos aparatų ir tiesioginio ryšio kompiuterių tinklo terminalų naudojimo taisyklių pakeitimai

VMI prie LR FM viršininkė 2019 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. VA-56 pakeitė Kasos aparatų ir tiesioginio ryšio kompiuterių tinklo terminalų naudojimo taisykles • Liepos 2 d. įsigalioję pakeitimai šiose taisyklėse atlikti, siekiant sumažinti administracinę naštą ūkio subjektams – juridiniams asmenims, pildantiems kasos aparato kasos operacijų žurnalus.
 

Kitąmet prašymai skirti dalį pajamų mokesčio paramai – tik el. būdu

Nuo 2020 m. sausio 1 d. prašymus skirti dalį pajamų mokesčio paramai gyventojai galės pateikti tik elektroniniu būdu per VMI elektroninio deklaravimo sistemą • Tai numatyta Valstybinės mokesčių inspekcijos parengtame Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir/arba politinėms partijoms FR0512 formos užpildymo ir pateikimo taisyklių projekte.
 

Migracijos funkcijų pertvarka nuo liepos 1 d.

Nuo liepos 1-osios, konsolidavus trijų institucijų – Policijos departamento, Valstybės sienos apsaugos tarnybos ir Migracijos departamento – resursus ir funkcijas, Migracijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos tapo pagrindine migracijos paslaugas teikiančia įstaiga Lietuvoje • Ši biudžetinė įstaiga, kurią sudaro centrinė įstaiga Vilniuje (Sapiegos g. 1) ir 10 teritorinių skyrių apskrityse, tapo atsakinga už asmens tapatybės kortelių ir pasų išdavimą bei keitimą Lietuvos Respublikos piliečiams.
 

Naujas VMI komentaras apie mėnesinę pajamų mokesčio deklaraciją ir metinę gyventojams išmokėtų išmokų deklaraciją

Valstybinė mokesčių inspekcija parengė naujos redakcijos Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 24 straipsnio (Pajamų mokesčio, išskaičiuoto iš A klasės pajamų, deklaracijos) komentarą (apibendrintą paaiškinimą) • Komentaras atnaujintas, atsižvelgiant į 2018 01 01 įsigaliojusį Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 2, 6, 16, 17, 18, 18-1, 19, 20, 22, 24, 27, 29, 33, 34 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 18-2 straipsniu įstatymą ir VMI patvirtintas Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 bei Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formas ir jų užpildymo bei pateikimo taisykles.
 

Nuo liepos 1 d. pasikeitė pensinio amžiaus asmenų savarankiškumo vertinimo tvarka

Nuo liepos 1 d. senatvės pensijos amžiaus sulaukusiems neįgaliesiems specialiųjų poreikių nustatymas tapo paprastesnis, nes jų savarankiškumas vertinamas savivaldybėse, t. y. Asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti klausimyną pildo nebe Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba, o savivaldybės, kurioje asmuo gyvena, paskirtas darbuotojas • Tai nustatyta kolegialiu socialinės apsaugos ir darbo bei sveikatos apsaugos ministrų 2019 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-368/V-754 pakeitus Specialiojo nuolatinės slaugos, specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos), specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo tvarkos aprašą.
 

Pakeistas Viešųjų pirkimų ir pirkimų ataskaitų rengimo ir teikimo tvarkos aprašas

Viešųjų pirkimų tarnybos direktorė 2019 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. 1S-98 pakeitė Viešųjų pirkimų ir pirkimų ataskaitų rengimo ir teikimo tvarkos aprašą • Pakeitimai, įsigalioję birželio 26 d., atlikti atsižvelgiant į tai, kad nuo birželio 11 d. pasikeitė Viešųjų pirkimų įstatymo 96 str. 2 dalies 1 punktas bei Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančių subjektų, įstatymo 102 str. 2 dalis.
 

Pakeitimai apie nekilnojamojo turto ir žemės mokesčių tarifus

Valstybinė mokesčių inspekcija paaiškina 2020 m. sausio 1 d. įsigaliosiančių Nekilnojamojo turto mokesčio ir Žemės mokesčio įstatymų pakeitimus dėl savivaldybių tarybų nustatomų nekilnojamojo turto ir žemės mokesčių tarifų taikymo 2021 ir vėlesniais metais, taip pat kolektyvinio investavimo subjektų mokestinių prievolių įvykdymo tvarkos pakeitimus.
 

Pasikeitė „pirmojo paskyrimo“ kompensuojamųjų vaistų išdavimo tvarka

Nuo liepos 2-osios pigiausias kompensuojamasis vaistas pacientams išduodamas jį paskyrus pirmą kartą arba pakartotinai po ilgesnio kaip 12 mėnesių (anksčiau buvo – po 6 mėnesių) laikotarpio, o sutrikus pigiausio kompensuojamojo vaisto tiekimui ir vaistinėms neturint galimybių jo užsakyti, pacientams turi būti išduodamas kitas tos pačios veikliosios medžiagos ir dozuotės mažiausios kainos vaistas • Šie nuo liepos 2 d. įsigalioję pokyčiai įtvirtinti sveikatos apsaugos ministrui 2019 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-760 pakeitus vadinamas Receptų rašymo ir vaistų pardavimo taisykles.
 

Patvirtinta piniginių išmokų pateikusiems įrodymų apie konkurenciją ribojančius susitarimus mokėjimo tvarka

Nuo liepos 1 d. fiziniai asmenys, pateikę Konkurencijos tarybai įrodymus apie galimus konkurenciją ribojančius susitarimus, gali gauti piniginį atlygį – nuo 1 tūkst. iki 100 tūkst. eurų • Konkurencijos tarybos pirmininkas 2019 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 1S-85 (2019) patvirtino Vienkartinės piniginės išmokos už įrodymų pateikimą konkurencijos tarybai skyrimo ir mokėjimo tvarką.
 

Patvirtintas bazinis paslaugų šeimai paketas

Vyriausybė 2019 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 618 patvirtino Bazinį paslaugų šeimai paketą, apimantį 14 šeimos stiprinimo paslaugų, kurios turėtų būti prieinamos šeimoms visose  Lietuvos savivaldybėse, taip pat šiame pakete nustatytų paslaugų teikimo aprašymą, numatantį paslaugų išvystymo normas – kiek konkrečios srities darbuotojų turėtų būti tam tikrai savivaldybės gyventojų daliai, kas teiks paslaugas, per kiek laiko turėtų būti suteikiama paslauga ir siektini rezultatai.
 

Viešųjų pirkimų reglamentavimo pakeitimai

Birželio 11 d. įsigaliojo didžioji dalis pakeitimų, įtvirtintų Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatyme, o dalis nuostatų įsigalios lapkričio 1 d. • Pristatome pagrindines viešųjų pirkimų proceso reglamentavimo naujoves ir svarbiausius pokyčius.
 

Visi mokytojai turi teisę į pailgintas atostogas ir sutrumpintą darbo laiką

Vyriausybė 2019 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 617 pakeitė du aprašus, patikslinant mokytojų ir kitų pedagogų teisės į pailgintas atostogas ir sutrumpintą darbo laiką reglamentavimą • Pakeitimai įtvirtinta, kad visi mokytojai, nepriklausomai nuo darbovietės, ar jie dirba mokykloje, ar kitoje įstaigoje, turi teisę į pailgintas atostogas ir sutrumpintą darbo laiką.
 

VMI džiaugiasi mokesčių amnestijos rezultatais

Baigėsi vadinamos mokesčių amnestijos, numatytos Mokesčių administravimo įstatyme, laikas, t. y. iki liepos 1 d. mokesčių mokėtojams suteikta vienintelė galimybė atsiskleisti ir deklaruoti bei sumokėti praeityje pamirštus mokesčius be jokių baudų ir delspinigių • Valstybinė mokesčių inspekcija pranešė, kad per šį projektą surinko beveik 42 mln. eurų pamirštų mokesčių.
 
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Liepa     2019  
PrATKPŠS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Naujienos

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama