SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2022 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 2 mėn. prenumeratos kaina – 18 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2022 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 2 mėn. prenumeratos kaina – 18 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2019 m. gegužės 7 d.
Nr. 17 (1101) Rubrikos         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

Darbo inspekcija įmonėms siūlys naują lygybės planavimo priemonę

Valstybinės darbo inspekcijos inspektoriai, atlikdami įmonių patikrinimus, kaip šios užtikrina moterų ir vyrų lygias teises, informuos darbdavius apie lygių galimybių planavimo būtinybę ir rekomenduos jiems pasinaudoti naujame portale www.lygybesplanai.lt pateikiamais praktiniais patarimais • Tą susitarė Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba kartu su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei Valstybine darbo inspekcija.
 

Kada darbo inspekcija gali sustabdyti darbus?

Vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. EV-116 patvirtino Darbų sustabdymo ir draudimo naudoti darbo ir asmeninės apsaugos priemones tvarkos aprašą, kuriame įvardinti atvejai, kada darbo inspekcija sustabdo darbus, taip pat uždraudžia naudoti darbo ir asmenines apsaugos priemones.
 

Nauja prievolė stacionarines asmens sveikatos priežiūros ir globos paslaugas teikiančioms įstaigoms

Vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. EV-119 patvirtino Pacientų kėlimo ir vartymo rankomis atitikties darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimams elektroninio inspektavimo teminę ataskaitą • Šią ataskaitą, atsakant į joje pateiktus klausimus, iki gegužės 31 d. turės elektroniniu būdu pateikti Valstybinei darbo inspekcijai (VDI) 181 stacionarines asmens sveikatos priežiūros ir globos paslaugas teikianti įstaiga, t. y. ligoninės, sanatorijos, slaugos ir globos namai bei kt. (tokių įstaigų sąrašas paskelbtas VDI interneto svetainėje).
 

Naujos metinių ataskaitų formos, skirtos suteiktai bei gautai paramai deklaruoti (I dalis)

VMI prie LR FM viršininkė 2019 m. balandžio 23 d. priėmė 2 įsakymus: Nr. VA-35 patvirtintos naujos versijų formas, skirtos suteiktai bei gautai paramai ir jos panaudojimui deklaruoti, t. y. Paramos teikimo metinės ataskaitos FR0477 formos 03 versija ir Paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 formos 04 versija, taip pat pakeistos šių formų užpildymo taisyklės, kuriose atlikti pakeitimai taikomi 2019 ir vėlesnių metų ataskaitų FR0477 ir FR0478 formoms užpildyti, o kitu – Nr. VA-34 nauja redakcija išdėstytas birželio 1 d. įsigaliosiantis Paramos gavėjų ataskaitų apie gautą paramą ir jos panaudojimą, apie pačių suteiktą paramą ir (arba) labdarą, taip pat apie savo veiklą, susijusią su Labdaros ir paramos įstatymo 3 str. 3 d. nurodytų visuomenei naudingų tikslų įgyvendinimu, pateikimo mokesčių administratoriui tvarkos aprašas, kuriame pakeisti metinės ataskaitos apie paramą ir jos panaudojimą dalių pavadinimai.
 

Naujos metinių ataskaitų formos, skirtos suteiktai bei gautai paramai deklaruoti (II dalis)

Patikslinta FR0478 formos III dalies „Anonimiškai ir iš fizinių asmenų gauta parama“, IV dalies „Gautos paramos panaudojimas" (FR0478C ir FR0478U priedai) ir V dalies „Suteikta parama iš nuosavų lėšų“ (FR0478D ir FR0478E priedai) pildymo tvarka • Nauji metinės ataskaitos apie paramą ir jos panaudojimą dalių pavadinimai
 

Nuo gegužės 1 d. – perpus mažiau VDI teritorinių skyrių

Nuo gegužės 1 d. liko tik 5 (vietoje anksčiau buvusių 10) Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) teritoriniai skyriai, kurių pagrindinės buveinės yra Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje, tačiau ūkio subjektų priežiūros kokybei ir operatyvumui užtikrinti bei interesantų aptarnavimui gerinti šie VDI teritoriniai skyriai turi nutolusias darbo vietas Alytuje, Marijampolėje, Tauragėje, Telšiuose ir Utenoje.
 

Nuo kitų metų už laikiną vaiko priežiūrą – 228 Eur

2020 m. sausio 1 d. įsigalios Išmokų vaikams įstatymo pataisos, įteisinančios naują išmokų rūšį – vaiko laikinosios priežiūros išmoką, sieksiančią 228 Eur per mėnesį, kuri bus mokama vaiką, kuriam nustatomas apsaugos poreikis, laikinai prižiūrinčiam asmeniui.
 

Pajamų ir turto deklaravimo rezultatai

Gegužės 2-ąją baigėsi pajamų ir turto deklaravimas, tačiau šią pareigą atliko ne visi privalėję tai padaryti gyventojai • Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis, metinių pajamų deklaracijų už 2018 metus nepateikė apie 139 tūkst. gyventojų, todėl pavėlavusiems, kurių pajamų deklaracijoje apskaičiuota mokėtina suma ir ji nesumokėta iki gegužės 2 d., jau skaičiuojami 0,03 proc. delspinigiai už kiekvieną pradelstą dieną • Turto deklaracijų už praėjusius metus turėjusių pateikti apie 100,7 tūkst. gyventojų, VMI nesulaukė iš daugiau nei 18 tūkst. žmonių.
 

Pakeistas Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo komentaras apie neapmokestinamąsias pajamas

VMI prie LR FM pakeitė Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 str., nustatančio gyventojo neapmokestinamąsias pajamas, 1 dalies 20-2, 39, 56 punktų apibendrintus paaiškinimus (komentarus) • Pakeitimai atlikti, atsižvelgiant į Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatas, pagal kurias nuo 2018 m. sausio 1 d. neapmokestinamosioms pajamoms priskirta 500 Eur neviršijanti palūkanų suma, gauta už vartojimo kreditus, suteiktus per tarpusavio skolinimo platformą, ir už lėšas, suteiktas per sutelktinio finansavimo platformą, taip pat gyventojo iš darbdavio per kalendorinius metus gautų prizų ir dovanų vertė, neviršijanti 200 Eur, nauda, kai darbdavys sumoka už geležinkelio ar kelių viešojo transporto bilietus, skirtus darbuotojui atvykti į darbo vietą ir parvykti iš jos bei pajamos, gautos už suteiktą pagalbą, slaptai bendradarbiaujant su kriminalinės žvalgybos subjektais ar žvalgybos institucijomis.
 

Pakeisti gatvių projektavimo techniniai reikalavimai

Aplinkos ministras 2019 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. D1-231 pakeitė statybos techninį reglamentą STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, kuriame, siekiant saugesnio pėsčiųjų ir dviratininkų eismo, patikslinti pagrindiniai gatvių techniniai parametrai – susiaurinti eismo juostų pločiai, pakoreguotas projektinis greitis, taip pat nustatyta prievolė įrengti bent vieną elektromobilių įkrovimo vietą, jeigu prie pastatų yra daugiau kaip 10 automobilių stovėjimo vietų.
 

Pakuočių apskaitos pokyčiai

Aplinkos ministras 2019 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. D1-249 pakeitė Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisykles bei supaprastino pakuočių ir jų atliekų apskaitos reikalavimus.
 

Patvirtinta periodinių pensijų išmokų dydžio apskaičiavimo tvarka

Lietuvos banko valdyba 2019 m. balandžio 25 d. nutarimu Nr. 03-87 patvirtino Periodinių pensijų išmokų dydžio apskaičiavimo metodiką, aktualią kaupiantiesiems II pakopos pensijų fonduose • Nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliosianti metodika bus taikoma tiems pensijų fondų dalyviams, kurie sukaupė nuo 3 000 iki 10 000 eurų, ir gyventojams, pasirinkusiems atidėtąjį anuitetą, iki jie sulauks 85 metų.
 

Prieš perkant automobilį, galima patikrinti jo istoriją

Prieš pasirašant automobilio pirkimo–pardavimo sutartį, verta patikrinti jo istoriją, teigia „Regitra“ • Perkant Lietuvoje jau eksploatuotą transporto priemonę, pasitikrinti, ar automobilis nėra areštuotas ar įkeistas, galima naudojantis „Regitros“ paieškos sistema, o ar automobilis nėra ieškomas, informaciją galima patikrinti Policijos departamento duomenų bazėje • Planuojant automobilį įsigyti iš užsienio, jo istoriją sužinoti galima kai kurių valstybių viešai prieinamuose registruose, kurie skelbiami „Regitros“ interneto svetainėje.
 

PVM už kai kurias elektronikos prekes reikės mokėti pirkėjui

Nuo rugpjūčio 1 d. parduodant standžiuosius diskus, mobiliuosius telefonus, planšetes ir nešiojamuosius kompiuterius, prievolė išskaityti ir sumokėti PVM bus taikoma pirkėjui, Lietuvoje registruotam PVM mokėtoju, o ne pardavėjui • Tai nustatė Vyriausybė, 2019 m. balandžio 24 d. nutarimu Nr. 395 pakeitusi Atvejų, kai pridėtinės vertės mokestį už tiekiamas prekes (teikiamas paslaugas) išskaito ir sumoka pirkėjas (klientas), aprašą, ir jį papildydama naujais atvejais dėl atvirkštinio PVM taikymo mechanizmo taikymo minėtoms elektronikos prekėms.
 

Registrų centras: duomenis apie save pateikė tik kas trečia viešoji įstaiga ir kas penkta kooperatinė ir žemės ūkio bendrovė

Registrų centras teigia, kad viešosios įstaigos, žemės ūkio bendrovės ir kooperatinės bendrovės vangiai laikosi įstatymuose nustatytos pareigos pateikti į Juridinių asmenų dalyvių informacinę sistemą (JADIS) duomenis apie savo dalininkus, narius ar pajininkus • Ši informacija yra labai svarbi ir reikalinga ne tik valstybės ar savivaldybių institucijoms, asociacijoms, bet ir patiems juridiniams asmenims, nes nepateikus aktualių duomenų, vėliau gali kilti sunkumų įregistruojant juridinio asmens veiklos pasikeitimus.
 

Savivaldybės bus skatinamos kurti naujas darbo vietas

Nuo kitų metų keisis gyventojų pajamų mokesčio (GPM) skirstymo savivaldybėms tvarka, nustatyta Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo pataisomis • Siekiant sukurti daugiau paskatų savivaldybėms plėtoti ekonominę veiklą, papildoma GPM dalis priklausys ne tik nuo gyventojų skaičiaus savivaldybėje, bet ir nuo metinio darbo užmokesčio fondo prieaugio.
 

Skolininkais „Sodra“ pavertė tūkstančius gyventojų

Dalis savarankiškai dirbančių asmenų gegužės 3 d. iš „Sodros“ gavo pranešimus apie socialinio draudimo įmokų skolas, kurių nėra • Tokia situacija, kai „Sodra“ baugina neegzistuojančiomis skolomis, kartojasi ne pirmą ir ne antrą kartą – taip buvo nutikę ir anksčiau: pavyzdžiui, pernai įmonės buvo informuotos apie neva turimus įsiskolinimus, o jų darbuotojai į asmenines „Sodros“ paskyras gyventojui gavo senas ir netikslias mėnesines ataskaitas apie prieš kelerius metus buvusį darbo užmokestį.
 

Vaizdo duomenų tvarkymas daugiabučiuose ir privačiuose gyvenamuosiuose namuose

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, sulaukianti daug gyventojų, daugiabučių namų bendrijų ir administratorių paklausimų dėl vaizdo stebėjimo daugiabučių laiptinėse ar jų prieigose, privačių namų valdose bei įvairiose viešose vietose, parengė rekomendaciją apie asmens duomenų ir privatumo apsaugą šiuo klausimu.
 

Viršvalandiniai darbai, dirbant pagal suminę darbo laiko apskaitą

Valstybinės darbo inspekcijos paaiškinimas dėl viršvalandinių darbų taikant suminę darbo laiko apskaitą.
 
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Gegužė     2019  
PrATKPŠS
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Naujienos

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama