SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2019 m. kovo 26 d.
Nr. 12 (1096) StraipsniaiVyriausybėjeDarbo kodekso pokyčių per pusantrų me...         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

Darbo kodekso pokyčių per pusantrų metų rezultatai

Nuo 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojus naujajam Darbo kodeksui, žymiai sumažėjo minimalią mėnesio algą gaunančių darbuotojų skaičius, o patys darbuotojai aktyviau pradėjo ginti savo teises darbo ginčų komisijose. Taip pat pastebima, kad Lietuvoje kyla vidutinis mėnesio darbo užmokestis, tačiau tai susiję ne tik su Darbo kodekso įsigaliojimu, bet ir darbuotojų trūkumu darbo rinkoje bei bendru ekonomikos augimu.

Tokios tendencijos pastebėtos analizuojant Darbo kodekso įgyvendinimo stebėsenos rezultatus už pusantrų metų, kuriuos apibendrino Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su Valstybine darbo inspekcija ir kurie buvo pristatyti Vyriausybei.

 

Mažėja gaunančių minimalią algą

Pagal stebėsenos rezultatus, mažėja gaunančių minimalią mėnesio algą (MMA) darbuotojų skaičius: 2017 m. MMA Lietuvoje gavo 65 313 darbuotojų, o 2018 m. – 48 978 (t. y. 25 proc. mažiau).

Gaunančių minimalią algą mažėja dėl dviejų priežasčių – Darbo kodekse (DK 141 str. 2 dalis)buvo nustatyta, kad minimali mėnesio alga gali būti mokama tik už nekvalifikuotą darbą, be to, buvo padėta taikyti „Sodros“ įmokų žemutinė riba („grindys“).

 

Darbo užmokesčio augimas

Lietuvoje pastaraisiais metais kilo vidutinis mėnesinis darbo užmokestis: vidutinis mėnesinis bruto (neatskaičius darbuotojo mokesčių) darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualiųjų įmonių) 2017 m. III ketv. buvo 850,8 Eur, 2017 m. IV ketv. – 884,8 Eur, 2018 m. I ketv. – 895,2 Eur, o 2018 m. II ketv. – 926,7 Eur, 2018 m. III ketv. – 935,7 Eur, o 2018 m. IV ketv. sudarė 970,3 Eur.

Darbuotojų darbo užmokesčio augimą įtakojo ne tik bendras ekonominis augimas, bet ir MMA padidinimas, socialinio draudimo įmokos nustatymas tiems darbuotojams, kurie neuždirba minimalios mėnesinės algos, vis didėjantis darbuotojų trūkumas ir kt.

 

Darbo rinkos prognozė 2019 m.

Užimtumo tarnyba apklausė 4,5 tūkst. darbdavių, kurių įmonėse dirba 238 tūkst. darbuotojų. Jų buvo paprašyta išreikšti nuomonę apie darbo rinkos tendencijas 2019 metams.

Remiantis apklausa, 57 proc. darbdavių manė, jog darbo užmokestis šiais metais iš esmės nesikeis, 42 proc. tvirtino, kad darbo užmokestis augs, o 1 proc. galvojo, kad mažės.

Planuojama, kad darbuotojų ir sudaromų darbo sutarčių skaičius 2019 m. turėtų augti apie 5 proc.

 

Darbo ginčų komisijų veiklos rezultatai

Kartu su naujuoju Darbo kodeksu prie Valstybinės darbo inspekcijos veikiančios darbo ginčų komisijos įgijo platesnes galimybes nagrinėti ginčus tarp darbuotojų ir darbdavių. Šis nagrinėjimas yra nemokamas ir dažniausiai ginčai yra išsprendžiami be teismo.

Darbo ginčų komisijos 2018 m. gavo 6 712 prašymų išnagrinėti tarp darbo santykių subjektų kilusius ginčus (2017 m. – 6 675), teismuose dėl darbo ginčų 2018 m. gauta 919 ieškinių (2017 m. – 753 ieškiniai).

Įvertinus Darbo ginčų komisijų veiklą, matyti, kad 2018 m. jos priėmė 12 proc. daugiau sprendimų nei 2017 metais. Daugiausia praėjusiais metais priimta sprendimų dėl nesumokėto darbo užmokesčio (5 848 atvejai), rečiau dėl darbo sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu (530 atvejai), žalos atlyginimo (381 atvejis), darbo sutarties sąlygų (139 atvejai), netinkamai subalansuoto darbo ir poilsio laiko (60 atvejų), baudų darbdaviui skyrimo, kai darbdavys nevykdo darbo ginčų komisijos ar teismo sprendimų (88 atvejai).

Darbo ginčų komisijose darbo santykių dalyviai išsprendžia didžiąją dalį kilusių darbo ginčų (2018 m. iš 7 637 priimtų sprendimų 14,6 proc. priimta taikos sutartis (1 113 sprendimų) ir tik apie 10 proc. Darbo ginčų komisijų priimtų sprendimų pasiekia teismą.

Pasak Socialinės apsaugos ir darbo ministro Lino Kukuraičio, „darbuotojai kartais nė nežino, kad savo teises galima ginti ir nesutarimus išspręsti be teismo bei nemokamai. Tiesiog reikia kreiptis į darbo ginčų komisiją prie Valstybinės darbo inspekcijos ir išdėstyti savo argumentus, paaiškinti savo skundo esmę. Sprendimais dažniausiai lieka patenkinti tiek darbuotojai, tiek darbdaviai, nes tik 10 proc. atvejų darbo ginčų komisijoje priimti sprendimai skundžiami teismams, o iš apskųstųjų teismai tenkina vos 12 proc. skundų. Tai reiškia, kad ginčų komisijoje priimti sprendimai yra subalansuoti ir patikimi".

 

Darbo sutarčių sudarymas ir nutraukimas

„Sodros" duomenimis, praėjusiais metais iš viso buvo sudaryta 624 711 darbo sutarčių (vidutiniškai 52 tūkst. sutarčių per mėnesį), iš jų 469 903 neterminuotos darbo sutartys (apie 76 proc.), 119 592 terminuotos darbo sutartys (19 proc.), 25 737 laikinojo darbo sutartys (4 proc.), 5 020 sezoninio darbo sutarčių (0,8 proc.). Lyginant su 2017 m. II pusmečiu – tendencijos išlieka beveik identiškos.

2018 m. sudaryta 28 830 naujų rūšių darbo sutarčių (projektinio darbo, pameistrystės, darbo vietos dalijimosi). Pernai gana sparčiai daugėjo projektinių darbo sutarčių (sudarytos 3 254 projektinio darbo sutartys), taip pat išaugo pameistrystės darbo sutarčių skaičius (sudarytos 614 pameistrystės darbo sutartys), bet darbo vietos dalijimosi sutarčių sumažėjo ir jos nėra populiarios (2017 m. II pusmetį sudaryta 13, 2018 m. I pusmetį – 8, o 2018 m. II pusmetį – 1 tokios rūšies darbo sutartis).

Daugėja sudaromų darbo sutarčių su trečiųjų, t. y. ne ES, šalių piliečiais: jei 2017 m. II pusmetį tokių sutarčių buvo sudaryta 8 210, o 2018 m. I pusmetį – 11 453, tai pernai metų pabaigoje – net 14 088. Daugiausiai užsieniečiai įdarbinami neterminuotai ir šios rūšies sutarčių su užsieniečiais sudaroma vis daugiau. Tokia tendencija susiklostė galimai dėl VDI išaiškinimo, paneigiančio nusistovėjusią nuostatą, jog su trečiųjų šalių piliečiais galima sudaryti tik terminuotas darbo sutartis (vizos ar leidimo laikinai gyventi laikotarpiui), taip pat ir dėl didesnių socialinio draudimo įmokų sudarant terminuotą darbo sutartį.

Darbo sutarties nutraukimo pagrindų pasiskirstymo tendencija išlieka panaši.

2018 m. įvairiais pagrindais iš viso buvo nutrauktos 603 904 darbo sutartys (vidutiniškai 50 tūkst. darbo sutarčių per mėnesį).

Darbo sutartys pernai, kaip ir anksčiau, dažniausiai nutraukiamos darbuotojo iniciatyva – net 438 875 (73 proc.). Pasibaigus terminuotos darbo sutarties terminui (DK 69 str.) nutrauktos 79 817 darbo sutartys (13 proc.), darbdavio iniciatyva – 32 738 darbo sutartys (5,4 proc.), šalių susitarimu (DK 54 str.) – 32 428 (5 proc.), kitais pagrindais – 3 proc.

Darbdaviai vis dažniau naudojasi galimybe nutraukti darbo sutartį darbdavio valia (DK 59 str., kai įspėjama prieš 3 darbo dienas ir sumokama 6 mėn. išeitinė išmoka) – 2017 m. II pusmetį darbdavio valia buvo nutrauktos 125 darbo sutartys, 2018 m. I pusmetį – 147, o 2018 m. II pusmetį – 234 darbo sutartys.

Taigi, skaičiai rodo, jog per visus 2018 metus darbdavio valia, darbuotojui išmokant ne mažesnę kaip 6 mėnesių jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką, buvo nutraukta apie 1 proc. sutarčių skaičiais tai sudaro 381 atvejį iš 471 613 darbo sutarčių, kurios buvo nutrauktos darbuotojo ir darbdavio iniciatyva.

 

Ilgalaikio darbo išmokos

Teisę gauti ilgalaikio darbo išmoką iš Ilgalaikio darbo išmokų fondo turi ilgiau nei 5 metus vienoje darbovietėje (nebiudžetiniame sektoriuje) nepertraukiamai dirbęs darbuotojas.

Tačiau tam yra kelios sąlygos: pirma, į tokią išmoką galima pretenduoti, jei darbuotojas atleidžiamas darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės (pagal DK 57 str.), antra, jei dar per 3 mėnesius nesudaroma darbo sutartis su tuo pačiu darbdaviu.

Ilgalaikio darbo išmokas 2018 m. gavo 4,4 tūkst. darbuotojų, o vidutinė išmoka per mėnesį siekė 572,6 Eur. Išmoka gali sudaryti nuo 1 iki 3 vidutinių darbuotojo mėnesio darbo užmokesčių, priklausomai nuo išdirbtų metų skaičiaus.

Kreiptis dėl ilgalaikio darbo išmokos reikia į „Sodrą“ per šešis mėnesius nuo atleidimo.

 

Lietuva Darbo lankstumo indekse

Darbo lankstumo indekse Lietuva pagal naują Darbo kodeksą užima 9 vietą tarp 28 ES šalių narių (pagal senąjį Darbo kodeksą buvo 17 vietoje), t. y. pakilo per 8 pozicijas.

Pagal Darbo santykių lankstumo vertinimą tarp 41 ES ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO), kurios nare mūsų šalis tapo 2018 m. liepos 5 d., valstybės Lietuva yra apie vidurį: pagal naują Darbo kodeksą užima 16 vietą, aplenkdama Latviją, užimančią 19 vietą, ir Estiją, kuri likusi 28 vietoje, o pagal senąjį Darbo kodeksą buvo 27 vietoje, t. y. mūsų šalis pakilo per 11 pozicijų.

Lanksčiausiu darbo santykių reguliavimu iš 41 ES ir EBPO šalių išsiskiria Danija, Jungtinės Amerikos Valstijos ir Japonija, kurios bendrame šalių narių reitinge užima pirmąsias 3 vietas, o Didžioji Britanija, Kanada, Airija, Naujoji Zelandija ir Čekija dalinasi 4-8 vietas.

Taip rodo Lietuvos laisvosios rinkos instituto ir partnerių iš Pasaulio banko „Doing Business“ duomenų sudarytas Darbo lankstumo indeksas ES ir EBPO šalims.

Indeksais vertinama 41-os ES ir EBPO valstybės daugiau kaip 30 Pasaulio banko renkamų darbo santykių reguliavimo rodiklių.

 

Daugėja pažeidimų ir paskirtų baudų

Per 2018 m. Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) pareigūnai nustatė 2 849 pažeidimus ir surašė 1 217 reikalavimų pašalinti pažeidimus (R1), o 2017 m. buvo nustatyta 2 676 pažeidimų (6 proc. mažiau nei 2018 m.) ir surašyta 1 114 reikalavimų (9 proc. mažiau nei per 2018 m.). Taigi, bendras reikalavimų ir juose nustatytų pažeidimų skaičius per metus išaugo.

Iš viso pernai VDI priėmė nutarimus skirti baudas 338 atvejais, ir tai yra 64 proc. daugiau, nei 2017 m. (206). Minėtuose nutarimuose praėjusiais metais paskirtų baudų bendra suma, lyginant su 2017-aisiais metais, išaugo beveik dvigubai – nuo 2017 m. 103 792 Eur iki 2018 m. 197 625 Eur.

 

VDI konsultuoja rečiau

VDI pastebi, jog po naujojo Darbo kodekso įsigaliojimo nuolat mažėja konsultacijų į VDI besikreipiančių asmenų skaičius: 2017 m. II pusmetį gauti 7 148 paklausimai, 2018 m. I pusmetį – 5 053 paklausimai, o 2018 m. II pusmetį – 4 155 paklausimai.

Po naujo DK įsigaliojimo, t. y. nuo 2017 m. liepos mėn., daugiausiai neaiškumų ir problemų kilo klausimų dėl naujų DK normų ir į VDI konsultacijų buvo kreipiamasi dėl budėjimo (DK 118 str.), naktinio darbo (DK 117 str.), maksimaliojo darbo laiko normų (DK 114 str.), atostogų suteikimo, esant papildomiems susitarimams, tvarkos (DK 35 str. 7 dalis), nekonkuravimo ir konfidencialios informacijos apsaugos susitarimų (DK 38-39 straipsniai), dėl kilnojamojo pobūdžio darbo ar darbo lauko sąlygomis apmokėjimo ir kompensavimo tvarkos (DK 144 str. 8 dalis), komandiruotės kelionės laiko (DK 107 str. 4 dalis).

Manytina, jog dėl konsultacijų į VDI kreipiamasi rečiau, nes darbo santykių dalyviams aiškus ir suprantamas tampa DK.

 
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Kovas     2019  
PrATKPŠS
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Naujienos
2020-07-09
VMI tikrins vežėjus – stabdys specialiai pažymėtais automobiliais
2020-03-27
Individualią veiklą vykdę gyventojai, kurių veikla dabar ribojama, gali ją nutraukti
2020-03-18
VMI ir „Sodros“ pagalba verslui, nukentėjusiam nuo COVID-19
2020-02-12
Grįžus iš Kinijos, reiktų izoliuotis 2 savaitėms
2020-02-11
Nepasinaudoję mokesčių amnestija, sulaukė VMI dėmesio
2020-01-13
„Sodra“ apie padidėjusias pensijas
2019-09-25
Susigrąžinti pajamų mokesčio permoką už 2018 m. dar gali 27 tūkst. gyventojų
2019-07-16
Turinčius „Luminor/Nordea“ sąskaitą, „Sodra“ prašo pranešti pasikeitusius sąskaitų numerius
2019-07-02
VMI džiaugiasi mokesčių amnestijos rezultatais
2019-06-18
VMI paskelbė naujausius turto deklaracijų išrašus
2019-06-10
Mokslus baigiantiems moksleiviams ir studentams – apie sveikatos draudimą
2019-05-29
VMI ruošia laiškus pamiršusiems sumokėti mokesčius
2019-05-22
VMI ir „Sodros“ konsultacijos – vieno skambučio metu
2019-05-03
Skolininkais „Sodra“ pavertė tūkstančius gyventojų
2019-05-03
Pajamų ir turto deklaravimo rezultatai
2019-04-17
VMI gyventojams pradeda grąžinti pajamų mokesčio permokas
2019-04-11
VMI: dar ne vėlu prisiminti pamirštus mokesčius
2019-04-08
VMI turgavietėse padės ne tik deklaruoti pajamas, bet ir mokys išmaniai tvarkyti apskaitą
2019-04-04
Prašymams susigrąžinti PVM iš Didžiosios Britanijos – savaitė
2019-03-22
Pajamų deklaravimo laikotarpiu VMI ir „Sodra“ gyventojus konsultuoja kartu
2019-03-20
Prasidėjo pajamų ir turto deklaravimas
2019-03-20
PVM sąskaitų faktūrų registrų teikimo i.SAF terminas pratęstas iki kovo 25 d.
2019-03-14
Finansinės ataskaitos Registrų centrui šiemet teikiamos sparčiau
2019-02-22
VMI skubina pateikti prašymus dėl PVM susigrąžinimo iš Didžiosios Britanijos
2019-02-19
Mokesčių inspekcija grąžina žemės mokesčio permokas
2019-01-31
150 tūkst. mokesčių mokėtojų VMI atleido nuo delspinigių
2019-01-29
VMI verslaujančius gyventojus kviečia išbandyti virtualų buhalterį i.APS
2018-12-19
Nuo sausio daliai senjorų pensijas į namus atneš nebe paštininkai
2018-12-18
„Sodra“ pranešimus apie pensijų kaupimą siųs 650 tūkstančių gyventojų
2018-12-14
Priimant sprendimus dėl įmonių finansavimo, bankai remsis ir VMI duomenimis

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama