SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
Prasidėjo „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2022 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • Prasidėjo „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2022 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2019 m. kovo 5 d.
Nr. 9 (1093) Rubrikos         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

Įmonėms reikalingi profesionalai!

Mokymai lietuvių kalba Kaune – nuo kovo 9 d., Vilniuje – nuo balandžio 14 d.: programa „Buhalteris profesionalas“; programa „Finansines veiklos valdymo specialistas“.
 

Ir kaitinamojo tabako produktai ženklinami banderolėmis

Atsižvelgiant į kovo 1 d. įsigaliojusias Akcizų įstatymo nuostatas, Vyriausybė 2019 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 188 pakeitė 2004 04 09 nutarimą Nr. 408 bei į jo pavadinimą įtraukė ir kaitinamojo tabako produktus • Taip pat pakeistas ir minėtu nutarimu patvirtintų taisyklių pavadinimas, kurios nuo kovo 1 d. vadinasi Apdoroto tabako, kaitinamojo tabako produktų, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo specialiais ženklais - banderolėmis taisyklėmis • Taigi, šios taisyklės reglamentuoja ir kaitinamojo tabako produktų ženklinimo banderolėmis tvarką.
 

Įrodymai, pagrindžiantys 0 proc. PVM tarifo taikymą

Valstybinė mokesčių inspekcija atnaujino Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 56 str. 1 dalies apibendrintą paaiškinimą (komentarą), skirtą paaiškinti, kokie dokumentai gali įrodyti 0 proc. PVM tarifo taikymo pagrįstumą, papildant jį ir naujomis nuostatomis.
 

Lietuvos įmonėms nebereikia informuoti VDI apie iš trečiųjų šalių komandiruojamus darbuotojus

Nuo kovo 1 d. Lietuvos įmonėms nebereikia Valstybinei darbo inspekcijai (VDI) pranešti apie komandiruojamus darbuotojus iš trečiosiose šalyse įsteigtų įmonių, tačiau užsienio valstybės darbdaviams, į Lietuvą komandiruojantiems darbuotojus dirbti ilgesniam nei 30 dienų laikotarpiui arba dirbti statybos darbus, lieka prievolė VDI pateikti pranešimus apie komandiruotus darbuotojus • Nuo kovo 1 d. pasikeitus leidimų dirbti užsieniečiams tvarkai, trečiųjų šalių įmonių darbuotojai, komandiruojami į Lietuvos įmones, privalo turėti Užimtumo tarnybos išduotus leidimus dirbti Lietuvoje.
 

Nauja panaudoto apdoroto tabako, kaitinamojo tabako produktų ir elektroninių cigarečių skysčio atleidimo nuo akcizų tvarka

VMI prie LR FM viršininkė 2019 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. VA-21 pakeitė 2006 01 06 įsakymą Nr. VA-2 ir, jį išdėsčius nauja redakcija, patvirtino Panaudoto apdoroto tabako, kaitinamojo tabako produktų ir elektroninių cigarečių skysčio atleidimo nuo akcizų tvarkos aprašą • Pakeitimais praplėsta šio aprašo nuostatų taikymo sritis, įtraukiant ir kaitinamojo tabako produktus bei elektroninių cigarečių skystį, kurie, kaip ir apdorotas tabakas, atleidžiami nuo akcizų, kai šie produktai panaudojami būtiniems bandymams gamybos metu atlikti, teisės aktų nustatytiems privalomiems tyrimams, kai šių produktų pavyzdžiai paimami tam įgaliotų institucijų, taip pat kai šie produktai skirti moksliniams tyrimams.
 

Nauji įgaliojimai VMI ir Žemės ūkio ministerijai

Vyriausybė 2019 m. vasario 27 d. dviem nutarimais pakeitė savo ankstesnius nutarimus ir, įgyvendinant Akcizų įstatymo nuostatas, suteikė papildomus įgaliojimus dviem institucijoms parengti naujus teisės aktus: Valstybinei mokesčių inspekcijai – Iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės gaunamų kaitinamojo tabako produktų nugabenimo į akcizais apmokestinamų prekių sandėlį tvarkos aprašą, o ir Žemės ūkio ministerijai – kaitinamojo tabako produktų natūralios netekties normas.
 

Nustatyti kaitinamojo tabako ir elektroninių cigarečių skysčio kiekiai, kuriuos galima be mokesčių įvežti atvykstant iš trečiųjų šalių

Vyriausybė 2019 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 189 pakeitė Keleivių įvežamų prekių neapmokestinimo importo pridėtinės vertės mokesčiu ir akcizais taisykles, kuriose nustatyti kaitinamojo tabako ir elektroninių cigarečių skysčio kiekiai, kurie nuo kovo 1 d. gali būti be PVM ir akcizų įvežami keleivių, atvykstančių iš trečiųjų šalių asmeniniame bagaže.
 

Pakeistos akcizų deklaracijų FR0630 ir FR0630A formų pildymo taisyklės

VMI prie LR FM viršininkė 2019 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. VA-16 pakeitė Akcizų deklaracijų FR0630 ir FR0630A formų, jų priedų užpildymo ir pateikimo taisykles ir patvirtino naujos 11 versijos Akcizų deklaracijos FR0630 formą ir jos priedus bei Asmens akcizų deklaracijos FR0630A formą ir jos priedus, tarp kurių ir nauji FR0630A formos priedai: FR0630J „Akcizų skirtumo deklaravimas (pasikeitus akcizų tarifams)“, FR0630T „Kito tabako akcizų apskaičiavimas“ ir FR0630Z „Elektroninių cigarečių skysčio akcizų apskaičiavimas“ (šių naujųjų priedų užpildymo tvarka detalizuota minėtų taisyklių naujuose XIX, XX ir XXI skyriuose, nustatant, kad minėtos 11 versijos formos ir jų priedai turi būti teikiami nuo kovo 1 d. už mokestinius laikotarpius, prasidėjusius nuo 2019 m. kovo 1 d.) • Taip pat įtvirtinta kito tabako (kaitinamojo tabako produktų) ir elektroninių cigarečių skysčio deklaravimo bei inventorizavimo tvarka, numatant ir kaip akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininkas turi užpildyti akcizų deklaraciją, nurodydamas duomenis apie rūkomąjį tabaką, kuris nuo 2019 m. kovo 1 d. prilyginamas kaitinamojo tabako produktams ir kuriam toliau taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas • Be to, minėtuoju įsakymu pakeistas ir nauja redakcija išdėstytas taisyklių 1 priedas „Akcizų deklaracijų FR0630, FR0630A formose nurodomų matavimo vienetų lentelė“ ir patvirtinti du nauji priedai – 4 priedas „Asmens akcizų deklaracijos FR0630A formos priede FR0630Z nurodomų akcizų apskaičiavimo sudedamųjų dalių kodų ir akcizų tarifų paaiškinimų lentelė“ ir 5 priedas „Asmens akcizų deklaracijos FR0630A formos priede FR0630T nurodomų akcizų apskaičiavimo sudedamųjų dalių kodų ir akcizų tarifų paaiškinimų lentelė“.
 

Palūkanų, gyventojų gautų 2018 metais, apmokestinimas ir deklaravimas

Valstybinė mokesčių inspekcija paaiškina, kokia tvarka apmokestinamos ir deklaruojamos 2018 metais gyventojų gautos palūkanos.
 

Patvirtinta naujos redakcijos FR0584 forma, skirta azartinių lošimų verslo loterijų ir lošimų mokesčiui deklaruoti

VMI prie LR FM viršininkė 2019 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. VA-19 pakeitė ir nauja redakcija išdėstė Azartinių lošimų verslo loterijų ir lošimų mokesčio deklaracijos FR0584 formą (versija 03) • Nuo vasario 28 d. taikytinos atnaujintos FR0584 03 versijos formos esmė ir struktūra nepasikeitė, išskyrus tai, kad pakeistas jos vaizdas, nes pertvarkyta FR0584 formos B dalis.
 

Patvirtintos Akcizų už kaitinamojo tabako produktus mokėtojų ir akcizų už elektroninių cigarečių skystį mokėtojų registravimo taisyklės

VMI prie LR FM viršininkė 2019 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. VA-20 patvirtino naują teisės aktą – Akcizų už kaitinamojo tabako produktus mokėtojų ir akcizų už elektroninių cigarečių skystį mokėtojų registravimo taisykles • Šios kovo 1 d. įsigaliojusios taisyklės nustato įregistravimo/neįregistravimo į akcizų už kaitinamojo tabako produktus mokėtoju ir/arba akcizų už elektroninių cigarečių skystį mokėtoju tvarką, taip pat išregistravimo iš akcizų už kaitinamojo tabako produktus mokėtojų ir/arba akcizų už elektroninių cigarečių skystį mokėtojų tvarką.
 

Supaprastinta oficialių simbolių naudojimo prekių ženkluose ir dizaine tvarka

Kovo 2 d. įsigaliojo teisingumo ministro 2019 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. 1R-89 patvirtintas naujas Leidimų naudoti Lietuvos Respublikos oficialius simbolius ar juos mėgdžiojančius žymenis prekių ženkluose ir dizaine suteikimo tvarkos aprašas • Jame numatyti atvejai, kada toks leidimas suteikiamas, o kada toks leidimas nėra reikalingas, taip pat nustatyta, jog leidimą naudoti Lietuvos Respublikos oficialius simbolius ar juos mėgdžiojančius žymenis prekių ženkle ar dizaine suteikia  Valstybinis patentų biuras (anksčiau suteikdavo teisingumo ministras).
 

Vyriausybės nutarimo pakeitimai, įgyvendinantys Akcizų įstatymo nuostatas

Vyriausybė 2019 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 187 pakeitė 2002 06 04 nutarimą Nr. 821 ir juo patvirtintą Atvejų, kai gali būti leidžiama steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį, aprašą, kurio atnaujinimai taikomi nuo kovo 1 d., bei patvirtino nuo kovo 1 d. galiojantį naują teisės aktą – Registruoto akcizų už elektroninių cigarečių skystį mokėtojo prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumento ir piniginio užstato apskaičiavimo ir pateikimo tvarkos aprašą.
 

VMI apie individualios veiklos buhalterinės apskaitos taisyklių pakeitimus

Valstybinė mokesčių inspekcija informavo, kad nuo vasario 15 d. įsigaliojo 2019 m. vasario 8 d. finansų ministro įsakymu Nr. 1K-44 pakeistos Gyventojų, besiverčiančių individualia veikla (išskyrus gyventojus, įsigijusius verslo liudijimus), buhalterinės apskaitos taisyklės ir pristatė esminius jų pakeitimus.
 

VMI apie su verslo liudijimais dirbančių gyventojų buhalterinės apskaitos taisyklių pakeitimus

Valstybinė mokesčių inspekcija informavo, jog atsižvelgiant į nuo 2019 m. sausio mėnesį pradėjusį veikti VMI prie FM valdomą Išmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos (i.MAS) Nuotolinių apskaitos paslaugų smulkiajam verslui posistemį (i.APS), nuo 2019 m. vasario 15 d. įsigaliojo 2019 m. vasario 13 d. finansų ministro įsakymu Nr. 1K-45 patikslintos Gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus, buhalterinės apskaitos taisyklės ir pristatė esminius šių taisyklių pakeitimus.
 
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Kovas     2019  
PrATKPŠS
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Naujienos
2020-12-08
Verslo liudijimą 2021 metams įsigyti šiemet galima anksčiau
2020-12-08
VMI skelbs nukentėjusių nuo COVID-19 įmonių atidėtų mokesčių nepriemoką, kai ji didesnė nei 100 tūkst. eurų
2020-07-21
Nauja VMI interneto svetainė
2020-07-09
VMI tikrins vežėjus – stabdys specialiai pažymėtais automobiliais
2020-03-27
Individualią veiklą vykdę gyventojai, kurių veikla dabar ribojama, gali ją nutraukti
2020-03-18
VMI ir „Sodros“ pagalba verslui, nukentėjusiam nuo COVID-19
2020-02-12
Grįžus iš Kinijos, reiktų izoliuotis 2 savaitėms
2020-02-11
Nepasinaudoję mokesčių amnestija, sulaukė VMI dėmesio
2020-01-13
„Sodra“ apie padidėjusias pensijas
2019-09-25
Susigrąžinti pajamų mokesčio permoką už 2018 m. dar gali 27 tūkst. gyventojų
2019-07-16
Turinčius „Luminor/Nordea“ sąskaitą, „Sodra“ prašo pranešti pasikeitusius sąskaitų numerius
2019-07-02
VMI džiaugiasi mokesčių amnestijos rezultatais
2019-06-18
VMI paskelbė naujausius turto deklaracijų išrašus
2019-06-10
Mokslus baigiantiems moksleiviams ir studentams – apie sveikatos draudimą
2019-05-29
VMI ruošia laiškus pamiršusiems sumokėti mokesčius
2019-05-22
VMI ir „Sodros“ konsultacijos – vieno skambučio metu
2019-05-03
Skolininkais „Sodra“ pavertė tūkstančius gyventojų
2019-05-03
Pajamų ir turto deklaravimo rezultatai
2019-04-17
VMI gyventojams pradeda grąžinti pajamų mokesčio permokas
2019-04-11
VMI: dar ne vėlu prisiminti pamirštus mokesčius
2019-04-08
VMI turgavietėse padės ne tik deklaruoti pajamas, bet ir mokys išmaniai tvarkyti apskaitą
2019-04-04
Prašymams susigrąžinti PVM iš Didžiosios Britanijos – savaitė
2019-03-22
Pajamų deklaravimo laikotarpiu VMI ir „Sodra“ gyventojus konsultuoja kartu
2019-03-20
Prasidėjo pajamų ir turto deklaravimas
2019-03-20
PVM sąskaitų faktūrų registrų teikimo i.SAF terminas pratęstas iki kovo 25 d.
2019-03-14
Finansinės ataskaitos Registrų centrui šiemet teikiamos sparčiau
2019-02-22
VMI skubina pateikti prašymus dėl PVM susigrąžinimo iš Didžiosios Britanijos
2019-02-19
Mokesčių inspekcija grąžina žemės mokesčio permokas
2019-01-31
150 tūkst. mokesčių mokėtojų VMI atleido nuo delspinigių
2019-01-29
VMI verslaujančius gyventojus kviečia išbandyti virtualų buhalterį i.APS

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama