SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ el. versijos prenumerata 2019 m. • • • • • El. versijos 4 mėn. kaina – 30 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ el. versijos prenumerata 2019 m. • • • • • El. versijos 4 mėn. kaina – 30 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2019 m. vasario 26 d.
Nr. 8 (1092) StraipsniaiVMIVMI paskelbė „pamirštų“ mokesči...         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

VMI paskelbė „pamirštų“ mokesčių pavyzdžius (II dalis)

 Pabaiga. Pradžia I dalyje

 

VMI paskelbti atleidimo nuo delspinigių praktinių situacijų pavyzdžiai, kurie padės lengviau identifikuoti mokesčių mokėtojams pažįstamas situacijas ir pasinaudoti mokesčių amnestija, t. y. vienintele galimybe iki liepos 1 d. savanoriškai atsiskleisti, susimokant praeityje pamirštus ar nuslėptus mokesčius be delspinigių ir baudų.

 

   

Neatskleistos/neteisingai apskaitytos su darbo santykiais susijusios pajamos

Pavyzdžiai

1. Įmonė X dalį darbo užmokesčio darbuotojams 2017 m. išmokėjo vokeliuose".

Nuo „vokeliuose" išmokėtos darbo užmokesčio sumos mokėtiną pajamų mokestį įmonė gali sumokėti savomis lėšomis.

Tokiu atveju įmonė turėtų pateikti patikslintą 2017 m. Metinę A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaraciją (FR0573 forma), patikslinusi darbuotojams išmokėtas su darbo santykiais susijusias išmokų sumas ir papildomai įrašiusi savomis lėšomis sumokėto pajamų mokesčio sumą.

Be to, turėtų būti pateikiama ir atitinkamai patikslinta kurio nors 2017 m. mėnesio Mėnesinė pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracija (FR0572 forma). Įmonė bus atleista nuo delspinigių.

 

2. Gyventojas dirba įmonėje X. 2017 m. dalį darbo užmokesčio darbdavys jam mokėjo „vokelyje“.

Gyventojas gali pateikti arba patikslinti pateiktą 2017 m. metinę pajamų mokesčio deklaraciją ir sumokėti deklaracijoje apskaičiuotą pajamų mokestį. Gyventojas bus atleistas nuo delspinigių. 

 

Vienas iš Valstybinės mokesčių inspekcijos taikomų įmonės rizikingumo vertinimo kriterijų yra įmonės vidutinio darbo užmokesčio lyginimas su kitose įmonėse, kurioms būdinga panaši verslo aplinka, darbuotojams mokamu darbo užmokesčiu (jo vidurio reikšme – mediana). Lygindama įmonių, kurios veiklą vykdo toje pačioje savivaldybėje ir/ar ekonominėje veikloje darbo apmokėjimo rodiklius, VMI nustato įmones, kurios galimai neapskaito dalies darbo užmokesčio, – dalį atlyginimo moka „vokelyje“.

Be to, VMI gauna asmenų pranešimus apie tokius mokėjimo „vokeliuose" faktus ar apie dirbančiuosius, kurie dirba legaliai įmonėje neįdarbinti, arba įdarbinti neapskaitant dalies darbo užmokesčio.

VMI, lygindama įvairius įmonės teikiamus bei iš trečiųjų asmenų gaunamus duomenis, nustato įmones, vengiančias teisingai apskaityti darbo užmokestį.

Ypatingai efektyvūs patikrinimai su teisėsaugos institucijomis, turinčiomis operatyvinės veiklos subjekto teises ir naudojančias specialias priemones „juodajai buhalterijai" aptikti.

 

Pavyzdžiai

1. Įmonė savo veikloje 2016–2017 metais atsiskaitymus už prekes ir/ar paslaugas priėmė ne tik negrynaisiais pinigais (bankinėmis kortelėmis), bet ir kitomis mokėjimo priemonėmis (pvz., Revolut, PayPal, Skrill, Webmoney, Yandex.money ir kt.). Įmonė pajamų, gautų kitomis mokėjimo priemonėmis, neįtraukė į įmonės apskaitą ir nesumokėjo mokesčių.

Tokioje situacijoje įmonė gali patikslinti 2016–2017 metų deklaracijas, deklaruoti ir sumokėti (išdėstyti) iki šiol nesumokėtus mokesčius bei būti atleista nuo delspinigių.

 

2. Įmonė turi fizinę bei internetinę parduotuvę Lietuvoje, kurioje prekiauja žaislais. 2016–2017 metais dalį savo produkcijos taip pat pardavinėjo ir tarptautinių platformų pagalba (pvz., Ebay, Amazon, Allegro, Etsy, ir kt.). Įmonė pajamų, gautų naudojantis tarptautinėmis platformomis, neįtraukė į apskaitą ir nesumokėjo mokesčių.

Tokioje situacijoje įmonė gali patikslinti deklaracijas, deklaruoti ir sumokėti (išdėstyti) iki šiol nesumokėtus mokesčius bei būti atleista nuo delspinigių.

 

3. Įmonė savo interneto svetainėje 2016 m. III ketv. skelbė savo partnerių kaičiąją reklamą (angl. banner) ir už kiekvieną paspaudimą ant kaičiosios reklamos gavo sutartą atlygį. Įmonė už minėtą reklamą gautų pajamų neįtraukė į apskaitą ir nesumokėjo mokesčių.

Tokioje situacijoje įmonė gali patikslinti deklaracijas, deklaruoti ir sumokėti (išdėstyti) iki šiol nesumokėtus mokesčius bei būti atleista nuo delspinigių. 

 

VMI Verslo elektroninėje erdvėje ir elektroninėmis priemonėmis kontrolės padalinys disponuoja informacija apie visų Lietuvoje užregistruotų tinklalapių savininkus bei naudojantis internetinių resursų duomenų bazėmis vertina tinklalapių populiarumą ir pasiekiamumą. Turimi programiniai įrankiai leidžia įvertinti partnerių kaičiąją reklamą (angl. banner) bei kitus tinklalapiuose naudojamus partnerinio marketingo (angl. affiliate) metodus pajamoms sugeneruoti.

Taip pat VMI prie LR FM analizuodama mokėtojų veiklą ypatingą dėmesį skiria Išmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos Elektroniniame sąskaitų faktūrų (i.SAF) posistemyje kaupiamų duomenų bei jų kryžminio sulyginimo analizei, kurios metu pagal pateiktus kitos sandorio šalies duomenis gali būti nustatomos nuslėptos pajamos.

 

Pavyzdys

Įmonė prekiauja naudotais automobiliais, tačiau nenorėdama deklaruoti gautų pardavimo pajamų, atsiskaityti už įsigytą automobilį norintiems mokėjimo pavedimu, nurodo asmeninę įmonės direktoriaus sąskaitą banke, o atsiskaitantiems grynaisiais – išrašomuose dokumentuose nurodo ne tikrąją, tačiau gerokai mažesnę sandorio vertę.

Jei direktorius grąžintų įmonei už automobilius jam į asmeninę sąskaitą pervestas lėšas, o įmonė, laikotarpiu nuo 2019 01 01 iki 2019 06 30 deklaruotų visas nuslėptas pajamas nuo parduotų automobilių, ji būtų atleista nuo delspinigių.

Jeigu įmonės direktorius negrąžintų įmonei į jo asmeninę sąskaitą pervestų lėšų, tai įmonė galėtų priskirti šią sumą jo darbo užmokesčiui ir nuo šios sumos sumokėti pajamų mokestį savomis lėšomis.

Tokiu atveju įmonė turėtų pateikti patikslintą 2017 m. Metinę A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaraciją (FR0573 forma), patikslinusi joje direktoriui išmokėtą su darbo santykiais susijusias išmokų sumą ir papildomai įrašiusi savomis lėšomis sumokėtą pajamų mokesčio sumą.

Be to, turėtų būti pateikiama ir atitinkamai patikslinta kurio nors 2017 m. mėnesio Mėnesinė pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracija (FR0572 forma).

Įmonė bus atleista nuo delspinigių. 

 

Pagal Mokesčių administravimo įstatymo 55 str. bankai nuo 2017 m. teikia informaciją VMI apie asmenų turimose sąskaitose per kalendorinius metus gautų įplaukų dydžius.

 

Pavyzdys

Statybos bendrovė nuo 2015 m. išsinuomojo valstybinės žemės sklypą, gavo statybos leidimus ir pradėjo gamybinio pastato statybą. Tam samdė subrangovus, pirko statybines medžiagas ir visas patirtas išlaidas, susijusias su pastato statyba, apskaitė 2015–2017 m. leidžiamuose atskaitymuose bei deklaravo pelno mokesčio ataskaitose. Dėl šių su statybomis susijusių išlaidų bendrovė patyrė nuostolį.

Pastato statyba buvo baigta 2018 m. ir tais pačiais metais pastatas buvo parduotas.

Kadangi bendrovės 20152017 m. leidžiami atskaitymai, nesilaikant kaupimo principo, buvo nepagrįstai padidinti patirtomis išlaidomis pastato statybai, todėl bendrovė patikslinusi pelno mokesčio deklaracijas už 2015–2017 m., papildomai apskaičiavusi ir sumokėjusi (išdėsčiusi) pelno mokestį, galės būti atleista nuo delspinigių. Visas su pastato statyba patirtas sąnaudas, bendrovė apskaitys 2018 m. pelno mokesčio deklaracijoje

Įmonė nedeklaravo visų pardavimų, kuriuos Išmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos (i.MAS) Elektroninių sąskaitų faktūrų posistemio (i.SAF) duomenimis deklaravo jų klientai.

Šiuo atveju įmonė gali patikslinti deklaracijas, deklaruoti ir sumokėti (išdėstyti) iki šiol nesumokėtus mokesčius bei būti atleista nuo delspinigių. 

 

Nedeklaruotų įmonės pardavimų ir kitų PVM pažeidimų riziką atskleidžia ne tik VMI išmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos (i.MAS) duomenys, kompiuterizuotoje atrankos sistemoje taikomi kriterijai, gaunami asmenų pranešimai, bet ir VMI skaičiuojamas PVM atotrūkis (plačiau žr. čia: http://www.vmi.lt/cms/pvm-atotrukis-lietuvoje). Informaciją apie tai, kad įmonė turi PVM atotrūkį, VMI ketina paskelbti viešai savo interneto svetainėje.  

 

Neatskleisti realūs akcijų sandoriai

Pavyzdys

Pareiškėjas savo valdomai įmonei po 2014 metų parduoda akcijas, kurios pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 str. 1 d. 30 p., atėmus akcijų įsigijimo kainą, priskiriamos apmokestinamoms pajamoms, t. y. susidaro apmokestinamosios pajamos, nuo kurių pareiškėjas turi sumokėti 15 proc. gyventojų pajamų mokestį (GPM).

Pareiškėjas pajamų negauna, o su įmone, kuriai perleidžia akcijas sudaro paskolos sutartį, pagal kurią įsiskolinimas pareiškėjui yra laikomas to paties dydžio pareiškėjo paskola įmonei.

Paskolos grąžinimas neapmokestinamas. Tokiu būdu siekiama išvengti GPM, t. y. lėšos už akcijų pardavimą (kas būtų apmokestinama) virto paskoliniais santykiais (neapmokestinama), būtų išvengta GPM sumokėjimo nuo pajamų, gautų už vertybinių popierių pardavimą.

Esant tokiai situacijai pareiškėjas gali pasinaudoti galimybe deklaruoti pajamas, sumokėti GPM ir būti atleistam nuo delspinigių. 

 

VMI iš trečiųjų šaltinių gauna informaciją apie fizinių asmenų juridiniams vienetams suteiktas ir juridinių vienetų fiziniams asmenims grąžintas paskolas, taip pat apie kontroliuojamus vienetus ir kontroliuojančius asmenis, todėl atlikus duomenų analizę, galima nustatyti akcininkus, perleidusius akcijas bendrovėms, kurios įsiskolinimą performino į paskolas.

 

Pavyzdys

Akcininkas (gyventojas) pagal paskolų sutartis 2012–2013 metais savo susijusioms įmonėms suteikė paskolų. 2013 m. gruodžio mėn. akcininkas pasirašė su bendrovėmis obligacijų sutartis: bendrovės išleidžia obligacijas, kurias išperka akcininkas. Obligacijų apmokėjimas vykdomas vidiniais užskaitymais, prievolę sumokėti už įsigyjamas obligacijas sudengiant su prievole grąžinti paskolas.

Nuo 2014 01 01 panaikinus Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo lengvatas paskolų palūkanoms, tačiau išlikus obligacijų, išleistų iki 2013 12 31, palūkanų lengvatai, akcininkas2014–2016 metais gauna neapmokestinamas palūkanas.

VMI tokius sandorius vertina kaip siekį mokestinės naudos.

Gyventojas gali patikslinti metines pajamų deklaracijas už 2014, 2015, 2016 metus ir gautas palūkanas už obligacijas deklaruoti kaip apmokestinamąsias paskolų palūkanas, apskaičiuodamas 15 proc. GPM. 

 

VMI iš trečiųjų šaltinių gauna informaciją apie fizinių asmenų juridiniams vienetams suteiktas ir juridinių vienetų fiziniams asmenims grąžintas paskolas, taip pat apie kontroliuojamus vienetus ir kontroliuojančius asmenis, apie juridinių vienetų išmokas fiziniams asmenims, todėl atlikus duomenų analizę, galima nustatyti akcininkus, suteikusius paskolas, gaunančius obligacijų palūkanas.

Tokių mokestinių prievolių atsiradimo ir pajamų nedeklaravimo nustatymo tikimybė nuolat didėja, atskleidžiami ir mokesčių vengimo tikslu įforminti sandoriai, sudaryti su užsienyje registruotais vienetais, nes VMI gauna vis daugiau informacijos ne tik iš Lietuvos, bet ir iš užsienio finansų rinkos dalyvių (sąskaitų apyvartos, likučiai). Taip pat vertinama viešai pateikiama informacija.

Jau dabar VMI yra nustačiusi įmonių grupes, ne tik tiesiogiai valdomas per susijusius akcininkus, bet ir per kitas įmones, holdingus ar investicines bendroves registruotas Lietuvoje ir už jos ribų. Šios informacijos pagrindu VMI nustato įvairias mokesčių vengimo ar planavimo schemas.

   

Neteisinga PVM atskaita

Pavyzdžiai

1. Statybos veiklą vykdanti įmonė 2014 m. visą įsigyjamų statybinių medžiagų pirkimo PVM deklaravo PVM deklaracijose kaip atskaitomą bei visas įsigytų medžiagų vertes apskaitė leidžiamuose atskaitymuose ir sumažino pelno mokestį. Tačiau faktiškai dalis šių medžiagų buvo panaudotos įmonės vadovo gyvenamojo namo remontui.

Patikslinusi PVM deklaracijas ir pelno mokesčio deklaracijas įmonės vadovo reikmėms sunaudotų medžiagų PVM sumomis ir vertėmis bei sumokėjus (išdėsčius) mokesčius, ji bus atleista nuo šių mokesčių delspinigių.

 

2. Viešojo maitinimo įmonė 2016 m. nepagrįstai įtraukė į PVM atskaitą bei sumažino apmokestinamąjį pelną sąnaudomis už kitos įmonės suteiktas konsultavimo ir tarpininkavimo paslaugas.

Įmonei žinoma, kad tokios paslaugos realiai nebuvo suteiktos, todėl išlaidų už suteiktas paslaugas suma negali būti priskiriama leidžiamiems atskaitymams, negalima PVM atskaita ir todėl įmonė nėra sumokėjusi visų mokesčių.

Tokioje situacijoje įmonė gali patikslinti deklaracijas, deklaruoti ir sumokėti (išdėstyti) iki šiol nesumokėtus mokesčius bei būti atleista nuo delspinigių.

 

3. Prekybos veiklą vykdanti įmonė X, 2016–2017 metais įsigydama prekes iš susijusios įmonės Y visą įsigyjamų prekių pirkimo PVM deklaravo PVM deklaracijose kaip atskaitomą ir susigrąžino iš biudžeto, tačiau susijusi įmonė Y, pardavimo PVM į biudžetą nesumokėjo ir nesumokės.

Apie tai žinojo arba turėjo galimybę žinoti įmonės X vadovai ir akcininkai.

Tokioje situacijoje įmonė X gali patikslinti PVM deklaracijas, deklaruoti ir sumokėti (išdėstyti) iki šiol nesumokėtą PVM mokestį bei būti atleista nuo delspinigių. 

 

VMI, analizuodama mokėtojų veiklą, atlieka Išmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos Elektroniniame sąskaitų faktūrų (i.SAF) posistemyje kaupiamų duomenų bei jų kryžminio sulyginimo analizę, kurios metu pagal pateiktus kitos sandorio šalies duomenis gali būti nustatomos nuslėptos pajamos, nesumokėti mokesčiai.

Kartu naudojama VMI turima informacija apie bendrovių akcininkus ir vadovus, susijusius asmenis.

 

Pavyzdys

Įmonė įsigijo prekes ir/ar paslaugas iš realios ekonominės veiklos nevykdančių kontrahentų ir nors ir žinodama, kad jos atskaitomas PVM pardavėjo nebus sumokėtas į valstybės biudžetą, pirkimo PVM įtraukė į PVM atskaitą ir juo susimažino savo mokėtiną PVM.

Būsimų verslo partnerių patikimumo patikrinimo rekomendacijos skelbiamos Valstybinės mokesčių inspekcijos svetainėje.

Tokiu atveju įmonė gali patikslinti deklaracijas bei būti atleista nuo delspinigių. 

 

PVM kontrolei VMI naudoja Išmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos (i.MAS) Elektroninių sąskaitų faktūrų posistemio (i.SAF) duomenis, deklaracijų duomenis, teisėsaugos ir kitų institucijų teikiamą informaciją, iš kitų ES valstybių narių per VIES sistemą ir automatinių mainų būdu gaunamus duomenis bei Audito informacinės sistemos funkcionalumus. Šių duomenų visuma padeda atskleisti ne tik mokesčių mokėtojus piktnaudžiaujančius PVM atskaita, bet ir įmones, dalyvaujančias PVM grobstymo schemose. Realios veiklos nevykdančios įmonės pasižymi tam tikrais požymiais, kuriuos žinant galima identifikuoti kurie mokesčių mokėtojai su jomis turėjo sandorių.

 

 
Kiti temos „VMI“ straipsniai

VMI paskelbė „pamirštų“ mokesčių pavyzdžius (I dalis)

Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) savo interneto svetainėje pateikė neatskleistų nekilnojamo turto pardavimo ir nuomos, prekybos kriptovaliutomis, individualios veiklos pajamų, taip pat sandorių su akcininkais, neatskleistų/neteisingai apskaitytų su darbo santykiais susijusių pajamų bei neteisingos PVM atskaitos pavyzdžių, kurie esą gyventojams ir įmonėms turėtų padėti lengviau identifikuoti atvejus, kuomet jiems praeityje reikėjo sumokėti mokesčius, tačiau jie to laiku nepadarė • Prie praktinių situacijų pavyzdžių VMI atskleidžia ir kaip ieško bei renka informaciją apie nedeklaruotas pajamas ir identifikuoja galimus pažeidimus bei sukčiavimo atvejus.
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Kovas     2019  
PrATKPŠS
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Naujienos
2019-07-16
Turinčius „Luminor/Nordea“ sąskaitą, „Sodra“ prašo pranešti pasikeitusius sąskaitų numerius
2019-07-02
VMI džiaugiasi mokesčių amnestijos rezultatais
2019-06-18
VMI paskelbė naujausius turto deklaracijų išrašus
2019-06-10
Mokslus baigiantiems moksleiviams ir studentams – apie sveikatos draudimą
2019-05-29
VMI ruošia laiškus pamiršusiems sumokėti mokesčius
2019-05-22
VMI ir „Sodros“ konsultacijos – vieno skambučio metu
2019-05-03
Skolininkais „Sodra“ pavertė tūkstančius gyventojų
2019-05-03
Pajamų ir turto deklaravimo rezultatai
2019-04-17
VMI gyventojams pradeda grąžinti pajamų mokesčio permokas
2019-04-11
VMI: dar ne vėlu prisiminti pamirštus mokesčius
2019-04-08
VMI turgavietėse padės ne tik deklaruoti pajamas, bet ir mokys išmaniai tvarkyti apskaitą
2019-04-04
Prašymams susigrąžinti PVM iš Didžiosios Britanijos – savaitė
2019-03-22
Pajamų deklaravimo laikotarpiu VMI ir „Sodra“ gyventojus konsultuoja kartu
2019-03-20
Prasidėjo pajamų ir turto deklaravimas
2019-03-20
PVM sąskaitų faktūrų registrų teikimo i.SAF terminas pratęstas iki kovo 25 d.
2019-03-14
Finansinės ataskaitos Registrų centrui šiemet teikiamos sparčiau
2019-02-22
VMI skubina pateikti prašymus dėl PVM susigrąžinimo iš Didžiosios Britanijos
2019-02-19
Mokesčių inspekcija grąžina žemės mokesčio permokas
2019-01-31
150 tūkst. mokesčių mokėtojų VMI atleido nuo delspinigių
2019-01-29
VMI verslaujančius gyventojus kviečia išbandyti virtualų buhalterį i.APS
2018-12-19
Nuo sausio daliai senjorų pensijas į namus atneš nebe paštininkai
2018-12-18
„Sodra“ pranešimus apie pensijų kaupimą siųs 650 tūkstančių gyventojų
2018-12-14
Priimant sprendimus dėl įmonių finansavimo, bankai remsis ir VMI duomenimis
2018-12-11
Smulkieji verslininkai jau gali pamatyti, ką gebės VMI sukurtas virtualus buhalteris i.APS
2018-12-03
Nuo gruodžio 3-osios kai kuriuose VMI poskyriuose pasikeitė darbo laikas
2018-12-03
VMI primena: artėja nekilnojamojo turto fiziniams asmenims deklaravimo terminas
2018-11-29
VMI teikia naujas konsultavimo telefonu paslaugas
2018-11-26
Viešosios įstaigos raginamos Registrų centrui pateikti duomenis apie savo dalininkus
2018-11-12
Kvitų žaidimas pratęstas dar vieniems metams
2018-11-09
„Sodra“ apie ligos išmokų skyrimą ir mokėjimą

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama