SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2019 m. sausio 15 d.
Nr. 2 (1086) StraipsniaiVMIMokesčių amnestija: pusmetis be baudų...         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

Mokesčių amnestija: pusmetis be baudų ir delspinigių deklaruoti pamirštas pajamas bei sumokėti mokesčius

Iki š. m. liepos 1 d. visiems mokesčių mokėtojams yra suteikiama vienintelė galimybė deklaruoti praeityje gautas, tačiau nedeklaruotas pajamas ir mokesčius bei juos sumokėti be jokių delspinigių ir baudų. Tokią vadinamą „mokesčių amnestiją“, numatytą Mokesčių administravimo įstatyme, Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) suteikia pirmą bei vienintelį kartą ir ateityje analogiška galimybe pasinaudoti mokesčių mokėtojai nebegalės.

 

Mokesčiams be baudų ir delspinigių sumokėti – pusmetis

Atleidimas nuo delspinigių ir baudų už praeityje nesumokėtus mokesčius taikomas visiems – ir gyventojams, ir įmonėms, jei jie nėra bankrutuojantys/bankrutavę ar restruktūrizuojami.

Šia galimybe pasinaudoti galima tik pusę metų – nuo 2019 m. sausio 1 d. iki liepos 1 d., todėl mokesčių mokėtojai 2019 m. sausio–birželio mėnesiais turėtų pateikti arba patikslinti savo deklaracijas už pasirinktus 2014–2018 m. arba, jei pageidauja, už visus 5 metus ir deklaruoti anksčiau pamirštas pajamas. Tokiu atveju VMI už kadaise nesumokėtus mokesčius neskaičiuos delspinigių ir neskirs baudų.

Taip pat atleidimas taikomas ir tiems gyventojams, ir toms įmonėms, kurie vertėsi teisėta veikla, tačiau gautų pajamų nedeklaravo ir nuo jų mokesčių nesumokėjo.

Pvz., gyventojas dirba įmonėje X pagal darbo sutartį, tačiau papildomai po darbo ir išeiginėmis dienomis 2015 metais teikė paslaugas neįregistravęs individualios veiklos, neturėdamas verslo liudijimo ir nemokėdamas mokesčių. Iš šios veiklos jis gavo 40 000 Eur.

Tokiu atveju jis gali pateikti/patikslinti 2015 metų gyventojų pajamų mokesčio deklaraciją, deklaruoti 40 000 Eur individualios veiklos pajamų ir sumokėti 6 000 Eur gyventojų pajamų mokesčio, gaunant atleidimą nuo delspinigių, taip pat gali kreiptis į VMI dėl mokėjimo termino atidėjimo 2 metų laikotarpiui, susitariant dėl mokėjimų dalimis grafiko.

Šiuo atveju, jei gyventojas prisimins praeityje pamirštas deklaruoti pajamas ir, pasinaudodamas šia vienintele galimybe, nuo jų sumokės mokesčius, jis sutaupys 5 190 Eur, nes, mokesčių nesumokėjimo faktą atskleidus patikrinimo metu, nuo 40 000 pajamų sumos bus apskaičiuota 6 000 Eur mokesčių suma, 2 190 Eur delspinigių ir skirta 50 proc. mokesčio sumos dydžio bauda 3 000 Eur, iš viso 11 190 Eur.

 

Deklaruoto mokesčio sumokėjimui – 20 dienų arba pora metų

Deklaravus praeityje pamirštas pajamas, mokesčius nuo jų reikia sumokėti per 20 dienų, tačiau jei dėl finansinių sunkumų sumokėti visą mokesčių sumą išsyk yra sudėtinga, mokesčių mokėtojai per 20 dienų gali kreiptis į VMI ir pasinaudoti galimybe mokesčių sumą išdėstyti bei sumokėti dalimis be jokių palūkanų, t. y. sudaryti periodinių mokėjimų grafiką, išdėstant mokėjimus iki 2 metų. Jeigu dėl periodinių mokėjimų grafiko bus kreipiamasi vėliau, tai po 20 dienų bus pradėti skaičiuoti delspinigiai, nuo kurių mokesčių mokėtojas nebus atleidžiamas, taip pat gali būti pradėtas minėto deklaruoto mokesčio bei apskaičiuotų delspinigių išieškojimas iš sąskaitų.

Dėl periodinių mokėjimų grafiko sudarymo mokesčių mokėtojas turi pateikti VMI prašymą (Prašymo dėl periodinių mokėjimų grafiko sudarymo pavyzdinė forma). Prašymus įmonių atstovai gali pateikti e. paštu vmi@vmi.lt, o gyventojai ir atvykę tiesiogiai į apskrities VMI ar paštu.

VMI teigimu, mokesčių mokėtojas mokėjimų grafiką gali išsidėlioti kas mėnesį, tris mėnesius arba išdėstyti kas pusmetį, tačiau, jei netiks nei vienas iš siūlymo, jis galės prašyti individualaus būdo.

Nesumokėjus mokesčio per 20 dienų po deklaracijos pateikimo/patikslinimo arba per 2 metus, jei yra sudarytas periodinių mokėjimų grafikas, mokesčių administratorius skaičiuos delspinigius.

 

Sudariusiems mokestinės paskolos sutartį

Tie mokesčių mokėtojai, kurie jau yra sudarę mokestinės paskolos sutartį su VMI, taip pat atleidžiami nuo apskaičiuotų ir nesumokėtų delspinigių.

Tais atvejais, kai mokestinė prievolė kilo iš mokesčių administratoriaus iniciatyva suformuotos prievolės pvz., sprendimas dėl patikrinimo akto tvirtinimo, mokesčių administratoriaus iniciatyva suformuotos mokesčių deklaracijos, mokesčių mokėtojai nuo šių prievolių apskaičiuotų delspinigių neatleidžiami, išskyrus atvejus, kai po suformuotos deklaracijos mokesčių administratoriaus iniciatyva (MAĮ 1041 str.) mokesčių mokėtojas pateikia deklaraciją pats.

 

Atleidimas nuo delspinigių

VMI atleis mokesčių mokėtojus nuo delspinigių, apskaičiuotų už mokestinius laikotarpius nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2018 m. gruodžio 31 d., jei jie pateiks/patikslins atitinkamo mokesčio deklaraciją ir sumokės mokestį ar kreipsis dėl jo periodinio mokėjimo.

Jeigu mokestinis laikotarpis baigiasi iki 2018 m. gruodžio 31 d., o mokesčio sumokėjimo terminas yra po 2019 m. sausio 1 d., tai tokie mokesčiai turi būti sumokami įprasta tvarka, taip pat gali būti pradėtas jų išieškojimas.

Pvz., gyventojas gyventojų pajamų mokesčio deklaraciją už mokestinį laikotarpį nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2018 m. gruodžio 31 d. turi pateikti iki 2019 m. gegužės 2 d. Kadangi mokestis taip pat turi būti sumokėtas iki 2019 m. gegužės 2 d., jis turi būti sumokėtas laiku ir atleidimas nuo delspinigių šiuo atveju netaikomas.

Tuo atveju, kai mokesčių mokėtojas yra pateikęs atitinkamo mokesčio deklaraciją dar iki 2019 m. sausio 1 d., tačiau mokesčio nesumokėjo ir todėl nuo susidariusios mokėtinų mokesčių sumos jam apskaičiuoti delspinigiai, tai tokie mokesčių mokėtojai nuo nesumokėtų delspinigių taip pat atleidžiami automatiškai po 2019 m. sausio 1 d. – liks tik sumokėti mokestį.

 

Nuo kokių mokesčių delspinigių taikomas atleidimas?

Mokesčių mokėtojas gali būti atleistas nuo visų VMI administruojamų mokesčių delspinigių, išskyrus žemės mokestį, kurį vienintelį už žemės savininką apskaičiuoja mokesčių administratorius.

Taigi, vienintelė galimybė atleisti nuo delspinigių taikoma Gyventojų pajamų mokesčiui (GPM), Pridėtinės vertės mokesčiui (PVM), Pelno mokesčiui, akcizams ir kitiems mokesčiams pagal Mokesčių administravimo įstatymą.

 

Atsiskleidimas anonimiškas

VMI teigia, kad siekiant užtikrinti mokesčių mokėtojų konfidencialumą ir anonimiškumą, neidentifikuos asmenų, pasinaudojusių galimybe atsiskleisti ir būti atleistiems nuo delspinigių, kadangi deklaracijos teikiamos ar tikslinamos bendrąja tvarka. Prie jų jokių pajamas pagrindžiančių dokumentų pateikti nereikia. Kad mokesčių mokėtojas būtų atleistas nuo delspinigių, nereikia teikti ir jokių papildomų prašymų, tai įvyks automatiškai.

Be to, atsiskleidęs asmuo nebus traktuojamas kaip nepatikimas mokesčių mokėtojas.

 

Be naujų mokestinių patikrinimų – pusę metų

Pirmąjį 2019-ųjų pusmetį (2019 m. sausio–birželio mėn.) VMI nepradės naujų mokestinių patikrinimų ir sudarys galimybę mokesčių mokėtojams atsiskleisti patiems.

Net ir tuo atveju, kai VMI mokestinius patikrinimus pradėjo dar 2018 m. ir šiuo metu jie nėra baigti, mokesčių mokėtojai vis tiek gali būti atleidžiami nuo delspinigių, jei patys pateiks ar patikslins deklaracijas iki patikrinimo akto surašymo.

Pvz., mokesčių administratorius 2018 metais pradėjo kontrolės veiksmus už 2016–2017 m., tačiau mokesčių mokėtojas nori pasinaudoti vienintele galimybe atsiskleisti, todėl jis turi teisę pateikti/patikslinti deklaracijas už 2016–2017 m. ir mokesčius sumokėti be sankcijų – t. y., baudų ir delspinigių.

Mokestiniai patikrinimai bus pradedami tik esant ypatingam būtinumui (pvz., dėl permokų grąžinimo), tačiau mokesčių administratorius prieš pradėdamas mokestinį patikrinimą (prieš pavedimo išrašymą) informuos mokesčių mokėtoją apie tokį ketinimą, taip suteikdamas jam galimybę deklaruoti mokesčius ir sankcijų – baudų ir delspinigių išvengti.

 

Kam netaikomas atleidimas nuo sankcijų?

Atleidimas nuo sankcijų, t. y. baudų ir delspinigių, netaikomas deklaruotoms pajamoms, gautoms iš nelegalios veiklos: prekybos narkotikais, prekybos žmonėmis, kontrabandos, pajamų iš korupcijos (kyšiai) ar pinigų plovimo atvejams, kitos nusikalstamos veikos.

 

Dalyvaujantys savanoriškame atsiskleidime išvengs neigiamų pasekmių

VMI žada, kad vienintelės atsiskleidimo galimybės laikotarpiu (2019 m. sausio–birželio mėn.) tiek mokesčių administratorius, tiek teisėsaugos institucijos atsižvelgs į mokesčių mokėtojų savanoriško atsiskleidimo faktą ir taikys protingumo bei proporcingumo principus, kaip ir numato teisės aktai.

Savanoriškas ir pilnas anksčiau nesumokėtų mokesčių atskleidimas/sumokėjimas, pasinaudojant šia vienintele galimybe, yra toks veiksmas, kuris minimizuotų baudžiamojo proceso pradėjimo tikimybę juridiniams asmenims ir gyventojams.

VMI taip pat primena, kad dalyvavimas savanoriškame atsiskleidime (vertinant konkrečias aplinkybes) galėtų būti pripažinta savanorišku vykdytos nusikalstamos veikos atsisakymu (Baudžiamojo kodekso (BK) 23 str. Savanoriškas atsisakymas pabaigti nusikalstamą veiką), kas panaikintų asmens baudžiamąją atsakomybę, arba taptų atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės sąlyga, asmeniui ar veikai praradus pavojingumą ar ją pripažinus mažareikšme (BK 36 ir 37 str.). Tai galėtų būti vertinama, kaip žalos atlyginimas ir susitaikymas su valstybės (VMI) institucijos atstovu, kas taip pat yra galima atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės sąlyga (BK 38 str.).

Tačiau vienkartinis atleidimas nuo delspinigių, kaip minėta, nėra taikomas pajamoms, įgytoms verčiantis baudžiamojo įstatymo uždraustomis veiklomis (prekyba narkotikais, prekyba žmonėmis, kontrabanda, pajamoms iš korupcijos (kyšiai) ar pinigų plovimo atvejais, kita nusikalstama veika).

 

Nuo 2019 m. sausio 1 d. Valstybinė mokesčių inspekcija viešai skelbia mokesčių mokėtojus (juridinis asmuo arba individualia veikla užsiimantis fizinis asmuo), kurie pagal atitinkamus kriterijus yra laikomi patikimais ir, priešingai, neatitinka patikimumo kriterijų (pagal MAĮ 401 str. vertinami teisės pažeidimai, padaryti nuo 2019 m. sausio 1 d.). Ar mokesčių mokėtojas atitinka minimalius patikimo mokesčių mokėtojo kriterijus (pagal MAĮ 401 str.) galima rasti adresu http://www.vmi.lt/cms/informacija-apie-mokesciu-moketojus, atlikus paiešką pagal „Fiziniai asmenys“ arba „Juridiniai asmenys“ skiltyje „Priklausymas grupėms“.

Darbo užmokesčio duomenys taip pat jau yra vieši (juos skelbia „Sodra").

VMI akcentuoja, kad atsiskleidęs mokesčių mokėtojas pagerins ne tik savo įmonės reputaciją visuomenės ir verslo partnerių akyse, bet savo rodiklius, pagal kuriuos:

  • mokesčių mokėtojas yra priskiriamas „patikimiems mokesčių mokėtojams ir jam bus taikoma supaprastinta bei greitesnė mokesčių permokos grąžinimo ir mokestinių nepriemokų įskaitymo kito mokesčių mokėtojo turima permoka tvarka;
  • VMI neįtrauks jo į „rizikingųjų sąrašus (palyginimui rizikingai įvertintieji bet kuriuo metu gali būti atrinkti kontrolės veiksmams).

 

„Neišsiskaidrinę“ pateks į „juodąjį sąrašą“

Mokesčių mokėtojui nepasinaudojus vienintele atsiskleidimo galimybe ir VMI nustačius mokesčių įstatymų pažeidimus, pagal kuriuos konstatuojama, jog pastarasis neatitinka nustatytų minimalių patikimumo kriterijų, mokesčių mokėtojas:

  • praras teisę dalyvauti viešuosiuose pirkimuose;
  • neteks paramos gavėjo statuso;
  • pablogės jo kreditavimo finansų įstaigose galimybės;
  • jo tikrinamas laikotarpis bus 5 metai, kai kitų mokesčių mokėtojų – 3 metais;
  • nustatyti pažeidimai bus viešinami.

 

Po liepos 1 d. – dvigubos baudos

Po 2019 m. liepos 1 d. VMI atnaujins mokesčių mokėtojų kontrolę, identifikuos praeityje galimai pajamas nuslėpusius ir mokesčių vengusius bei neatsiskleidusius asmenis, ir, nustačius pažeidimus, taikys griežtas sankcijas, įskaitant baudžiamosios atsakomybės inicijavimą.

Gyventojai ir įmonės, nepasinaudoję šia vienintele galimybe sumokėti nuslėptus mokesčius, mokesčių administratoriui atskleidus piktnaudžiavimus, neišvengs griežtų sankcijų: jiems bus apskaičiuojami ne tik papildomai mokėtini mokesčiai, bet ir delspinigiai, skiriamos baudos, inicijuojamas baudžiamosios atsakomybės taikymas (kai tai numato įstatymas).

2019 m. pasikeitė mokestinės ir administracinės sankcijos:

  • jei papildoma mokesčio suma priskaičiuojama nuo patikrinimo metu nustatytų mokesčių mokėtojo pajamų, kurių gavimo šaltinių mokesčių mokėtojas negali pagrįsti (neteisėtas praturtėjimas), mokesčių mokėtojui skiriama nuo 50 iki 100 procentų priskaičiuotos mokesčio sumos dydžio bauda (palyginimui – tai dvigubai daugiau nei 2018 m.);
  • mokesčių mokėtojui, kuriam už to paties mokesčio įstatymo pažeidimą mažiau negu prieš 5 metus jau buvo paskirta bauda, apskaičiuotas baudos dydis didinamas dvigubai (palyginimui – 2018 m. už pakartotinius pažeidimus baudos nedidinamos);
  • mokesčių mokėtojai, tretieji asmenys ir/arba juridinių asmenų vadovai bei kiti atsakingi darbuotojai už nustatytų pareigų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą taip pat atsako pagal Administracinių nusižengimų kodeksą arba pagal Baudžiamąjį kodeksą. 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojo Administracinių nusižengimų kodekso atitinkamų straipsnių pakeitimo įstatymas, kuriuo administracinės baudos didinamos 30 procentų.

 

Plačiau sužinoti apie tai, kaip ir kodėl verta pasinaudoti vienintele galimybe sumokėti praeityje pamirštus mokesčius, galima VMI interneto svetainėje, adresu www.vmi.lt/cms/tavienintele, o atsakymus į susijusius klausimus teikia konsultantai – 1882, pasirinkus 5 „vienintelė galimybė atsiskleisti“.

 
Kiti temos „VMI“ straipsniai

Mokestinių patikrinimų suspendavimas iki liepos 1 d.

VMI prie LR FM viršininkė 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. VA-98 pakeitė Mokestinio tyrimo atlikimo taisykles ir jas papildė nauja nuostata, nurodančia, kokiais atvejais mokestinis patikrinimas gali būti nepradedamas atleidimo nuo delspinigių už nesumokėtus mokesčius laikotarpiu, kuris truks pirmąjį šių metų pusmetį, t. y. nuo 2019 m. sausio 1 d. iki liepos 1 d.
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Sausis     2019  
PrATKPŠS
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Naujienos
2020-07-09
VMI tikrins vežėjus – stabdys specialiai pažymėtais automobiliais
2020-03-27
Individualią veiklą vykdę gyventojai, kurių veikla dabar ribojama, gali ją nutraukti
2020-03-18
VMI ir „Sodros“ pagalba verslui, nukentėjusiam nuo COVID-19
2020-02-12
Grįžus iš Kinijos, reiktų izoliuotis 2 savaitėms
2020-02-11
Nepasinaudoję mokesčių amnestija, sulaukė VMI dėmesio
2020-01-13
„Sodra“ apie padidėjusias pensijas
2019-09-25
Susigrąžinti pajamų mokesčio permoką už 2018 m. dar gali 27 tūkst. gyventojų
2019-07-16
Turinčius „Luminor/Nordea“ sąskaitą, „Sodra“ prašo pranešti pasikeitusius sąskaitų numerius
2019-07-02
VMI džiaugiasi mokesčių amnestijos rezultatais
2019-06-18
VMI paskelbė naujausius turto deklaracijų išrašus
2019-06-10
Mokslus baigiantiems moksleiviams ir studentams – apie sveikatos draudimą
2019-05-29
VMI ruošia laiškus pamiršusiems sumokėti mokesčius
2019-05-22
VMI ir „Sodros“ konsultacijos – vieno skambučio metu
2019-05-03
Skolininkais „Sodra“ pavertė tūkstančius gyventojų
2019-05-03
Pajamų ir turto deklaravimo rezultatai
2019-04-17
VMI gyventojams pradeda grąžinti pajamų mokesčio permokas
2019-04-11
VMI: dar ne vėlu prisiminti pamirštus mokesčius
2019-04-08
VMI turgavietėse padės ne tik deklaruoti pajamas, bet ir mokys išmaniai tvarkyti apskaitą
2019-04-04
Prašymams susigrąžinti PVM iš Didžiosios Britanijos – savaitė
2019-03-22
Pajamų deklaravimo laikotarpiu VMI ir „Sodra“ gyventojus konsultuoja kartu
2019-03-20
Prasidėjo pajamų ir turto deklaravimas
2019-03-20
PVM sąskaitų faktūrų registrų teikimo i.SAF terminas pratęstas iki kovo 25 d.
2019-03-14
Finansinės ataskaitos Registrų centrui šiemet teikiamos sparčiau
2019-02-22
VMI skubina pateikti prašymus dėl PVM susigrąžinimo iš Didžiosios Britanijos
2019-02-19
Mokesčių inspekcija grąžina žemės mokesčio permokas
2019-01-31
150 tūkst. mokesčių mokėtojų VMI atleido nuo delspinigių
2019-01-29
VMI verslaujančius gyventojus kviečia išbandyti virtualų buhalterį i.APS
2018-12-19
Nuo sausio daliai senjorų pensijas į namus atneš nebe paštininkai
2018-12-18
„Sodra“ pranešimus apie pensijų kaupimą siųs 650 tūkstančių gyventojų
2018-12-14
Priimant sprendimus dėl įmonių finansavimo, bankai remsis ir VMI duomenimis

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama