SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2019 m. sausio 8 d.
Nr. 1 (1085) StraipsniaiAktualijosNauji privalomojo sveikatos ir socialini...         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

Nauji privalomojo sveikatos ir socialinio draudimo įmokų tarifai

Nuo 2019 m. sausio 1 d. pasikeitus minimalios mėnesinės algos (MMA) dydžiui, kuris sujungus darbdavio ir darbuotojo įmokas ir mokesčius, „popieriuje“ yra 555 Eur, pasikeitė savarankiškai dirbančiųjų socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų tarifai.

38,74 euro – tokio dydžio minimalią mėnesinę privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmoką nuo sausio turi mokėti gyventojai, kurie užsiima tik savarankiška veikla bei tie, kurie šią įmoką turi mokėti patys.

Gyventojai, kurie nesimoko, nėra draudžiami PSD valstybės lėšomis ir nedirba bei nėra registravęsi Užimtumo tarnyboje, minimalią PSD įmoką 38,74 Eur (555 Eur x 6,98 proc.) – turi sumokėti savarankiškai iki einamojo mėnesio pabaigos. To nepadarius jiems gali tekti padengti suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų išlaidas ir taip pat kaupiasi PSD įmokų skola.

Tie gyventojai, kurie ketina įsigyti verslo liudijimą ir nedirba samdomo darbo bei dar nesulaukė pensijos amžiaus, turės mokėti 38,74 Eur PSD įmoką per mėnesį bei 8,72 proc. nuo MMA pensijų socialinio draudimo įmokas proporcingai verslo liudijimo galiojimo dienų skaičiui. Jeigu žmogus dirba dar ir samdomą darbą, taikomas bendras 15,7 proc. PSD ir pensijų socialinio draudimo tarifas.

Svarbu žinoti, jeigu gyventojas dalyvauja 2 pakopos pensijų kaupime, prie pensijų socialinio draudimo tarifo reikėtų pridėti 1,8 proc. arba 3 proc. įmoką į pensijų kaupimo fondą.

Pavyzdžiui, jeigu žmogus, nedirbantis samdomo darbo, nedraustas sveikatos draudimu valstybės lėšomis, nedalyvaujantis pensijų kaupime ir neturintis kitos ekonominės veiklos, išsiėmė verslo liudijimą 2019 m. sausio mėnesiui prekybai dvi savaitgalio dienas, jis iki einamojo mėnesio pabaigos turi sumokėti 38,74 Eur PSD įmoką ir 3,12 Eur pensijų socialinio draudimo įmoką bei sumokėti už patį verslo liudijimą.

Jei šis žmogus dar dirba samdomą darbą, jo įmokų suma sudarys 2,5 Eur PSD ir 3,12 Eur pensijų socialinio draudimo – iš viso 5,62 Eur.

Turint visą mėnesį galiojantį verslo liudijimą, jo įmokų suma sudarys 38,74 Eur PSD ir 48,40 Eur pensijų socialinio draudimo – iš viso 87,14 Eur „Sodros“ įmokų.

 

Nauji tarifai savarankiškai dirbantiems

Nuo 2019-ųjų dirbantiems pagal individualią veiklą su pažyma, išskyrus verslo liudijimus, bendrasis valstybinio socialinio draudimo (VSD) ir PSD tarifas siekia 19,5 proc. nuo 90 proc. apmokestinamųjų pajamų.

Pasak „Sodros" Komunikacijos skyriaus vedėjo Sauliaus Jarmalio, „dėl šio pokyčio realus individualią veiklą vykdančio gyventojo įmokų tarifas nepadidės, tačiau mokant įmokas nuo 90 proc. pajamų, o ne nuo 50 proc. kaip buvo pernai, individualią veiklą vykdančiam gyventojui bus kur kas lengviau įgyti pilnų metų stažą senatvės pensijai.

Pavyzdžiui, jeigu pernai individualią veiklą vykdantis gyventojas kiekvieną mėnesį gaudavo 1000 eurų pajamų, tuomet, atskaičius 30 proc. leistinų atskaitymų ir sumokėjus įmokas nuo pusės draudžiamųjų pajamų (nuo 350 Eur), toks dirbantysis neįgydavo pilnų metų stažo, nes tam reikėdavo sumokėti įmokų bent nuo MMA (400 Eur) už kiekvieną mėnesį. O šiemet tokias pat pajamas gaunantis individualią veiklą vykdantis gyventojas visų metų stažą jau įgis".

Autoriai, sportininkai bei atlikėjai, kurie negauna atlyginimo iš to paties draudėjo, privalo mokėti 19,5 proc. siekiantį tarifą, tačiau jis bus taikomas nuo 50 proc. apmokestinamųjų pajamų. Tuo metu asmenys, gaunantys autorinius atlyginimus arba pajamas pagal sporto ir atlikėjo sutartis iš to paties draudėjo, turi mokėti 20,95 22,21 proc. nuo atlygio pagal sutartis siekiantį mokestį – jų socialinio draudimo įmokų tarifas prilygsta dirbančiųjų samdomą darbą.

Individualių įmonių, mažųjų bendrijų, tikrųjų ūkinių bendrijų bei komanditinių ūkinių bendrijų nariams taikomas 20,81 proc. tarifas nuo 50 proc. išimamų savo poreikiams sumų.

Ūkininkams bei jų partneriams, kurių žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis yra 4 EDV ir didesnis, ir kurie deklaruoja pajamas, taikomas 19,5 proc. tarifas nuo 90 proc. apmokestinamųjų pajamų, tačiau jei ūkininkų ir jų partnerių, kurių ūkis 4 EDV ir didesnis, pajamos nėra deklaruojamos, reikia mokėti 19,5 proc. tarifą nuo MMA.

Ūkininkams ir jų partneriams, kurių kurių žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis yra ne didesnis kaip 2 EDV, nuo sausio 1 d. už einamąjį mėnesį turi mokėti 2,33 proc. PSD įmokų tarifą nuo MMA, t. y. 12,93 Eur (555 Eur x 2,33 proc.).

Šeimynų dalyviams nuo 2019-ųjų yra taikomas 12,52 proc. siekiantis VSD įmokų tarifas nuo dalyvio pajamų ir 6,98 proc. PSD įmokų tarifas nuo MMA.

Visiems savarankiškai dirbantiems asmenims yra nustatytos 43 vidutinių darbo užmokesčių (VDU) dydžio pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, „lubos" – 48 856,60 Eur.

Vidutinio šalies darbo užmokesčio, taikomo apdraustųjų asmenų 2019 metų VSD įmokų bazei skaičiuoti, vienas dydis – 1 136,2 Eur.

 

„Sodros" teigimu, šį pavasarį deklaruojant pajamas už veiklą 2018 m. bus taikomi dar 2018 m. galioję tarifai, o naujieji tarifai bus taikomi deklaruojant pajamas kitąmet ir mokant įmokas už veiklą 2019 m. nebent gyventojai įmokas moka avansu.

Kiek įmokų mokėti už 2018 metus gyventojai gali paskaičiuoti pasinaudoję „Sodros“ individualios veiklos skaičiuokle (http://www.sodra.lt/lt/skaiciuokles/individualios_veiklos_skaiciuokle) arba verslo liudijimo skaičiuokle (http://www.sodra.lt/lt/skaiciuokles/verslo_liudijimo_skaiciuokle#step1).

 

Įtraukiami į pensijų kaupimą

Savarankiškai dirbantieji gali dalyvauti pensijų kaupime ir yra įtraukiami į pensijų kaupimo sistemą.

S. Jarmalis aiškina, kad „tie žmonės, kurie iki šiol nekaupė pensijos ir yra jaunesni nei 40 metų, įtraukiami į kaupimą nuo 2019 m. liepos, jeigu 2019 m. sausio 2 d. turėjo galiojantį verslo liudijimą, individualios veiklos pažymą, buvo veikiančios individualios įmonės savininkai arba mažųjų bendrijų, tikrųjų ūkinių bendrijų, komanditinių ūkinių bendrijų nariai. Jeigu gyventojas jau anksčiau yra sudaręs pensijų kaupimo sutartį, jis ir toliau lieka pensijų kaupimo dalyviu, nepriklausomai nuo to ar dirba samdomą darbą, ar užsiima savarankiška veikla. Pensijų kaupimo įmokas jie sumoka deklaruodami pajamas ir kartu mokėdami kitas socialinio draudimo įmokas“.

Pateikiame „Sodros“ parengtą lentelę su įmokų tarifais savarankiškai dirbantiems asmenims.

 

2019 m. „Sodros" įmokų tarifai savarankiškai dirbantiems asmenims

Asmenų grupė

VSD ir PSD tarifai

Draudimo rūšys

Asmenys, kurie gauna autorinius atlyginimus arba pajamas pagal sporto ir atlikėjo sutartis iš to paties draudėjo

20,95 22,21 proc.* nuo atlygio pagal sutartis.

 

Pensijų, ligos, motinystės, sveikatos, nedarbo, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų draudimas.

Asmenys, kurie negauna autorinių atlyginimų arba pajamų pagal sporto ir atlikėjo sutartis iš to paties draudėjo

19,5 proc.* nuo 50 proc. apmokestinamųjų pajamų.

Įmokųlubos" – 43 VDU (48 856,60 Eur).

Pensijų, ligos, motinystės, sveikatos draudimas.

 

Asmenys, vykdantys individualią veiklą, išskyrus verslo liudijimų turėtojus

 

19,5 proc.* nuo 90 proc. apmokestinamųjų pajamų.

Įmokųlubos" – 43 VDU (48 856,60 Eur).

Pensijų, ligos, motinystės, sveikatos draudimas.

 

Individualių įmonių savininkai, mažųjų bendrijų nariai, tikrųjų ūkinių bendrijų ir komanditinių ūkinių bendrijų tikrieji nariai

 

20,81 proc.* nuo 50 proc. išsiimamų savo poreikiams sumų.

Įmokųlubos" – 43 VDU (48 856,60 Eur).

 

Pensijų, ligos, motinystės, sveikatos ir nedarbo draudimas.

 

 

Verslo liudijimų turėtojai

15,7 proc.* nuo MMA.

Pensijų ir sveikatos draudimas.

Šeimynų dalyviai

 

 

12,52 proc.* nuo dalyvio pajamų (VSD įmoka).

6,98 proc. nuo MMA (PSD įmoka).

Pensijų, ligos, motinystės, ir sveikatos draudimas.

 

Ūkininkai ir jų partneriai, kurių ūkis ne mažesnis nei 4 EDV ir kurie deklaruoja pajamas

 

19,5 proc.* nuo 90 proc. apmokestinamųjų pajamų.

Įmokųlubos" – 43 VDU (48 856,60 Eur).

Pensijų, ligos, motinystės, ir sveikatos draudimas.

 

Ūkininkai ir jų partneriai, kurių ūkis ne mažesnis nei 4 EDV ir kurie nedeklaruoja pajamų

19,5 proc.* nuo MMA.

 

Pensijų, ligos, motinystės, ir sveikatos draudimas.

Ūkininkai ir jų partneriai, kurių ūkis ne didesnis nei 2 EDV

2,33 proc. nuo MMA (PSD įmoka).

 

Sveikatos draudimas.

 

 

* jeigu asmuo dalyvauja pensijų kaupime, papildomai taikoma 1,8 proc. arba 3 proc. įmoka.

 

2019 m. „Sodros“ įmokos dirbantiems pagal darbo sutartis

Nuo 2019 01 01 sujungus darbdavio ir darbuotojo mokamas įmokas, apdraustieji turi mokėti tokias įmokas:

  • pensijų socialinio draudimo;

  • ligos socialinio draudimo;

  • motinystės socialinio draudimo ir

  • privalomojo sveikatos draudimo.

Draudėjui lieka mokėti:

  • nedarbo socialinio draudimo įmokas ir

  • nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokas.

Pateikiame ir „Sodros“ įmokų tarifų, taikomų nuo 2019 m. sausio 1 d., asmenims, dirbantiems pagal darbo sutartis, lentelę.

 

Darbdavių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, 2019 m. „Sodros“ įmokų tarifai

 Įmokos rūšis

 Darbdavio (draudėjo) įmokos

 Darbuotojo (apdraustojo) įmokos

 Pensijų socialinis draudimas

 

 

 

 

 

 –

 

 

 

 

 

 8,72 proc. (jeigu nedalyvauja pensijų kaupime)

10,52 proc. (jeigu dalyvauja pensijų kaupime ir moka 1,8 proc. įmoką)

11,72 proc. (jeigu asmuo dalyvauja pensijų kaupime ir moka 3 proc. įmoką)

 Ligos socialinis draudimas

 –

 2,09 proc.

 Motinystės socialinis draudimas

 –

 1,71 proc.

 Nedarbo socialinis draudimas

 

 

 1,31 proc.

2,03 proc. – terminuotoms darbo sutartims

 –

 

 

 Privalomasis sveikatos draudimas

  –

 6,98 proc.

 Nelaimingų atsitikimų darbe socialinis draudimas

 

 

 

I grupė0,14 proc.

II grupė0,36 proc.

III grupė0,7 proc.

IV grupė1,4 proc.

 –

 

 

 Garantinio fondo įmoka

 

 

 

 0,16 proc.

(įmokų nemoka biudžetinės įstaigos, Lietuvos bankas, politinės partijos, profesinės sąjungos, religinės bendruomenės ir bendrijos)

 –

 

 

 

 

 Ilgalaikio darbo išmokų fondo įmoka

 

 0,16 proc.

(įmokų nemoka biudžetinės įstaigos ir Lietuvos bankas)

 –

 

 

 

Nuo 2019 01 01 įsigaliojo VSD įmokų „lubos“ – tai atlyginimo riba, nuo kurios „Sodros“ įmokos nebebus skaičiuojamos. Jos 2019 m. taikomos pajamoms, viršijančioms 120 vidutinių darbo užmokesčių (VDU) per metus, t. y. 136 344 Eur. Įmokų „lubos“ nėra taikomos PSD įmokoms.

Prognozuojamos pensijos skaičiuoklė

„Sodros“ internetiniame puslapyje galima rasti prognozuojamos pensijos skaičiuoklę, kuri parengta siekiant palengvinti gyventojų apsisprendimą, ar dalyvauti 2 pakopos pensijų kaupimo sistemoje.

Ši skaičiuoklė apytiksliai nurodo būsimą senatvės pensiją gyventojui pasirinkus įvairius variantus – tiek kaupti, tiek nekaupti.

Skaičiuoklė taip pat įvertina asmens elgseną iki 2019 m. – ar žmogus kaupė, po kiek kaupė, ar buvo sustabdęs kaupimą 2013 m.

Jeigu prie skaičiuoklės prisijungiama per elektroninę bankininkystę, skaičiuoklė automatiškai pateikia duomenis apie amžių, lytį, įgytą pensijos socialinio draudimo stažą, „Sodros“ pensijos apskaitos vienetų skaičių, todėl vieninteliai duomenys, kuriuos reikia įvesti – tikėtinas darbo užmokestis ir pensijų fonduose sukaupta suma, jeigu asmuo iki šiol kaupė.

Taigi, prie skaičiuoklės galima jungtis ir tiesiogiai per asmeninę „Sodros“ paskyrą gyventojui. Tuomet asmeniniai duomenys bus įkelti automatiškai, o gyventojui pačiam tereikės įvesti tikėtiną arba gaunamą darbo užmokestį bei iki šiol fonde jau sukauptą sumą, kurią galima sužinoti savo kaupimo bendrovėje.

Skaičiuoklėje pateikiami keturi scenarijai:

  • „Sodros“ senatvės ir 2 pakopos fonde sukauptos pensijos prognozę, jeigu žmogus iškart kaups 3 proc. nuo savo darbo užmokesčio arba
  • jeigu pradės kaupti su pereinamuoju laikotarpiu – nuo 1,8 proc. savo darbo užmokesčio, taip pat
  • apskaičiuojama prognozuojama pensija, jeigu žmogus neterminuotai sustabdys kaupimą ir lėšas paliks fonde iki senatvės pensijos amžiaus, bei
  • ko būtų galima tikėtis nutraukus pensijų kaupimo sutartį, o visas sukauptas lėšas pervedus „Sodrai“.
 
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Sausis     2019  
PrATKPŠS
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Naujienos
2020-07-09
VMI tikrins vežėjus – stabdys specialiai pažymėtais automobiliais
2020-03-27
Individualią veiklą vykdę gyventojai, kurių veikla dabar ribojama, gali ją nutraukti
2020-03-18
VMI ir „Sodros“ pagalba verslui, nukentėjusiam nuo COVID-19
2020-02-12
Grįžus iš Kinijos, reiktų izoliuotis 2 savaitėms
2020-02-11
Nepasinaudoję mokesčių amnestija, sulaukė VMI dėmesio
2020-01-13
„Sodra“ apie padidėjusias pensijas
2019-09-25
Susigrąžinti pajamų mokesčio permoką už 2018 m. dar gali 27 tūkst. gyventojų
2019-07-16
Turinčius „Luminor/Nordea“ sąskaitą, „Sodra“ prašo pranešti pasikeitusius sąskaitų numerius
2019-07-02
VMI džiaugiasi mokesčių amnestijos rezultatais
2019-06-18
VMI paskelbė naujausius turto deklaracijų išrašus
2019-06-10
Mokslus baigiantiems moksleiviams ir studentams – apie sveikatos draudimą
2019-05-29
VMI ruošia laiškus pamiršusiems sumokėti mokesčius
2019-05-22
VMI ir „Sodros“ konsultacijos – vieno skambučio metu
2019-05-03
Skolininkais „Sodra“ pavertė tūkstančius gyventojų
2019-05-03
Pajamų ir turto deklaravimo rezultatai
2019-04-17
VMI gyventojams pradeda grąžinti pajamų mokesčio permokas
2019-04-11
VMI: dar ne vėlu prisiminti pamirštus mokesčius
2019-04-08
VMI turgavietėse padės ne tik deklaruoti pajamas, bet ir mokys išmaniai tvarkyti apskaitą
2019-04-04
Prašymams susigrąžinti PVM iš Didžiosios Britanijos – savaitė
2019-03-22
Pajamų deklaravimo laikotarpiu VMI ir „Sodra“ gyventojus konsultuoja kartu
2019-03-20
Prasidėjo pajamų ir turto deklaravimas
2019-03-20
PVM sąskaitų faktūrų registrų teikimo i.SAF terminas pratęstas iki kovo 25 d.
2019-03-14
Finansinės ataskaitos Registrų centrui šiemet teikiamos sparčiau
2019-02-22
VMI skubina pateikti prašymus dėl PVM susigrąžinimo iš Didžiosios Britanijos
2019-02-19
Mokesčių inspekcija grąžina žemės mokesčio permokas
2019-01-31
150 tūkst. mokesčių mokėtojų VMI atleido nuo delspinigių
2019-01-29
VMI verslaujančius gyventojus kviečia išbandyti virtualų buhalterį i.APS
2018-12-19
Nuo sausio daliai senjorų pensijas į namus atneš nebe paštininkai
2018-12-18
„Sodra“ pranešimus apie pensijų kaupimą siųs 650 tūkstančių gyventojų
2018-12-14
Priimant sprendimus dėl įmonių finansavimo, bankai remsis ir VMI duomenimis

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama