SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2022 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 6 mėn. prenumeratos kaina – 54 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2022 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 6 mėn. prenumeratos kaina – 54 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2018 m. gruodžio 11 d.
Nr. 46 (1083) StraipsniaiVerta žinoti„Sodros“ įmokos 2019 m.         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

„Sodros“ įmokos 2019 m.

 

Seimas priėmė Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2019 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą ir lydinčiųjų teisės aktų projektus, kuriuose nurodomi valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų tarifai dirbantiems pagal darbo sutartis ir savarankiškai dirbantiems asmenims. Tad pokyčiai laukia kiekvieno dirbančiojo ir darbdavio, o buhalteriams teks perprasti naujoves ir jas taikyti praktikoje. Tačiau tam kad teisės aktai įsigaliotų, juos dar turės įvertinti Prezidentė Dalia Grybauskaitė ir nuspręsti, ar pasirašyti.

Įmokų tarifai nuo 2019 metų keisis, nes sujungiamos darbdavio ir darbuotojo mokamos įmokos. Tai reiškia, kad darbo užmokestis dirbantiems pagal darbo sutartis „ant popieriaus" kitais metais išaugs 1,289 karto, bet darbuotojas nuo savo darbo užmokesčio mokės visą socialinio ir sveikatos draudimo tarifą. Darbdaviui beliks mokėti tik nedarbo ir nelaimingų atsitikimų darbe bei profesinių ligų socialinį draudimą.

 

„Sodros“ įmokų tarifai darbo užmokesčiui pagal darbo sutartį

Darbuotojo mokamų įmokų tarifai 2019 metais

Darbdavio mokamų įmokų tarifai 2019 metais

Pensijų socialinis draudimas – 8,72 proc.;

Ligos socialinis draudimas – 2,09 proc.;

Motinystės socialinis draudimas – 1,71 proc.;

Sveikatos draudimas – 6,98 proc.

 

 

 

 

Nedarbo socialinis draudimas – 1,31 proc.;

Nedarbo socialinis draudimas terminuotoms sutartims2,03 proc.;

Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinis draudimas pagal 4 tarifų grupes:

 • I grupė – 0,14 proc.;
 • II grupė – 0,36 proc.;
 • III grupė – 0,7 proc.;
 • IV grupė – 1,4 proc.

Bendras tarifas19,5 proc.

 

Socialinio draudimo įmokų „lubos“

Socialinio draudimo įmokos bus mokamos:

 • 2019 metais – nuo sumos, kuri ne didesnė nei 120 vidutinių šalies darbo užmokesčių (VDU) per metus;

 • 2020 metais – nuo sumos, kuri ne didesnė 84 VDU;

 • 2021 metais – nuo sumos, kuri ne didesnė 60 VDU.

Šias „lubas" viršijusiai pajamų daliai taikomas 0 proc. socialinio draudimo įmokų tarifas, tačiau privalomajam sveikatos draudimui „lubos" netaikomos.

Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2019 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo projekte patvirtintas vidutinio šalies darbo užmokesčio, taikomo apdraustųjų asmenų 2019 m. valstybinio socialinio draudimo įmokų bazei apskaičiuoti, dydis – 1 136,2 euro. Taigi, 2019 m. 120 VDU 136 344 Eur.

 

„Sodros“ įmokų tarifai savarankiškai dirbantiems asmenims

Savarankiškai dirbantiems asmenims įmokų tarifai mažės ir bus sulyginti su tarifais, kurie taikomi darbo užmokesčiui pagal darbo sutartis.

Taigi, patvirtinti tokie savarankiškai dirbančių asmenų socialinio draudimo įmokų tarifai:

 • pensijų socialiniam draudimui – 8,72 proc.;

 • ligos socialiniam draudimui – 2,09 proc.;

 • motinystės socialiam draudimui – 1,71 proc.;

 • nedarbo socialiniam draudimui – 1,31 proc.

Bendrasis valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo tarifas savarankiškai dirbantiems asmenims, kaip ir dirbantiems pagal darbo sutartis, sieks 19,5 proc.

 

Savarankiškai dirbančių asmenų apmokestinamosios bazės

Taip pat nustatytos dvi savarankiškai dirbančių asmenų apmokestinamosios bazės bei įtvirtintos 43 vidutinių darbo užmokesčių (VDU) dydžio įmokų „lubos", kurios yra aktualios keletui savarankiškai dirbančių asmenų grupių. 43 VDU įmokų lubos po reformos iš esmės atitinka 28 VDU lubų lygmenį, kuris egzistuoja šiuo metu.

Taigi, nustatytos apmokestinamųjų pajamų bazės:

 • 90 proc. asmenims, vykdantiems individualią veiklą (neapima verslo liudijimų turėtojų), ūkininkams ir jų partneriams, kurie deklaruoja pajamas ir kurių ūkis ne mažesnis nei 4 EDV.

 • 50 proc. asmenims, kurie negauna autorinių atlyginimų arba pajamų pagal sporto ir atlikėjo sutartis iš to paties draudėjo, individualiųjų įmonių savininkams, mažųjų bendrijų nariams, tikrųjų ūkinių bendrijų (TŪB) ir komanditinių ūkinių bendrijų (KŪB) nariams.

 

Savarankiškai dirbančių asmenų VSD tarifai 2019 m.

 

Asmenų grupė

VSD tarifai

Draudimo rūšys

Asmenys, kurie gauna autorinius atlyginimus arba pajamas pagal sporto ir atlikėjo sutartis iš to paties draudėjo

20,95–22,21 proc. nuo atlygio pagal sutartis.

 

Pensijų, ligos, motinystės, sveikatos, nedarbo, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų draudimas.

 

Asmenys, kurie negauna autorinių atlyginimų arba pajamų pagal sporto ir atlikėjo sutartis iš to paties draudėjo

 

19,5 proc. nuo 50 proc. apmokestinamųjų pajamų.

Įmokųlubos" – 43 VDU (48 856,6 Eur).

 

Pensijų, ligos, motinystės, sveikatos draudimas.

 

 

 

Asmenys, vykdantys individualią veiklą, išskyrus verslo liudijimų turėtojus

 

 

19,5 proc. nuo 90 proc. apmokestinamųjų pajamų.

Įmokųlubos" – 43 VDU (48 856,6 Eur).

 

Pensijų, ligos, motinystės, sveikatos draudimas.

 

 

 

Individualių įmonių savininkai, mažųjų bendrijų nariai, TŪB ir KŪB tikrieji nariai

 

 

20,81 proc. nuo 50 proc. išsiimamų savo poreikiams sumų.

Įmokųlubos" – 43 VDU (48 856,6 Eur).

 

Pensijų, ligos, motinystės, nedarbo ir sveikatos draudimas.

 

 

 

Verslo liudijimų turėtojai

15,7 proc. nuo MMA, kuri nuo 2019 01 01 bus 555 Eur.

Pensijų ir sveikatos draudimas.

 

Šeimynų dalyviai

19,5 proc. nuo dalyvio pajamų.

Pensijų, ligos, motinystės, ir sveikatos draudimas.

Ūkininkai ir jų partneriai, kurių ūkis ne mažesnis nei 4 EDV ir kurie deklaruoja pajamas

 

19,5 proc. nuo 90 proc. apmokestinamųjų pajamų.

Įmokųlubos" – 43 VDU (48 856,6 Eur).

Pensijų, ligos, motinystės, ir sveikatos draudimas.

 

 

Ūkininkai ir jų partneriai, kurių ūkis ne mažesnis nei 4 EDV ir kurie nedeklaruoja pajamų  

19,5 proc. nuo MMA, kuri nuo 2019 01 01 bus 555 Eur.

 

Pensijų, ligos, motinystės, ir sveikatos draudimas.

 

Ūkininkai ir jų partneriai, kurių ūkis ne didesnis nei 2 EDV

2,33 proc. nuo MMA, kuri nuo 2019 01 01 bus 555 Eur.

Sveikatos draudimas.

 

 

Apmokestinamoji našta – mažės

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) teigia, kad apmokestinamoji našta savarankiškai dirbantiems asmenims 2019 metais bus mažesnė nei šiais metais.

Mokestinės naštos mažėjimą palyginus su 2018 metais iliustruoja pateikiami pavyzdžiai, kai asmuo deklaruoja gaunantis 1 000 eurų pajamų arba kai įmokos mokamos nuo minimalios mėnesio algos (MMA).

Minimali mėnesio alga 2019 metais „ant popieriaus“ sieks 555 eurus (Vyriausybės 2018 10 16 nutarimas Nr. 1025). Tai atitinka 430 eurų pagal dabartinius įstatymus. Šiuo metu minimali alga „ant popieriaus“ siekia 400 eurų.

 

Mokestinės naštos savarankiškai dirbantiems asmenims palyginimas

Pavyzdžiai, kai deklaruojama 1 000 Eur pajamų arba mokama nuo MMA

                                                                                                                 (SADM lentelė)

Asmenų grupės

2018 m.

2019 m.

Asmenys, kurie gauna autorinius atlyginimus arba pajamas pagal sporto ir atlikėjo sutartis iš to paties draudėjo

 

1000 x (0,303 + 0,09) = 393 Eur

1000 x (0,3073 + 0,09) = 397,3 Eur

1000 x (0,312 + 0,09) = 402 Eur

1000 x (0,321 + 0,09) = 411 Eur

1000 x (0,0145 + 0,195) = 209,5 Eur

1000 x (0,0167 + 0,195) = 211,7 Eur

1000 x (0,0201 + 0,195) = 215,1 Eur

1000 x (0,0271 + 0,195) = 222,1 Eur

Asmenys, kurie negauna autorinio atlyginimo ar pajamų pagal sporto ir atlikėjo sutartis iš to paties draudėjo

1000 x 0,5 x (0,289 + 0,09) = 189,5 Eur

 

 

1000 x 0,5 x (0,1252 + 0,0698) = 97,5 Eur

 

Individualią veiklą vykdantys asmenys, išskyrus verslo liudijimų turėtojus

1000 x (1–0,3) x 0,5 x 0,289 + 400 x 0,09 = 137,15 Eur

 

1000 x (1–0,3) x 0,9 x (0,1252 + 0,0698) = 122,85 Eur

 

Individualių įmonių savininkai, mažųjų bendrijų nariai, TŪB ir KŪB tikrieji nariai

1000 x 0,5 x (0,303 + 0,09) = 196,5 Eur

 

1000 x 0,5 x (0,1383 + 0,0698) = 104,05 Eur

 

Verslo liudijimų turėtojai

400 x (0,253 + 0,09) = 137,2 Eur

555 x (0,0872 + 0,0698) = 87,14 Eur

Šeimynų dalyviai

1,5 x 400 x (0,289 + 0,09) = 227,4 Eur

1,5 x 555 x (0,1252 + 0,0698) = 162,34 Eur

Ūkininkai ir jų partneriai, kurių ūkis ne mažesnis nei 4 EDV ir kurie deklaruoja pajamas

1000 x (1–0,3) x 0,5 x 0,289 + 400 x 0,09 = 137,15 Eur

 

1000 x (1–0,3) x 0,9 x (0,1252 + 0,0698) = 122,85 Eur

 

Ūkininkai ir jų partneriai, kurių ūkis ne mažesnis nei 4 EDV ir kurie nedeklaruoja pajamų

400 x (0,289 + 0,09) = 151,6 Eur

 

555 x (0,1252 + 0,0698) = 108,23 Eur

 

Ūkininkai ir jų partneriai, kurių ūkis ne didesnis nei 2 EDV

400 x 0,03 = 12 Eur

 

555 x 0,0233 = 12,93 Eur

 

 

 
Kiti temos „Verta žinoti“ straipsniai

Naudojimosi GPAIS tvarkos pakeitimai

Aplinkos ministras 2018 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. D1-1036 pakeitė Tvarkos, kai negalima naudotis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema (GPAIS), aprašą, kuris papildytas naujomis nuostatomis, leidžiančiomis GPAIS naudotojams užpildyti laikinuosius dokumentus, kurių formos nustatytos aprašo prieduose, kai dėl GPAIS laikinų veiklos sutrikimų ar kitų techninių kliūčių nėra galimybės pateikti duomenis ar dokumentus • Pašalinus šios sistemos sutrikimus, duomenys iš laikinųjų dokumentų turi būti suvedami į GPAIS per apraše įtvirtintus terminus.
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Gruodis     2018  
PrATKPŠS
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Naujienos

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama