SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ prenumerata 2023 metams NEBEPRIIMAMA • • • • • Dėkojame savo skaitytojams už daugiau nei 25 metus trūkusį bendravimą ir linkime visiems sėkmingos dabarties ir daug žadančios ateities.
2018 m. gruodžio 11 d.
Nr. 46 (1083) Rubrikos         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

„Sodros“ įmokos 2019 m.

Seimas priėmė Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2019 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą ir lydinčiųjų teisės aktų projektus, kuriuose nurodomi valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų tarifai dirbantiems pagal darbo sutartis ir savarankiškai dirbantiems asmenims • Tačiau tam kad teisės aktai įsigaliotų, juos dar turės įvertinti Prezidentė Dalia Grybauskaitė ir nuspręsti, ar pasirašyti.
 

Dienpinigių mokėjimas į komandiruotę vykstančiam darbuotojui

Valstybinės darbo inspekcijos paaiškinimas dėl dienpinigių mokėjimo darbuotojui, vykstančiam į komandiruotę.
 

Ką reikia žinoti apie importuojamus daiktus, skirtus labdarai ar paramai

Muitinės departamentas paaiškina, kokios į Lietuvą įvežamos prekės, skirtos labdarai ir paramai, atleidžiamos nuo muito bei pridėtinės vertės mokesčio ir kas gali gauti labdarą ir paramą, ją neapmokestinus.
 

Kaip nuo 2019-ųjų bus galima pasinaudoti pajamų mokesčio lengvata už būsto, automobilio remonto ar vaikų auklių paslaugas?

Valstybinė mokesčių inspekcija informavo apie šios institucijos viršininko 2018 12 03 įsakymu Nr. VA-92 patvirtintas Gyventojo pranešimo apie išlaidas PRC912 formą ir jos užpildymo bei pateikimo mokesčių administratoriui taisykles • PRC912 formą VMI galės teikti nuolatiniai Lietuvos gyventojai, kurie norės pasinaudoti pajamų mokesčio lengvata ir iš apmokestinamųjų pajamų atimti per 2019, 2020 ir 2021 metus patirtas išlaidas, sumokėtas už atliktus pastatų (kitų statinių) apdailos ir bet kokio remonto darbus, suteiktas lengvojo automobilio remonto ir vaikų iki 18 metų priežiūros paslaugas.
 

Mažoms įmonėms įvestas ketvirčio mokestinis laikotarpis

Seimas priėmė Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pataisas, kuriomis įvedamas naujas 3 mėnesių (ketvirčio) mokestinis laikotarpis, kurį turės teisę pasirinkti tie PVM mokėtojai (išskyrus fizinius asmenis), kurių visos pajamos iš ekonominės veiklos per praėjusius kalendorinius metus neviršys 300 tūkst. eurų.
 

Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formos pildymo pakeitimai

Valstybinė mokesčių inspekcija informavo apie VMI prie LR FM viršininko 2018 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. VA-91 pakeistas Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formos užpildymo ir pateikimo taisykles ir pristatė jose atliktus pakeitimus dėl deklaruojamų su darbo santykiais susijusių pajamų ir pajamų mokesčio, sumokėto už darbuotoją, taip pat paaiškino, koks gyventojų pajamų mokesčio tarifas turi būti taikomas 2019 ir vėlesniais metais.
 

Mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo kalendorius

Mokesčių, kuriuos reikia deklaruoti ir sumokėti iki gruodžio 17 d., kalendorius.
 

Naudojimosi GPAIS tvarkos pakeitimai

Aplinkos ministras 2018 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. D1-1036 pakeitė Tvarkos, kai negalima naudotis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema (GPAIS), aprašą, kuris papildytas naujomis nuostatomis, leidžiančiomis GPAIS naudotojams užpildyti laikinuosius dokumentus, kurių formos nustatytos aprašo prieduose, kai dėl GPAIS laikinų veiklos sutrikimų ar kitų techninių kliūčių nėra galimybės pateikti duomenis ar dokumentus • Pašalinus šios sistemos sutrikimus, duomenys iš laikinųjų dokumentų turi būti suvedami į GPAIS per apraše įtvirtintus terminus.
 

Nuo 2019 m. malkoms – 9 proc., o „popierinei“ spaudai – 5 proc. PVM tarifas

Seimas priėmė Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pataisas, kuriomis išplėstas lengvatinio PVM tarifo taikymo sąrašas: nuo 2019 m. sausio 1 d. 9 proc. PVM tarifas bus taikomas malkoms ir medienos produktams, skirtiems kūrenimui, o 5 proc. PVM tarifas – laikraščiams, žurnalams ir kitiems periodiniams leidiniams.
 

Nuo 2019 m. pavasario didės akcizas stipriam alkoholiui

Seimas priėmė Akcizų įstatymo pataisas ir, jei jas pasirašys Prezidentė Dalia Grybauskaitė, nuo 2019 m. kovo 1 d. dešimtadaliu didės akcizas etilo alkoholiui – nuo 1 665,04 Eur iki 1 832 Eur už produkto hektolitrą.
 

Nuo 2019-ųjų metų kils apylinkės teismų teisėjų atlyginimai

Nuo 2019 m. sausio 1 d. didės atlyginimai apylinkių teismų teisėjams, šių teismų pirmininkams bei jų pavaduotojams, nes Teisėjų atlyginimų įstatymo Nr. X-1771 priedėlio pakeitimo įstatymu padidinti pareiginės algos koeficientai.
 

Nuo kitų metų didės nemokamam mokinių maitinimui skiriamos lėšos ir paramos suma mokinio reikmenims įsigyti

2019 m. sausio 1 d. įsigalios naujos redakcijos Socialinės paramos mokiniams įstatymas, kuriuo apie 25 proc. padidintos lėšos, skiriamos nemokamam mokinių maitinimui, taip pat padidinta ir vienkartinės piniginės paramos suma mokinio reikmenims įsigyti.
 

Pakeista paramai skiriama gyventojų pajamų mokesčio dalis

Nuo 2019 m. gautų pajamų nuolatiniai Lietuvos gyventojai galės skirti mažesnes deklaruoto mokėtino arba išskaičiuoto gyventojų pajamų mokesčio (GPM) dalis paramos gavėjams, partijoms ir profsąjungoms, nes Seimo priimtuose Gyventojų pajamų mokesčio ir Labdaros ir paramos įstatymų pakeitimuose pakoreguoti GPM dydžiai.
 

Pakeistos Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatos dėl tantjemų ir kai kurių kitų pajamų apmokestinimo

Seimas priėmė Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pataisas, kuriomis pakeistas dar nespėjęs įsigalioti birželio 28 d. priimtas Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 2, 6, 16, 20, 21 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XIII-1335, padidinant pajamų mokesčio tarifą tantjemoms ar atlygiui už veiklą stebėtojų taryboje ar valdyboje, paskolų komitete, autoriniams atlyginimams, gaunamiems iš darbdavio, bei mažųjų bendrijų vadovų pajamoms, gautoms pagal civilines sutartis, todėl šių rūšių pajamos nuo kitų metų bus apmokestinamos, taikant tokius pat gyventojų pajamų mokesčio tarifus, kaip ir pajamoms iš darbo santykių (20 proc. arba 27 proc. GPM tarifu, priklausomai nuo VDU).
 

Panaikinta Pranešimo apie investicinį projektą PLN210 forma ir jos pildymo taisyklės

VMI prie LR FM viršininkė 2018 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. VA-93, kuris įsigalios nuo 2019 m. sausio 1 d., pripažino netekusiu galios ankstesnį 2009 02 20 įsakymą Nr. VA-17, kuriuo buvo patvirtinta Pranešimo apie investicinį projektą PLN210 forma ir jos užpildymo bei teikimo taisyklės • Kadangi nuo 2018 m. mokesčių administratoriui nebereikia teikti PLN210 formos, VMI 2009 02 20 įsakymas Nr. VA-17 tapo nebeaktualus, todėl ir panaikintas.
 

Patvirtintas naujas Nacionalinių papildomų Lietuvos integruoto tarifo kodų sąrašas

Muitinės departamento generalinis direktorius 2018 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 1B-1074 pakeitė Nacionalinių papildomų Lietuvos Respublikos integruoto tarifo kodų sąrašą, patvirtintą 2007 03 29 įsakymu Nr. 1B‑240, ir jį išdėstė nauja redakcija, įsigaliosiančia 2019 m. kovo 1 d. • Naujasis sąrašas, lyginant jį su ankstesniąja redakcija, pailgėjo, nes jis papildytas 2 naujais skyriais ir 7 naujais integruoto tarifo kodais, kurių vienas – panaikintas (sąrašą sudaro 34 kodai – vietoje ankstesnių 28 kodų), taip pat patikslinti kai kurių kodų ankstesni aprašymai.
 

Pelno mokesčio lengvata filmų gamybai galios dar 5 metams

Dar penkeriems metams – iki 2023 m. pabaigos – pratęstas pelno mokesčio lengvatos filmų gamybai galiojimas, taip pat iki 30 proc. padidintas filmų gamybos išlaidų finansavimo privačiomis kitų subjektų lėšomis procentinis dydis (šiuo metu negali būti didesnė nei 20 proc.) • Šie pakeitimai atlikti Seimo priimtose Pelno mokesčio įstatymo pataisose, kurias dar turės įvertinti ir pasirašyti Prezidentė.
 

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimai

Kitų metų sausio 1 d. įsigalios Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pataisos, kuriomis pakeistos nuostatos dėl PVM atskaitos už reprezentacijai skirtas prekes, įtvirtintos kuponų, kurie bus skirstomi į vienatipius ir daugiatipius, susijusiems sandoriams taikomos PVM apmokestinimo taisyklės, reglamentuota telekomunikacijų, transliavimo ir elektroninių paslaugų teikimo vietos nustatymo tvarka, taip pat nepriklausomoms asmenų grupėms taikomos neapmokestinimo PVM sąlygos, o nuo gruodžio 12 d. panaikintas reikalavimas, kad PVM atskaita siekiantis pasinaudoti asmuo turėtų pirmąjį PVM sąskaitos faktūros egzempliorių.
 

Smulkieji verslininkai jau gali pamatyti, ką gebės VMI sukurtas virtualus buhalteris i.APS

Valstybinė mokesčių inspekcija sukūrė virtualaus buhalterio i.APS demonstracinę versiją, todėl susipažinti, kaip atrodys nemokama buhalterinės apskaitos programa, kokias funkcijas ji turės ir kokių galimybių suteiks gali ne tik šiuo metu individualią veiklą vykdantys, bet ir dar tik ketinantys vykdyti gyventojai • Nuo 2019 m. individualią veiklą, įsigijus verslo liudijimą ar pagal pažymą vykdantys gyventojai apskaitą galės tvarkyti virtualiu buhalteriu i.APS, t. y. Nuotolinių apskaitos paslaugų smulkiajam verslui (i.APS) posistemyje.
 
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Gruodis     2018  
PrATKPŠS
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Naujienos

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama