SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
Prasidėjo „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ el. versijos prenumerata 2019 m. • • • • • El. versijos 12 mėn. kaina – 89 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • Prasidėjo „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ el. versijos prenumerata 2019 m. • • • • • El. versijos 12 mėn. kaina – 89 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2018 m. lapkričio 27 d.
Nr. 44 (1081) Rubrikos         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

„Mokesčių žinių“ el. versijos 2019 m. prenumerata

2019 m. „Mokesčių žinių“ el. versijos prenumeratos kaina – 89 Eur.
 

Didmeninės tabako gaminių pakuotės žymėjimas ir registravimas

VMI prie LR FM viršininkė 2018 m. lapkričio 16 d. priėmė 2019 m. gegužės 20 d. įsigaliosiantį įsakymą Nr. VA-90 dėl didmeninės tabako gaminių pakuotės žymėjimo ir registravimo tvarkos.
 

Dienpinigių ir kitų komandiruotės išlaidų apmokėjimo pakeitimai

Vyriausybė 2018 m. lapkričio 21 d. nutarimu Nr. 1143 pakeitė 2004 04 29 nutarimą Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ ir juo patvirtintą Dienpinigių mokėjimo tvarkos aprašą, kuriame patikslintas dienpinigių vykstančiam į komandiruotę darbuotojui mokėjimas, kai renginio organizatorius irgi moka pinigines išmokas komandiruojamam asmeniui, taip pat Komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisykles, išplečiant komandiruotės sąvoką, kai darbuotojas siunčiamas tobulinti kvalifikacijos, bei padidinta gyvenamojo ploto nuomos išlaidų norma Kroatijos Respublikoje, nustatyta šių taisyklių priede – Gyvenamojo ploto nuomos išlaidų normų sąraše.
 

Intrastato ribos 2019 metams nesikeičia

Statistikos departamento generalinė direktorė 2018 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. DĮ-249 patvirtino Intrastato ribas ateinantiems metams, kurios, lyginant su nustatytomis 2018 metams, nesikeičia ir išlieka tokios pačios kaip ir šiemet.
 

Ketinama 2 eurais didinti šalpos pensijų ir tikslinių kompensacijų bazinius dydžius

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija parengė Vyriausybės nutarimo projektą, kuriuo siūloma nuo 2019 m. sausio 1 d. patvirtinti 2 eurais didesnį šalpos pensijų bazės dydį – 132 eurus, kuris šiuo metu siekia 130 eurų, ir 2 eurais didesnį tikslinių kompensacijų bazės dydį –nuo dabartinio 112 eurų iki 114 eurų.
 

Mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo kalendorius

Mokesčių, kuriuos reikia deklaruoti ir sumokėti iki lapkričio 30 d., kalendorius.
 

Mokesčių pertvarkoje taškas dar nepadėtas

Likus kiek daugiau nei mėnesiui iki vadinamos mokesčių reformos starto, vis dar neaišku, kokie bus „Sodros“ mokesčiai, nes Seime iš naujo keičiami ir koreguojami jau priimti teisės aktai bei svarstomi nauji mokesčių pertvarkos variantai • Tačiau aišku viena – pokyčiai laukia kiekvieno darbdavio ir darbuotojo, nes sujungus darbdavio ir darbuotojo mokamas įmokas, bus nauji valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifai darbdaviams, darbuotojams, taip pat savarankiškai dirbantiems asmenims • Aiškėja ir savarankiškai dirbančiųjų apmokestinamosios bazės dydžiai • Pvz., linkstama atsisakyti Vyriausybės pasiūlymo savarankiškai dirbančių asmenų apmokestinamosios bazės ribą išplėsti iki 100 proc. pajamų ir po svarstymo Seimas jau pritarė Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pataisoms, kuriomis siūloma nustatyti dvi savarankiškai dirbančių asmenų apmokestinamąsias bazes, įtvirtinant 43 vidutinių darbo užmokesčių dydžio įmokų „lubas“, aktualias keletui savarankiškai dirbančių asmenų grupių • Todėl dalis savarankiškai bei individualiai dirbančių žmonių nuo 2019-ųjų „Sodros“ įmokas mokėtų nuo pusės ar 90 proc. pajamų • Taip pat Seime skinasi kelią ir kitas siūlymas, numatantis, kad 120 VDU (2019 metais), 84 VDU (2020 metais), o 60 VDU (2021 metais) sumas viršijusiai pajamų daliai būtų taikomas 0 proc. socialinio draudimo įmokų tarifas (PSD įmokoms minėtos „lubos“ negaliotų) • Taigi, kiti metai, prasidėjus mokesčių pertvarkai, neabejotinai, bus įtempti, o daugiausiai naujų darbų, rūpesčių bei streso 2019-ieji atneš įmonių finansininkams, buhalteriams, kurie turės perprasti ir praktikoje taikyti su reforma susijusių teisės aktų pakeitimus ir naujoves • Tik, deja, klausimų apie būsimus pokyčius kol kas daugiau, nei atsakymų į juos.
 

Neapmokestinamojo pajamų dydžio taikymas 2019 m.

Neapmokestinamojo pajamų dydžio (NPD) taikymas yra aktualus tiek gyventojams, gaunantiems su darbo santykiais susijusias pajamas, tiek įmonių buhalteriams, skaičiuojantiems NPD • . Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 20 straipsnyje yra nustatyti nauji NPD 2019 metams, pakeistos mėnesio NPD ir metinio NPD formulės, pagal kurias bus apskaičiuojami gyventojo gautoms su darbo santykiais susijusioms pajamoms taikytini mėnesio NPD ir metiniai NPD 2019 m. mokestiniu laikotarpiu • NPD apskaičiavimo tvarką keis ir 2019 m. sausio 1 d. įsigaliosiantis naujas minimaliosios mėnesinės algos (MMA) dydis, kuris taip pat yra svarbus skaičiuojant NPD, kadangi MMA yra mėnesio ir metinio NPD formulių sudedamoji dalis.
 

Pakeista gaminių ir pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarka

Aplinkos ministras 2018 m. lapkričio 20 d. įsakymu Nr. D1-971 pakeitė Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašą, į gaminių ir/ar pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo procesą įtraukiant visas įmones, kurios dalyvauja atliekų perdavimo ir Vieningos gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinės sistemos (GPAIS) apskaitos sekoje, įskaitant atliekų rūšiuotojus ir laikytojus, t. y. atliekų naudotojus, atliekančius pradinį apdorojimą (rūšiavimą) ar atliekų laikymą.
 

Pakeistos Valstybinės darbo inspekcijos ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklės

Vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius 2018 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. EV-288 pakeitė Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisykles • Pakeitimais, įsigaliojusiais lapkričio 15 d., įtvirtinta, jog ne tik socialinių įmonių, įskaitant ir neįgaliųjų socialines įmones, bet ir subsidijų gavėjų, įgyvendinančių paramos darbo vietoms steigti ir remiamojo įdarbinimo priemones, bei kontroliuojant potencialiai pavojingų įrenginių licencijuojamos veiklos sąlygų laikymąsi VDI atlieka planinius patikrinimus, nustatant planinių patikrinimų skaičių VDI metiniame veiklos plane, tačiau ne dažniau kaip vieną kartą per 2 metus.
 

Panaikinta valstybės tarnautojų darbo užmokesčio fondo apskaičiavimo metodika

Vyriausybė 2018 m. lapkričio 21 d. nutarimu Nr. 1144 nuo 2019 m. sausio 1 d. netekusiu galios pripažino 2003 03 03 nutarimą Nr. 280, kuriuo buvo patvirtinta Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, gaunančių darbo užmokestį iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų ir valstybės pinigų fondų, darbo užmokesčio fondo apskaičiavimo metodika • Ši metodika nuo 2019 m. sausio 1 d. nebeturės teisinio pagrindo, kadangi nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigalios naujos redakcijos Valstybės tarnybos įstatymas. 
 

Paskirstytos „Sodros“ skyriams funkcijos dėl lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijų administravimo

„Sodros“ direktorius 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V-583 paskirstė „Sodros“ skyriams funkcijas, susijusias su lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijų administravimu, kurios šiuo metu skiriamos ir mokamos neįgaliesiems, turintiems sutrikusią judėjimo funkciją.
 

Patikslintas degalinėse parduodamo žieminio dyzelino ženklinimas

Energetikos ministras 2018 m. lapkričio 20 d. įsakymu Nr. 1-301 pakeitė Prekybos naftos produktais taisykles ir patikslino pirmos ir antros klasių arktinio dyzelino bei automobilinių etanolio degalų ženklinimo degalinėse reikalavimus.
 

Valstybės lėšomis turėtų būti draudžiami ir prižiūrintys neįgaliuosius, kuriems reikia nuolatinės priežiūros (pagalbos)

Vyriausybė pateikė Seimui išvadas dėl numatomo keisti Valstybinio socialinio draudimo įstatymo, pritardama siūlymui drausti valstybės lėšomis ir slaugytojus, prižiūrinčius neįgaliuosius, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis (šiuo metu draudžiami tik tie slaugytojai, kurių slaugytiniams nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis).
 

Viešosios įstaigos raginamos Registrų centrui pateikti duomenis apie savo dalininkus

Registrų centras daugiau kaip 7 tūkst. viešųjų įstaigų išsiuntė priminimus pateikti duomenis apie savo dalininkus. Duomenis į Juridinių asmenų dalyvių informacinę sistemą turi pateikti visos viešosios įstaigos – ir tos, kurios turi vienintelį dalininką (savininką) • Tai daryti jas įpareigoja Viešųjų įstaigų įstatymas.
 
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Gruodis     2018  
PrATKPŠS
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Naujienos
2018-12-11
Smulkieji verslininkai jau gali pamatyti, ką gebės VMI sukurtas virtualus buhalteris i.APS
2018-12-03
Nuo gruodžio 3-osios kai kuriuose VMI poskyriuose pasikeitė darbo laikas
2018-12-03
VMI primena: artėja nekilnojamojo turto fiziniams asmenims deklaravimo terminas
2018-11-29
VMI teikia naujas konsultavimo telefonu paslaugas
2018-11-26
Viešosios įstaigos raginamos Registrų centrui pateikti duomenis apie savo dalininkus
2018-11-12
Kvitų žaidimas pratęstas dar vieniems metams
2018-11-09
„Sodra“ apie ligos išmokų skyrimą ir mokėjimą
2018-11-06
VMI pradėjo pervesti gyventojų skirtą paramą organizacijoms bei partijoms ir viešai skelbia duomenis
2018-10-26
Iki lapkričio 15-osios reikia sumokėti žemės mokestį
2018-10-15
VMI: 7 tūkst. individualią veiklą vykdančių gyventojų pamiršo pateikti GPM313 deklaraciją
2018-10-11
Ką turi žinoti jaunos šeimos, pretenduojančios į subsidiją namui statyti regione
2018-10-09
VMI paskelbė 200 turtingiausių Lietuvos viešų asmenų sąrašą
2018-10-05
Dar mėnesį savarankiškai dirbantiems „Sodra“ suteikė galimybę sumokėti įmokas
2018-09-25
Pasenę elektroninio parašo įtaisai 5 tūkst. vartotojų bus keičiami naujais
2018-09-20
Baigę mokslus ir nedirbantys jaunuoliai už rugsėjį turi sumokėti PSD įmoką
2018-08-30
VMI stebimi autoverslininkai biudžetą papildė beveik 4 mln. eurų
2018-08-30
Ką jaunimui svarbu žinoti apie sveikatos draudimą?
2018-08-27
Numeriu 1883 bus konsultuojami ne tik „Sodros“, bet ir Darbo biržos klientai
2018-08-23
„Sodra“: didėja dirbančiųjų algos
2018-08-13
Žemiau skurdo ribos gyvena beveik ketvirtadalis Lietuvos žmonių
2018-08-13
Registrų centras apie nekilnojamojo turto nuomos sutarčių registravimą
2018-08-10
Pensijų perskaičiavimas: ką senjorams būtina žinoti?
2018-08-09
Tūkstančiams gyventojų – „Sodros“ priminimai sumokėti skolas
2018-08-07
„Sodra“ pradėjo mokėti perskaičiuotas senatvės pensijas
2018-07-31
Iš alimentų nemokėjusių tėvų, skolas išieško „Sodra“
2018-07-23
„Sodros“ priminimai sumokėti PSD įmokas
2018-07-19
Pamiršusiems sumokėti mokesčius gyventojams skaičiuojami delspinigiai
2018-06-28
VMI paskelbė 2017 m. Lietuvos PVM atotrūkio rodiklius
2018-06-20
Vairuotojų nuotraukas „Regitra“ ima iš Gyventojų registro
2018-06-19
„Sodros“ naujoje prognozuojamos pensijos skaičiuoklėje galima sužinoti, kokios senatvės pensijos tikėtis

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama