SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2022 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 6 mėn. prenumeratos kaina – 54 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2022 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 6 mėn. prenumeratos kaina – 54 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2018 m. rugsėjo 4 d.
Nr. 33 (1070) StraipsniaiAktualijosJaunos šeimos jau gali teikti prašymus...         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

Jaunos šeimos jau gali teikti prašymus subsidijai pirmajam būstui regionuose

Rugsėjo 1 d. įsigaliojo Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymas, kuris sudaro sąlygas jaunoms šeimoms gauti subsidiją, skirtą pirmojo šeimos būsto kredito daliai apmokėti arba pradiniam įnašui padengti. Todėl nuo praėjusio šeštadienio jaunos šeimos jau gali teikti prašymus subsidijai pirmam būstui regione gauti.

Socialinės apsaugos ir darbo ministras 2018 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. A1-448 patvirtino Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms teikimo organizavimo tvarkos aprašą, kuris nustato jaunų šeimų, pageidaujančių gauti finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms pagal Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymą, prašymų dėl teisės į finansinę paskatą patvirtinimo (aprašo 1 priedas) pateikimo, jų nagrinėjimo, pažymų, patvirtinančių jaunų šeimų teisę į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms (aprašo 2 priedas), suformavimo, subsidijų būsto kredito daliai apmokėti arba jaunos šeimos prašymu – pradiniam įnašui padengti apskaitos ir subsidijų grąžinimo tvarką.

Vadovaujantis minėto aprašo 6 punktu, prašymą dėl teisės į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms patvirtinimo galima pateikti:

 • elektroniniu būdu Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS) www.spis.lt,
 • registruotu laišku siųsti savivaldybei, kurioje norima įsigyti būstą, arba
 • raštu tiesiogiai pateikti savivaldybės administracijai jos darbo metu.

Pasitikrinti, kurios vietovės laikomos regionais, galima šiame žemėlapyje ir lentelėje su vietovėmis.

 

Pretenduoti į finansinę paskatą gali jaunos šeimos, kuriose abu sutuoktiniai arba vienas vaikus (įvaikius) auginantis tėvas ar mama nėra vyresni nei 35 metų. Norintys gauti subsidiją, jaunos šeimos nariai turi būti:

 • deklaravę gyvenamąją vietą Lietuvoje arba
 • įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių žmonių apskaitą.

 

Finansinė paskata teikiama jaunoms šeimoms pirmajam būstui regione pirkti ar statyti. Būsto kredito suma, pagal kurią apskaičiuojama jaunai šeimai suteikiama subsidija, negali būti didesnė kaip 87 tūkstančiai eurų. Sklypo įsigijimui, kuriame jauna šeima planuoja statyti būstą, gali būti skiriama ne daugiau kaip 15 proc. būsto kredito sumos.

Jaunoms šeimoms teikiamos tokios subsidijos:

 • neauginančioms vaikų – 15 proc.;
 • auginančioms 1 vaiką – 20 proc.;
 • auginančioms 2 vaikus – 25 proc.;
 • auginančioms 3 ir daugiau vaikų – 30 proc.

Taigi, subsidija gali siekti 15-30 proc. (priklausomai nuo šeimos sudėties) nuo būsto sumos, ne didesnės nei 87 tūkst. eurų.

Gimus daugiau vaikų galima kreiptis dėl papildomos subsidijos. Kreipimosi metu jaunos šeimos nariai negali būti vyresni nei 35 metų, išskyrus atvejus, kai šeima susilaukia trečio ir daugiau vaikų – tuomet šeimos nariai negali būti vyresni nei 40 metų.

Pavyzdžiui, jeigu jaunai šeimai su 2 vaikais buvo skirta 25 proc. subsidija, gimus trečiajam vaikui, subsidijos dydis padidės iki 30 proc., t. y. papildomai bus skirta 5 proc. subsidija.

 

Jauna šeima, kuriai suteikta subsidija, negalės visiškai laisvai disponuoti įsigytu nekilnojamuoju turtu: jeigu per pirmuosius 10 metų šį būstą norės perleisti kitam asmeniui, subsidiją turės grąžinti į valstybės biudžetą.

Tačiau subsidiją gavusios šeimos, kurios nuo būsto įsigijimo praėjus 5 metams susilauks 3 ar daugiau vaikų, galės perleisti būstą kito asmens nuosavybėn, jei norės įsigyti didesnį būstą toje pačioje savivaldybėje. Tokiu atveju subsidijos grąžinti jiems nereikės.

 

Aprašo 3 punkte išvardinti dokumentai, kuriuos privalo pateikti jaunos šeimos, teikdamos prašymą finansinei paskatai gauti:

 • VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą apie kiekvieno jaunos šeimos nario nuosavybės teise turimą ir/ar turėtą būstą;

 • šeimos turto deklaraciją už kalendorinius metus (jeigu nedeklaravo elektroniniu būdu);

 • dokumentus, patvirtinančius, kad motina arba tėvas, globėjas (rūpintojas) vieni augina vaiką (-us) ir/ar vaiką (-us), kuriam (-iems) nustatyta nuolatinė globa (ištuokos, mirties faktą patvirtinančius dokumentus ar kitus dokumentus);

 • vaiko (-ų) gimimo faktą patvirtinančius dokumentus;

 • teismo sprendimą įvaikinti vaiką arba sprendimą, kuriuo vaikui nustatoma nuolatinė globa (rūpyba);

 • atstovavimą patvirtinantį dokumentą (jeigu prašymą pateikia jaunos šeimos įgaliotas atstovas);

 • jei šeimos nuosavybės teise turimas būstas yra netinkamas gyventi, tuomet reikia pateikti statinio ekspertizę atlikusios institucijos išvadą. Rekonstruojant nuosavybės teise turimą būstą, reikia pateikti projektuotojo išvadą, kad nuosavybės teise turimas būstas yra netinkamas gyventi;

 • kitus dokumentus, įrodančius jaunos šeimos teisę į finansinę paskatą.

Gali nutikti, kad šeima pateiks ne visus reikiamus dokumentus arba dokumentuose bus klaidų. Tokiu atveju savivaldybės darbuotojai per 5 darbo dienas raštu informuos šeimą ir nurodys, ko trūksta arba kokias klaidas reikia pašalinti. Reikiamiems dokumentams pateikti ar klaidoms pašalinti bus skiriama 20 darbo dienų. Bet dokumentų pateikimo data bus laikoma ta diena, kai jauna šeima pateiks trūkstamus dokumentus ar pašalins klaidas.

Aprašo 25 punkte nustatyta, kad kredito davėjui jauna šeima taip pat turi pateikti VĮ Registrų centro Gyventojų registro departamento pažymą, patvirtinančią, kad jaunos šeimos nariai nėra susiję artimos giminystės ryšiais su asmeniu, iš kurio perka būstą. Artimaisiais giminaičiais pripažįstami tėvai ir vaikai, seneliai ir vaikaičiai, taip pat broliai ir seserys.

 

Prašymai savivaldybės administracijoje nagrinėjami laikantis eiliškumo pagal jų pateikimo datą. Sprendimas dėl finansinės paskatos skyrimo arba neskyrimo priimamas per 10 darbo dienų nuo visų reikiamų dokumentų gavimo.

Apie visą situaciją jauna šeima bus informuojama tokiu būdu, kuris bus nurodytas prašyme.

Priėmus teigiamą sprendimą skirti subsidiją, jauna šeima turi kreiptis į kredito įstaigą (banką ar kredito uniją) ir per 2 mėnesius sudaryti būsto kreditavimo sutartį.

Jeigu nutiktų taip, kad prašymas skirti subsidiją netenkinamas dėl to, kad tais metais buvo išnaudotos visos šiam tikslui skirtos lėšos, šeima įrašoma į sąrašą finansinei paskatai gauti kitais kalendoriniais metais. Tuo atveju jauna šeima turėtų atnaujinti savo prašymo duomenis iki kitų metų sausio 15 d. Neatnaujinus duomenų, šeima gali būti išbraukta iš finansinės paskatos laukiančių jaunų šeimų sąrašo.

 

Pirmąjį būstą Lietuvos regionuose įsigyjančios jaunos šeimos, imančios būsto kreditą pirmajam būstui pirkti ar/ir statyti, skiriant subsidiją būsto kredito daliai apmokėti ar pradiniam įnašui padengti, ir jų šeimų nariai turės deklaruoti ataskaitinių metų turtą.

VMI prie LR FM viršininkė 2018 m. rugpjūčio 23 d. įsakymu Nr. VA-63 pakeitė Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos FR0001 formos ir jos priedų užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisykles, kuriose ir nurodyta, kokį turtą privalės deklaruoti minėti gyventojai ir jų šeimos nariai, kokia turto deklaracijos FR0001 teikimo tvarka ir kaip ji galės būti pateikta (apie tai rašėme „Mokesčių žinių" Nr. 32 čia). 


 
Kiti temos „Aktualijos“ straipsniai

Nauja „Sodros“ NP-SD2 forma duomenims dėl ligos ir motinystės išmokų skyrimo teikti

Rugsėjo 1 d. įsigaliojo „Sodros“ direktorius 2018 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. V-330 patvirtinta nauja Pranešimo išmokai skirti NP-SD2 forma, pakeitusi ankstesnę NP-SD formą, kuri naudojama teikti duomenis dėl ligos ir motinystės išmokų skyrimo, bei NP-SD2 formos duomenų struktūros aprašas • Rugsėjo 1 d. įsigaliojo ir nauja redakcija išdėstyta Prašymo dėl apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu duomenų tikslinimo PT forma (13 versija), kuri papildyta nauju PT-NP-SD2 priedu „NP-SD2 pranešimo išmokai skirti duomenų tikslinimas“ ir PT formos duomenų struktūros aprašas (13 versija) • Pakeistose Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklėse nustatyta naujojo Pranešimo NP-SD2 pildymo ir pateikimo tvarka.
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Rugsėjis     2018  
PrATKPŠS
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Naujienos

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama