SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2022 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 7 mėn. prenumeratos kaina – 63 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2022 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 7 mėn. prenumeratos kaina – 63 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2018 m. rugpjūčio 7 d.
Nr. 29 (1066) Rubrikos         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

Akcizų apskaičiavimo dokumentų išrašymas ir anuliavimas

Valstybinė mokesčių inspekcija pateikė 9 praktines situacijas, paaiškinant akcizų apskaičiavimo dokumento (DAA) anuliavimą/neanuliavimą tais atvejais, kai pagal DAA duomenis degalai iš akcizais apmokestinamų prekių sandėlio turi būti nugabenami į vieną degalinę, tačiau dalis grąžinama į tą patį sandėlį arba nugabenama į kitą vietą (pvz., kitą degalinę, kitą sandėlį ar pan.).
 

Duomenų teikimo „Sodrai“ pakeitimai ir naujos pranešimų formos

„Sodros“ direktorius 2018 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. V-330 pakeitė 2010 06 04 įsakymą Nr. V-243 ir patvirtino nuo rugsėjo 1 d. galiosiančią naują Pranešimo išmokai skirti NP-SD2 formą, kurioje darbdaviai pildys ir teiks duomenis ligos išmokai skirti ne pagal išduotus laikinojo nedarbingumo pažymėjimus, o pagal laikinojo nedarbingumo laikotarpius, bei šios formos elektroninių duomenų struktūros aprašą, taip pat nauja redakcija išdėstė Prašymo dėl apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu duomenų tikslinimo PT formą (13 versija), papildant ją nauju priedu PT-NP-SD2 „NP-SD2 pranešimo išmokai skirti duomenų tikslinimas“, ir PT formos elektroninių duomenų struktūros aprašą (13 versija) • Netekusiais galios pripažinta Pranešimo išmokai skirti NP-SD forma (12 versija) ir jos elektroninių duomenų struktūros aprašas (12 versija) • Be to, pakeistos Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklės, kuriose, siekiant sudaryti galimybę asmenims, kuriems yra išduotas 30 ar 60 kalendorinių dienų trukmės nedarbingumo pažymėjimas, ligos išmoką gauti ne pasibaigus nedarbingumo pažymėjime nustatytam laikinojo nedarbingumo laikotarpiui, o kas 14 kalendorinių dienų, nustatyta naujojo NP-SD2 pranešimo pildymo ir pateikimo „Sodrai“ tvarka.
 

Iš alimentų nemokėjusių tėvų, skolas išieško „Sodra“

„Sodra“, nuo šių metų pradžios perėmusi Vaikų išlaikymo fondo funkcijas, iš kurio mokamos išmokos tėvams ar globėjams, kurie vieni augina vaikus ir nesulaukia priteistų alimentų, pradėjo skolų išieškojimą • Šiuo metu yra apie 40 tūkst. Vaikų išlaikymo fondo skolininkų.
 

Juridinių asmenų registro nuostatų pakeitimai

Vyriausybė 2018 m. liepos 25 d. nutarimu Nr. 732 pakeitė Juridinių asmenų registro nuostatus • Atliktais pakeitimais nuo rugpjūčio 1 d. galioja nuostatos, suteikiančios patalpų savininkui platesnes teises išregistruoti juridinio asmens, filialo ar atstovybės buveinę, taip pat patikslinta, kaip tokiu atveju informuojamas juridinis asmuo, filialas ar atstovybė apie numatomą buveinės išregistravimą ir kada Registrų centras ją išregistruoja • Nuo 2020 m. sausio 1 d. bus atsisakyta privalomo laikino juridinio asmens pavadinimo įrašymo į Juridinių asmenų registrą, kai juridinis asmuo steigiamas elektroniniu būdu, Valstybinė lietuvių kalbos komisija nebetikrins juridinio asmens pavadinimo atitikties bendrinėms lietuvių kalbos normoms, o elektroniniu būdu steigiamas juridinis asmuo turės būti įregistruojamas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per vieną darbo dieną.
 

Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijos statusui gauti dokumentų pateikimui liko 20 dienų

Iki rugpjūčio 27 d. (imtinai) Kultūros ministerijai galima teikti prašymus meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijos statusui gauti.
 

Mokesčių sujungimas

Nuo kitų metų bus sujungti darbdavių ir darbuotojų mokami mokesčiai, todėl kiekvieno dirbančiojo darbo užmokestis „ant popieriaus“ turės būti perskaičiuotas didinant jį 1,289 karto, taip pat darbdaviai be išankstinio darbuotojų sutikimo iki šių metų gruodžio 31 d. privalės pakeisti su darbuotojais sudarytas darbo sutartis • Šias ir kitas naujoves klausimų-atsakymų forma paaiškina Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
 

Nuo rugsėjo 1-osios receptus vaistams bus galima prasitęsti nuotoliniu būdu

Nuo rugsėjo 1 d. šeimos medicinos paslaugas teikiančios gydymo įstaigos vaistų receptus galės pratęsti nuotoliniu būdu, tačiau tik tiems pacientams, kurie serga lėtinėmis ligomis ir nuolat vartoja tam tikrus vaistus • Taip pat nuotoliniu būdu pacientams, kurių būklė bus stabili, bus galima skirti ir pakartotinius tyrimus, paaiškinant pacientui ar jo atstovui atliktų tyrimų rezultatus bei pagal juos pakoreguoti gydymą.
 

Palankesnės sąlygos užsieniečiams, atvykstantiems į Lietuvą studijų ir mokslinių tyrimų tikslais

Liepos 1 d. įsigaliojo įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ pakeitimai, kuriais sudarytos palankesnės sąlygos trečiųjų šalių piliečiams atvykti ir apsigyventi Lietuvoje mokslinių tyrimų ar studijų, stažavimosi ar savanorystės Europos Sąjungos ar jos valstybių narių pripažįstamų savanoriškos tarnybos programose tikslais.
 

Papildomas poilsio laikas darbuotojams, auginantiems vaikus

Valstybinė darbo inspekcija paaiškina Darbo kodekso nuostatas dėl papildomo poilsio laiko darbuotojams, auginantiems vaikus.
 

Patvirtintos Abipusio susitarimo procedūros inicijavimo ir vykdymo taisyklės

VMI prie LR FM viršininkė 2018 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. VA-57 patvirtino Abipusio susitarimo procedūros inicijavimo ir vykdymo taisykles, kuriose nurodyti atvejai, kada mokesčių mokėtojai gali kreiptis dėl abipusio susitarimo inicijavimo, prašymo, kuris teikiamas Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM, pateikimo terminai, reikalavimai prašymui, taip pat mokesčių mokėtojo veiksmai įgyvendinant abipusio susitarimo procedūros rezultatus bei  kita su abipusio susitarimo inicijavimu ir vykdymu susijusi informacija.
 

Pensijų kaupimo pertvarka: ką reikia žinoti (I dalis)

Nuo kitų metų sausio 1 d. įsigalios pensijų kaupimo pertvarka, todėl Socialinės apsaugos ir darbo ministerija paaiškina, ką ir iki kada turėtų daryti kiekvienas dirbantysis, priėmęs sprendimą – kaupti ateičiai II pensijų pakopoje ar nekaupti.
 

Pensijų kaupimo pertvarka: ką reikia žinoti (II dalis)

Vykdant pensijų kaupimo reformą, nuo 2020 m. centralizuota pensijų anuitetų teikėja taps „Sodra“ • Socialinės apsaugos ir darbo ministerija paaiškina apie Pensijų kaupimo įstatyme įtvirtintas 2 pensijų anuitetų rūšis: standartinį pensijų anuitetą ir atidėtąjį pensijų anuitetą, taip pat pensijų fonde sukauptų lėšų išmokėjimo ir paveldimumo tvarką.
 

Senjorams „Sodra“ pradėjo mokėti perskaičiuotas senatvės pensijas

„Sodra“ informavo, kad rugpjūtį bus išmokėtos perskaičiuotos ir padidintos pensijos maždaug 150 tūkst. – ketvirtadaliui – senjorų, o likusiems – rugsėjį • Pensijos didės ne visiems, o tik turintiems daugiau nei 30 metų stažo.
 

Siūloma verslui lengvinti e-paslaugų vykdymą Europos Sąjungoje

Finansų ministerija parengė ir pateikė Vyriausybei svarstyti Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo projektą, kuriuo siūloma įmonėms suteikti galimybę neskaičiuoti PVM kitose valstybėse narėse, jei suteiktos paslaugos tų valstybių neapmokestinamiems asmenims neviršija 10 tūkst. eurų.
 

Socialinio draudimo išmokų mokėjimas nuo kitų metų

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija paaiškina, kaip 2019 m. keisis „Sodros“ mokamos motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir kitos socialinio draudimo išmokos.
 

Suminė darbo laiko apskaita tik grūdų perdirbimo įmonių darbuotojams

Vyriausybė 2018 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 715 pakeitė Darbo laiko ir poilsio laiko ypatumų ekonominės veiklos srityse aprašą, patvirtintą 2017 06 21 nutarimu Nr. 496 • Pakeitimais, įsigaliosiančiais rugsėjo 1 d., patikslinta šio aprašo reguliavimo sritis, atsisakant suminės darbo laiko apskaitos laikotarpio iki 1 metų taikymo žemės ūkio produkciją perdirbančiose įmonėse bei nustatant išimtį tik grūdų perdirbimo (su grūdų tvarkymu bei apdorojimu susijusiems darbams) įmonėms, o energetikos įmonių darbuotojams įtvirtinant galimybę nustatyti ir 4 mėnesių ar trumpesnę apskaitinio laikotarpio trukmę, tačiau šių darbuotojų vidutinis darbo laikas per 7 dienas neturės viršyti 48 valandų.
 

VMI apie akcizus kaitinamojo tabako produktams ir elektroninių cigarečių skysčiui

Valstybinė mokesčių inspekcija, atsižvelgdama į Akcizų įstatymo Nr. IX-569 1, 2, 3, 30, 31 straipsnių, II ir III skyrių pakeitimo įstatymą, kuriuo papildytas akcizais apmokestinamų prekių sąrašas, paaiškina nuostatas, reglamentuojančias akcizų taikymą kaitinamojo tabako produktams ir elektroninių cigarečių skysčio apmokestinimą akcizais • Šiems produktams akcizai bus taikomi nuo 2019 m. kovo 1 d.
 

VMI apie Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimus

Valstybinė mokesčių inspekcija, atsižvelgdama į Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimus, paaiškina, kokie 2019-2021 m. bus taikomi gyventojų pajamų mokesčio (GPM) tarifai ir koks nuo kitų metų bus taikomas mėnesio neapmokestinamasis pajamų dydis, kokios numatytos naujos GPM lengvatos ir kas jomis galės pasinaudoti.
 

VMI apie patikimo mokesčių mokėtojo kriterijus

Nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigalios Mokesčių administravimo įstatymo 40-1 straipsnis, kuris įtvirtins kriterijus, pagal kuriuos mokesčių mokėtojai bus įvertinti ir atitinkantis visus straipsnyje numatytus kriterijus, bus priskirti prie patikimų mokesčių mokėtojų • Valstybinė mokesčių atsako į 12-ka dažniausiai užduodamus klausimus apie nuo kitų metų įsigaliosiančius patikimo mokesčių mokėtojo kriterijus.
 

VMI apie Pelno mokesčio pakeitimus nuo 2019 m.

Valstybinė mokesčių inspekcija, atsižvelgdama į Pelno mokesčio įstatymo pakeitimus, klausimų-atsakymų forma paaiškino nuostatas dėl pelno nesiekiančių vienetų galimybės apskaičiuoto apmokestinamojo pelno sumažinimo lėšomis, tiesiogiai skiriamomis viešuosius interesus tenkinančiai veiklai finansuoti bei lengvatinio pelno mokesčio tarifo taikymo tvarką nuo 2019 m.
 
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Rugpjūtis     2018  
PrATKPŠS
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Naujienos

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama