SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ prenumerata 2023 metams NEBEPRIIMAMA • • • • • Dėkojame savo skaitytojams už daugiau nei 25 metus trūkusį bendravimą ir linkime visiems sėkmingos dabarties ir daug žadančios ateities.
2018 m. liepos 17 d.
Nr. 27 (1064) Rubrikos         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

Akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, perkrovimas

Valstybinės mokesčių inspekcijos paaiškinimas dėl akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas (AMLAR), perkrovimo.
 

Akcizų įstatymo pakeitimai

Valstybinė mokesčių inspekcija pristato Akcizų įstatymo Nr. IX-569 1, 2, 3, 30, 31 straipsnių, II ir III skyrių pakeitimo įstatymo, kuriuo didinami akcizų tarifai cigaretėms, cigarams, cigarilėms bei rūkomajam tabakui, taip pat nustatyti akcizai kaitinamojo tabako produktams ir elektroninių cigarečių skysčiui, nuostatas • Akcizų įstatymo pataisos įtvirtina skirtingus atskirų straipsnių dalių įsigaliojimo terminus (nuo 2019 m. kovo 1 d., nuo 2020 m. kovo 1 d. ir nuo 2021 m. kovo 1 d.), tačiau pirmieji pakeitimai įsigalios kitų metų kovo 1-ąją.
 

Ar visoms pareigybėms užimti turi būti organizuojami konkursai?

Valstybinė darbo inspekcija paaiškina, ar visoms pareigybėms užimti turi būti organizuojami konkursai įstaigose, kuriose pareigybių, dėl kurių gali būti rengiamas konkursas, sąrašą ir konkursų organizavimo ir vykdymo tvarką nustato specialūs įstatymai?
 

Finansinės paramos (1 proc. gyventojų pajamų mokesčio) skyrimas profesinėms sąjungoms bei profesinių sąjungų susivienijimams

Valstybinė mokesčių inspekcija paaiškina 2019 m. sausio 1 d. įsigaliosiančių Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 34 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 4 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo nuostatas • Šie įstatymai buvo priimti, siekiant sudaryti papildomas galimybes gyventojams prisidėti prie Lietuvos profesinių sąjungų bei profesinių sąjungų susivienijimų stiprinimo, skiriant jiems finansinę paramą – dalį gyventojų pajamų mokesčio.
 

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai

Valstybinė mokesčių inspekcija pristatė Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 2, 6, 16, 20, 21 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1335 nuostatas, informuodama apie naujus pajamų apmokestinimo tarifus, neapmokestinamųjų pajamų dydžius ir formules trims ateinantiems metams, papildytą iš pajamų atimamų gyventojo patirtų išlaidų sąrašą ir naujas išlaidų sumas, kurias asmuo galės atskaityti iš savo pajamų bei kitas naujoves.
 

Kredito įstaigų atidėjimai

Valstybinė mokesčių inspekcija pakeitė Pelno mokesčio įstatymo 27 str. (Specialieji kredito įstaigų ir draudimo įmonių atidėjimai) 1 dalies komentarą (apibendrintą paaiškinimą). 
 

Mano VMI naudojimo taisyklių pakeitimai

VMI prie LR FM viršininkė 2018 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. VA-55 pakeitė Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI naudojimo taisykles, įtvirtinant skirtingas dviejų punktų įsigaliojimo datas.
 

Mokesčio už aplinkos teršimą ir valstybinius gamtos išteklius deklaracijų pildymo pakeitimai

Aplinkos ministras ir VMI prie LR FM viršininkė 2018 m. birželio 29 d. dviem kolegialiais įsakymais pakeitė ankstesnius bendrus įsakymus, t. y. įsakymu Nr. VA-54/D1-634 pakeitė Mokesčio už naudingąsias iškasenas, vandenį ir statybinį gruntą deklaracijos KIT708 formos ir jos papildomo lapo KIT708P formos bei Mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą deklaracijos KIT709 formos ir jos papildomo lapo KIT709P formos užpildymo taisykles, o įsakymu Nr. VA-53/D1-635 pakeitė Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių deklaracijos FR0521 formos ir mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių deklaracijos FR0522 formos bei Mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis deklaracijos FR0523 formos ir mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaracijos FR0524 formos pildymo taisykles • Pakeitimai atlikti, atsižvelgiant į tai, kad nuo liepos 1 d. aštuoni regionų aplinkos apsaugos departamentai (RAAD) prijungti prie naujos biudžetinės įstaigos – Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos, todėl nustatyta, kad teikiant 2018 ir vėlesnių metų minėtas deklaracijas nebereikės pildyti laukelių, kuriuose buvo įrašomi RAAD kodai.
 

Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimai

Valstybinė mokesčių inspekcija apžvelgė Mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 2, 38, 68, 87, 100, 132, 139, 140 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 40-1 straipsniu įstatymą, informuodama apie šiame teisės akte atliktus esminius pakeitimus, kurie įsigalios skirtingu laiku: dauguma nuostatų – nuo 2019 m. sausio 1 d., MAĮ 139 str., nustatantis baudas už mokesčių įstatymų pažeidimus, – nuo kitų metų sausio 2 d., o MAĮ 68 str., įtvirtinantis naujus (net kelis) mokesčio apskaičiavimo ir perskaičiavimo senaties terminus, – nuo 2020 m. sausio 1 d.
 

Mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo kalendorius

Mokesčių, kuriuos reikia deklaruoti ir sumokėti iki liepos 20 d., kalendorius.
 

Nuo kitų metų už atliekų surinkimą ir tvarkymą teks mokėti kitaip

Vyriausybė 2018 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 681 pakeitė Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisykles, kuriose numatyta, kad nuo kitų metų atliekų susikaupimo norma bus skaičiuojama ne pagal nekilnojamojo turto plotą, bet pagal vienam gyventojui ar darbuotojui tenkantį atliekų kiekį kilogramais • Taip pat įtvirtinta galimybė nemokėti pastoviosios įmokos dalies, kai nekilnojamasis turtas yra netinkamas ar negalimas naudoti ir jame negyvenama, t. y. negyvenamų statinių savininkams, kurių statinyje yra įvykusi avarija arba statinių naudojimą sustabdė jų prižiūrėtojas.
 

Nuo lapkričio ir smulkieji žemės ūkio produkcijos pirkėjai turės teikti VMI informaciją apie atsiskaitymą už žemės ūkio produkciją

VMI prie LR FM viršininkė 2018 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. VA-58 pakeitė Žemės ūkio produkcijos pirkėjų informacijos apie atsiskaitymus už žemės ūkio produkciją su žemės ūkio produkcijos pardavėjais teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisykles • Atsižvelgiant į Atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją įstatymo pakeitimus, taisyklėse pakeisti žemės ūkio produkcijos pirkėjų (prekybos įmonių ir žemės ūkio produktų perdirbimo įmonių bei kitų ūkio bei viešųjų subjektų) pajamų, gautų per paskutinius ataskaitinius metus, dydžiai, todėl ne tik stambieji, bet nuo lapkričio 1 d. ir smulkieji žemės ūkio produkcijos pirkėjai privalės informuoti apskrities VMI apie susidariusias pradelsto termino skolas už pirktą žemės ūkio produkciją, kuriai Vyriausybė nustato atsiskaitymo terminus, pateikdami atitinkamai apskrities VMI pranešimo FR1070 formą.
 

Pelno mokesčio įstatymo pakeitimai nuo 2019 metų

Valstybinė mokesčių inspekcija pristatė Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 5 straipsnio pakeitimo įstatymą Nr. XIII-1187, kuriuo pakeistos lengvatinio pelno mokesčio tarifo (5 proc. arba pirmąjį mokestinį laikotarpį 0 proc.) taikymo sąlygos • Pelno mokesčio įstatymo 5 str. pataisos įsigalios 2019 m. sausio 1 d. ir nuostatos bus taikomos apskaičiuojant 2019 m. ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pelno mokestį.
 

PVM lengvatos neįgaliųjų techninės pagalbos priemonėms ir jų remontui taikymo tvarka

Valstybinė mokesčių inspekcija, atsižvelgdama į tai, kad neįgaliųjų bendruomenė kreipėsi į Vyriausybę dėl neįgaliesiems aktualių klausimų, tarp kurių yra ir prašymas nustatyti aiškesnius kriterijus dėl Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (PVMĮ) 19 str. 5 dalyje nurodyto lengvatinio 5 proc. PVM tarifo taikymo neįgaliųjų techninės pagalbos priemonėms ir jų remontui, papildė PVMĮ 19 str. 5 dalies komentarą (apibendrintą paaiškinimą).
 

Savivaldybių bibliotekų vadovams įvestos 5 metų kadencijos

Liepos 1 d. įsigaliojo Bibliotekų įstatymo 6-1 straipsnio pakeitimo įstatymas, įtvirtinantis, kad ne tik Lietuvos nacionalinės, apskričių, bet ir savivaldybių viešųjų ir valstybinės reikšmės bibliotekų (išskyrus Vilniaus universiteto biblioteką) vadovai į pareigas skiriami 5 metų kadencijai, tačiau kadencijų skaičius ribojamas tik Lietuvos nacionalinės bibliotekos vadovui: juo tas pats asmuo gali būti skiriamas ne daugiau kaip dviem kadencijoms iš eilės • Be to, įtvirtintas nepriekaištingos reputacijos reikalavimas Lietuvos nacionalinės, apskričių, savivaldybių viešųjų ir valstybinės reikšmės bibliotekų vadovams, bei pretenduojantiems šias pareigas eiti asmenims, taip pat ir sąlygos, kurioms esant, asmuo nelaikomas nepriekaištingos reputacijos • Nustatyti ir atvejai, kada nacionalinės, apskričių ir savivaldybių bibliotekų vadovams leidžiama dirbti kitą darbą.
 

Valstybės ir savivaldybių kultūros centrų vadovų kadencija truks 5 metus

Rugpjūčio 1 d. įsigalios Kultūros centrų įstatymo Nr. IX-2395 9 straipsnio pakeitimo įstatymas, kuriuo nustatytos 5 metų kadencijos valstybės ir savivaldybių kultūros centrų vadovams, o valstybės kultūros centro vadovams – ir kadencijų ribojimas, įtvirtinant, jog to paties valstybės kultūros centro vadovu tas pats asmuo galės būti skiriamas ne daugiau kaip dviem kadencijoms iš eilės • Taip pat valstybės ir savivaldybių kultūros centrų vadovams bei pretenduojantiems šias pareigas eiti asmenims įtvirtintas nepriekaištingos reputacijos reikalavimas, kartu nustatant sąlygas, kurioms esant asmuo nebus laikomas nepriekaištingos reputacijos • Nurodyti ir 2 atvejai, kada valstybės ir savivaldybės kultūros centro vadovui bus leidžiama dirbti kitą darbą ir gauti atlygį.
 

Visų muziejų vadovams nustatytos 5 metų kadencijos

Liepos 1 d. įsigaliojo Muziejų įstatymo Nr. I-930 7 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymas, kuriame 5 metų kadencijos nustatytos ne tik nacionalinio, respublikinio, bet ir savivaldybės muziejaus vadovams, o nacionalinio lygmens muziejų vadovams – ir kadencijų ribojimas: to paties nacionalinio muziejaus vadovu tas pats asmuo gali būti skiriamas ne daugiau kaip dviem kadencijoms iš eilės • Be to, nustatyti nepriekaištingos reputacijos reikalavimai muziejų vadovams, taip pat pretenduojantiems šias pareigas eiti asmenims bei sąlygos, kurioms esant asmuo nelaikomas nepriekaištingos reputacijos • Taip pat nurodyti atvejai, kada nacionalinio, respublikinio ir savivaldybės muziejaus vadovui leidžiama dirbti kitą darbą ir gauti atlyginimą.
 
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Liepa     2018  
PrATKPŠS
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Naujienos

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama