SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ prenumerata 2023 metams NEBEPRIIMAMA • • • • • Dėkojame savo skaitytojams už daugiau nei 25 metus trūkusį bendravimą ir linkime visiems sėkmingos dabarties ir daug žadančios ateities.
2018 m. liepos 3 d.
Nr. 25 (1062) Rubrikos         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

Kelių eismo taisyklių pakeitimai

Vyriausybė 2018 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 598 pakeitė Kelių eismo taisykles, kuriose pakeitimai atlikti siekiant jas suderinti su Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo nuostatomis, kurių viena nuo liepos 1 d. leidžia vairuotojams su savimi turėti tik asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 

Komandiruočių dienpinigių normos ir jų mokėjimo tvarka nuo liepos 1 d.

Nuo liepos 1 d. darbuotojams, vykstantiems į komandiruotes, pasikeitė dienpinigių dydžiai, kurių normos (tiek komandiruotėms į užsienį, tiek ir Lietuvos teritorijoje) nustatytos Vyriausybės 2004 04 29 nutarimu Nr. 526 „Dėl Dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ patvirtintame Maksimalių dienpinigių dydžių sąraše, o šiuo nutarimu patvirtinto Dienpinigių mokėjimo tvarkos aprašo pakeitimai įtvirtino, kad kolektyvinėje ar darbo sutartyje nustatyti dienpinigių dydžiai negali būti mažesni kaip 50 proc. Vyriausybės patvirtintų maksimalių dienpinigių dydžių.
 

Nekilnojamojo turto, priklausančio gyventojams bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise, apmokestinimas

Valstybinės mokesčių inspekcijos paaiškinimas apie nekomercinės paskirties nekilnojamojo turto (gyvenamųjų, sodų, garažų, fermų, šiltnamių, ūkio, pagalbinio ūkio, mokslo, religinės, poilsio paskirties statinių (patalpų), žuvininkystės ir inžinerinių statinių), priklausančio gyventojams bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise, apmokestinimą.
 

Nuo kitų metų sujungiamos darbuotojo ir darbdavio socialinio draudimo įmokos

Nuo 2019 metų sujungiamos darbuotojo ir darbdavio socialinio draudimo įmokos, todėl pagal naujas nuostatas, įtvirtintas pakeistame Valstybinio socialinio draudimo įstatyme, darbuotojas (apdraustasis) mokės pensijų, ligos, motinystės ir sveikatos socialinio draudimo įmokas, o darbdaviams (draudėjams) liks mokėti tik nedarbo ir nelaimingų atsitikimų darbe bei profesinių ligų socialinio draudimo įmokas (taip pat ir įmokas į Garantinį ir Ilgalaikio darbo išmokų fondus) • Atsižvelgus į tai, iki 2019 m. sausio 1 d. darbdaviams nustatyta pareiga perskaičiuoti darbuotojo bruto darbo užmokestį, jį padidinant 1,289 karto ir atitinkamai pakeičiant darbo sutartį su darbuotoju be išankstinio jo sutikimo • Be to, nustatytos ir vadinamų „Sodros“ įmokų (išskyrus privalomojo sveikatos draudimo įmokų) lubos, taip pat asmenų grupės, už kurias darbdaviams, mokantiems mažesnį nei minimali mėnesinė alga per mėnesį atlyginimą, nebus taikomas reikalavimas mokėti socialinio draudimo įmokas nuo minimalios mėnesinės algos • Atsižvelgiant į tai, kad sujungus darbdavio ir darbuotojo mokamas socialinio draudimo įmokas, gyventojų atlyginimas „ant popieriaus“ išaugs 1,289 karto, keisis procentiniai įvairių išmokų dydžiai, tačiau Socialinės apsaugos ir darbo ministerija tvirtina, kad išmokos „į rankas“ liks tokios pat.
 

Pakeistame Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme – pokyčiai ateinantiems 3 metams

Pradedant nuo kitų metų, keisis gyventojų pajamų mokesčio tarifai darbo pajamoms, kurie 3 metams į priekį nustatyti Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 2, 6, 16, 20, 21 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatyme ir svyruos nuo 20 iki 27 proc., taip pat įtvirtinti nauji mėnesio neapmokestinamieji pajamų dydžiai (NPD), įskaitant individualius NPD riboto darbingumo asmenims, ir metiniai NPD, pakeičiant ir nustatant naujas NPD apskaičiavimo formules atskirai 2019 m., 2020 m. ir 2021 metams • Be to, papildytas iš pajamų atimamų nuolatinio Lietuvos gyventojo patirtų išlaidų sąrašas, į jį įtraukiant sumas, sumokėtas už pastatų ir kitų statinių, apdailos ir bet kokio remonto, išskyrus daugiabučių namų atnaujinimą (modernizavimą), atliktus darbus, taip pat už lengvųjų automobilių remonto bei vaikų priežiūros paslaugas, kai šiuos darbus atlieka ir paslaugas suteikia Lietuvos mokesčių mokėtojas • Tačiau nustatyta maksimali šių išlaidų atskaitymo ribojimo suma, kuri negalės viršyti 2000 Eur, o ši pajamų mokesčio lengvata bus taikoma ribotą laiką – apskaičiuojant ir deklaruojant 2019, 2020, 2021 metų mokestinių laikotarpių pajamas • Siekiant paskatinti pensijų kaupimą pagal Pensijų kaupimo įstatymo nuostatas, į šį sąrašą pateks ir kaupiamosios pensijų įmokos, tačiau tik tos, kurios yra didesnės nei 3 procentai gyventojo pajamų, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos, nustatant, kad papildomų kaupiamųjų pensijų įmokų (kartu su gyvybės draudimo įmokų pagal gyvybės draudimo sutartis ir pensijų įmokų į pensijų fondus) išlaidų suma bet kokiu atveju negalės viršyti 1 500 eurų.
 

Pasirašytas įstatymas dėl Lietuvos stojimo į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizaciją sutarties ratifikavimo

Liepos 1 d. įsigaliojo prezidentės Dalios Grybauskaitės pasirašytas įstatymas dėl Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (ESBO) konvencijos ir Susitarimo dėl Lietuvos prisijungimo prie EBPO konvencijos sąlygų ratifikavimo • Perdavus ratifikacinius raštus Prancūzijos Vyriausybei, Lietuva oficialiai taps 36-ąja šios organizacijos nare.
 

Patikslinta darbdavio žinių darbuotojų saugos ir sveikatos srityje pakartotino pasitikrinimo tvarka

Vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius 2018 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. EV-164 pakeitė Darbdaviui atstovaujančio asmens darbuotojų saugos ir sveikatos srities žinių pakartotinio pasitikrinimo tvarkos aprašą, kuris nustato aplinkybes (sąlygas), kurioms esant darbdaviui atstovaujančiam asmeniui (įmonės vadovui) Valstybinės darbo inspekcijos inspektoriai nurodo pakartotinai pasitikrinti darbuotojų saugos ir sveikatos srities žinias.
 

Perpus atpigo transporto priemonių valstybinio numerio ženklai

Nuo liepos 1 d. daugiau nei dvigubai atpigo „Regitroje“ išduodamų motorinių transporto priemonių ir jų priekabų valstybinio  registracijos numerio ženklų kainos • Jos perskaičiuotos vidaus reikalų ministrui 2018 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. 1V-457 patvirtinus naują Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų valstybinio registracijos numerio ženklų išdavimo paslaugų kainoraštį.
 

Perregistruoti automobilį naujajam savininkui savo vardu būtina per 10 dienų

„Regitra“ primena, kad įsigijus Lietuvoje registruotą automobilį, pirkėjas jį savo vardu turi perregistruoti per 10 kalendorinių dienų po to, kai jį pardavęs asmuo „Regitrai“ praneša (per 15 kalendorinių dienų) apie pasikeitusį savininką • To nepadarius per nustatytą terminą, automobilio leidimas dalyvauti viešajame eisme yra sustabdomas.
 

Pirmąjį būstą regionuose įsigyjančios jaunos šeimos turės deklaruoti turtą ir pajamas

Valstybinė mokesčių inspekcija paaiškino turto ir pajamų deklaravimo tvarką finansinę paskatą pirmąjį būstą regionuose įsigyjančioms jaunoms šeimoms, imsiančioms būsto kreditą pirmajam būstui pirkti ar/ir statyti.
 

Trijų metų akcizų didinimo rūkalams planas

Artimiausius trejus metus (2019 m. kovo 1 d. – 2021 m. kovo 1 d. laikotarpiu) kasmet didės akcizai rūkalams – cigaretėms, cigarams, cigarilėms ir rūkomajam tabakui • Be to, akcizais bus apmokestintas ir kaitinamasis tabakas bei elektroninių cigarečių skystis • Tai nustatyta Akcizų įstatymo pakeitimais, kuriuos dar turės pasirašyti prezidentė Dalia Grybauskaitė.
 

Vieną procentą gyventojų pajamų mokesčio bus galima skirti ir profesinėms sąjungoms

2019 m. sausio 1 d. įsigalios Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 34 straipsnio pakeitimo įstatymas, įtvirtinantis nuolatinių Lietuvos gyventojų teisę 1 proc. sumokėto pajamų mokesčio skirti profesinėms sąjungoms arba profesinių sąjungų susivienijimams, pagal Labdaros ir paramos įstatymą turinčius teisę gauti paramą • Taigi, kitąmet nuolatiniai Lietuvos gyventojai, deklaruodami 2018 m. pajamas ir iki gegužės 1 d. Mokesčių inspekcijai pateikdami prašymą, galės ne tik 2 proc. sumokėto pajamų mokesčio skirti visuomeninėms organizacijoms, fondams ir kt. juridiniams asmenims paramos gavėjams, taip pat meno kūrėjams, turintiems paramos gavėjo statusą, bet ir po 1 proc. – politinėms partijos bei profsąjungoms • Todėl bendra gyventojų pajamų mokesčio suma, skiriama paramai įvairiems subjektams, išaugs iki 4 proc.
 

VMI įpareigota viešinti paramos gavėjus ir jiems pervestas paramos sumas

Liepos 1 d. įsigaliojo Labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 11 straipsnio pakeitimo įstatymas, kuriuo Valstybinė mokesčių inspekcija įpareigota savo interneto svetainėje paskelbti paramos gavėjus ir jiems pervestas paramos sumas (t. y. piniginių lėšų sumas, atitinkančias pervestą paramos gavėjams gyventojų paskirtą pajamų mokesčio dalį).
 

VMI paskelbė 2017 m. Lietuvos PVM atotrūkio rodiklius

Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) apskaičiavo ir savo svetainėje paskelbė 2017 m. pridėtinės vertės mokesčio (PVM) atotrūkio rodiklius Lietuvoje • PVM atotrūkis – tai PVM prievolės dydis, kurio PVM mokėtojas galimai nedeklaravo, siekdamas neapskaityti dalies pajamų ir išvengti dalies mokesčių • PVM atotrūkio analizei VMI panaudojo apie 90 tūkst. įmonių pateiktų, daugiau kaip 850 tūkst. PVM deklaracijų, taip pat atrinko bei sudarė sąrašą tų mokesčių mokėtojų, kuriuos asmeniškai informuos apie jų individualų PVM atotrūkį – pirmieji prevencinių pranešimų sulauks atrinkti statybų sektoriaus verslininkai.
 
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Liepa     2018  
PrATKPŠS
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Naujienos

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama