SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
Prasidėjo „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2022 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • Prasidėjo „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2022 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2018 m. birželio 19 d.
Nr. 23 (1060) Rubrikos         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

„Sodros“ naujoje prognozuojamos pensijos skaičiuoklėje galima sužinoti, kokios senatvės pensijos tikėtis

Gyventojai nuo šiol gali matyti, kaip dirbant ir mokant įmokas „Sodrai“ kinta jų teisės į senatvės pensiją, ir apskaičiuoti, kokios pensijos jie gali tikėtis, kai išeis į užtarnautą poilsį pagal dabartinę pensijų apskaičiavimo tvarką • „Sodra“ parengė naują prognozuojamos pensijos skaičiuoklę, prie kurios per asmeninę „Sodros“ paskyrą gyventojui prisijungęs gyventojas, gali sužinoti apie savo įgytą stažą ir sukauptus taškus (apskaitos vienetus), nuo kurių priklausys būsimos senatvės pensijos dydis.
 

Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės pakeitimai

Lietuvos vyriausiasis archyvaras 2018 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. VE-39 pakeitė Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklę, nustatant personalo valdymo dokumentams, susijusiems su pretendentų atranka ir priėmimu į pareigas procedūros organizavimu, 1 metų saugojimo terminą (po priėmimo procedūros termino pabaigos).
 

Daugiau žemės ūkio produkcijos pirkėjų turės informuoti VMI apie įsiskolinimus šios produkcijos pardavėjams

Siekiant pagerinti atsiskaitymų už pirktą žemės ūkio produkciją tvarką ir mažinti įsiskolinimus tokios produkcijos pardavėjams, lapkričio 1 d. įsigaliosiančiomis Atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją įstatymo pataisomis sumažinti žemės ūkio produkcijos pirkėjų pajamų per ataskaitinius metus dydžiai ir tokiu būdu išplėstas smulkiųjų šios produkcijos supirkėjų (prekybos įmonių, žemės ūkio produktų perdirbimo įmonių ir kitų ūkio bei viešųjų subjektų) ratas, kuriems atsiras prievolė informuoti VMI apie susidariusias pradelsto termino skolas už pirktą žemės ūkio produkciją.
 

Kasmetinių atostogų suteikimo tvarka

Valstybinės darbo inspekcijos paaiškinimas apie pagrindines nuostatas, susijusias su kasmetinėmis atostogomis.
 

Labdaros ir paramos fondų įstatymo pakeitimai

2019 m. sausio 1 d. įsigalios Labdaros ir paramos fondų įstatymo pakeitimai, kuriais nustatyta labdaros ir paramos fondų metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudėtis ir informacija, kuri turės būti nurodyta finansinėse ataskaitose, įtvirtinant išimtį, kad labdaros ir paramos fondas, kuris nevaldo neliečiamojo kapitalo, ir, vadovaujantis Buhalterinės apskaitos įstatymu, bus pasirinkęs supaprastintą apskaitą, vietoje metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo galės rengti tik metinę ataskaitą • Kas tvarko labdaros ir paramos fondo buhalterinę apskaitą reikės nurodyti finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte, nebereikalaujant po metinėmis finansinėmis ataskaitomis vyriausiojo buhalterio (buhalterio) parašo, o prievolę pasirašyti metinių finansinių ataskaitų rinkinį, metinį pranešimą ir metinę ataskaitą nustatant fondo įstatuose nurodytam valdymo organo nariui • Informacija apie gautą paramą (ne tik finansinę, bet ir nefinansinę) bei jos panaudojimą turės būti atskleista aiškinamajame rašte, tačiau numatytos ir sąlygos, kada galės būti nenurodomas paramą suteikęs juridinis asmuo • Keisis metinio pranešimo turinys, įtvirtinti ir kriterijai, kada labdaros ir paramos fondams bus privaloma atlikti finansinių ataskaitų auditą • Taip pat išdėstyta, kokius dokumentus ir kokiais atvejais reikės pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui (Registrų centrui).
 

Laikinojo įdarbinimo įmonės privalės įsivertinti, ar atitinka bendruosius kriterijus

Laikinojo įdarbinimo įmonės turės savarankiškai įsivertinti atitikimą Vyriausybės 2018 02 12 nutarimu Nr. 151 patvirtintiems kriterijams, nustatytiems šioms įmonėms, kaip laikinojo darbo sutarties šalims, darbdavėms ir šią informaciją iki liepos 15 d. reikės pateikti Valstybinei darbo inspekcijai (VDI) per Elektroninę paslaugų darbdaviams sistemą (EPDS) • Papildomai atitiktį nustatytiems laikinojo įdarbinimo įmonių kriterijams vertins ir VDI.
 

Mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo kalendorius

Mokesčių, kuriuos reikia deklaruoti ir sumokėti iki birželio 25 d., kalendorius.
 

Nuo lapkričio 1 d. – nauja degalų ženklinimo degalinėse tvarka

Energetikos ministras 2018 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 1-166 pakeitė Prekybos naftos produktais taisykles ir nuo lapkričio 1 d. nustatė naują degalų ženklinimo degalinėse tvarką, todėl Lietuvos degalinėse parduodamas benzinas, dyzelinas ir kitas kuras bus žymimas kitaip.
 

Nuo liepos 1 d. bus galima nesivežioti vairuotojo pažymėjimo ir automobilio dokumentų

Nuo liepos 1 d. įsigalios Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pakeitimai, įtvirtinantys, kad nebebus privaloma vairuotojams su savimi turėti vairuotojo pažymėjimo, taip pat transporto priemonės registravimo, privalomosios techninės apžiūros, civilinės atsakomybės privalomojo draudimo dokumentų.
 

Pakeistas Asociacijų įstatymas

2019 m. sausio 1 d. įsigalios Asociacijų įstatymo pataisos, kuriomis nustatyta metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudėtis bei finansinėse ir veiklos ataskaitose nurodytina informacija, įtvirtinant prievolę šiuos dokumentus pasirašyti asociacijos įstatuose nurodytam valdymo organo nariui • Taigi, po finansinėmis ataskaitomis nebebus reikalaujama vyriausiojo buhalterio (buhalterio) parašo, tačiau kas tvarko asociacijos buhalterinę apskaitą reikės nurodyti finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte • Taip pat pakeitimais numatyta, kad informacija apie gautą, panaudotą paramą turės būti atskleidžiama aiškinamajame rašte, nustatant ir sąlygas, kada galės būti nenurodomas paramą suteikęs juridinis asmuo • Mažiems pelno nesiekiantiems juridiniams asmenims, kurių teisinė forma yra asociacija, numatyta galimybė pasirinkti supaprastintą apskaitą, darant paprastąjį įrašą, ir, jei jie atitiks Buhalterinės apskaitos įstatymo 6 str. 3 dalyje nustatytus kriterijus, vietoj metinių finansinių ataskaitų rinkinio bei veiklos ataskaitos galės rengti tik metinę ataskaitą • Šios naujovės ir kiti pakeitimai bus taikomi, rengiant 2019 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių metinių finansinių ataskaitų rinkinius, veiklos ataskaitas ir metines ataskaitas.
 

Patvirtinti nauji pavyzdiniai uždarosios akcinės bendrovės steigimo dokumentai

Ūkio ministras 2018 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 4-345 pakeitė savo ankstesnį 2014 10 23 įsakymą Nr. 4-760, išdėstydamas jį nauja redakcija, ir patvirtino naujus pavyzdinius uždarųjų akcinių bendrovių (UAB) steigimo dokumentus: UAB pavyzdinę steigimo akto formą, UAB pavyzdinę steigimo sutarties formą ir UAB pavyzdinius įstatus • Įsakymas, patvirtinantis naujas formas, įsigalios gruodžio 1 d. • Pakeitimais siekiama, kad, steigiant UAB elektroniniu būdu, pavyzdiniai UAB steigimo dokumentai, t. y. steigimo aktas, steigimo sutartis ir įstatai, atitiktų galiojančias Akcinių bendrovių įstatymo nuostatas • Todėl pakeistas UAB pavyzdinių įstatų punktas dėl akcininko teisės susipažinti su bendrovės dokumentais, taip pat patikslinti UAB pavyzdinio steigimo akto ir UAB pavyzdinės steigimo sutarties atitinkami punktai ir papunkčiai, nustatant, kad steigėjas ar kitas steigiamai bendrovei atstovaujantis asmuo vietoj gyvenamosios vietos galės nurodyti adresą korespondencijai.
 

Viešųjų įstaigų įstatymo pakeitimai

Kitų metų sausio 1 d. įsigalios Viešųjų įstaigų įstatymo pataisos, kuriomis įvardinti atvejai, už kuriuos bus atsakingas viešosios įstaigos vadovas, nustatyta viešosios įstaigos metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudėtis ir informacija, kuri turės būti nurodyta finansinėse ataskaitose, numatant, kad aiškinamajame rašte reikės nurodyti, kas tvarkė viešosios įstaigos buhalterinę apskaitą ir laikotarpį, už kurį tvarkoma apskaita, taip pat informaciją apie gautą paramą (finansinę ir nefinansinę) ir jos panaudojimą bei apie kitas per finansinius metus gautas lėšas, jų šaltinius ir panaudojimą, nustatant ir išimtinius atvejus, kada paramą suteikęs juridinis asmuo galės būti nenurodomas • Keisis viešosios įstaigos veiklos ataskaitos turinys, nes atsisakyta reikalavimo šioje ataskaitoje nurodyti kai kuriuos duomenis ar informaciją • Pareiga pasirašyti metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir veiklos ataskaitą nustatyta viešosios įstaigos vadovui • Viešosioms įstaigoms, jei jos tenkins bent 2 iš nustatytų sąlygų, įtvirtinta pareiga atlikti metinių finansinių ataskaitų auditą, taip pat reglamentuota dokumentų pateikimo Registrų centrui tvarka.
 

Virtualiųjų valiutų ir pirminio virtualiųjų žetonų platinimo veiklos apmokestinimas (I dalis)

Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM (VMI), atsižvelgdama į praktikoje besikuriančias naujas atsiskaitymo priemones, naujus verslo vystymo modelius bei naujus būdus lėšoms pritraukti, lietuvių ir anglų kalbomis parengė paaiškinimą dėl mokesčių įstatymų nuostatų taikymo vienetams ir gyventojams, vykdantiems su virtualiosiomis valiutomis ir/arba pirminio žetonų platinimu susijusias veiklas • Šioje dalyje pateikiame VMI išdėstytas bendrąsias nuostatas apie virtualiąją valiutą ir pirminį virtualiųjų žetonų platinimą (ICO), taip pat išaiškinimus, kaip apmokestinama pelno mokesčiu bei gyventojų pajamų mokesčiu veikla, susijusi su virtualiosiomis valiutomis ir žetonais.
 

Virtualiųjų valiutų ir pirminio virtualiųjų žetonų platinimo veiklos apmokestinimas (II dalis)

Šioje dalyje pateikiame VMI klausimų-atsakymų forma parengtą paaiškinimą, pavadintą „Virtualioji valiuta, pirminis žetonų platinimas (ICO) ir pridėtinės vertės mokestis“.
 

VMI kartu su „Sodra“ parengė naują individualios veiklos mokesčių skaičiuoklę

Valstybinė mokesčių inspekcija kartu su „Sodra“ pristatė naujovę – individualios veiklos mokesčių skaičiuoklę, kuri padės gyventojams apskaičiuoti pajamų mokesčio, Privalomojo sveikatos draudimo bei Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumas už 2018 m. vykdytą individualią veiklą • Gyventojams, vykdantiems individualią veiklą pagal pažymą, apskaičiuojant mokėtinus mokesčius sudaryta galimybė skaičiuoklėje nurodyti ne tik pajamų sumą, bet ir įvairias reikšmingas aplinkybes nuo kurių priklauso mokėtinų mokesčių dydis.
 
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Birželis     2018  
PrATKPŠS
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Naujienos
2020-12-08
Verslo liudijimą 2021 metams įsigyti šiemet galima anksčiau
2020-12-08
VMI skelbs nukentėjusių nuo COVID-19 įmonių atidėtų mokesčių nepriemoką, kai ji didesnė nei 100 tūkst. eurų
2020-07-21
Nauja VMI interneto svetainė
2020-07-09
VMI tikrins vežėjus – stabdys specialiai pažymėtais automobiliais
2020-03-27
Individualią veiklą vykdę gyventojai, kurių veikla dabar ribojama, gali ją nutraukti
2020-03-18
VMI ir „Sodros“ pagalba verslui, nukentėjusiam nuo COVID-19
2020-02-12
Grįžus iš Kinijos, reiktų izoliuotis 2 savaitėms
2020-02-11
Nepasinaudoję mokesčių amnestija, sulaukė VMI dėmesio
2020-01-13
„Sodra“ apie padidėjusias pensijas
2019-09-25
Susigrąžinti pajamų mokesčio permoką už 2018 m. dar gali 27 tūkst. gyventojų
2019-07-16
Turinčius „Luminor/Nordea“ sąskaitą, „Sodra“ prašo pranešti pasikeitusius sąskaitų numerius
2019-07-02
VMI džiaugiasi mokesčių amnestijos rezultatais
2019-06-18
VMI paskelbė naujausius turto deklaracijų išrašus
2019-06-10
Mokslus baigiantiems moksleiviams ir studentams – apie sveikatos draudimą
2019-05-29
VMI ruošia laiškus pamiršusiems sumokėti mokesčius
2019-05-22
VMI ir „Sodros“ konsultacijos – vieno skambučio metu
2019-05-03
Skolininkais „Sodra“ pavertė tūkstančius gyventojų
2019-05-03
Pajamų ir turto deklaravimo rezultatai
2019-04-17
VMI gyventojams pradeda grąžinti pajamų mokesčio permokas
2019-04-11
VMI: dar ne vėlu prisiminti pamirštus mokesčius
2019-04-08
VMI turgavietėse padės ne tik deklaruoti pajamas, bet ir mokys išmaniai tvarkyti apskaitą
2019-04-04
Prašymams susigrąžinti PVM iš Didžiosios Britanijos – savaitė
2019-03-22
Pajamų deklaravimo laikotarpiu VMI ir „Sodra“ gyventojus konsultuoja kartu
2019-03-20
Prasidėjo pajamų ir turto deklaravimas
2019-03-20
PVM sąskaitų faktūrų registrų teikimo i.SAF terminas pratęstas iki kovo 25 d.
2019-03-14
Finansinės ataskaitos Registrų centrui šiemet teikiamos sparčiau
2019-02-22
VMI skubina pateikti prašymus dėl PVM susigrąžinimo iš Didžiosios Britanijos
2019-02-19
Mokesčių inspekcija grąžina žemės mokesčio permokas
2019-01-31
150 tūkst. mokesčių mokėtojų VMI atleido nuo delspinigių
2019-01-29
VMI verslaujančius gyventojus kviečia išbandyti virtualų buhalterį i.APS

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama