SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2022 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 7 mėn. prenumeratos kaina – 63 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2022 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 7 mėn. prenumeratos kaina – 63 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2018 m. birželio 5 d.
Nr. 21 (1058) StraipsniaiDeklaravimasAsmenų, kurių duomenys yra įslaptinti...         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

Asmenų, kurių duomenys yra įslaptinti, turto deklaravimo tvarka ir terminai

Vyriausybė 2018 m. gegužės 9 d. nutarimu Nr. 446 pakeitė 2004 04 28 nutarimą Nr. 516, ir jį išdėsčiusi nauja redakcija, patvirtino Asmenų, kurių duomenys įstatymų tvarka yra įslaptinti, ir jų šeimos narių, kriminalinės žvalgybos subjektų valstybės tarnautojų ir pareigūnų, kurių veiklą reglamentuoja Kriminalinės žvalgybos įstatymas ir Žvalgybos įstatymas, ir jų šeimos narių bei žvalgybos pareigūnų ir jų šeimos narių turto deklaravimo tvarkos aprašą.

VMI, pristačiusi šiame nutarime atliktus pakeitimus, pranešė, kad nutarimas parengtas atsižvelgiant į Gyventojų turto deklaravimo įstatymo Nr. I-1338 2, 5 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymu pakeistą GTDĮ 5 str. (Turto deklaravimo tvarka) 5 dalį, kurioje numatyta, kad asmenys, kurių duomenys įstatymų nustatyta tvarka yra įslaptinti, ir jų šeimų nariai, kriminalinės žvalgybos subjektų valstybės tarnautojai ir pareigūnai, kurių veiklą reglamentuoja Kriminalinės žvalgybos įstatymas ir Žvalgybos įstatymas, ir jų šeimos nariai bei žvalgybos pareigūnai ir jų šeimos nariai turtą deklaruoja Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytais terminais ir tvarka.

Todėl kitaip nei ankstesnės redakcijos nutarime, naujojo aprašo nuostatos taikomos ne tik žvalgybos ir kriminalinės žvalgybos valstybės tarnautojų, pareigūnų ir jų šeimų narių, bet ir bet kurių kitų asmenų, kurių duomenys įstatymų nustatyta tvarka yra įslaptinti, ir jų šeimų narių atžvilgiu.

Aprašo 2 punkte nustatyta, kad turtą deklaruojantys asmenys, kurių duomenys įstatymų nustatyta tvarka yra įslaptinti, kriminalinės žvalgybos subjektų valstybės tarnautojai ir pareigūnai, kurių veiklą reglamentuoja Kriminalinės žvalgybos įstatymas ir Žvalgybos įstatymas, bei žvalgybos pareigūnai (toliau – deklaruojantys asmenys) turto deklaracijoje deklaruoja kalendorinių metų, už kuriuos teikiama deklaracija (toliau – ataskaitiniai metai) gruodžio 31 dieną turimą savo ir savo šeimos narių turtą. Deklaruojančio asmens šeimos nariai atskiros deklaracijos neprivalo pateikti, išskyrus aprašo 4 ir 9 punktuose nustatytus atvejus (žr. šio paaiškinimo 6 ir 7 punktus).

Deklaruojantys asmenys deklaracijas turi pateikti ne mokesčio administratoriui, o jas priimti įgaliotų institucijų vadovams ar vadovų įgaliotiems asmenims, t. y.:

  • institucijos (įstaigos), kurioje deklaruojantis asmuo dirba, vadovui ar jo įgaliotam valstybės tarnautojui ar pareigūnui, išskyrus atvejus, kai deklaruojančiam asmeniui taikoma apsauga nuo nusikalstamo poveikio,
  • kai deklaruojančiam asmeniui taikoma apsauga nuo nusikalstamo poveikio, tai – sprendimą dėl apsaugos nuo nusikalstamo poveikio priemonių taikymo priėmusiam pareigūnui, o jeigu toks sprendimas priimtas vadovaujantis Baudžiamojo proceso ir kriminalinės žvalgybos dalyvių, teisingumo ir teisėsaugos institucijų pareigūnų apsaugos nuo nusikalstamo poveikio įstatymo 15 str. 1 ar 2 dalimi, – Lietuvos Respublikos generaliniam prokurorui,
  • arba jų įgaliotiems valstybės tarnautojams ar pareigūnams.

Deklaracija užpildoma vadovaujantis Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos FR0001 formos ir jos priedų užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklėmis, patvirtintomis VMI prie LR FM viršininko 2004 02 09 įsakymu Nr. VA-13, atsižvelgiant į apraše nustatytus ypatumus. Deklaracija pateikiama kasmet iki kalendorinių metų, einančių po ataskaitinių metų, už kuriuos deklaruojamas turtas, liepos 1 d.

Jeigu abu sutuoktiniai yra aprašo nustatyta tvarka deklaruojantys asmenys, privalantys deklaraciją pateikti tam pačiam deklaraciją priimančiam asmeniui, tai:

  • bendrą šeimos deklaraciją pateikia vienas iš sutuoktinių (pačių pasirinkimu), kurioje deklaruoja savo ir savo šeimos narių turtą.

(Paaiškinimo 6 punktas): jeigu abu sutuoktiniai yra aprašo nustatyta tvarka deklaruojantys asmenys, turintys deklaraciją pateikti skirtingiems deklaraciją priimantiems asmenims, tai:

  • abu jie teikia atskiras deklaracijas, kuriose kiekvienas nurodo tik savo turtą ir, sutuoktinių pasirinkimu, vienas iš jų nurodo kartu gyvenančių vaikų (įvaikių) iki 18 metų turtą.

(Paaiškinimo 7 punktas): Deklaruojantis asmuo ir jo šeimos narys mokesčio administratoriui deklaraciją pateikti turi tik tuo atveju, jeigu jis turi kitas (nei apraše nurodytas) GTDĮ 2 str. 1 dalyje nurodytas pareigas, dėl kurių jam atsiranda deklaravimo prievolė. Tokiu atveju jis ir jo šeimos narys GTDĮ 5 str. 1-4 dalyse nustatyta bendra tvarka turi pateikti deklaracijos egzempliorių, kuriame nėra duomenų, pagal kuriuos galima identifikuoti, kad:

  • deklaruojantis asmuo yra įslaptintas žvalgybos pareigūnas ar kriminalinės žvalgybos slaptasis dalyvis ar
  • asmuo, kurio asmens duomenys yra įslaptinti.

 

Aprašas įsigaliojo gegužės 1 d., jo nuostatos taikomos, deklaruojant 2017 m. ir vėlesnių ataskaitinių metų turtą.

 
Kiti temos „Deklaravimas“ straipsniai

Naujos Metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U ir jų priedų formos bei jų pildymo taisyklių pakeitimai

VMI prie LR FM viršininkė 2018 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. VA-38 pakeitė Metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN204N ir PLN204U formas bei jų priedų formas, išdėstant jas nauja redakcija (05 versija), taip pat šių formų užpildymo taisykles, kurios taikomos 2018 metais prasidėjusio mokestinio laikotarpio ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pelno mokesčio apskaičiavimo ir deklaravimo atvejais.

Patikslinti Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos FR0001 formos ir jos priedų pateikimo būdai

VMI prie LR FM viršininkė 2018 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. VA-37 pakeitė Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos FR0001 formos ir jos priedų užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisykles, kuriose patikslinti FR0001 formos deklaracijos ir jos priedų pateikimo būdai.
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Birželis     2018  
PrATKPŠS
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Naujienos

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama