SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2022 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 3 mėn. prenumeratos kaina – 27 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2022 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 3 mėn. prenumeratos kaina – 27 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2018 m. gegužės 8 d.
Nr. 17 (1054) Rubrikos         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

Išskaitos iš darbuotojo darbo užmokesčio

Gaunant informacijos, kad nesąžiningi darbdaviai neteisėtai renka iš įdarbinamų trečiųjų šalių piliečių lėšas siekiant ateityje padengti galimai darbdaviui padarytus nuostolius, Valstybinė darbo inspekcija pabrėžia, kad toks lėšų rinkimas yra nepagrįstas ir neteisėtas bei kartu paaiškina Darbo kodekse reglamentuotus atvejus ir tvarką, kada gali būti daromos išskaitos iš darbuotojo darbo užmokesčio.
 

Lietuva pakviesta tapti EBPO nare

Gegužės 3 d. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) pakvietė Lietuvą prisijungti prie EBPO konvencijos ir tapti 36-ąja valstybe nare • Gegužės 31 d. Prezidentei Daliai Grybauskaitei ir EBPO generaliniam sekretoriui Angelo Gurria pasirašius Stojimo sutartį dėl Lietuvos prisijungimo prie EBPO konvencijos, kurią dar turės ratifikuoti Seimas ir deponuoti Prancūzijos vyriausybė, Lietuva oficialiai taps 36-ąja stipriausias ir pažangiausias pasaulio ekonomikas vienijančios organizacijos nare.
 

Mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo kalendorius

Mokesčių, kuriuos reikia deklaruoti ir sumokėti iki gegužės 15 d., kalendorius.
 

Nauji reikalavimai muitinei pateikiant išankstinę įvežimo bendrąją deklaraciją

Nuo gegužės 1-osios išankstinę įvežimo bendrąją deklaraciją (ENS) muitinei privaloma pateikti ne vėliau kaip prieš valandą iki įvažiavimo į Lietuvos muitinės pasienio kelio postą.
 

Neįgaliesiems reikės pritaikyti daugiau pastatų

Gegužės 1 d. įsigaliojo Statybos įstatymo pakeitimai, kuriais nustatyti nauji atvejai, kada pastatai ir inžineriniai statiniai turi būti pritaikyti specialiesiems neįgaliųjų poreikiams, t. y. įteisinta prievolė statinius pritaikyti neįgaliesiems ne tik kai  jie projektuojami, naujai statomi, rekonstruojami ar kapitališkai remontuojami, bet ir kai vykdomas paprastasis (einamasis) remontas arba keičiama statinių paskirtis.
 

Nuo liepos 1 d. keičiasi dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo tvarka (I dalis)

Vyriausybė 2018 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 383 pakeitė savo ankstesnį 2004 04 29 nutarimą Nr. 526, patikslinant jo pavadinimą – „Dėl Dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“, t. y. išbraukiant žodį „tarnybinių“ • Komandiruotės požymio „tarnybinė“ atsisakyta ir Komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklėse, kuriose apibrėžta komandiruotė sąmprata ir jos įforminimas, nurodyta, kokios išlaidos gali būti įtraukiamos į apgyvendinimo paslaugų sąskaitą, pakeista dienpinigių už ilgesnę nei 1 dienos komandiruotę Lietuvoje mokėjimo tvarka • Taip pat pakeistas Dienpinigių mokėjimo tvarkos aprašas, sugrąžinant anksčiau galiojusią nuostatą, kad kolektyvinėje ar darbo sutartyje nustatyti dienpinigių dydžiai negali būti mažesni kaip 50 proc. Vyriausybės patvirtintų maksimalių dienpinigių dydžių, patikslinant nuostatas dėl dienpinigių mokėjimo vykstant į užsienio komandiruotes ir grįžtant iš komandiruotės užsienyje bei pakeičiant ir dienpinigių mokėjimo už dieną, kurią grįžtama iš užsienio, tvarką ir dienpinigių mokėjimą darbuotojams, perkeltiems į rezidavimo vietą • Nauja redakcija išdėstytas Gyvenamojo ploto nuomos išlaidų normų sąrašas sutrumpintas nuo 206 iki 149 valstybių, nes išbrauktos 57 šalys, tačiau atsirado nauja grupė „Kitos valstybės“, kuriai nėra priskirtų konkrečių šalių, tačiau nustatyta bendra gyvenamojo ploto nuomos išlaidų 1 dienos norma • Iš esmės pakeistas ir naujai išdėstytas Maksimalių dienpinigių dydžių sąrašas, kuriame įtvirtinti dienpinigių dydžiai į ne tik komandiruotėms į 148 užsienio šalis (anksčiau buvo nurodytos 205 valstybės), bet ir Lietuvos Respublikos teritorijoje • Šiame sąraše dienpinigių dydžiai vykstant į komandiruotes 123 valstybėse yra padidinti, į 18 šalių – sumažinti, išbraukiant 57 valstybes ir papildant nauja grupe „Kitos valstybės“, į kurias komandiruojant darbuotojus nustatytas bendras maksimalus 1 dienos dienpinigių dydis • Visi šie ir kiti pakeitimai įsigalios nuo liepos 1 d.
 

Nuo liepos 1 d. keičiasi dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo tvarka (II dalis)

57 šalys, kurių nebeliko naujajame gyvenamojo ploto nuomos išlaidų normų sąraše, tačiau įtraukta grupė „Kitos valstybės“, kuriai nėra priskirtų konkrečių šalių, bet nustatyta bendra gyvenamojo ploto nuomos išlaidų 1 dienos norma – 124 Eur • Naujas Maksimalių dienpinigių dydžių sąrašas, į kurį įtraukta Lietuva, nustatant Lietuvos Respublikos teritorijoje dienpinigių normą – 15 Eur, bei 18 šalių, į kurias komandiruotiems darbuotojams nuo liepos 1 d. sumažinti maksimaliūs dienpinigių dydžiai.
 

Nuo liepos 1 d. keičiasi dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo tvarka (III dalis)

123 valstybės, į kurias vykstant, maksimalūs dienpinigių dydžiai padidinti ir nuo liepos 1 d. bus taikomi didesni, nei šiuo metu.
 

Nuo liepos 1 d. keičiasi dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo tvarka (IV dalis)

Naujasis Maksimalių dienpinigių dydžių sąrašas papildytas nauja grupe „Kitos valstybės“, nuo liepos 1 d. nustatant bendrą maksimalų 1 dienos dienpinigių dydį – 31 Eur, nebepaliekant 57 valstybių ir šiuo metu nustatytų dienpinigių normų.
 

Pakeistos komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklės

Vyriausybė 2018 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 384 pakeitė Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisykles, kuriose į komandiruojamų asmenų sąrašą įrašyti ir mažųjų bendrijų nariai, tačiau esminiai pakeitimai susiję su dienpinigių mokėjimu vykstant į komandiruotę Lietuvoje ir jų atskaitymo iš pajamų tvarka.
 

Patikslinta formos FR1140 apskundimo tvarka

VMI prie LR FM viršininkė 2018 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. VA-31 pakeitė ir nauja redakcija išdėstė Sprendimo dėl apmokestinamojo asmens registravimo specialios telekomunikacijų, radijo ir televizijos transliavimo ir elektroniniu būdu teikiamų paslaugų apmokestinimo schemos naudotoju pavyzdinę formą FR1140, kurioje patikslinta apskundimo tvarka.
 

Patikslinta Sprendimo dėl pelno mokesčio mokestinio laikotarpio nustatymo formos apskundimo tvarka

VMI prie LR FM viršininkė 2018 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. VA-32 pakeitė Sprendimo dėl pelno mokesčio mokestinio laikotarpio nustatymo FR1011 formą ir ją išdėstė nauja redakcija, patikslinant jos apskundimo tvarką.
 

Pelno nesiekiančioms organizacijoms apie gautą paramą ir jos panaudojimą

VMI prie LR FM atnaujino leidinį „Pelno nesiekiančių organizacijų apmokestinimo ypatumai“, kuriame klausimų–atsakymų forma pateikiami paaiškinimai apie paramos gavimą ir jos panaudojimą: pelno mokesčio objektu tampančią paramą, gautos paramos apskaitą ir ataskaitas, kurias privaloma pateikti VMI apie suteiktą (gautą) paramą (Mėnesinė paramos gavimo arba teikimo ataskaita PLN203, Metinė paramos gavimo ir panaudojimo ataskaita FR0478), aptariant jų pateikimo atvejus ir terminus bei išdėstant kitą pelno nesiekiančioms organizacijoms naudingą informaciją, parengtą pagal teisės aktų nuostatas, galiojusias 2018 m. sausio 1 d.
 

PVM įstatymo nuostatų taikymas, esant atpirkimo sandoriams

Valstybinė mokesčių inspekcija paaiškina nuostatas dėl Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo taikymo, kai yra sudaromi atpirkimo (kitaip „circle“ arba „watch-out“) sandoriai.
 

Ruošiasi didinti PSD įmokas už valstybės lėšomis draudžiamus asmenis

Vyriausybė pritarė Sveikatos apsaugos ministerijos parengtai išvadai, kurioje siūloma iš esmės pritarti Sveikatos draudimo įstatymo 16 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui, numatančiam padidinti privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmoką, mokamą už valstybės lėšomis draudžiamus žmones, t. y. atsisakant nuostatos kiekvienais metais nustatyti dviem procentais augantį šios įmokos dydį ir prilyginti ją įmokai, kurią moka savarankiškai mokantys PSD įmokas (9 proc. nuo užpraeitų metų 12 minimaliųjų mėnesinių algų).
 

Valstybinės darbo inspekcijos paaiškinimai apie Darbo kodekso nuostatų taikymą

Valstybinė darbo inspekcija pateikė aktualiausių situacijų paaiškinimus dėl Darbo kodekso nuostatų taikymo, t. y. apie darbo sąlygų keitimą darbdavio ir darbuotojo iniciatyva, darbo sutarties nutraukimą darbuotojo iniciatyva dėl svarbių priežasčių bei darbdavio valia, taip pat paaiškinant, ar darbdavys privalo po atostogų vaikui prižiūrėti darbuotojui išsaugoti jo darbo vietą, bei aptariant darbuotojo mokymui patirtų išlaidų atlyginimo darbdaviui sąlygas.
 

VMI apie atleidimą nuo delspinigių

Valstybinės mokesčių inspekcijos paaiškinimas dėl mokesčių mokėtojų prašymų atleisti nuo mokesčio už aplinkos teršimą delspinigių.
 

VMI skelbs 58,7 tūkst. gyventojų ir jų sutuoktinių turto deklaracijų išrašus

Valstybinė mokesčių inspekcija savo tinklalapyje iki spalio 1 d. viešai paskelbs daugiau deklaruojančių turtą asmenų deklaracijų išrašų: jei pernai skelbė 39,7 tūkst. privalančiųjų deklaruoti turtą gyventojų ir jų sutuoktinių turto deklaracijų išrašus, tai šiemet skelbiamų išrašų skaičius 19 tūkst. didesnis.
 

Žvalgybos pareigūnams didinamos algos

Žvalgybos ir Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymų pataisos keičia žvalgybos pareigūnų tarnybos apmokėjimo sistemą, siekiant padaryti ją lankstesne ir labiau motyvuojančia • Pagal pakeitimus žvalgybos pareigūnų tarnybinį atlyginimą, be pareiginės algos, priedų už tarnybinį rangą ar kario laipsnį, priedo už tarnybos stažą, sudarys ir priemoka už su ypatinga specifika susijusių funkcijų atlikimą, kuri galės siekti iki 50 proc. pareiginės algos dydžio • Priedas už tarnybinį rangą/kario laipsnį, kuris dabar mokamas nuo pareiginės algos bazinio dydžio, bus mokamas nuo Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatyme nustatyto pareiginės algos koeficiento • Didinami ir pareiginių algų koeficientų dydžiai ir daliai jų nustatytos minimalios bei maksimalios ribos • Be to, žvalgybos pareigūnai už pavyzdingą tarnybą galės tikėtis iki 2 pareiginių algų dydžio piniginės išmokos.
 
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Gegužė     2018  
PrATKPŠS
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Naujienos

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama