SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2022 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 7 mėn. prenumeratos kaina – 63 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2022 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 7 mėn. prenumeratos kaina – 63 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2018 m. kovo 13 d.
Nr. 10 (1047) StraipsniaiDeklaravimasStartuoja pajamų ir turto deklaravimas         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

Startuoja pajamų ir turto deklaravimas

Kovo 14 d. gyventojai gali pradėti deklaruoti 2017-ųjų pajamas pajamasValstybinė mokesčių inspekcija elektroninio deklaravimo sistemoje (deklaravimas.vmi.lt) yra suformavusi 1,8 mln. preliminariųjų pajamų mokesčio deklaracijų, iš kurių net 1,3 mln. jau visiškai užpildytos ir gyventojai jas galės pateikti vos keliais mygtukų paspaudimais.

VMI duomenimis, 2017 metais iš 704 tūkst. gyventojų, kurie privalėjo pateikti deklaracijas, 80 proc. jas pateikė laiku. Lyginant su ankstesniu laikotarpiu, pernai beveik 20 proc. išaugo ir savarankiškai – be papildomos VMI pagalbos, deklaracijas užpildžiusių gyventojų skaičius.

Pajamų deklaravimas baigsis gegužės 2-ąją, tad deklaruojant (tikslinant) 2017 m. gautas pajamas, mokesčių administratoriui iki gegužės 2 d. (nes 1 d. – nedarbo diena) turi būti pateikiama Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos 3 versija su priedais.

Paprasčiausias būdas pildyti GPM308 deklaraciją prisijungus prie VMI elektroninio deklaravimo sistemos (EDS) preliminarios deklaracijos pagrindu. Preliminarias deklaracijas galima peržiūrėti bei pildyti skyriuje „DEKLARAVIMAS" „Preliminarios deklaracijos". Išsamesnę informaciją galima rasti čia.

VMI atkreipia dėmesį, kad būtina pasitikrinti, ar preliminarioje deklaracijoje nurodyti visi duomenys ir (ar) 33 laukelyje nėra mokėtinos sumos. Jeigu preliminarioje deklaracijoje nurodyti ne visi duomenys, ją reikia papildyti preliminarios deklaracijos kortelėje pasirinkus nuorodą pildyti.

 

Teisingai užpildžius deklaraciją GPM308 ir ją pateikus iki gegužės 2 d., pajamų mokesčio permoką VMI grąžina iki liepos 31 d., o deklaraciją GPM308 pateikus arba patikslinus po termino (t. y. po gegužės 2 d.), permoka grąžinama ne vėliau kaip per 90 dienų nuo deklaracijos pateikimo ar patikslinimo dienos.

Teikiant VMI pajamų deklaracijas, pasinaudoti pajamų mokesčio lengvatomis ir susigrąžinti pajamų mokesčio dalį gali gyventojai praėjusiais kalendoriniais metais:

  • gavę su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų, nuo kurių buvo išskaičiuotas (sumokėtas) pajamų mokestis, tačiau nepasinaudoję metiniu neapmokestinamuoju pajamų dydžiu arba pasinaudoję ne visu šiuo dydžiu, taip pat
  • gavę pajamų, apmokestinamų pajamų mokesčiu, tačiau nepasinaudoję arba pasinaudoję ne visu metiniu papildomu neapmokestinamuoju pajamų dydžiu (NPD) už auginamus vaikus (įvaikius),
  • 2017 metais mokėję gyvybės draudimo įmokas pagal gyvybės draudimo sutartį, III pakopos pensijų fondų įmokas ar įmokas už profesinį mokymą ir/ar pirmas studijas aukštojoje mokykloje, palūkanas už vieną iki 2008 12 31 paimtą kreditą (arba jo dalį) vienam gyvenamajam būstui statyti ar jam įsigyti arba už gyvenamojo būsto finansinę nuomą (lizingą).

Šių metų naujovė yra ta, kad apsidraudę gyvybės draudimu ar papildomai kaupiantys III pakopos pensijų fonduose 15 proc. gyventojų pajamų mokesčio galės susigrąžinti nuo bendros gyvybės draudimo įmokų ir/ar įmokų į pensijų fondus išlaidų sumos, neviršijančios 2 tūkst. eurų, o dėl tokių įmokų sumokėjimo grąžintina pajamų mokesčio permokos suma bus ne didesnė kaip 300 eurų.

Pasak VMI, praėjusiais metais mokesčių inspekcija 731 tūkst. gyventojų grąžino 95,5 mln. eurų gyventojų pajamų mokesčio permokos.

 

Tačiau deklaracijoje GPM308 gali būti apskaičiuota ir gyventojų pajamų mokesčio nepriemoka. Mokėtina gyventojų pajamų mokesčio suma dažniausiai susidaro dėl NPD perskaičiavimo. NPD metų eigoje taikomas tik su darbo santykiais susijusioms pajamoms, o metams pasibaigus jis perskaičiuojamas, jeigu buvo gauta kitų 15 proc. tarifu apmokestinamų pajamų (pvz., ligos pašalpa iš „Sodros", pajamos iš kitos darbovietės, nuomos pajamos ir pan.) ar kas mėnesį buvo gaunamos nereguliarios pajamos. Kokio dydžio NPD buvo pritaikytas, galima pasitikrinti trečiųjų asmenų suformuotoje pažymoje, kuri yra paskelbta Elektroninio deklaravimo sistemoje (EDS), o koks NPD priklauso apskaičiuojama deklaracijos GPM308 15 laukelyje.

Pernai 318 tūkst. gyventojų deklaravo 128,5 mln. eurų mokėtino gyventojų pajamų mokesčio.

Mokėtinos sumos pagal gyventojų pajamų deklaraciją (GPM308) turi būti sumokėtos iki gegužės 2 d. (Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamosios sąskaitos). Jei deklaracijos 33 laukelyje nurodyta neigiama suma, reikia sumokėti GPM įmokos kodu 1441.

Primintina, kad už nesumokėtą arba pavėluotai sumokėtą mokestį nuo kitos dienos pradedami skaičiuoti delspinigiai: po 0,03 proc. už kiekvieną pavėluotą dieną nuo mokėtinos sumos. Delspinigiai turi būti sumokėti tuo pačiu įmokos kodu kaip ir mokėtini mokesčiai (galima mokėti vienu pavedimu).

 

VMI primena, jog pajamų deklaracijas, kaip ir kasmet, be gyventojų, kuriems, buvo pritaikytas per didelis NPD ir dėl to jie privalo sumokėti dalį gyventojų pajamų mokesčio arba susigrąžinti šį mokestį, privalo pateikti:

  • gyventojai, kurie pernai vykdė individualią veiklą ar gavo pajamų, nuo kurių būtina sumokėti mokesčius, taip pat
  • individualių įmonių, ūkinių bendrijų, mažųjų bendrijų savininkai.

Tačiau yra ir naujovė, susijusi su papildytu gyventojų, privalančių deklaruoti turtą ir pajamas, sąrašu. Prievolė deklaruoti 2017 m. gruodžio 31 d. turėtą turtą ir 2017 m. gautas pajamas atsirado:

  • visų biudžetinių įstaigų ir jų padalinių vadovams, jų pavaduotojams ir jų šeimų nariams, taip pat

  • viešųjų įstaigų ir akcinių bendrovių, kurių steigėja ar dalininkė yra valstybė ar savivaldybė, vadovų pavaduotojams ir jų šeimų nariams.

PVM mokėtojais neįregistruoti (neprivalantys registruotis) ūkininkai ir jų partneriai, pageidaujantys, kad valstybinio socialinio draudimo įmokos jiems būtų apskaičiuojamos įvertinus 2017 m. pajamas bei išlaidas, ir/arba kandidatuojantys į valstybės politikus, šiais metais turi deklaruoti visas iš žemės ūkio veiklos gautas pajamas bei su šia veikla susijusias išlaidas, nesvarbu, kokia suma ir iš kokio šaltinio (gyventojų ar juridinių asmenų) buvo gauta.


Pateikiame VMI atsakymus į dažniausiai dėl pajamų deklaravimo užduodamus klausimus.

 

• • • 

Kuriais atvejais nuolatiniai Lietuvos gyventojai privalo deklaruoti 2017 m. pajamas?

Informaciją, kas privalo deklaruoti 2017 m. pajamas, galima rasti VMI internetiniame puslapyje -> Konsultacinės medžiagos kataloge.

 

• • • 

Ar gali mokesčių mokėtojas teikti patikslintą deklaraciją?

Nuolatinis Lietuvos gyventojas savo iniciatyva gali tikslinti deklaraciją už einamuosius ir 5 praėjusius metus.

 

• • • 

2017 m. vykdžiau individualią veiklą su verslo liudijimu. PSD buvau draustas valstybės lėšomis. Ar reikia deklaracijoje GPM308 įrašyti Sodrai sumokėtas PSD įmokas?

Ne, nereikia.

 

• • • 

Kaip verslo liudijimą įsigijęs asmuo turi deklaruoti pajamas, jeigu gavo 5 000 Eur iš juridinio asmens ir 1 000 Eur iš fizinio asmens?

4 500 Eur sumą, gautą iš juridinio asmens ir 1 000 Eur sumą, gautą iš fizinio asmens (iš viso 5 500 Eur) gyventojas turi deklaruoti GPM308V II dalyje, 4 500 Eur apribojimą viršijančią sumą – 500 Eur gyventojas turi deklaruoti GPM308V I dalyje ir papildomai sumokėti 5 ar 15 proc. pajamų mokestį (5 proc. GPM taikomas individualios veiklos pajamoms, išskyrus pajamas iš laisvųjų profesijų veiklos).

 

• • • 

2017 metais vykdžiau individualią veiklą pagal pažymą. Kokį taikomą apskaitos principą turiu nurodyti deklaracijoje GPM308?

Jeigu gyventojas, kuris verčiasi individualia veikla ir:

  • nėra įregistruotas PVM mokėtoju ir/arba savo individualiai veiklai nėra priskyręs ir joje nenaudoja ilgalaikio turto, deklaracijoje turi nurodyti pinigų apskaitos principą;
  • yra įregistruotas PVM mokėtoju arba savo individualiai veiklai priskiria ir joje naudoja ilgalaikį turtą, deklaracijoje turi nurodyti kaupimo apskaitos principą.

 

 • • •

Koks metinis neapmokestinamasis pajamų dydis (MNPD) taikomas 2017 m.?

Kai gyventojo 2017 m. metinės pajamos yra ne didesnės kaip 12 MMA, t. y. ne didesnės nei 4 560 eurų (380 Eur x 12 mėn.), tai metinis NPD yra 3 720 eurų.

Kai gyventojo metinės pajamos yra didesnės kaip 4 560 eurų, konkretus metinis NPD apskaičiuojamas pagal formulę, vadovaujantis principu, kad, didėjant metinėms pajamoms, taikomas vis mažesnis MNPD.

Metinis NPD apskaičiuojamas pagal formulę:

MNPD = 3 720 – 0,5 x (GMP – 4 560 eurų (t. y. 12 MMA, galiojusios 2017 m. sausio 1 d., 12 dydžių)).

 

Jeigu gyventojo metinės apmokestinamosios pajamos yra didesnės nei 12 000 Eur ar šiai sumai lygios, tai metinis NPD netaikomas, nes, apskaičiavus NPD pagal MNPD formulę, jis yra lygus nuliui (neigiama suma taip pat laikoma nuliu).

 

• • • 

Koks mėnesio papildomas NPD taikomas už auginamus vaikus 2017 m.?

Nuolatiniams Lietuvos gyventojams (tėvams arba įtėviams), auginantiems vaikus (įvaikius) iki 18 metų, taip pat vyresnius, jeigu jie mokosi mokyklose pagal bendrojo ugdymo programas už kiekvieną auginamą vaiką (įvaikį) yra taikomas 200 Eur per mėnesį papildomas NPD dalinant tėvams per pusę, t. y. po 100 Eur. Jeigu gyventojas vaikus (įvaikius) augina vienas ir turi tai pagrindžiančius dokumentus, jam taikomas visas papildomas NPD.

 

• • • 

Ar gali metinį papildomą NPD už auginamus vaikus prisitaikyti vienas iš tėvų?

Taip, gali. Metinis papildomas NPD tėvams (įtėviams) taikomas jų pasirinktu santykiu. Pavyzdžiui, jei mokestiniu laikotarpiu vienas iš tėvų gavo vien neapmokestinamųjų pajamų ir/ar pajamų iš veiklos, vykdomos įsigijus verslo liudijimą ar nepakankamai apmokestinamųjų pajamų ir pan., t. y. metiniu papildomu NPD nepasinaudojo ar pasinaudojo tik iš dalies, mokestiniam laikotarpiui pasibaigus, metinis papildomas NPD atimamas iš tėvų (įtėvių) pajamų jų pasirinktu santykiu.

 

• • • 

Kurį laikotarpį taikomas papildomas NPD tėvams, kurių vyresni kaip 18 metų vaikai mokosi pagal bendrojo ugdymo programas ir kurį mėnesį papildomas NPD nebetaikomas?

Papildomas NPD, susijęs su vyresnių kaip 18 metų vaikų mokymusi pagal bendrojo ugdymo programas, tėvams taikomas tol, kol vaikai mokosi.

Bendrojo ugdymo mokyklos baigimą patvirtina brandos atestatas ir pan., kurie išduodami Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka. Tokie dokumentai išduodami ne vėliau kaip liepos mėnesį, todėl papildomas NPD liepos mėnesį dar taikomas ir nustojamas taikyti nuo rugpjūčio mėnesio.

 

• • • 

Nuo kada pradedama ir/arba nustojama taikyti papildomas NPD?

Pasibaigus ir/arba atsiradus gyventojo teisei į papildomą NPD, šis dydis nustojamas ir/arba pradedamas taikyti nuo kito mėnesio, einančio po to mėnesio, kurį teisė į papildomą NPD pasibaigė arba prasidėjo.

Pavyzdžiui, gyventojo auginamam vaikui einamųjų metų rugsėjo 19 d. sukanka 18 metų. Vaikas mokykloje pagal bendro ugdymo programą nesimoko. Šiam gyventojui papildomas NPD gali būti taikomas už 9 mėnesius (sausio – rugsėjo mėnesius). Nuo spalio mėn. teisės į papildomą NPD gyventojas neturi.

Jei, pvz., einamųjų metų kovo 15 d. gimė vaikas, gyventojui papildomas NPD pradedamas taikyti nuo einamųjų metų balandžio mėnesio, t. y. nuo kito mėnesio, kai gimsta vaikas.

 

• • • 

Ką daryti, jeigu EDS sistemoje iš trečiųjų asmenų suformuotoje pažymoje nėra duomenų apie gautas pajamas iš juridinio asmens?

Gyventojas turėtų kreiptis į išmokas išmokėjusį juridinį asmenį, kad jis pateiktų patikslintus duomenis apie jo gautas pajamas. Išmokas išmokėjęs juridinis asmuo taip pat gali išduoti pažymą apie gyventojo gautas pajamas ir sumokėtus mokesčius. Jei juridinis asmuo atsisako patikslinti duomenis ir/ar išduoti pažymą, reikia skambinti į MIC telefonu 1882 arba +370 5 255 3190.

 

• • • 

Ar grąžinama gyventojų pajamų mokesčio permoka, kai pajamų mokestis sumokėtas kito asmens, pvz., įmonės lėšomis?

Mokesčio mokėtojui (gyventojui) Mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka yra grąžinama ta permokėto pajamų mokesčio suma, kurią jis sumokėjo savo lėšomis arba kurią mokestį išskaičiuojantis asmuo išskaičiavo nuo jam išmokamos išmokos. Mokesčio permokos dalis, kuri susidarė dėl kito asmens savomis lėšomis sumokėto mokesčio, gyventojui negrąžinama.

Pvz., 2017 metais gyventojo metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje apskaičiuota 1 000 Eur pajamų mokesčio permoka. Dalį šios mokesčio sumos – 600 Eur nuo gyventojo natūra gautų pajamų (pvz., dovanos, laimėjimo) už šį gyventoją sumokėjo kitas (išmoką išmokėjęs) asmuo. Vadinasi, gyventojui grąžintina mokesčio suma yra lygi 400 Eur (1 000 – 600).

 

Šią VMI informaciją, taip ir paaiškinimus apie turto deklaravimą galima rasti paaiškinimuose DĖL GYVENTOJŲ PAJAMŲ IR TURTO DEKLARAVIMO 2018 METAIS.

 
Kiti temos „Deklaravimas“ straipsniai

Pakeistos Metinės pajamų deklaracijos GPM308 ir jos priedų pildymo taisyklės (I dalis)

VMI prie LR FM viršininkė 2018 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. VA-21 pakeitė Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos ir jos priedų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisykles • Šiose taisyklėse nustatyta nuolatinio Lietuvos gyventojo 2014, 2015, 2016 ir 2017 m. mokestinių laikotarpių Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos (03 versija) ir jos 11 priedų formų užpildymo, pateikimo mokesčių administratoriui ir duomenų tikslinimo tvarka • Taisyklių nuostatos taip pat taikomos 2018 m. galutinai iš Lietuvos išvykstantiems nuolatiniams Lietuvos gyventojams, deklaruojantiems per 2018 m. mokestinį laikotarpį iki išvykimo dienos gautas pajamas • 2017 m. pajamų deklaravimo tvarka nesikeičia, tačiau yra padaryti taisyklių pakeitimai aktualūs 2018 m. iš Lietuvos galutinai išvykstantiems nuolatiniams Lietuvos gyventojams, deklaruojantiems laikotarpio nuo š. m. sausio 1 d. iki galutinio išvykimo dienos gautas pajamas • Be to, pakeistos bei papildytos taisyklių nuostatos, taikomos, apskaičiuojant ir deklaruojant per 2018 m. ir vėliau nuolatinio Lietuvos gyventojo gautas pajamas • Taip pat pakeisti taisyklių du priedai: 1 priedas „Nedeklaruojamų neapmokestinamųjų pajamų, gautų 2014 m. ir vėlesnį mokestinį laikotarpį, sąrašas“ ir 2 priedas „Pajamų rūšių kodų sąrašas“.

Pakeistos Metinės pajamų deklaracijos GPM308 ir jos priedų pildymo taisyklės (II dalis)

Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos ir jos priedų taisyklių pakeitimai, deklaruojantiems 2018 m. pajamas.
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Kovas     2018  
PrATKPŠS
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Naujienos

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama