SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2021 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2021 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2018 m. kovo 6 d.
Nr. 9 (1046) StraipsniaiVMI konsultuojaKomandiruotė į užsienį (II dalis)         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

Komandiruotė į užsienį (II dalis)

Tęsinys. Pradžia I dalyje.

 

Parengta pagal VMI atnaujintą leidinįKomandiruočių sąnaudos ir komandiruočių kompensacijų dydžiai, neapmokestinami gyventojų pajamų mokesčiu".

 

Dienpinigių išlaidos

Kaip apskaičiuojamos užsienio komandiruotės dienpinigių išlaidos?

Užsienio komandiruotės dienpinigių išlaidos apskaičiuojamos už faktiškai išbūtą užsienyje laiką (įskaitant išvykimo iš Lietuvos Respublikos ir parvykimo į ją dienas, o kai darbuotojo nuolatinė darbo vieta yra užsienio valstybėje, – išvykimo iš šios užsienio valstybės ir parvykimo į ją dienas), taikant Maksimalių dienpinigių dydžių sąraše, patvirtintame Vyriausybės 2004 04 29 nutarimu Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo", nustatytus dienpinigių dydžius.

Maksimalių dienpinigių dydžių sąraše nustatyti dienpinigių dydžiai pagal atskiras šalis taikomi nuo 2017 m. liepos 1 d.

 

• • • 

Kaip apskaičiuojamos užsienio komandiruotės dienpinigių išlaidos, kai į užsienio komandiruotę vykstama 1 dienai?

Tais atvejais, kai į sienio komandiruotę vykstama 1 dienai, tai ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams gali būti priskiriami dienpinigiai, išmokami už vieną dieną, taikant Maksimalių dienpinigių dydžių sąraše nustatytą tos užsienio šalies dienpinigių normą.

 

Pavyzdys

Įmonės pavedimu darbuotojas 1 dienai yra siunčiamas į komandiruotę Lenkijoje.

Šiuo atveju ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams gali būti priskiriami 1 dienos dienpinigiai, neviršijantys Maksimalių dienpinigių dydžių sąraše nustatytos dienpinigių normos Lenkijos Respublikoje (38 Eur). 

 

• • • 

Kaip apskaičiuojamos užsienio komandiruotės dienpinigių išlaidos, kai komandiruotės įsakyme nurodyta, kad komandiruotės metu vykstama į keletą užsienio valstybių?

Jeigu komandiruotės metu vykstama į keletą užsienio valstybių, Maksimalių dienpinigių dydžių sąraše nustatyti dienpinigių dydžiai taikomi atsižvelgiant į kiekvienoje užsienio valstybėje faktiškai išbūtas dienas, o pervažiavimo į užsienio valstybę diena laikoma atvykimo į tą užsienio valstybę diena.


Pavyzdžiai

1. Įmonės pavedimu darbuotojas siunčiamas 7 dienoms į užsienio komandiruotę:

  • 2 dienoms Latvijoje;
  • 5 dienoms Rusijoje.

Darbuotojas komandiruotėje faktiškai užtruko įsakyme nustatytą laiką, todėl ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams yra priskiriami išmokėti dienpinigiai:

  • pervažiavus Rusijos Federacijos sieną, už 5 d., būtas Rusijoje ir grįžimo iš jos dieną, neviršijant Rusijos Federacijos dienpinigių normos (41 Eur).

 

2. Vieneto komandiruotės įsakyme nurodyta, kad vieneto darbuotojas siunčiamas į komandiruotę:

  • 3 dienoms Vokietijoje;
  • 4 dienoms Prancūzijoje;
  • 1 dieną užtruks kelionė į Vokietiją;
  • 2 dienas užtruks kelionė atgal iš Prancūzijos.

Darbuotojas komandiruotėje faktiškai užtruko įsakyme nustatytą laiką, todėl ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams yra priskiriami išmokėti dienpinigiai:

  • pervažiavus Prancūzijos Respublikos sieną, už 4 d., būtas Prancūzijos Respublikoje, ir už 2 d., kurias darbuotojas faktiškai sugaišo kelyje, grįždamas iš Prancūzijos, neviršijant Maksimalių dienpinigių dydžių sąraše nustatytos Prancūzijos Respublikos dienpinigių normos (57 Eur).


• • •

Kaip apskaičiuojamos užsienio komandiruotės dienpinigių išlaidos, vykstant į komandiruotės įsakyme nurodytą užsienio valstybę ir grįžtant iš jos, jei reikia važiuoti per kitų užsienio valstybių teritorijas, kuriose darbuotojas neturi užduočių?

Tais atvejais, kai vykstant į komandiruotės įsakyme nurodytą užsienio valstybę ir grįžtant iš jos reikia važiuoti per kitų užsienio valstybių teritorijas, kuriose darbuotojas neturi užduočių, tai dienpinigių už sugaištą kelionėje laiką išlaidos gali būti pripažįstamos sąnaudomis pagal tos užsienio valstybės, į kurią vykstama komandiruotės tikslais, nustatytas normas.


Pavyzdys

Tarptautinių krovinių pervežimo įmonė komandiravo darbuotoją į 14 dienų komandiruotę nuvežti krovinį į Ispaniją. Kitose užsienio valstybėse, per kurias darbuotojas važiavo, užduočių jis neturėjo. Kelionės metu darbuotojas nakvojo Vokietijos ir Prancūzijos viešbučiuose, Lenkijoje įsigijo degalų. Vairuotojas užsienio valstybėse išbuvo 14 dienų.

Jeigu įmonės vadovas nepatikslins komandiruotės įsakymo, atsižvelgdamas į kiekvienoje užsienio valstybėje komandiruotės metu faktiškai būtą dienų skaičių, tai už šias dienas vairuotojui mokami dienpinigiai priskiriami ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams, neviršijant Maksimalių dienpinigių dydžių sąraše patvirtintos Ispanijos dienpinigių normos (49 Eur). 


• • •

Kaip apskaičiuojamos užsienio komandiruotės dienpinigių išlaidos, kai komandiruotės įsakyme nurodyta, kad darbuotojas siunčiamas į vieną komandiruotę, o grįžimo iš komandiruotės dieną šis darbuotojas vėl yra siunčiamas į kitą komandiruotę?

Jeigu komandiruotės įsakyme nurodyta, kad darbuotojas yra siunčiamas į vieną komandiruotę, o grįžimo iš tos komandiruotės dieną jau kitu įsakymu išsiunčiamas į kitą komandiruotę, tai už tą dieną, kai darbuotojas grįžta iš pirmosios komandiruotės ir vėl išvyksta į kitą komandiruotę, ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams priskiriami dienpinigiai pagal tos šalies, į kurią darbuotojas išvyko antrosios komandiruotės pavedimu, normas.


Pavyzdžiai

1. Įmonės pavedimu darbuotojas 2 dienoms (sausio 5 d. ir 6 d.) siunčiamas į komandiruotę Rygoje, o kitu vadovo įsakymu tas pats darbuotojas sausio 6–8 dienomis vėl siunčiamas į tarnybinę komandiruotę Minske. Darbuotojas, atlikęs tarnybinį pavedimą, iš Rygos grįžo sausio 6 d. ir tą pačią dieną išvyko į Minską. Iš komandiruotės Minske darbuotojas grįžo sausio 8 d.

Šiuo atveju darbo laiko apskaitos žurnale pažymima, kad darbuotojas komandiruotėje buvo 4 dienas.

Kadangi komandiruotės įsakyme nurodyta, kad darbuotojas siunčiamas į komandiruotę Rygoje, tai už tą dieną, kai pervažiuojama Latvijos siena ir atvykstama į Rygą, dienpinigiai priskiriami ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams, neviršijant Rygos dienpinigių normos (44 Eur).

Už kitas 3 dienas (įskaitant ir grįžimo iš Rygos dieną), t. y. sausio 6–8 d., dienpinigiai priskiriami ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams, neviršijant Baltarusijos dienpinigių normos (42 Eur), nes jis tą pačią dieną – 2018 m. sausio 6 d., išvyko į Minską.

 

2. Įmonės, įsikūrusios Klaipėdoje, pavedimu darbuotojas darbo tikslais sausio 13–16 dienomis turi būti Lenkijoje, o sausio 17 d. – Vilniuje.

Kadangi lėktuvas išskrenda sausio 13 d. 7 val. ryto, darbuotojas sausio 12 d. iš Klaipėdos atvyksta į Vilnių ir nakvoja viešbutyje.

Iš Lenkijos į Vilnių darbuotojas grįžta sausio 16 d. 22 val., todėl nakvoja Vilniuje, viešbutyje, ir sausio 17 d. vėl tęsia komandiruotę Vilniuje, o vakare grįžta į Klaipėdą.

Atsižvelgiant į tai, kad komandiruotės įsakyme (sprendime) turi būti nurodyta buvimo kiekvienoje užsienio valstybėje trukmė, šiuo konkrečiu atveju įmonės darbuotojui dienpinigiai apskaičiuojami tokia tvarka:

  • sausio 12 d., kada darbuotojas atvyksta į Vilnių ir nakvoja viešbutyje, laikoma komandiruotės diena Lietuvoje ir taikoma Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklėse, patvirtintose Vyriausybės 2003 01 28 nutarimu Nr. 99, nustatyta Lietuvos Respublikos komandiruočių dienpinigių norma;
  • sausio 13–15 dienos ir sausio 16 d., kada darbuotojas grįžta iš Lenkijos į Vilnių, laikomos komandiruotės Lenkijoje dienomis ir dienpinigiai už šias dienas priskiriami ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams, neviršijant Lenkijos Respublikos dienpinigių normos (38 Eur);

 

3. Įmonės, įsikūrusios Klaipėdoje, pavedimu darbuotojas sausio 13–16 dienomis darbo tikslais siunčiamas į komandiruotę Lenkijoje. Darbuotojas iš komandiruotės užsienyje į Vilnių parskrenda sausio 16 d. 7 val. ryto, tęsia komandiruotę Vilniuje ir vakare grįžta į Klaipėdą. Sausio 16 d. komandiruotės įsakyme yra nurodyta kaip komandiruotė Lietuvoje, kartu ši diena yra grįžimo iš užsienio diena.

Kadangi užsienio komandiruotės dienpinigių išlaidos yra apskaičiuojamos už faktiškai išbūtą užsienyje laiką (įskaitant išvykimo iš Lietuvos Respublikos ir parvykimo į ją dienas), tai sausio 16 d., kai darbuotojas grįžta iš užsienio į Lietuvą, turėtų būti taikoma tos užsienio šalies, iš kurios grįžta, dienpinigių norma.

 

• • • 

Kaip apskaičiuojamos užsienio komandiruotės dienpinigių išlaidos, kai užsienio komandiruotės kelionės dokumentų data nesutampa su komandiruotės laikotarpiu?

Užsienio komandiruotės dienpinigių išlaidoms gali būti priskiriami dienpinigiai, neviršijantys nustatytų dienpinigių normų už laikotarpį ne ilgesnį nei nurodyta komandiruotės įsakyme, neatsižvelgiant į tai, kad kelionės išlaidos gali būti priskirtos leidžiamiems atskaitymams kitu laikotarpiu.


Pavyzdys

Vieneto komandiruotės įsakyme nurodyta, kad vieneto darbuotojas sausio 7–10 dienomis siunčiamas į Belgiją. Vienetui ekonomiškai naudingiau įsigyti parvykimo skrydžio bilietą ne komandiruotės laikotarpiu, todėl darbuotojas iš Belgijos grįžo sausio 12 d.

Kelionės išlaidos ir dienpinigiai už 4 dienas (7–10 d.), neviršijantys nustatytų dienpinigių normų į Belgiją (57 Eur), priskiriami leidžiamiems atskaitymams. 


• • •

Kaip apskaičiuojamos komandiruotės dienpinigių išlaidos tuo atveju, kai Lietuvos vieneto atstovybės užsienio valstybėje darbuotojas vyksta į komandiruotes toje užsienio valstybėje arba į kitą užsienio valstybę?

Jeigu toks darbuotojas vyksta komandiruotės tikslais toje užsienio valstybėje, kurioje yra Lietuvos vieneto atstovybė, arba į kitą užsienio valstybę, ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams gali būti priskiriami dienpinigiai, mokami už komandiruotės dienas, neviršijant dienpinigių normų nustatytų Maksimalių dienpinigių dydžių sąraše.


Pavyzdys

Lietuvos įmonė turi atstovybę Minske. Darbuotojas sausio mėnesį 3 dienoms vyko į komandiruotę Maskvoje.

Šiuo atveju ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams priskiriami dienpinigiai, apskaičiuoti neviršijant Maskvos dienpinigių normos (44 Eur). 

 

• • • 

Kada ir kam dienpinigių norma gali būti didinama 100 procentų?

Dienpinigių norma gali būti didinama 100 proc., jeigu į komandiruotę vyksta vieneto vadovas (įskaitant MB vadovą, kuris yra tos bendrijos narys) arba savininkas, ŪB tikrasis narys ir šioje , ŪB nėra vadovo 

 

• • •  

Ar dienpinigių norma gali būti didinama 100 procentų vieneto darbuotojui vadovui, kuris yra ir to vieneto dalyvis?

Vieneto darbuotojui – vadovui, neatsižvelgiant į tai, ar jis yra to vieneto dalyvis, ar ne, dienpinigiai, apskaičiuoti pagal 100 proc. padidintą dienpinigių normą, priskiriami ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams.


Pavyzdys

AB vadovas, kuris yra bendrovės akcininkas, 2018 m. sausio 5 d. siunčiamas 3 dienoms atlikti tarnybinį pavedimą į Vieną, kurioje Maksimalių dienpinigių dydžių sąraše patvirtinta dienpinigių norma yra 47 Eur. AB vadovui moka 100 proc. padidintą dienpinigių Austrijos Respublikoje normą.

Šiuo atveju ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams priskiriami dienpinigiai apskaičiuoti pagal 100 proc. padidintą dienpinigių Austrijoje normą (47 Eur x 2) x 3 = 282 Eur). 


• • • 

Ar komandiruočių sąnaudoms priskiriami vieneto mokami dienpinigiai tuo atveju, jeigu komandiruotajam į užsienį vieneto darbuotojui, IĮ savininkui, ŪB tikrajam nariui ar MB nariui dienpinigius skiria kita (-os) įmonė (-ės) ar asmuo (-enys)?

Jeigu komandiruotajam į užsienį vieneto darbuotojui, savininkui, ŪB tikrajam nariui ar MB nariui dienpinigius skiria kita (-os) įmonė (ės) ar asmuo (-enys), įskaitant užsienio įmones ar asmenis, tai vienetas, kurio darbuotojas, savininkas, ŪB tikrasis narys ar MB narys komandiruojamas, komandiruočių išlaidoms gali priskirti tik skirtumą tarp dienpinigių sumos, apskaičiuotos pagal Maksimalių dienpinigių dydžių sąraše nustatytas normas, ir komandiruotajam asmeniui kitų vienetų ar asmenų skirtų dienpinigių sumos.

 

• • •  

Kokia tvarka komandiruočių sąnaudoms priskiriami darbuotojui mokami dienpinigiai, jeigu darbuotoją į komandiruotę tuo pačiu metu išsiunčia keli vienetai, kuriuose jis dirba?

Tuo atveju, kai darbuotojas komandiruotėje turi atlikti kelių vienetų užduotis, komandiruotės išlaidoms priskiriama dienpinigių bendra suma negali viršyti sumos, apskaičiuotos pagal Maksimalių dienpinigių dydžių sąraše patvirtintas normas.

Kokia dalis dienpinigių priskiriama kiekvieno iš šių vienetų sąnaudoms ir kuris iš jų moka dienpinigius arba kokią dalį dienpinigių moka kiekvienas iš šių vienetų, sprendžia patys vienetai tarpusavio susitarimu.

 

Pavyzdys

UAB A vadovas, kuris yra ir vadybininkas UAB B, išvyksta 3 dienoms į tarnybinę komandiruotę – dalyvauti profesinėje konferencijoje, Suomijoje.

Kadangi į komandiruotę vyksta vadovas, dienpinigių norma UAB A gali būti apskaičiuota, padidinant nustatytą normą 100 proc. UAB B gali mokėti tik nustatytą dienpinigių Suomijoje normą (53 Eur).

Kokia dalis dienpinigių priskiriama kiekvienos iš šių bendrovių sąnaudoms ir kuri iš jų moka dienpinigius arba kokią dalį dienpinigių moka kiekviena iš šių bendrovių, sprendžia pačios bendrovės tarpusavio susitarimu.

Priskiriant dienpinigius bendrovių sąnaudoms, svarbu, kad bendra dienpinigių suma negali viršyti sumos, apskaičiuotos pagal 100 proc. padidintą dienpinigių Suomijoje normą, kuri tarp bendrovių paskirstoma tarpusavio susitarimu, tačiau iš UAB A pajamų atskaitomi dienpinigiai negali viršyti dienpinigių, apskaičiuotų pagal 100 proc. padidintą dienpinigių Suomijoje normą, sumos, o iš UAB B pajamų atskaitomi dienpinigiai negali viršyti nustatytos dienpinigių Suomijoje normos.

Pagal pavyzdį bendrovių tarpusavio susitarimu dienpinigius darbuotojui mokės ir UAB A, ir UAB B.

Kiekvienos iš bendrovių pajamų atskaitomi dienpinigiai neviršija nustatytos dienpinigių Suomijoje normos, o bendra darbuotojui išmokėta dienpinigių suma neviršija sumos, apskaičiuotos pagal 100 proc. padidintą dienpinigių Suomijoje normą. 

 

• • •    

Ar dienpinigių išlaidos, viršijančios nustatytas normas, gali būti priskiriamos vieneto sąnaudoms?

Dienpinigių išlaidų sumos, viršijančios nustatytas normas, gali būti priskiriamos sąnaudoms pagal Pelno mokesčio įstatymo 17 str. 1 dalies nuostatą (kaip darbuotojų gauta nauda, kuri pagal GPMĮ nuostatas yra gyventojų pajamų mokesčio objektas).

 

Gyvenamojo ploto nuomos išlaidos

Kokio dydžio gyvenamojo ploto nuomos išlaidos, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, gali būti atskaitomos iš pajamų?

Ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams yra priskiriamos faktinės gyvenamojo ploto nuomos išlaidos, patirtos užsienio komandiruotės metu, turint šias išlaidas patvirtinančius dokumentus.

 

 • • • 

Ar iš pajamų gali būti atskaitomos visos išlaidos, įtrauktos į apgyvendinimo paslaugas teikiančių įmonių ar asmenų išrašytus apskaitos dokumentus?

Išlaidos, nesusijusios su gyvenamojo ploto nuoma, tačiau įtrauktos į apgyvendinimo paslaugas teikiančių įmonių ar asmenų išrašytus apskaitos dokumentus (maitinimo išlaidos, neįskaitytos į apgyvendinimo kainą, ir kitos asmeninės paslaugos), negali būti atskaitomos iš pajamų, išskyrus atvejus, kai šios maitinimo išlaidos dengiamos dienpinigiais.

 

Pavyzdys

Įmonės darbuotojas 3 dienas buvo tarnybinėje komandiruotėje Rygoje. Grįžęs iš Rygos, jis už 2 paras pateikė viešbučio, kuriame gyveno, apskaitos dokumentą (sąskaitą), kuriame yra atskirai nurodyta kambario nuomos kaina ir kaina už pietus.

Pagal šiuos apskaitos dokumentus ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams galima priskirti tik apskaitos dokumente nurodytas kambario nuomos išlaidas už 2 paras, be pietų kainos.

Tačiau, jeigu darbuotojui išmokant dienpinigius už 3 komandiruotės Rygoje dienas iš jų atimama apskaitos dokumente nurodyta pietų kaina (maitinimo išlaidos) už 2 dienas, tai iš pajamų galima atskaityti visas apskaitos dokumente nurodytas kambario nuomos su pietumis išlaidas. 


         • • • 

Ar iš pajamų gali būti atskaitomos apgyvendinimo paslaugas teikiančių įmonių ar asmenų į apgyvendinimo kainą įskaitytos pusryčių išlaidos?

Pusryčių išlaidos, patirtos užsienio komandiruotės metu ir įskaitytos į apgyvendinimo kainą kaip apgyvendinimo paslaugų kainos dalis (t. y. atskirai neišskirtos), gali būti atskaitomos iš vienetų pajamų.

 

 • • •  

Ar komandiruotės metu patirtos gyvenamojo ploto nuomos išlaidos gali būti priskiriamos ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams, jeigu gyvenamasis plotas nuomojamas iš fizinio asmens?

Jeigu yra išlaidas pagrindžiantys dokumentai, gyvenamojo ploto nuomos išlaidos gali būti priskiriamos ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams ir tuo atveju, jeigu gyvenamasis plotas nuomojamas iš fizinių asmenų.

 

 • • •  

Ar visos patirtos gyvenamojo ploto nuomos išlaidos gali būti priskiriamos ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams, jeigu vienetas nuolat nuomojasi gyvenamąjį plotą užsienyje, tačiau, nesant poreikio darbuotojams vykti į komandiruotę, patalpos atskirais laikotarpiais yra nenaudojamos?

Jeigu išsinuomotas gyvenamasis plotas naudojamas nors kelias dienas per mėnesį ir tokios išlaidos yra būtinos vieneto pajamoms uždirbti, tai faktiškai patirtos tam tikro mėnesio nuomos išlaidos, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, gali būti priskiriamos ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams.

 

 • • •  

Ar priskiriamos ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams vieneto už išankstinį viešbučio kambarių rezervavimą sumokėtos sumos, jeigu vieneto darbuotojas dėl svarbių priežasčių į komandiruotę neišvyksta?

Tuo atveju, kai vieneto darbuotojas į komandiruotę dėl tam tikrų priežasčių neišvyksta, tai dėl planuotos komandiruotės patirtos išlaidos, pvz., sumokėtos sumos viešbučiui už kambarių rezervavimą, nėra laikomos su komandiruote susijusiomis išlaidomis ir nepriskiriamos komandiruotės sąnaudoms atskaitomoms iš pajamų. 

       

Pabaiga III dalyje

 
Kiti temos „VMI konsultuoja“ straipsniai

Komandiruotė į užsienį (I dalis)

VMI atnaujino leidinį „Komandiruočių sąnaudos ir komandiruočių kompensacijų dydžiai, neapmokestinami gyventojų pajamų mokesčiu“, kurį sudaro 8 dalys ir kuriame paaiškinama apie Pelno mokesčio įstatymo 21 str. (Komandiruočių sąnaudos) bei Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 str. (Neapmokestinamosios pajamos) nuostatų taikymą, atsižvelgiant į kitų teisės aktų, galiojančių nuo 2017 m. liepos 1 d., nuostatas • Leidinyje klausimų-atsakymų forma aptarti tik nebiudžetinių įstaigų darbuotojams išmokamų komandiruočių kompensacijų ir kiti klausimai • Pristatome paaiškinimus susijusius su užsienio komandiruotėmis.

Komandiruotė į užsienį (III dalis)

Kitos išlaidų rūšys, patenkančios į užsienio komandiruočių sąnaudas: kelionės ir degalų įsigijimo išlaidos, dokumentų, susijusių su išvykimu į užsienio komandiruotę, tvarkymo išlaidos, ryšių (pašto ir telekomunikacijų) išlaidos, registravimosi renginyje mokesčio ar bilietų į renginį pirkimo išlaidos ir valiutos keitimo kredito įstaigose išlaidos • Dienpinigių, vykstant į užsienio komandiruotes, apmokestinimas gyventojų pajamų mokesčiu nuo 2018 m. sausio 1 d.
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Kovas     2018  
PrATKPŠS
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Naujienos
2020-12-08
Verslo liudijimą 2021 metams įsigyti šiemet galima anksčiau
2020-12-08
VMI skelbs nukentėjusių nuo COVID-19 įmonių atidėtų mokesčių nepriemoką, kai ji didesnė nei 100 tūkst. eurų
2020-07-21
Nauja VMI interneto svetainė
2020-07-09
VMI tikrins vežėjus – stabdys specialiai pažymėtais automobiliais
2020-03-27
Individualią veiklą vykdę gyventojai, kurių veikla dabar ribojama, gali ją nutraukti
2020-03-18
VMI ir „Sodros“ pagalba verslui, nukentėjusiam nuo COVID-19
2020-02-12
Grįžus iš Kinijos, reiktų izoliuotis 2 savaitėms
2020-02-11
Nepasinaudoję mokesčių amnestija, sulaukė VMI dėmesio
2020-01-13
„Sodra“ apie padidėjusias pensijas
2019-09-25
Susigrąžinti pajamų mokesčio permoką už 2018 m. dar gali 27 tūkst. gyventojų
2019-07-16
Turinčius „Luminor/Nordea“ sąskaitą, „Sodra“ prašo pranešti pasikeitusius sąskaitų numerius
2019-07-02
VMI džiaugiasi mokesčių amnestijos rezultatais
2019-06-18
VMI paskelbė naujausius turto deklaracijų išrašus
2019-06-10
Mokslus baigiantiems moksleiviams ir studentams – apie sveikatos draudimą
2019-05-29
VMI ruošia laiškus pamiršusiems sumokėti mokesčius
2019-05-22
VMI ir „Sodros“ konsultacijos – vieno skambučio metu
2019-05-03
Skolininkais „Sodra“ pavertė tūkstančius gyventojų
2019-05-03
Pajamų ir turto deklaravimo rezultatai
2019-04-17
VMI gyventojams pradeda grąžinti pajamų mokesčio permokas
2019-04-11
VMI: dar ne vėlu prisiminti pamirštus mokesčius
2019-04-08
VMI turgavietėse padės ne tik deklaruoti pajamas, bet ir mokys išmaniai tvarkyti apskaitą
2019-04-04
Prašymams susigrąžinti PVM iš Didžiosios Britanijos – savaitė
2019-03-22
Pajamų deklaravimo laikotarpiu VMI ir „Sodra“ gyventojus konsultuoja kartu
2019-03-20
Prasidėjo pajamų ir turto deklaravimas
2019-03-20
PVM sąskaitų faktūrų registrų teikimo i.SAF terminas pratęstas iki kovo 25 d.
2019-03-14
Finansinės ataskaitos Registrų centrui šiemet teikiamos sparčiau
2019-02-22
VMI skubina pateikti prašymus dėl PVM susigrąžinimo iš Didžiosios Britanijos
2019-02-19
Mokesčių inspekcija grąžina žemės mokesčio permokas
2019-01-31
150 tūkst. mokesčių mokėtojų VMI atleido nuo delspinigių
2019-01-29
VMI verslaujančius gyventojus kviečia išbandyti virtualų buhalterį i.APS

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama