SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
Prasidėjo „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2022 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • Prasidėjo „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2022 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2018 m. kovo 6 d.
Nr. 9 (1046) StraipsniaiVMI konsultuojaKomandiruotė į užsienį (III dalis)         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

Komandiruotė į užsienį (III dalis)

Pabaiga. Pradžia I dalyje. 

 

Parengta pagal VMI atnaujintą leidinįKomandiruočių sąnaudos ir komandiruočių kompensacijų dydžiai, neapmokestinami gyventojų pajamų mokesčiu".  

 

Komandiruotės kelionės ir degalų įsigijimo išlaidos

Kokios komandiruotės kelionės išlaidos yra priskiriamos ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams?

Apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams priskiriamos faktiškai patirtos komandiruotės kelionės į užsienio valstybę ir jos teritorijoje visų rūšių transporto priemonėmis transporto išlaidos (įskaitant automobilio nuomos išlaidas), jeigu jos susijusios su komandiruotės tikslais.

Užsienio komandiruotės kelionės išlaidoms taip pat priskiriamos nuvykimo visų rūšių transporto priemonėmis Lietuvos teritorijoje, o kai darbuotojo darbo vieta yra užsienio valstybėje – šios užsienio valstybės teritorijoje, į oro uostą, geležinkelio ar autobusų stotį ir grįžimo iš jų, išvykimo į komandiruotę ir grįžimo iš jos dienomis išlaidos.

 

• • •   

Ar komandiruotės kelionės išlaidos yra priskiriamos ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams, jeigu komandiruotės kelionės dokumentų data nesutampa su komandiruotės laikotarpiu?

Kai užsienio komandiruotės kelionės dokumentų data nesutampa su komandiruotės laikotarpiu, tai šios kelionės išlaidos gali būti priskiriamos leidžiamiems atskaitymams tik tada, jei komandiruotės laikotarpiu nuvykti į (ar parvykti) užsienio valstybę nebuvo galimybių (pvz., nebuvo skrydžių) arba vienetui ekonomiškai naudingiau buvo įsigyti nuvykimo (ar parvykimo) bilietus ne komandiruotės laikotarpiu.

Ekonominę naudą galėtų pagrįsti išspausdinti kelionės tvarkaraščiai su kainomis ar kiti laisvos formos dokumentai. Ši nuostata negali būti taikoma, jei šios kelionės dokumentų data nesutampa su komandiruotės laikotarpiu tik dėl darbuotojo asmeninių tikslų ir naudos (pvz., atostogų).

 

• • •   

Ar komandiruotės metu sunaudotų degalų įsigijimo išlaidos gali būti priskiriamos ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams?

Jeigu į komandiruotę važiuojama vieneto transporto priemone, išnuomota ar vienetui pagal panaudos sutartį perduota transporto priemone arba komandiruotojo asmens transporto priemone, tai komandiruotės metu sunaudotų degalų įsigijimo išlaidos priskiriamos ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams.

Tačiau visais atvejais, degalų įsigijimo išlaidas pripažįstant iš pajamų atskaitomais ribojamų dydžių leidžiamais atskaitymais, turi būti atsižvelgiama į komandiruotės metu nuvažiuotų kilometrų skaičių ir komandiruojančiojo vieneto patvirtintas degalų sunaudojimo normas atitinkamai transporto priemonei.

 

• • •   

Ar užsienio komandiruotės metu patirtos įmonės automobilio saugojimo aikštelėje išlaidos gali būti priskiriamos komandiruočių sąnaudoms?

Užsienio komandiruotės metu vieneto patirtos automobilio saugojimo aikštelėse užsienio valstybėje (valstybėse) išlaidos, susijusios su komandiruotės tikslais, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, yra priskiriamos komandiruočių sąnaudoms ir atskaitomoms iš pajamų.

 

 • • •

Ar išlaidos už įmonės automobilio laikymą mokamoje automobilių saugojimo aikštelėje, darbuotojui išvykus į komandiruotę, yra priskiriamos komandiruočių sąnaudoms?

Išlaidos už įmonės automobilio laikymą mokamoje automobilių saugojimo aikštelėje, darbuotojui išvykus į komandiruotę, nėra priskiriamos komandiruočių sąnaudoms. Tačiau, remiantis Pelno mokesčio įstatymo 17 str., leidžiami atskaitymai yra visos faktiškai patirtos įprastinės tokiai veiklai vieneto sąnaudos, jeigu jos:

 • yra būtinos vieneto pajamoms uždirbti ar

 • vieneto ekonominei naudai gauti bei

 • yra pagrįstos juridinę galią turinčiais dokumentais.

Jeigu tenkinamos minėtos sąlygos, už vieneto automobilio laikymą aikštelėje sumokėtos sumos gali būti priskiriamos leidžiamiems atskaitymams.

 

• • • 

Ar komandiruotės kelionės išlaidos yra priskiriamos ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams, jeigu darbuotojas, atostogaujantis už Lietuvos ribų, jo sutikimu yra atšaukiamas iš atostogų ir iš atostogavimo vietos siunčiamas atlikti darbo funkciją į kitą šalį? Darbuotojas, atlikęs užduotį, grįžta atgal į atostogavimo vietą ir toliau tęsia atostogas.

Jeigu vieneto darbuotojas yra atšaukiamas iš atostogų ir vadovo siuntimu išvyksta iš atostogavimo vietos atlikti darbo funkcijų į kitą užsienio šalį, tai toks darbuotojo išvykimas laikomas komandiruote. Šiuo atveju, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, kelionės išlaidoms, atskaitomoms iš pajamų, yra priskiriamos darbuotojo kelionės į užsienio valstybę ir parvykimo iš jos į atostogavimo vietą išlaidos.

 

• • • 

Ar priskiriamos leidžiamiems atskaitymams su komandiruote susijusios būtinos išlaidos: miesto (ekologinis) mokestis, registruoto bagažo mokestis, bagažo saugojimo išlaidos?

Vieneto leidžiamiems atskaitymams gali būti priskiriamos su komandiruote susijusios būtinos išlaidos: miesto (ekologinis) mokestis, registruoto bagažo mokestis, bagažo saugojimo išlaidos.

 

Dokumentų, susijusių su išvykimu į užsienio komandiruotę, tvarkymo išlaidos

Ar dokumentų, susijusių su išvykimu į užsienio komandiruotę, tvarkymo išlaidos gali būti priskiriamos komandiruočių sąnaudoms?

Užsienio komandiruočių sąnaudoms priskiriamos dokumentų, susijusių su išvykimu į užsienio komandiruotę, tvarkymo išlaidos, įskaitant vykstančiųjų į užsienį kelionių draudimą, kurį gali sudaryti draudimas ligos atveju, draudimas nuo nelaimingų atsitikimų, kelionės bagažo draudimas, civilinės atsakomybės draudimas, taip pat mokėjimas už kelius bei transporto priemonės draudimo bei transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės draudimo išlaidos.

 

• • • 

Jeigu vienetas moka vienkartinę metinę kelionių draudimo įmoką, ar visa sumokėta vienkartinė metinė draudimo įmoka yra priskiriama komandiruočių sąnaudoms?

Kai vienetas moka vienkartinę metinę kelionių draudimo įmoką, išlaidos komandiruotės sąnaudomis pripažįstamos kiekvieną draudimo mėnesį, t. y. bendrą draudimo įmokos sumą padalijus iš mėnesių skaičiaus. Jeigu per draudimo galiojimo laikotarpį apdraustasis vieneto darbuotojas nevyko į komandiruotę, tai šios draudimo įmokos komandiruotės sąnaudoms nepriskiriamos.

 

• • • 

Kaip pripažįstamos komandiruočių sąnaudos, jeigu vienetas sumoka už metinę užsienio šalies vizą?

Jeigu vienetas sumoka už metinę užsienio šalies vizą, tai už vizą sumokėta suma komandiruotės sąnaudomis pripažįstama tą mėnesį, kurį vieneto pavedimu darbuotojas vyksta į užsienio valstybę. Jeigu vieneto darbuotojas per vizos galiojimo laiką nevyko į komandiruotę toje užsienio šalyje, tai už tos šalies vizos įforminimą patirtos išlaidos nepriskiriamos komandiruotės sąnaudoms.

 

• • • 

Ar patirtos vaistų ir skiepų nuo užkrečiamųjų ligų išlaidos, būtinos vykstant į tam tikras užsienio šalis, gali būti priskiriamos leidžiamiems atskaitymams?

Vieneto patirtos vaistų ir skiepų, būtinų (rekomenduojamų) vykstant į tam tikras šalis, išlaidos (pvz., vykstant į Kongo Demokratinę Respubliką iš visų vyresnių kaip 1 metų keliautojų reikalaujama skiepijimo nuo geltonojo drugio sertifikato; vykstant į Etiopiją, rekomenduojamas skiepas nuo maliarijos ir pan. atvejais), kaip sąnaudos susijusios su užsienio komandiruote ir būtinos vieneto ekonominei veiklai vykdyti, gali būti priskiriamos leidžiamiems atskaitymams.

 

• • • 

Ar komandiruotės išlaidas pagrindžiančiais dokumentais gali būti laikomi keleivių vežimo paslaugas teikiančių vienetų komandiruojančio vieneto vardu išrašyti dokumentai?

Jeigu vieneto darbuotojo siuntimas į komandiruotę įforminamas vieneto administracijos vadovo (ar jo įgalioto asmens) įsakymu (sprendimu), kuriame nurodytas komandiruojamas asmuo, komandiruotės tikslas, vieta (vietos), komandiruotės trukmė ir numatoma apmokėti komandiruotės kelionės išlaidas, tai pagal keleivių vežimo paslaugas teikiančių vienetų išrašytas sąskaitas, kurios išrašytos vieneto vardu (o ne komandiruojamojo asmens) ir jose surašyti visi privalomi rekvizitai, suteikiantys dokumentui juridinę galią, komandiruotės kelionės išlaidas galima priskirti ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams, neatsižvelgiant į tai, ar tokiuose dokumentuose bus nurodyta komandiruojamojo asmens pavardė, ar ne.

 

Ryšių (pašto ir telekomunikacijų) išlaidos

Ar visos komandiruotės metu patirtos ryšių (pašto ir telekomunikacijų) išlaidos yra priskiriamos ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams?

Ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams priskiriamos komandiruotės metu patirtos ryšių (pašto ir telekomunikacijų) išlaidos, išskyrus asmeninio pobūdžio ryšių išlaidas.         


Registravimosi renginyje mokesčio ar bilietų į renginį pirkimo išlaidos

Ar, vykstant į mokamą renginį, ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams yra priskiriamas sumokėtas registravimosi renginyje mokestis, bilietų pirkimo išlaidos?

Vykstant į konferenciją, simpoziumą, parodą ar kitą renginį, registravimosi renginyje mokesčio ar bilietų į renginį pirkimo išlaidos, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, priskiriamos ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams.

 

• • • 

Ar visa sumokėta už registravimąsi renginyje ar bilietų įsigijimo suma priskiriama ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams, jeigu už registravimosi renginyje mokestį ar bilietą į renginį jo dalyviui suteikiamas maitinimas?

Jeigu registravimosi renginio mokesčio ar bilieto į renginį kainoje yra įskaičiuotas maitinimas, tai ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams galima priskirti tik 50 proc. registravimosi mokesčio ar bilieto sumos.

 

Valiutos keitimo kredito įstaigose išlaidos

Ar valiutos keitimo išlaidos yra priskiriamos komandiruotės sąnaudoms?

Užsienio komandiruotės metu patirtos valiutos keitimo kredito įstaigoje išlaidos ar jų dalis, kai ši valiuta yra skirta dienpinigiams, gyvenamojo ploto nuomos, kelionės bilietų, dokumentų tvarkymo, mokėjimo už kelius, transporto priemonės draudimo, transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės draudimo, degalų įsigijimo, ryšių, renginio mokesčio, bilietų į renginį išlaidoms apmokėti, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, priskiriamos ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams.

 

• • • 

Ar valiutos keitimo išlaidos yra priskiriamos komandiruotės sąnaudoms, jeigu darbuotojas komandiruotės metu atsiskaito asmenine banko kortele?

Jei darbuotojas pateikia juridinę galią turintį dokumentą, pvz., asmeninės kortelės išrašą, kuriame nurodyta, kokiu kursu jam buvo nuskaičiuotos komandiruotės išlaidos, tai patirtos valiutos keitimo kredito įstaigoje išlaidos yra priskiriamos iš pajamų atskaitomoms komandiruotės išlaidoms.

 

• • • 

Kokios dienos kursu yra įvertinamos komandiruotės išlaidos, padarytos užsienio valiuta?

Visos komandiruotės išlaidos, padarytos užsienio valiuta, įvertinamos pagal sandorio dienos valiutos kursą.

 

• • • 

Kokios dienos kursu yra įvertinamos patirtos komandiruotės išlaidos, jeigu darbuotojas komandiruotės metu atsiskaito vieneto vardu išduota ar asmenine banko kortele?

Tuo atveju, kai komandiruojamam darbuotojui avansas nėra išduodamas, o darbuotojas komandiruotės išlaidas apmoka vieneto vardu išduota ar asmenine banko kortele, tai, pateikus tų išlaidų dokumentus ir banko kortelės išrašus, komandiruotės išlaidos įvertinamos, taikant tų išlaidų apmokėjimo dienos kursą (operacijos atlikimo dienos kursą).

 

Dienpinigių apmokestinimo vykstant į užsienio komandiruotes tvarka 

Dienpinigių apmokestinimas vykstant į užsienio komandiruotes priklauso nuo mėnesinio darbo užmokesčio dydžio.

• • •  

Kas laikoma komandiruočių kompensacijomis, neapmokestinamomis gyventojų pajamų mokesčiu, vykstant į užsienio komandiruotę?

Komandiruočių į užsienį kompensacijomis, neapmokestinamomis gyventojų pajamų mokesčiu, laikomi Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklėse komandiruotėms į užsienį nustatyto dydžio dienpinigiai, kai darbuotojui nustatytas:

 • darbo užmokestis yra lygus arba didesnis už minimaliąją mėnesinę algą (MMA), padaugintą iš koeficiento 1,3 arba kai

 • darbo užmokestis yra apskaičiuotas taikant valandinį tarifinį atlygį, yra lygus arba didesnis už minimalųjį valandinį atlygį (MVA), padaugintą iš koeficiento 1,3,

Apskaičiuojant gyventojų pajamų mokesčiu neapmokestinamą dienpinigių kompensaciją, taikomi dydžiai, kurie galioja pajamų gavimo momentu, pvz., nuo 2018 01 01:

 • MMA – 400 Eur, o dydis MMA x 1,3520 Eur,

 • MVA – 2,45 Eur, o dydis MVA x 1,33,185.

 

• • •

Kokio dydžio dienpinigiai, vykstant į užsienio komandiruotę, yra priskiriami gyventojų pajamų mokesčiu neapmokestinamosioms kompensacijoms, jeigu darbuotojui nustatytas darbo užmokestis yra mažesnis už MMA ar MVA, padaugintą iš koeficiento 1,3?

Tuo atveju, kai darbuotojui nustatytas:

 • darbo užmokestis yra mažesnis už MMA, padaugintą iš koeficiento 1,3, arba

 • kai darbo užmokestis yra apskaičiuotas taikant valandinį tarifinį atlygį, mažesnį už MVA, padaugintą iš koeficiento 1,3,

komandiruočių į užsienį kompensacijomis, neapmokestinamomis gyventojų pajamų mokesčiu, laikomi Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklėse komandiruotėms į užsienį nustatyto dydžio dienpinigiai, kurių bendra suma per mėnesį yra lygi arba mažesnė nei 50 proc. darbuotojui nustatyto darbo užmokesčio.

 

Dienpinigių, vykstant į užsienio komandiruotės, apmokestinimas nuo 2018 01 01

Kai mėnesinis darbo užmokestis yra mažesnis už 520 Eur (t. y. MMA 400 Eur padaugintos iš koeficiento 1,3), ar valandinis atlygis yra mažesnis už 3,185 Eur (t. y. MVA 2,45 Eur padauginto iš koeficiento 1,3), tai:

 

 

 

 • dienpinigiai neapmokestinami, jeigu apskaičiuotų dienpinigių bendra suma yra lygi ar mažesnė nei 50 proc. nustatyto darbo užmokesčio (ar valandinio atlygio), o
 • jeigu apskaičiuotų dienpinigių bendra suma didesnė nei 50 proc. nustatyto darbo užmokesčio (ar valandinio atlygio), 50 proc. viršijanti dalis apmokestinama 15 proc. pajamų mokesčio tarifu.

Kai mėnesinis darbo užmokestis yra lygus ar didesnis už 520 Eur (t. y. MMA 400 Eur padaugintos iš koeficiento 1,3), ar valandinis atlygis yra lygus ar didesnis už 3,185 Eur (t. y. MVA 2,45 Eur padauginto iš koeficiento 1,3), tai:

 

  • • •  

Ar, apskaičiuojant komandiruočių kompensacijas IĮ savininkams, ŪB tikriesiems nariams, MB nariams, yra atsižvelgiama į jų gaunamas pajamas?

Kai dienpinigiai išmokami savininkams, ŪB tikriesiems nariams ir MB nariams, apribojimas, susijęs su jų gaunamomis pajamomis, netaikomas, nes jų darbas nėra grindžiamas darbo sutartimi.

 

• • •  

Ar, priskiriant dienpinigių sumą komandiruočių kompensacijoms, neapmokestinamoms gyventojų pajamų mokesčiu, atsižvelgiama į tai, kiek dienų tą mėnesį darbuotojas sirgo ar buvo apmokomose ar neapmokomose atostogose?

Dienpinigių sumą priskiriant komandiruočių kompensacijoms, neapmokestinamoms gyventojų pajamų mokesčiu, neatsižvelgiama į tai, kiek dienų tą mėnesį darbuotojas sirgo ar buvo apmokomose ar neapmokomose atostogose.

Bendra per mėnesį dienpinigių suma palyginama su darbo sutartyje nustatytu mėnesiniu darbo užmokesčiu ar darbo užmokesčiu, apskaičiuotu, taikant nustatytą valandinį tarifinį atlygį.

 

• • •  

Ar, apskaičiuojant komandiruočių kompensacijų, neapmokestinamų gyventojų pajamų mokesčiu, dydį reikia atsižvelgti į darbo sutartyje nustatytą priedą prie darbo užmokesčio?

Darbo užmokesčio sąvoka yra suprantama taip, kaip ji apibrėžta Darbo kodekse, t. y. darbo užmokestis apima pagrindinį darbo užmokestį ir visus papildomus uždarbius, bet kokiu būdu tiesiogiai darbdavio išmokamus darbuotojui už jo atliktą darbą. Jeigu darbo sutartyje yra nustatytas priedas prie darbo užmokesčio, tai, apskaičiuojant komandiruočių kompensacijų, neapmokestinamų gyventojų pajamų mokesčiu, dydį priedas laikomas nustatyto darbo užmokesčio dalimi.

 

• • •  

Su kokio dydžio darbo užmokesčiu turi būti palyginami išmokami dienpinigiai, jeigu darbo sutartyje darbuotojui konkretus fiksuotas darbo užmokestis nenustatytas, o tik sulygta darbuotojui mokėti pagal išdirbį, bet ne mažiau negu MMA?

Kadangi darbo sutartyje yra nustatyta, kad darbuotojui už darbą apmokama pagal išdirbį, bet ne mažiau negu MMA", t. y. darbo sutartyje nustatyta darbuotojui mokėti pagal jo išdirbį, tai išmokami dienpinigiai turi būti palyginami su kiekvieną mėnesį darbuotojui pagal jo išdirbį apskaičiuotu darbo užmokesčiu.

 

• • •  

Su kokio mėnesio nustatytu darbo užmokesčiu turi būti palyginami išmokami dienpinigiai?

Nustatant, kokio dydžio dienpinigių sumos priskiriamos komandiruočių kompensacijoms, dienpinigių suma turi būti palyginama su mėnesio, kurį šios kompensacijos (dienpinigiai) yra išmokamos, darbo užmokesčiu.

 
Kiti temos „VMI konsultuoja“ straipsniai

Komandiruotė į užsienį (I dalis)

VMI atnaujino leidinį „Komandiruočių sąnaudos ir komandiruočių kompensacijų dydžiai, neapmokestinami gyventojų pajamų mokesčiu“, kurį sudaro 8 dalys ir kuriame paaiškinama apie Pelno mokesčio įstatymo 21 str. (Komandiruočių sąnaudos) bei Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 str. (Neapmokestinamosios pajamos) nuostatų taikymą, atsižvelgiant į kitų teisės aktų, galiojančių nuo 2017 m. liepos 1 d., nuostatas • Leidinyje klausimų-atsakymų forma aptarti tik nebiudžetinių įstaigų darbuotojams išmokamų komandiruočių kompensacijų ir kiti klausimai • Pristatome paaiškinimus susijusius su užsienio komandiruotėmis.

Komandiruotė į užsienį (II dalis)

Komandiruočių į užsienį sąnaudos: dienpinigių ir gyvenamojo ploto nuomos išlaidos.
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Kovas     2018  
PrATKPŠS
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Naujienos
2020-12-08
Verslo liudijimą 2021 metams įsigyti šiemet galima anksčiau
2020-12-08
VMI skelbs nukentėjusių nuo COVID-19 įmonių atidėtų mokesčių nepriemoką, kai ji didesnė nei 100 tūkst. eurų
2020-07-21
Nauja VMI interneto svetainė
2020-07-09
VMI tikrins vežėjus – stabdys specialiai pažymėtais automobiliais
2020-03-27
Individualią veiklą vykdę gyventojai, kurių veikla dabar ribojama, gali ją nutraukti
2020-03-18
VMI ir „Sodros“ pagalba verslui, nukentėjusiam nuo COVID-19
2020-02-12
Grįžus iš Kinijos, reiktų izoliuotis 2 savaitėms
2020-02-11
Nepasinaudoję mokesčių amnestija, sulaukė VMI dėmesio
2020-01-13
„Sodra“ apie padidėjusias pensijas
2019-09-25
Susigrąžinti pajamų mokesčio permoką už 2018 m. dar gali 27 tūkst. gyventojų
2019-07-16
Turinčius „Luminor/Nordea“ sąskaitą, „Sodra“ prašo pranešti pasikeitusius sąskaitų numerius
2019-07-02
VMI džiaugiasi mokesčių amnestijos rezultatais
2019-06-18
VMI paskelbė naujausius turto deklaracijų išrašus
2019-06-10
Mokslus baigiantiems moksleiviams ir studentams – apie sveikatos draudimą
2019-05-29
VMI ruošia laiškus pamiršusiems sumokėti mokesčius
2019-05-22
VMI ir „Sodros“ konsultacijos – vieno skambučio metu
2019-05-03
Skolininkais „Sodra“ pavertė tūkstančius gyventojų
2019-05-03
Pajamų ir turto deklaravimo rezultatai
2019-04-17
VMI gyventojams pradeda grąžinti pajamų mokesčio permokas
2019-04-11
VMI: dar ne vėlu prisiminti pamirštus mokesčius
2019-04-08
VMI turgavietėse padės ne tik deklaruoti pajamas, bet ir mokys išmaniai tvarkyti apskaitą
2019-04-04
Prašymams susigrąžinti PVM iš Didžiosios Britanijos – savaitė
2019-03-22
Pajamų deklaravimo laikotarpiu VMI ir „Sodra“ gyventojus konsultuoja kartu
2019-03-20
Prasidėjo pajamų ir turto deklaravimas
2019-03-20
PVM sąskaitų faktūrų registrų teikimo i.SAF terminas pratęstas iki kovo 25 d.
2019-03-14
Finansinės ataskaitos Registrų centrui šiemet teikiamos sparčiau
2019-02-22
VMI skubina pateikti prašymus dėl PVM susigrąžinimo iš Didžiosios Britanijos
2019-02-19
Mokesčių inspekcija grąžina žemės mokesčio permokas
2019-01-31
150 tūkst. mokesčių mokėtojų VMI atleido nuo delspinigių
2019-01-29
VMI verslaujančius gyventojus kviečia išbandyti virtualų buhalterį i.APS

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama